Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona265266267268[269]270271272273Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
5275 (Dziennik Poznański) 1885
Andrzej Nowicki 6/III. + w 73 r. Weter. z 1830. Brat i siostra z familią. Stęszewo (nr 54)

5276 (Dziennik Poznański) 1885
(l. poprz. 5271, 5266) Wspomn. w wiad. o Ludw. Potwor. Wymienione najbl. mu osoby: Ksawery, Ferdyn., Gustaw, ich małżonki. Młodszy brat Ludwika Adolf z Sielca, hr. Adolf z Parzenczewa, marsz. Edward i jego żona oraz ich jedyny syn Roman. Dn. 1884. 4/V. + w Warsz. Helena z Bronikowskich, żona Adama, drugiego brata Ludwika. W pocz. lipca 1884 zajęła ostatnie miejsce w przepełn. grobowcu famil. w Ossowejsieni 80 kilkoletnia wdowa po hr. Adolfie. W ostatnich dn. list. 1884 poch. Bronisław, s. Gustawa, w Starym Gostyniu, w kapl. na wyniosłej górze obok rodziców i 2ch przedwcześnie zgasłych bratowych, Wreszcie zaledwie przed tyg. poch. na cm. leszczyńskim hr. Aleksander, obok teścia i szwagra oraz siostrzenicy zm. w kwiecie wieku. Zmarły Ludwik z Sienna Potwor. w 1819. * w Kossowie w Pozn. pod Gostyniem z Ksawerego i Kornelii z Żychlińskich c. Piotra i Aleksandry Mielęckiej. Szkoły w Lesznie, uniw. w Wrocł. i Berlinie. Po kilkunastoletnim urzęd. w Wrześni przenies. do Pozn. Tu stracił 2je dzieci i ciężka chor. oczu, grożąca utratą wzroku. Żona Leokadia z Radońskich. Wzmianka o siostrzenicy żony. Zmarł po dł. i cężk. cierp. Kalwin ale przed 3ma laty przyjął wyzn. rz. -ka. Zostały 2 sieroty (nr 55 z 8/III., niedz.)

5277 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 10/III. Córka Fr. Tomaszewskiego, red. "Przyj. Ludu" panna Jadwiga złoż. w tych dn. u Wizytek w Rhiems, gdzie się kilka lat kształciła, egz. i poświęci się zaw. naucz. w naszym ks. (nr 57)

5278 (Dziennik Poznański) 1885
W Carogr. 4/II. + Stan. Drozdowski, dr. med. weter. z 1830., of. legii hon. franc., b. dyr. Kolonii polsk. na Adamówce. 82 lata (nr 57)

5179 (Dziennik Poznański) 1885
Helena z Kargów Orłowska w niedz. 8/III. + Eksp. z Wielkiego Rybna do Kiszkowa, gr. fam. w Pszczewie. Mąż. i córka. (nr 57 i 61) Żona administratora d. W. Rybno. 32 lata. W gr. fam. w Pszczewie Kargów. leży tam również jej brat Bogusław Karge 24/I. + (nr 20)

5280 (Dziennik Poznański) 1885
W Wilnie 2/III. + dr. Kaz. Wilczyński, wydawca (nr 60)

5281 (Dziennik Poznański) 1885
W par. w Woskoci 14/III. Maria Długołęcka, c. śp. Józefa z Czerniejewa x Hermogenes Neyman, ob. ziem. z Ukrainy (nr 62)

5282 (Dziennik Poznański) 1885
Marcin Nowakowski w niedz. 15/III. + po dł. ciężk. cierp. l. 48. Przyjaciele. Był czł. Tow. "Stella" (nr 63)

5283 (Dziennik Poznański) 1885
Panna Małg. Sypniewska, ucz. wyższ. zakł. nauk p. p. Danycz złoż. 16/III. egz. na naucz. wyższą. (nr 64)

5284 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 18/III. Dobra Lednogóra nabył od Banku Kwil. Pot. i Sp. Konst. Breza (nr 64)

5285 (Dziennik Poznański) 1885
Waleria Dąbrowska z/d Olszewska, l. 64 + dzieś po dł. cierp. Rodzina. Poznań, 18/III. (nr 64)

5286 (Dziennik Poznański) 1885
Wład. Maurycy Grzymała Niegolewski dr obojga praw, b. prez. Koła Polsk. wieloletni poseł do sejmu i parlam. lat 65. Pogrz. w Buku w gr. rodz. Żona z rodziną. Żołn. z 1863 (nr 65) Syn pułk. w p. Andrzeja i Anny z Krzyżanowskich. Ur. się 1819. 12/IX. * we wsi Włościejewkach pod Śremem. Pierwsze nauki w domu. Po 1831 gimn. ś. MM. a nast. t. zw. Fryderykowskie w Pozn. skończył w 1841 i udał się na prawo w Bonn, gdzie po 3 l. dyplom dr. praw. Żon. 1855. 29/XI. z Wandą hr. Kwilecką (art w nr 66)

5287 (Dziennik Poznański) 1885
Marceli Grochowski 20/III. + Żona, dzieci, wnuki. Aptekarz w Miłosławiu, długol. czł. Rady Miejsk. (nr 67) ur. w zamożnym domu. Aptekę ma od 33 lat (nr 71)

5288 (Dziennik Poznański) 1885
Marceli Brzeski 19/III. + tknięty paral. Były dyr. Kanc. Konsystorza Arcyb. w Poznaniu. Żona i córka (nr 67)

5289 (Dziennik Poznański) 1885
Natalia Raczyńska z Czachórskich Habdank 20/III. + Eksp. z Górczyna na cm. Ś. Marc. Mąż. Górczyn (nr 67)

5290 (Dziennik Poznański) 1885
Dziś + Maria Wyszomirska. Rodzice. Wągrowiec 20/III. (nr 67)

5291 (Dziennik Poznański) 1885
Z Kalisza (do Pos. Ztg.) w spr. Marianny Tomaszewskiej, dawn. właśc. wsi Konarzewa w W. Ks. Pozn., skaz. w 1873. w Ostrowie na śmierć za otrucie 1-go męża Pawła Augustyniaka. W list. 1873 uciekła z więzienia w Ostrowie i dopieru w 188.? dowiedziano się, że przebywa w Król. P., gdzie wyszła za mąż za Ludwika Tomaszewskiego, właść. wsi Kokanin w p. kalisk. Władza ros. odmówiła wydania jej, jako już podd. ros., ale wytoczyła jej proces, który zakończył się uniewinnieniem i w 1 i w 2 inst. (nr 68 z 24/III., wtorek)

5292 (Dziennik Poznański) 1885
W Krak. 30/I. + Saturnin Swierzyński, dobry malarz perspekt. wnętrza tamt. kościołów. w 1820. * Po ukończ. gimn. w Krak. szkole szt. pięknych pod Kier. W. K. Stattlera. Konserwator art. i archeol. zbiorów śp. Piotra hr. Moszyńskiego. Uczył także rysunków po pensjach (nr 28)

5293 (Dziennik Poznański) 1885
Zofia Delikowska z/d Marcinkowska 4/II. + Siostra śp. dr Karola Marc. Córka i wnuczka (nr 30) Sprostow., że nie była siostrą doktora, który miał ich trzy Magdalenę zam. Nieszczottową, Juliannę zam. Ciszewską i Weronikę zam. Werczyńską, które już od 20 do 40 lat nie żyją (nr 31)

5294 (Dziennik Poznański) 1885
Ks. Wład. Małopolski z Warsz. 26/I. + w Solurze w Szwajc. w 47 r. Do Solury przybył po stłumieniu powstania 1863 r. (nr 31)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona265266267268[269]270271272273Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników