Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona250251252253[254]255256257258Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
4977 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 29/V. Maj. Russocin w p. śrem. należy do Topińskiego (nr 123)

4978 (Dziennik Poznański) 1884
Wczoraj + 5 l. Janek, syn Wład. i Leok. Mliccy Ostrówek, 27/V. (nr 123)

4979 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 31/V. Z Berl. że Józ. Trzciński z Pozn. otrz. tam stopień dr. med, (nr 126 z 1 czerw., niedz.)

4980 (Dziennik Poznański) 1884
Szymon Zembrzycki, b. of. w. p. w Warsz. 28 maja. + L. 87 (nr 127)

4981 (Dziennik Poznański) 1884
Stan. Grudziński, red. "Tygodnika powszechnego" w Warsz. 3/VI. + w 1851. * w Wodzianikach w p. zwinogr. z ojca Kaz. i matki Marii z Sokołowskich. Żon. w 1876 z Zofią z Misiągiewiczów (wspomn. w nr 129 w wiad.)

4982 (Dziennik Poznański) 1884
W par. w Skórkach pod Rogowem 1 czer. Jan Kryzan z Niedźwiad x panna Hel. Piątkowska ze Skórek (nr 130 w wiadomościach)

4983 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 6/VI. Warszawianin Bolesław Dąbrowski otrzymał w zeszł. tyg. na uniw. w Halli dokt. filoz. Wychowaniec warsz. szkoły gł. otrzymał następnie jako lekarz stopień dokt. med. w Petersb. mając wówczas 27 lat wstąpił na uniw. moskiewski i będąc dokt. med. studiował prawo. Po otrzymaniu dokt. prawa udał się za gran. i po 3 l. pobytu w Halli otrzymał trzeci dokt. ma teraz 36 l. (nr 130)

4984 (Dziennik Poznański) 1884
Ludwik Zboralski, żołn. z 1848 + dziś po dł. ciężk. cierp. Żona, dzieci. Pleszew, 1 czer. (nr 127). w 1827. * Ojciec, właśc. wioski stracił ją przez zbieg niefortunnych okoliczności i młody wówczas Ludwik nie mógł ukończyć szkół, a uczęszczał do gimn. Fryd. Wilh. w Pozn. i jął się uczyć kupiectwa. W 1848 w szeregach, ranny pod Miłosławiem w głowę. Po tym wrócił do handlu, był naucz. dom., a następnie dysponentem i wspólnikiem handlu Putiatyckiego w Pleszewie, a przed 24 l. przejął go na siebie. W 1863 - 3 mies. w Moabicie (wspomnienie z Pleszewa w wiad. w nr 130)

4985 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 11/VI. Wczor. u Ś. Marc. Franc. Grabski z Trzebawia x panna Antonina Wilczyńska z Pozn. (nr 133)

4986 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 13/VI. Romuald Gedroic, b. właśc. d. na Litwie, powst. 1863, zesłany, 20 l. na kaukazie + w tych dn. w Krak. w 76 r. (nr 135)

4987 (Dziennik Poznański) 1884
We Lwowie 10/VI. hr. Duniin Borkowski x panna hr. Lidia Łosicówna (nr 135)

4988 (Dziennik Poznański) 1884
W par. w Grodzicznie, p. lubaw., 11/VI. Alfons Chmielewski, sędzia okr. z Susza x panna Eufemia Kaweczyńska, c. Felikstowstwa z Linówca (nr 136)

4989 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 14 czerw. W tych dn. + w Petersb. Jan Gonzaga Pawliczyński. Po liceum w Krzemieńcu na wydział prawny w Petersb. Jego imię związ. z projektami utworzenia przedsiębiorstw. W niektórych był dyrektorem. Dożył późnej starości (nr 136)

4990 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 17/VI. Z gub. mińskiej. Aleks. Jelski szuka żyjących krewnych wychodźcy z mińsk. gub. śp. Mikołaja, syna Kaźmirza Zawadzkiego, który niedawno zmarł pod Paryżem i zostawił olbrzymią fortunę. Pożądana także inform., czy w/w Mikołaj był w pokrew. z rodziną po śp. Antonim Zawadzkim, zmarłym może przed 30 laty w Pińsku (nr 138)

4991 (Dziennik Poznański) 1884
Maria Boczkowska z/d Paliszewska 18 czer. + pogrz. w Niedźwiedziu. w 62 r. życia. Walentyna Kucharska (siostra), nr 140)

4992 (Dziennik Poznański) 1884
W Księstwie w jednym z zakł. leczn. 14 czer. + Stan. Chlebowski, art. mal. * we wsi Pokutyńcach na Podolu z Kaźmirza i Kamili z Podlewskich (art. w nr 142)

4993 (Dziennik Poznański) 1884
Kaz. Chełmicski 19/VI. + w Friedebergu po dł. cierp. Dz-c Cielimowa pod Gnieznem. Eksp. z dworca w Gnieźnie do Żydowa, złożenie w gr. fam. w Gurowie. Bracia (nr 142)

4994 (Dziennik Poznański) 1884
Marian Kowalski 28 maja. + Pogrz. w Kazaniu Prof. astron. na tamt. uniw. 1821.15/X. * Rodem z Król., kształcił się na koszt tej dzielnicy w uniw. petersb. Ukończył w st. kandyd. W 1848 po otrzym. magistra astron. odbył podróż nauk. na półn. Ural. W sierpniu 1850 adjunkt astron. przy kazań. uniw., a w 1854 prof. zwycz. tamże. Żona Henrieta Hacysska, syn, kand. nauk. matem., dwie córki (nr 144)

4995 (Dziennik Poznański) 1884
Subh. Marcinkowa Dolnego, nal. do Jasińskiej z Moszczeńskich naznacz. 12 lip. b. r. w sądzie okr. w Trzemesznie (nr 145)

4996 (Dziennik Poznański) 1884
Emil Lipski, por. b. w. p. z 1831, Virt. Mil., 19 czer. + we wsi Krasna w p. brzeżań. w Gal., lat 70 (nr 147)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona250251252253[254]255256257258Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników