Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona233234235236[237]238239240241Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
4643 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 27 czer. Dziś w diec. chełmiń. 25 l. kapł. dziekan lic. Ksawery Połomski, szamb. pap. (Leona XIII) i prob. w Wąbrzeźnie (nr 145 i nr 147)

4644 (Dziennik Poznański) 1883
W Gniewie 25 czer. dr. Felicki, lek. w Gniewie x panna Helena Radzimowska z Pelpina (nr 146)

4645 (Dziennik Poznański) 1883
W zeszłą niedz. w kośc. gniewkow. Jan Horacki, właśc. składu fortep. w Pozn. x panna Stan. Pawłowska z Gniewkowa, c. tamt. obywatela (nr 146 z 29 czer. piątek)

4646 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 30 czer. Dr. Karczewski z Kowanówka mian. pierwszym lek. przy prowincj. zakł. obłąk. w Owińskach (nr 147 z 1szego lipca, niedziela)

4647 (Dziennik Poznański) 1883
Gen. Aleks. hr. Ischenschmid de Milbitz (nasz rodak) 18/VI. + w Turynie. 80 l. skończył szkołę wojsk. w 1809, został por., przeszedł do kawl. a później do sztabu gen. w 1831 własnym kosztem szwadron kaw. z bat. strzelców pieszych. Po upadku powst. uszedł do Francji. Maj. mu skonfisk. W Par. przeszedł kompletny kurs sztabu gen. i inne. Ludwik Filip poruczył mu dow. legii cudz. Proponowanego później do w. w Algierii nie przyjął i przeszedł do Włoch, gdzie zaczyn się wojna o niepodl., po której organizuje w Grecji legion zagr. na pomoc Węgrom. Po pewnym jeszcze pobycie w Grecji wraca do Włoch (nr 147)

4648 (Dziennik Poznański) 1883
Miecz. Bogdański 25/VI. + w Bukowcu na Prusach. Ojciec i bracia (nr 147)

4649 (Dziennik Poznański) 1883
W Krak. u kapuc. 30 czer. Józ. Miłkowski ob. z W. Ks. Pozn. x panna Marja bar. Richthofenówna, c. Marii i Henryka (nr 148)

4650 (Dziennik Poznański) 1883
Z Pleszewsk. 30 czerw. W Bogusławiu nad Prosną, gdzie jest kom. celna, obchodz. w b. tyg. Józef i Konstancja Wiśniewscy złote wes. Zjechały się wszystkie dzieci i wnuki. Par. w Tursku, gdzie się odbył równocześnie ślub córki jubilatów (nr 148)

4651 (Dziennik Poznański) 1883
Lic. d. ryc. Nażyczyn, włośc. Zenon i Joanna (von) Pętkowski, uchyl. zawiad. Strelno, 29 czerw. (nr 148) (patrz l. p. 4663)

4652 (Dziennik Poznański) 1883
Rydzyna 3 lipca. Dziś tut. kasjer d. Książ. Chodkiewicz obch. 50 l. urzędowania przy tej okazji order kor. 4 kl. (nr 151)

4653 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 5 lip. Maj. Polichno pod Łobienicą, 750 m. nabył od wdowy Reiche za 129 tys. mk. Romanowski (nr 151)

4654 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 6 lip. Z Berl., że onegdaj Ant. Karpinski z Śremu złoż. egz. ases. (nr 152)

4655 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 9 lip. Wczor. Karol hr. Bniński z Buszewa x panna Emilia Potworowska, c. Bron. i Heleny z Kościelskich małż. Potwor. z Kossowa (nr 154)

4655a (Dziennik Poznański) 1883
Ogł. sąd. Oborniki, 24/IV. Sprzed. kon. położ. we wsi Wargowo d. ryc. Wargowo z folw. Świerkowki, należ. do przyszłego potomstwa hr. Walerii Skarbek z/d Koszutska, jakie się okaże z chwilą jej śmierci. 714 ha, 28 ar 86 kw. lasek (nr 154)

4656 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 10/VII. P. G. Prusinowski nabył od sukc. kupca Leowinsohna w Kcyni położ. tam grunt za 27 tys. mk. (nr 155)

4657 (Dziennik Poznański) 1883
Dn. 10/VII. Celestyna Działyńska z/d Zamojska gr. rodz. w kośc. w Kórniku (nr 156)

4658 (Dziennik Poznański) 1883
Z pod Raszkowa 12/VII. W dobrach pogrzybowskich żyd kupił piękny las od Nep. Niemojewskiego (nr 158)

4659 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 14 lip. Wś. Witakowice w p. gniezn. właśc. Bilażewski sprzedał niemcowi Petersonowi (nr 159)

4660 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 14 lip. Wś ryc. Roztworowo w p. pozn. nabył Jan hr. Szołdrski od Tad. Szołdrskiego "~" Moszczeński sprzedał grunt swój w Panigrodzu pod Kcynią za 36 tys. mk. Mayerowi (nr 159)

4661 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 16 lip. Maj. ziem. Zborówko w p. buk., 463 m., nabył od por. Rontza Stanisław Wolański (nr 160)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona233234235236[237]238239240241Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników