Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona249250251252[253]254255256257Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
4957 (Dziennik Poznański) 1884
Jan Nepom. Sikorski + dziś, l. 63. Dzieci i wnuki (nr 104 z 4/V., niedz)

4958 (Dziennik Poznański) 1884
W sob. 3/V. w Wrocł. u Ś. Doroty panna Maria Jackowska, c. Antoniostwa Jackowskich z Barda x Aleksander hr. Werzchowetz (nr 105)

4959 (Dziennik Poznański) 1884
Z Wrocł., że 3/V. Kaźmirz Dziembowski z Wronek uzyskał tam dokt. chir. i med. wewn. (nr 105)

4960 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 6/V. Wczor. + w Berl. prof. dr. Bogusławski, dyr. w hydrograf. urzędzie w Berl. (nr 106)

4961 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 7/V. Wczor. u Ś. Marc. dr. August Mieczkowski dyr. banku Westy x panna Maria Jerzykiewicz, c. Wład. tut. kupca i Zofii z Krąkowskich (nr 107)

4962 (Dziennik Poznański) 1884
Malwina Sokolnicka z/d Kurowska 6/V. + dzieci (nr 107) [patrz lp. 4964]

4963 (Dziennik Poznański) 1884
Ignacy Bielicki 7/V. + Z Gozdanina do kośc. w Kwieciszewie. Gr. fam. Matka (nr 108) Lat 27 dz-c Gozdanina, matka zostala sama ostatnie jej dziecko (wiad. z Mogiln. w nr 114)

4964 (Dziennik Poznański) 1884
(l. poprz. 4962). Córka Stan. Szreniawity Kurowskiego, radcy sądu apel. za Ks. Warsz. i później, właśc. d. Chaławy i Marianny z Wronieckich, wdowa po Aleksym Nowina Sokoln., s. zm. z ran Mikołaja Sokoln., pułk. b. w. p. Zmarła po 2 mies. ciężk. cierp. Mowa o jej synie, uczestn. w 1863 (nr 109)

4965 (Dziennik Poznański) 1884
Konstanty Zakrzewski 2/V. + w Genui. Poeta, sędziwy b. dz-c Turska w p. pleszew. Mowa o synach (nr 109) Przyd. Wyskota, por. 1 p. szaserów b. w. p., kaw. zł. krzyża V. M. dzieci i wnuki (nekr. w nr 110) [Patrz lp. 4971]

4996 (Dziennik Poznański) 1884
Jan Nepom. Adam Malczewski, oficer, stuletni weteran, 47 lat więzień na Syberii + dziś. Rodzina Witkowo 10 maja (nr 109) 104 lata, jeśli nie więcej, bo sam nie umiał określić. Szkoła wojsk. w Berl. Jako por. pruski w 1806 pod Jeną do niewoli franc. Po tym w wojsku franc. Był na Elbie. Po 1831 w niew. ros. i na Sybir. 2 lata temu wrócił z wygn., zamieszkał na Grobli 21 gdzie wysłuż. prof. J. Malczewski miał o nim staranie. Do Witkowa przeniósł się w lipcu (nr 111)

4967 (Dziennik Poznański) 1884
W Par. 4/V. + Gałęzkowska Balbina z/d Szokalska, matka dr. Ksawerego i pułk. Józefa Gałęz. (nr 110)

4968 (Dziennik Poznański) 1884
Leokadia Różycka z/d Pelchocka 14/V. + w 36 r. po 3ch dn. cierp. Rodzina. Zaremba pow. Gollub. Kr. P. (nr 113)

4969 (Dziennik Poznański) 1884
(lp. 4926) dr. Ant. Bronik 1817.29/X. * w Golejewku, maj. swej babki Anastazji z Rogalińskich. W pierwszej młodości stracił matkę Aleksandrę z hr. Garczyńskich i ojca Wiktora, właśc. Osieka w p. krobsk. i Łomnicy w p. międzyrz. Opiekowała się nim babka. Z gimn. leszcz. wyszedł w 1837. Z pocz. prawo we Wrocł., do czego się zniechęcił i przeszedł na studia filoz. i filolog. W 22 r. życia, jeszcze na uniw. ożen,. się z 16 l. Albertyną Święcicką. W 1842 w lipcu stopień dr. filoz. Rozpoczął niebawem rok próby przy jednym z gimn., a zakończył go w gimn. M. M. w Pozn., dokąd na pocz. 1843 przeniósł się na własną prośbę. Po 1846 stosunki w szkolnictwie się zepsuły. Usunięty wydzierżawił wś Mościejewo, w p. międzych. i 5 lat parał się pracą na roli. Po tym pozwol. mu wrócić na posadę w gimn. w Ostrowie, gdzie rozpoczął w 1851 znów od najniższego stopnia i prac. do 1 X 1883. W 1857 naucz. wyższy a w 1868 tytuł prof. Stracił kilkoro dorosłych dzieci. Przeklady klasyków greckich (art w nr 112)

4970 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 16/V. Onegdaj w farn. Rudolf Behrendt, s. dz-ca śp. Piotra z Pr. Zach. x Kaźmira Szulcówna, c. tut. prof. (nr 114)

4971 (Dziennik Poznański) 1884
(l. poprz. 4965) Ojciec Konstantego - Paweł Zakrz. por. gwardii króla Stan. Dziad-konfederat barski, stryj poległ pod Saragosą. Matka Katarz. z Rembowskich. Sam 1811.10/II. * szkoły kaliskie, później Pij. na Żoliborzu. Z wybuchem list. powst. uczeń uniw. Wstąpił do pułku kalisk., niebawem przeszedł do 1 p. szaserów. Pod Grochowem walczył jako podpor., krzyż zł. V. M. Poszedł na wygnanie. Uniw. heidelberg., później genewski. Po 2 l. studiów udał się do Paryża. Po amnestii osiadł w maj. rodz. Gutowach pod Ostrowem. Żona Faustyna Rembowska. Rychło owdowiał. Udał się do Włoch. Po powr. ożenił się z Gabrielą z Łubieńskich. W 1848 - naucz. wsch. powiatów, kilka mies. więz. w kazamatach pozn. Od 1851 do 1854 mieszka w Pozn. Wraca na wieś, a po bolesnych ciosach, stratach mat. i zmianach losu znów do Pozn. W 1863 dwóch synów w powst. Później długi szereg lat w Drezdnie. Wraca do kraju. Do Włoch pojechał z chorą córką i umarł na jej ręku (nr 115 art.)

4972 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 20/V. Orchow maj. Ludwika Graeve w p. mogiln. (nr 117)

4973 (Dziennik Poznański) 1884
W Małym Pułkowie 18/V., ratując tonącego w stawie utonął Stan. Starorypiński (nr 118)

4974 (Dziennik Poznański) 1884
Tad. Zabłocki + wczor. B. dz-c Szczypic i Malic. W 84 r. Żona, dzieci, wnuki i prawn. (nr 118 z 22/V. czwart.)

4975 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 23/V. W tych dn. br. Seweryn Brunicki x Maria hr. Fredrówna (nr 119)

4976 (Dziennik Poznański) 1884
W Stade + w tych dn. dawny wojsk polski Karol Cichocki. Trudnił się nauczycielstwem. Pisywał do dzienników niem. "Hannoverscher Courier" zamieścił w nim nader pochlebną wzmiankę (wiad. z 23 w nr 119)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona249250251252[253]254255256257Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników