Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona247248249250[251]252253254255Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
4917 (Dziennik Poznański) 1884
hr. Włodz. Skórzewski na Czerniejewie otrz. pozw. na nosz. ord. Joanitów malt. (nr 74 z 29/III., sob.)

4918 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 29/III. D. Włościejewki z Międzyborzem, 1. 241 ha, nal. do K. Niegolewskiego nabył na subh. Adolf Guterbock z Charlottenburga (nr 75)

4919 (Dziennik Poznański) 1884
Córka Stanisława 26/III. + w Łodzi w Kr. P. Józefostwo Grabscy (nr 75 z 30/III., niedziela)

4920 (Dziennik Poznański) 1884
Nepomucena Łukomska (ciotka) w pon. 31/III. +, l. 83 Julian Łukomski, Kluczbork (nr 76)

4921 (Dziennik Poznański) 1884
W Par. 18/III. + w domu weter. S. Kazim. pułk. art. z 1831 Dionizy Masłowski na Litwie w 1793. * Nauki szkole wojsk. kadetów w Warsz. W 1809 do korp. ks. Józ. Pon., w którym aż do upadku Napol. W 1831 w lekkiej art. pieszej przeszedł wszystkie stopnie od por., a 3 czer. 1831 pułk. z wyższą komendą., Krzyż Virt. Mil., Krzyż kawal., a za Napol. III medal ś. Hel. W zakł. ś. Kaz. był od roku, a cały czas emigr. w poł. Francji na cm. w Montmorency (nr 76)

4922 (Dziennik Poznański) 1884
Kaźmira Brzozowska 30/III. + w Lubelskim. W im. męża i dzieci Grochowscy (rodzice). Miłosław (nr 77)

4923 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 2/IV. Maj. Górzewo w p. oborn., przeszło 6 tys. m., nabył Ignacy Grabowski na subh. za 358. 010 mk. (nr 78)

4924 (Dziennik Poznański) 1884
Bonawentura Felicki + dziś po ciężk. cierp. Eksp. do Rynarzewa. Żona, wnuki. Kołaczkowo, 1 kwietnia (nr 78)

4925 (Dziennik Poznański) 1884
Gustaw Zaborowski 2 kw. + po dł. cierp. w Chocimiu w Kr. P. W im. pozost. rodziny hr. Stefan Dąmbski. Żaków, (nr 81)

4926 (Dziennik Poznański) 1884
Prof. dr. Ant. Bronikowski, pierwszy naucz. wyższy przy gimn. w Ostrowie, w 67 r. + dziś. Żona, dzieci, wnuki (nekr.) Pozn. 7/IV. + dziś w Ostrowie. Hellenista, tłumacz arcydzieł greckich. Ojciec współred. naszego pisma. Zmarły był naucz. w tut. gimn. a usunięto go stąd w 1846 wraz z M. Mottym i śp. Cegielskim za odmowę rewizji u uczniów gimn. (wiad. nr 82 z 8/IV., wtor.) [Patrz 4969]

4927 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 10/IV. Z Berl., że Walerian Drwęski i Jan Starczewski złoż. tam egz. asesor. (nr 85)

4928 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 2/IV. Teodor Żychliński (syn) urz. tut. arch. państw., mian. czł. berlińskiego "Herolda", stowarz. dla heraldyki, sfragistyki i genealogii (nr 87)

4929 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 12 kw. na Politechnice Zurych. otrzym. patent na inż. Witold Preysz z Inowr. i Aug. hr. Breza z Drezdna. Obaj otrz. posady inżynierów rząd. w Grecji (nr 87)

4930 (Dziennik Poznański) 1884
Wład. Węsierski 11/IV. + we Wrześni. Żona, syn, córka i rodzeństwo (nr 87)

4931 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 16/IV. Dr. Zbigniew Wiśniewski z Pozn. złożył egz. na lek. prakt. (nr 89)

4932 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 17/IV. Maj. Źrenicę w p. średzk. w pobliżu cukr. 2. 500 m przeważnie pszennej i buracz. ziemi, nabyła od spadkob. po Wład. Wolniewiczu hr. Władysławowa Zamoyska po 96 tal za morgę (nr 90)

4933 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 19/IV. Ludwika Miłkowska, siostra T. T. Jeża + w Mohylewie na Dniestrem. na cm. mohyl., gdzie leży ojciec i matka Jeża. Z licznego rodzeństwa zostało przy życiu dwoje najst.: Bronisława i Zygmunt, żyjący na emigr. w Szwajcarii (nr 92)

4934 (Dziennik Poznański) 1884
Ksawera Goetzendorf Grabowska z/d Goślinowska. 18/IV. + w gr. fam. w Szamotułach. Synowie (nr 92)

4935 (Dziennik Poznański) 1884
Maj. Winnogórę w p. średzk., dawniej nal. do jen. Dąbrowskiego, nabyła w tych dn. pani Mańkowska, c. śp. jen., za 1 milj. i 235 mk. (nr 93 z 22 kw.)

4936 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 21/IV. W Tonkinie poległ kap. armii franc. Ksawery Popłowski. Pochodził z miasta Piątku i emigrował z kraju w 1869 (nr 93)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona247248249250[251]252253254255Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników