Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona251252253254[255]256257258259Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
4997 (Dziennik Poznański) 1884
Szymon Konopacki na Wołyniu pod Zasławiem 25 maja. + r. b. w maj. swoim Ławrynowcach, w 94 r. w Zasławiu (nr 148 z 29 czer., niedziela)

4998 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 3 stycznia 1884 r. W Warsz. + w tych dn. Augustyn Frąckiewicz, głośny matem., b. dziekan i prof. b. szkoły głównej warsz. * w Kurozwękach w ziemi krak. Pierwsze nauki i uniw. w Krak. Pewien czas pracował przy gimn. ś. Anny po tym za granicą dla dalsz. kształc. się. Po powr. stanow. matem. w szkole wojew. w Kielcach. następnie przeniósł się do Warsz., gdzie był prof. matem. na kursach wyższych założ. po zamkn. uniw. i honor. adjunktem obserw. astron. Od 1842 emer., lat 88 (nr 3 z 4 st., piątek)

4999 (Dziennik Poznański) 1884
Łucja Hołogowa z/d Koperska, l. 73. 9/I. + po kr. ciężk. cierp. Eksp. do farnego w Buku. Dzieci, wnuki (nr 10)

5000 (Dziennik Poznański) 1884
Wojc. Kociński, weter. z 1845. w czw. 10/I. + Rodzina (nr 11)

5001 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 14 st. Józ. Buszczyński + w St. Omer. Wyszedł z kraju w 1846, osiadł we Francji, prac. po fabrykach. Z czasem nauczył się szlifierstwa i tym zarabiał. Kiedyś pisywał koresp. do "Gaz. Codz." i "Kurj. Wil." (nr 12)

5002 (Dziennik Poznański) 1884
Ant. Łasiński, rządca gosp. w Srocku w środę 16/I. + po dł. cierp. Eksp. do par. w Głuchowie. Zięć i wnuki (nr 17)

5003 (Dziennik Poznański) 1884
W Warsz. 15/I. + Józefa Leśkiewiczowa z/d Turowska, ż. radcy stanu Antoniego b. artystka opery warsz. Scenę opuściła w 1858 (nr 17)

5004 (Dziennik Poznański) 1884
W dn. uroczystości order. w Berl. 20/I. radca miejski w Pozn. Chlebowski otrzymał order korony III kl. (nr 18)

5005 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 21 st. Wiktor Zienkowicz, inż. zam. we Włoszech otrzym. order korony włoskiej za zasługi dla Włoch na polu techn. (nr 18)

5006 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 21 st. W Norymberdze kustoszem bibl. tamt. kolonii polskiej jest Szmidt-Ciążyński, syn lekarza b. w. p. (nr 18)

5007 (Dziennik Poznański) 1884
Stefan Rudziński, prob. w Czeszewie 21/I. + Ks. Bukowiecki (nr 19) Prob. Czeszew. był 50 lat z górą. P. Libelt, patron kośc. w Czeszewie (nr 21)

5008 (Dziennik Poznański) 1884
Józiu, synek w 2 r. + po dł. ciężk. cierp. Kwiatkowscy (nr 21)

5009 (Dziennik Poznański) 1884
Julia Kremer z/d Szubert 17/I. + po kr. chor. Mąż dzieci. Środa (nr 21)

5010 (Dziennik Poznański) 1884
Ignacy Chmielewski w 29 r. dn. 30 st. + Rodzeństwo (nr 28)

5011 (Dziennik Poznański) 1884
Anna Klepaczewska z/d Sękowska 3 lut. + w Spławiu pod Koninem w Kr. P. Dzieci, wnuki (nr 29)

5012 (Dziennik Poznański) 1884
Dziś + córka Irenka, pierworodna. K. Nowacki z żoną. Września, 3 lut. (nr 30)

5013 (Dziennik Poznański) 1884
Piotr Rudlicki 8/II. + w Ostrowie. Familia. Eksp. do Wysocka (nr 35)

5014 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 11 lut. W Bostonie + w tych dn. dr. Klimaszewski, rodem z Kr. P., zam. w Amer. od 1846 (nr 35)

5015 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 21 lut. Onegd. u Panny Marii dr. Józ. Górny, lek. z Murowanej Gośliny x panna Łucja Jezierska. Ślub dawał wuj panny mł. ks. Bron. Janke (nr 44)

5016 (Dziennik Poznański) 1884
Kaz. Matczyński 20/II. + po dł. cierp. Eksp. do par. w Ostrowie. Matka i rodzeństwoPrzeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona251252253254[255]256257258259Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników