Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona268269270271[272]273274275276Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
5335 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 30/IV. Onegdaj w Gorzewie Stan. Moszczeński z Srebrnej Góry, s. Bolesława z Wapna x Joanna Grabowska c. Ignacowstwa z Gorzewa (nr 99 z 1/V. piątek)

5336 (Dziennik Poznański) 1885
Ludwik Wolski, statystyk i urzędnik, ur. w 1819 w Radomiu, 27/IV. + w Warsz. Szkoła wojew. w Radomiu. W 1839 do służby w Kom. rząd. spraw wewn. Kursa dod. dla prawników. Następnie przeznaczony do wydziału statyst. komisji, poświęcił się tej nauce, przez kilka lat wykładał w Instyt. Gosp-stwa wiejsk. w Marymoncie, aż do jego zamknięcia w 1862 (nr 99)

5337 (Dziennik Poznański) 1885
W Gnieznie w Kat. 30/IV. Bol. Sikorski, prof. gmin. M. M. w Pozn. x panna Zofia Osten-Sacken, c. radcy sąd. w Gnieźnie (nr 102)

5338 (Dziennik Poznański) 1885
W środę 29/IV. w kość. kamienieckim (pod Grodziskiem) Kaz. Karśnicki, dz-c d. Główczyna w Kalisk., s. nieżyjących Ant. i Teodory z Bronikowskich x panna Wanda Skórzewska z Kamieńca, c. śp. Henryka i żyjącej Ignacji z Kotarskich (nr 102)

5339 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 21/II. W Meranie + polski hebraista Piotr Smoleński. w Krak. w 1832. * Żon. z warszawianką (nr 43)

5340 (Dziennik Poznański) 1885
Anna Grabowska z/d Duczyńska 23/III. + w Warsz. Córka i wnuk. M. Żupańska (nr 70)

5341 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 27/III. W Warsz. + wdowa po Wacławie, Aleksandrze Maciejowskim, autorze Historii prawodastw Słowiańskich urodziła się w Gal. (nr 71)

5342 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 27/III. Z Berl., że wczor. złożył tam egz. dokt. lekarz z Wronek Jakób Rakowicz (nr 71)

5343 (Dziennik Poznański) 1885
Poznań 31/III. Onegdaj + w Pozn. Tytus Kaszkiewicz, założyciel księg. przy ul. Wodnej (nr 74)

5344 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 1/IV. W Bydg. osiedlił się bud. Wojciech Kujawski (nr 75)

5345 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 3/IV. W Szynwałdzie w Pr. Zach. + wczor. dziekan Antoni Jeleński w 81 r. a 54 kapł. (nr 77)

5346 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 9/IV. Mik. Jawornicki, żołn. w. p. z 1831., kupiec, ob. i radny m. Krak. + w Krak. w 73 r. (nr 81)

5347 (Dziennik Poznański) 1885
Wład. Paszkowski weter. wojsk. p. z 1830, 2 razy na wygnaniu syber. 6/IV. + w Trębowli w 74 r. (nr 81)

5348 (Dziennik Poznański) 1885
Anna Wieczorkowska, pochow. 6/IV. Dziękuje za udział Maria Chmielewska (nr 82)

5349 (Dziennik Poznański) 1885
Kazimiera Hauer z/d Izbicka 14/IV. + Mąż, dzieci rodzina (nr 86)

5350 (Dziennik Poznański) 1885
Pogrzeb Karola Paszkiewicza odbył się 16/IV. w Romaniu. Wzięły udział dep-cje Polaków z Czerniowiec, Jass, Bukaresztu (nr 89)

5351 (Dziennik Poznański) 1885
Wawrzyniec Pawłowicz, pozasłużb. sekr. Kom. Jeneralnej w 77 r. Córka (nr 89)

5352 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 22/IV. Wczor. u Ś. Marc. Czesław Morkowski rzecznik z Inowr. x panna Bron. Nawrocka (nr 92)

5353 (Dziennik Poznański) 1885
Józef Zawałkiewicz, weter. z 1831 we Lwowie 19/IV. + w 1815. * 3 pułk strzelców konnych. Po tym korp. jen. Różyckiego i już jako oficer do niewoli pod Radomiem. skaz. na śmierć, ułask. i wysł. na Kaukaz jako prosty żołnierz. W 1835 oficer a w 1837 porzucił służbę w gwardii, korzystając z traktatu wied. (przynalezność państw. w/g miejsca urodz.) i wrócił do Gal., gdzie się urodził. (nr 92)

5354 (Dziennik Poznański) 1885
Stan. Koźmian, prezes Tow. Przyj. Nauk, czł. Ak. Um. w czw. 23/IV. + Lat 74. Eksp. z Pozn., pogrzeb w Grodnicy pod Czempiniem. Żona i córki (nr 93)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona268269270271[272]273274275276Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników