Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona243244245246[247]248249250251Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
4839 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 15 gr. Folw. Węgierskie w p. średzk., 500 m., nabył w tych dn. Franc. Ziemliński za 84 tys. mk. od Reisla (nr 285)

4840 (Dziennik Poznański) 1883
Wś Uciąż w p. chełmiń., którą Apolinary Działowski nabył przed 20 laty od niemców, obecnie ten sam sprzedał A. Levinsowi z Berlina za 500 tys. mk. a sam przenosi się do swoich d. Mirakowa pod Toruniem, które kupił w 1881 (wiad. z 15 gr. w nr 285)

4841 (Dziennik Poznański) 1883
Dziś + Franc. matuszewski, żołn. z 1831, po dł. cierp. Żona, dzieci. Pleszew, 16 gr. (nr 287)

4842 (Dziennik Poznański) 1883
(l. poprz. 4837) Białoskórski pochodził z W. Ks. Pozn. Syn Józefa Habdank Białosk. ozdobionego w wojnach napol. krzyżem Virt. Milit. oraz legią hon. i Teresy z Wierusz Kowalskich. w 1811. * w Gdańsku. Gimn. ś. M. M. w Pozn. W styczniu 1831 opuścił szkolę i wstąpił do 3 p. Strzelców w Warsz. Virt. Milit. Do Prus przeszedł pod dow. Rybińskiego. Niedługo wstąpił do prusk. wojska do 18 p. a dymisję wziął w 1845 i ożen. się z wd. po śp. prof. Cichowiczu z/d Sokolnicka i przeniósł się na dzierż. W 1846 jako spiskowiec areszt. aż do marca 1848. Udział pod Miłosławiem. W 1850 przeniósł się do Kr. P. i zostawał w obow. wizytatora d. ord. hr. Krasińskiego. na skutek sparaliż. musiał się usunąć i resztę życia spędził u syna swego Zbigniewa w Koniuchach (nr 285 art.)

4843 (Dziennik Poznański) 1883
Lambert Płuszczewski, długol. prob. dawniejszy w Bninie + z wtorku na środę w Przemęcie, gdzie od lat kilkunastu przebywał w gościnnym domu ks. Poszwińskiego. Obow. kapl. spełniał do ostatniej chwili. Pierwsze lata młodości spędził na usługach kraju, a nast. jako kapłan na licznych miejscach pozaeurop. (nr 244, 20 paźdz., piątek)

4844 (Dziennik Poznański) 1883
Dn. 20 list. w par. w Chełmnie Karabasz naucz. gimn. x panna Scholastyka Romanowiczówna (nr 276)

4845 (Dziennik Poznański) 1883
W Stoczku w Kongr. 2 gr. + ks. Jozefat Szczygielski, b. rektor instyt. głuchoniem. w Warsz., a nast. Kan. arcykat. warsz. W 1863 wywiez do Rosji. Po powrocie osiadł w Stoczku (nr 278)

4846 (Dziennik Poznański) 1883
Z Berl., że Adam Woliński z Pozn. złożył tu 8 gr. egz. ases. (nr 281)

4847 (Dziennik Poznański) 1883
Sołectwo Kaczanowo pod Wrzesnią, 430 m., nabył Andrzej Zagrodzki za 36 tys. mk. od wdowy Wrońskiej (nr 286 z 16 grudnia, niedziela)

4848 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 15 gr. Folw. Węgierskie w p. średzk., 500 m. [jest pod l. 4839] nabył w tych dn. Franc. Ziemliński od Reisla za 84 tys. mk. (nr 286)

4849 (Dziennik Poznański) 1883
Zygm. Rożański z Dziekanowic pod Gnieznem, l. 16, uczeń szkoły agron. w Szamotułach uległ w tych dn. wypadkowi. We wtorek utonął na skutek załamania się lodu na ślizgawce (w Szamot.) (nr 284 z 14 gr., piątek) Ma ojca (ogł. w nr 287)

4850 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 21 gr. Z Chrystjanii wzmianka o Ludwiku Szacińskim, fotografie rodem z Suwałk, gub. august. Od kilkunastu lat zam. w Chrystjanii. Od 3ch lat prezes Tow. Fotogr. w Norwegii. Na wystawie w stolicy przem. i sztuk. pięknych medal srebrny, jedyny udzielony na wystawie za fotografie (nr 291)

4851 (Dziennik Poznański) 1883
(l. poprz.). Ludwika Bulewskiego zabrał ze sobą ojciec na wygnanie, który w czasie wojny 1831 był plac. kom. Zamościa. Ludwik w Warsz. z matki z/d Klukowskiej 1824. * Ojciec miał brata adj. w wojsku ros., który go ostrzegł po podd. Zamościa o groż. niebezp. sądu woj., więc zaniechał ratowania maj. na Litwie, pożegnał żonę i córeczkę, których już więcej nie widział i z Ludwikiem oraz drugim młodszym udał się najprzód do Gal., a później wydalony do Francji i zam. w Marsylii (obszerne wspomn. w nr 292)

4852 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 18/XII. Wś ryc. Bobolewicko w p. międzyrz. nabył landrat dr. Dziembowski z Szamotuł (nr 288)

4853 (Dziennik Poznański) 1883
Józef Petrykowski 22 gr. + w Inowrocławiu. Kilku przyjaciół i znajomych zmarłego (nr 293)

4854 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 27/XII. Dembiński z Węgiere pod Inowr. sprzedał swój Jasiniec za 325 tys. mk. Pahl'owi z Landberga (nr 294)

4855 (Dziennik Poznański) 1883
Leon Olszewski, budown., w czw. 27/XII. + Żona, matka, rodzeństwo (nr 294) w 1845. * Udział w 1863. Uzyskał stopień por. Ranny dostał się do niewoli i wyd. prusakom. Uwięziony. Uwoln. za wstawienn. ojca oddał się swoim studiom a po ukończ. osiadł w Nakle (15 lat) Od 2 lat ciężka chor. Do Pozn. przeniósł się w II półroczu (nr 5 z 1884 r.)

4856 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 28/XII. Kurcew - własność Velonackiego (nr 295)

4856a (Dziennik Poznański) 1883
Feliks Rąkowski 24/XII. + po dł. cierp. Żołn. z 1848, ciężko ranny pod Miłosławiem Familia (nr 296 z niedz. 309 XII, ostatni)

4857 (Dziennik Poznański) 1884
Tekla Kurcewska z/d Stablewska, wd. po dyr. Ziemstwa 1883.31/XII. + w Wrocławiu. gr. fam. w Kowalewie pod Pleszewem. Wnuki (nr 2) Ostatnia z starszego niegdyś licznego pokol. rodu Stablewskich. Wdowa po Józefie Kurc. długol. dyr. prowincj. Starego Ziemstwa, dz-ca d. Kowalewa w pleszew. * na pocz. b. stulecia z ojca Kajetana, dz-ca d. Zalesia pod Borkiem i Róży z Korytowskich. Dzieci nie miała. Wychowała córkę swego męża z 1-go małż. od niemowlęcia, a gdy później po dł. cierp. pochowała ją, to zajęła się jej 6-giem sierot. Tak samo poprzednio po stracie jedynej siostry Eleonory z Stabl. Żychlińskiej zajęła się pozostałym po niej 5-giem dzieci, (najmłodsze liczyło 2 lata). Z kolei pochowała męża po 36 pożyciu, wszystkich braci. Karola, Erazma i Józefa of. z 1831, który + w jej domu, gdzie spędzał ostatnie lata życia. Dalej męża swej przybranej córki i 2 siostrzenice. Zmuszona okolicznościami do sprzedaży włości osiadła przed 10 laty w Wrocławiu z 3ma wnuczkami, z których jedną wydała za mąż. wzmianka o prawnukach (nr 4 wiad.)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona243244245246[247]248249250251Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników