Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona267268269270[271]272273274275Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
5315 (Dziennik Poznański) 1885
Jan Lewandowski, dziekan, weter. z 1830. 4/IV. + Lubasz. Wikary (nr 79) [Patrz. lp. 5327]

5316 (Dziennik Poznański) 1885
Dziś + ostatnia córeczka Zośka, 3 lata. Łuczkowscy. Lucim 8/IV. (nr 81)

5317 (Dziennik Poznański) 1885
Józ. hr. Mycielski 10/IV. + w Kobylopolu. (nr 82) of. w. p., złoty Krzyż Virt. Mil., Kaw. malt. w 85 r. pogrzeb w Gostyniu. Rodzina (nr 83)

5318 (Dziennik Poznański) 1885
W Krak. 8/IV. u kapuc. Witold Piwnicki, art. mal. x panna Zofia Skarżyńska, c. dyr. Banku Gal. dla Handlu i Przem. (nr 83)

5319 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 11/IV. W Warsz. + 71 r. Konst. Rozwadowski, niegdyś oberpol. m. Warsz., nast. prezes kom. śledcz. w 1863 Komendant, jen. piech. (nr 83)

5320 (Dziennik Poznański) 1885
(l. poprz. 5236) Subhasta maj. Gułtowy załatw. w ten sposób, że Seweryn hr. Bniński resztę praw niewiadomych sukcesorów Słuckich nabył od kuratorów wyznacz. przez sąd. Układ potwierdz. przez sąd nadopiek. wskutek czego Gułtowy od 120 lat dzierżone prawem zastawu przez rodzinę Bnińskich przeszły na własność w/w hr. Seweryna (nr 84 z 14/IV., wtorek)

5321 (Dziennik Poznański) 1885
We Lwowie 10/IV. + Julian Malczewski, por. czwartaków z 1831. Lat. 83. (nr 84)

5322 (Dziennik Poznański) 1885
Napoleon Wolszlegier nagle 10/IV. + Eksp. z Iwna do par. w Kcyni. Rodzeństwo (nr 84)

5323 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 14/IV. Z Berl., że Stan. Radziszewski złożył tam egz. ases. (nr 85)

5324 (Dziennik Poznański) 1885
Julian Moraczewski 9/IV. + w Kr. P. Żona, dzieci (nr 85) Były dz-c Orchowa. Zmarł w maj. swojej Garnek. (nr 86)

5325 (Dziennik Poznański) 1885
Wład. Tomaszewski + po dł. cierp. 13/IV. Naucz. główny przy tut. szkole. Żona, dzieci, rodzeństwo. Gołańcz. (nr 86)

5326 (Dziennik Poznański) 1885
Rozalia Łączyńska, z/d hr. Ponińska 1v hr. Dąmbska 19/IV. + w Kościelcu po dł. ciężk. chor. Eskp. do miejsc na Kujawach Kość. Rodzina. Mąż Adolf Łącz. nieżyj. (nekr. i wiadom. w nr 90) Dąmbski był Julian (nr 97)

5327 (Dziennik Poznański) 1885
Lubas z 18/IV. Po kilku dn. chor. + w Wielką sobotę dziekan Jan Lewandowski. 1812. 27/XII. * w Błoniu pod Wieluniem w Kalisk. Początkowo w gim. ś. M. M. w Pozn. opuścił ją, wstępując w 1830 do wojska. Po przejściu gran. austr., rozbrojeniu i powrocie w rodz. strony znalazł się bez środków do ukończ. nauk. był naucz. dom. u Szułdrzyńskich w Lubaszu, później poświęca się zawodowi gosp. w dobrach hr. Maciej Mielżyńskiego wreszcie gorzelnictwu w Kwilczu. Przygotował się do egz. abiturj. i po zdaniu. W gimn. ś. M. M. wstąpił do semin. W. 1847 wyświęc. i zostaje sekr. i kapel. arcyb. Leona Przyłuskiego. Potym przez krótki czas prob. w Niepruszewie a po zawakowaniu probostwa w Lubaszu zostaje zaprezentowany na nie przez ś. p. Józ. Szułdrzyńskiego. Tu spędził resztę życia lat 33 i mies. 7. W 1874 osadzony w więz. czarnk., gdzie spędził 8 mies. Od tego czasu trawił go zarodek choroby. Przed rokiem złamał rękę. Odtąd ciągle niedomagał. Zmarł po tyg. chor. w dużych cierp. (nr. 90 z 21/IV. wtor.)

5328 (Dziennik Poznański) 1885
Ludwik Laskowski 18/IV. + Dzieci. Ranowo (nr 90)

5329 (Dziennik Poznański) 1885
Bogumiła z Donimirskich Henrykowa Donimirska w pon. 20/IV. + po ciężkich cierp. Wyprow. z Zajezierza do par. w Sztumie. Dat. Zajezierze (nr 91) Córka Alkantarego Donim. z Hohendorfu, brata rodz. śp. dyr. Teodora z Buchwaldu (nr 96)

5330 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 22/IV. Wczor. u panny Marii Tad. Łubieński s. Bogusława i Anny z Wierzbińskich x panna Anna Łyskowska, c. sędziego Miecz. i śp. Marii z Łukaszewiczów (nr 92)

5331 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 22/IV. Wczor. u Ś. Marc. Czesław Morkowski rzecznik z Inowr. x panna Bron. Nawrocka (nr 92)

5332 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 22/IV. We Lwowie + ks. Karol Jabłonowski, kurator fundacji Skarbkowskiej. W/g układu fam. następcą księcia jest hr. Henryk Skarbek, właść. Grodziska (nr 92)

5333 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 24/IV. W Gal. w Nowojowy + dr. Edward hr. Stadnicki, żon. z ks. Sapieżanką (nr 94)

5334 (Dziennik Poznański) 1885
Feliks Urbański, żołn. z 1863 + dziś po dł. ciężk. cierp. w 44 r. Marcjanna Urb. (żona). Ostrów, 27/IV. (nr 97)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona267268269270[271]272273274275Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników