Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona237238239240[241]242243244245Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
4721 (Dziennik Poznański) 1883
Zenon Gorzeński nagle 10/IX. + w Kretkowie. Pogrz w Lgowie. Rodzina (nr 207)

4722 (Dziennik Poznański) 1883
Teofila Dziembowska 12/IX. + po dł. cierp. Cm. Ś. Wojc. (nr 208)

4723 (Dziennik Poznański) 1883
(l. poprz. 4698) Wrócił (Franc. Bobiński) w 1850 pod obcym nazw. i paszp. i zamieszkał w Daleszynie, p. śrem., w domu Alojz. Radońskiego, kolegi i żołn. ze swego pułku z 1830, gdzie przeżywszy z nim rok jeden, został po jego śmierci w tymże domu u wdowy po Alojzym, Kornelii z Zakrzewskich Radońskiej aż do 1863. Z powodu sprzed. Daleszyna przeniósł się do Siernik, domu Władysławowej Szułdrzyńskiej, córki śp. Alojzego (artykuł w nr 210)

4724 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 17/IX. Maj. ziem. Janowiec, 2. 870 m. nabył od Siewicza Weigt właśc. dóbr (nr 211)

4725 (Dziennik Poznański) 1883
W Warsz. 17/IX. + Henr. hr. Łubieński, b. wiceprezes Banku P. (nr 213)

4726 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 21/IX. Maj. Rudki, 1. 420 m., nabył Siewicz Leon, dawn. właśc. Janowca (nr 215)

4727 (Dziennik Poznański) 1883
Miecz. Tukałło 4/IX. + w Kassucie, gub. wil., pow. wilej. dz-c rozległych włości w mińsk. i wileń. gub. (obsz. wspomn. w wiad. w nr 215)

4728 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 24/IX. D. ryc. Świątkowo, 4. 210 m. w p. wągrow., nabył w tych dn. Adam Breza od swej siostry Marii z Brezów Kalksteinowej (nr 217)

4729 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 24/IX. Maj. ziem. Rowy Jasiniec w p. świeckim, dotąd w rękach Bornów od przeszło 100 lat, nabył w tych dn. na subh. za 300 mk. Dembiński z Węgierc pod pod Inowrocł. (nr 217)

4730 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 25/IX. Wczor. Józ. Mycielski z Ponica x panna Zofia Taczanowska, c. b. prez. Koła Polsk. w parlam. niem. Władysława Taczan. i Bogumił z Chłapowskich z Szypłowa (nr 218)

4731 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 29/IX. Feliks Alkiewicz złożył przed kom. bydg. egz. na pomoc. aptek. (nr 222)

4732 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 1 paźdz. W sprawie sprzed. maj. Górzewa donoszą, że Schulz-Heinersdorf nie nabył go na subh. za 720 tys. mk., ponieważ Ign. Grabowski ze swego prawa pierwsz. kupna korzystał. Czynność subh. zawiesz. i spór przekaz. do sądu wyższego (nr 223)

4733 (Dziennik Poznański) 1883
W Krak 29 września u Wizyt. hr. Łubieński, inż. kolei x panna Helena Gorajska, c. Kazim. i Heleny z Sołtyków, ob. w pow. jasielskim (nr 223)

4734 (Dziennik Poznański) 1883
W Krak. 29/IX. + Eufrozyna Kruszewska z/d hr. Moszczeńska, lat 59, wdowa po gen. belgijskim, pułk. 5 p. ułanów z 1831 Ignacym Krusz. (nr 223), o którym wzmianka w nr 227

4735 (Dziennik Poznański) 1883
Henr. Cieszkowski 29/IX. + u wód w Nauheim. Bracia i siostrzeńcy (nr 227)

4736 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 6 X. Aptekę pod Białym Orłem, istniejącą od 1564 r. i jedyną w Pozn. w polskim ręku, objął Bolesław Jagielski, syn dotychcz. właśc. (nr 228)

4737 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 6/X. Pudkoce, maj. Niemojowskiej z Śliwnik (nr 228)

4737 a (Dziennik Poznański) 1883
W Par. 2/X. + w 74 r. Karol Chobrzyński, por. legii lit. -ruskiej w 1831, prezes Instytucji czci i chleba, gł. imp. ruchu na kole i półn. we Francji, kaw. krzyża Legii Honor., orderu Leopolda etc. Została córka, zięć, wnuki (nr 228)

4738 (Dziennik Poznański) 1883
W Par. u Ś. Magd. 6/X. Jerzy ks. Radziwiłł, najst. syn Antoniego, przyb. adj. ces. Wilhelma x hr. Maria Branicka, c. Władysława (nr 229)

4739 (Dziennik Poznański) 1883
Józ. Topolski, tajny radca sprawiedl., dz-c d. Trzeka 6/X. + w 87 r. Eksp. z Trzeka do kośc. w Czerlejnie. podpisany Żółtowski, rzecznik i not. w Pozn. (zmarły był jego wujem) (nr 229)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona237238239240[241]242243244245Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników