Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona255256257258[259]260261262263Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
5076 (Dziennik Poznański) 1884
Ludwik Niklewicz, (brat i wuj) aptek. + wczoraj. Rodzina (nr 180 z 6/VIII., środa)

5077 (Dziennik Poznański) 1884
Melania Łakińska (siostra, ciotka, opiekunka) L. 68 + wczoraj po dł. i ciężk. cierp. Rodzina. Pogrz. 7/VIII. (nr 180 z 6/VIII)

5078 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 9/VIII. Wś ryc. Dąbrowę z folw. Komorowo w p. wągrow. 3. 941 m., Artur Nehring sprzedał za 672 tys. mk. Cornelsen'owi (nr 184)

5079 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 12/VIII. z Genewy, że c. Zygm. Miłkowskiego (Jeża) i jego żony Zofii, panna Antonina, zaręczyła się z Franc. Gawrońskim z Ukrainy (nr 186)

5080 (Dziennik Poznański) 1884
hr. Bogdan Czapski, por. w p. gward. huzarów, dawniej czł. ambas. ces. w Paryżu rozkazem gabin. z 2/VIII. mian. adj. przy namiestn. Alz. i Lot. (nr 186)

5081 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 18/VIII. Stan. Sobieski, niegdyś prof. szkół galic. czł. Zarz. gł. Tow. Pedag., pisarz na polu wychow. i beletr. + w Warsz. w 58 r. Od 1882 mieszkał w Warsz. Zostawił bez żadnych środków żonę i 4ro dzieci (nr 190)

5082 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 19/VIII. W dniu onegd. w kość. w Chełmży rzecznik dr praw. Michał Hulewicz z Torunia x Wład. Zawiszanka z Warszewic, najmł. c. śp. Alfreda Zawiszy Czarnego (nr 191)

5083 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 19/VIII. Folw. w Dolnym Czaczu (Niederzehren) pod Grudziądzem nabył od Kappissa za 113. 800 mk Pruski z Kr. P. Kappis wziął wzamian Kamienicę Pruskiego w Toruniu, Stare Miasto w 410 w cenie 120 tys. mk.

5084 (Dziennik Poznański) 1884
Dn. 16/VII. b. r. + w St. Louis w Ameryce Ks. Paweł Haza-Radlic, czł. Tow. Jez., po dł. cierp., lat. 54. Rodzina (nr 191 z 20/VIII.)

5085 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 20/VIII. d. Strzelewo z przyległ., 6. 300 m., nabył od hr. Konst. Bnińskiego z Glesna za 900 tys. mk. hr. Morsztyn z Galicji (nr 192)

5086 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 20/VIII. Zmarły w tych dn. W Warsz. Karol Starorypiński, b. marsz. szlachty pow. latyczow. zap. 300 tys. rubli na cele filantr. (nr 192)

5087 (Dziennik Poznański) 1884
Wład. Komierowski 20/VIII. + po dłuższych cierp. tknięty apopl. Dr obojga praw, dz-c Komierowa, w 36 r. W gr. fam. w Komierowie. Brat z rodziną (nr 194 nekr.) Po całoroczn. cierp., jedyny brat posła Romana Komier. Komierowo leży pod Chojnicami (nr 194, w wiad.)

5088 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 23/VIII. D. ryc. Wtelno w p. bydg. nabył od Jerzego Freitaga, który niedawno je kupił, Mehring z Klauspelde (nr 195)

5089 (Dziennik Poznański) 1884
Dziś + po dł. cieżk. cierp. Wanda Bogusławksa. Rodzeństwo (nr 196 z 26/VIII., wtorek)

5890 (Dziennik Poznański) 1884
Dn. 25/VIII. w kość. w Jarząbkowie Leon Hulewicz dz-c Kościanek x panna Maria Helena Kaczkowska. C. zmarł. przed paru Tadeusza Kaczk., b. radcy ziemstwa kred. i włośc. d. Mierzewa w p. gnieźn. (nr 197)

5091 (Dziennik Poznański) 1884
Dn. 24/VIII. + w Trento Maria z hr. Krasińskich hr. Raczyńska. Mąż Edw. hr. Raczyński (nr 198)

5092 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 27/VIII. Maj. Waliszewo, w p. gnieźn., 150 ha Rożański sprzedał Scholzowi za 105 tys. mk. (nr 198)

5093 (Dziennik Poznański) 1884
W dn. 25/VIII. Henrykostwo Ponińscy w Komornikach obch. złote wesele (nr 199)

5094 (Dziennik Poznański) 1884
Stan. Narcyz Konopacki, niegdyś ob. Wołynia, gdzie był deput. Kom. szlach., of. w. p. w oddz. Różyckiego 1863. 25/VIII. + we Lwowie, w którym zam. od kilkunastu lat, lat 66 (nr 200)

5095 (Dziennik Poznański) 1884
Erazm Bogorya Kwiatkowski, b. of. w. p., Virt. Mil., 24/VIII. + we Lwowie (nr 200)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona255256257258[259]260261262263Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników