Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona263264265266[267]268269270271Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
5235 (Dziennik Poznański) 1885
Kunegunda Kamieńska z/d Gorzysławska 27/I. + Ks. Stan. Kostka Kam. (syn) Siedlimowo, p. Woycin (nr 23)

5236 (Dziennik Poznański) 1885
Dobra ryc. Gułtowy w p. sredzk. w ks. hip. zapis. na imię hr. Seweryna Bnińskiego z Gułtów, Tekli Kijeńskiej i rodzeństwa Ant., Leona i Modesty Kijeńskich. Sprzedaż kon. 1885. 18/IV. na wniosek Seweryna Bn. Celem działań między współwłaść. 1. 100 ha 48 arów, 28 m2. Tekla Kij. 1815. 13/IV. + w Kaliszu. Nieznani z Miejsca pobytu: Jadw. Strzemieńska, Antoni, Leon i Modesta Kij. Sąd okr. Środa, 22/I. (nr 23) [Patrz lp. 5320]

5237 (Dziennik Poznański) 1885
U Ś. Marc. 27/I. Józ. Domaniecki z Będlewa x panna Franciszka Ernsdorf z Poznania (nr 25)

5238 (Dziennik Poznański) 1885
Andrzej Kotkowski + wczor. po ciężk. chor. l. 69. Eksp. do par. w Miłosławiu. Żona, dzieci (nr 4 z 6/I., wtorek)

5239 (Dziennik Poznański) 1885
Franc. Oborska z/d Fryczyńska (matka) + po dł. ciężk. cierp. Rodzina (nr 4 z 6/I.)

5240 (Dziennik Poznański) 1885
Mikołaj Wirski + w niedz. 4/I. Rodzina. Bydgoszcz (nr 4)

5241 (Dziennik Poznański) 1885
Marta Ballenstedt z/d Sławczyńska 7/I. + po kr. ciężk. cierp. Mąż i rodzina. Toruń (nr 7)

5242 (Dziennik Poznański) 1885
U Ś. Wojc. 12/I. Ludwik Międzychodzki naucz. gimn. w Kłodzku x panna Stan. Margowska (nr 11)

5243 (Dziennik Poznański) 1885
W sob. odbył się w Wyszatycach w Gal. pogrzeb Maurycego Kraińskiego (nr 11 z 15/I. czwart.)

5244 (Dziennik Poznański) 1885
Paulina Studniarska 13/I. + po dł. ciężk. cierp. Nasza siostra. Rodzina (nr 11)

5245 (Dziennik Poznański) 1885
Maria Borowiczowa z/d Jakubowska 13/I. + Mąż i dzieci. Słupia, p. Krobski (nr 12)

5246 (Dziennik Poznański) 1885
Józef Łoski, prac. na polu archeol. - estet. po dł. ciężk. chor. 14/I. + w Warsz. (nr 13)

5247 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 8/I. Dr. Józ. Brodowicz, sto lat, dogorywa w Krak. Prof., wielekroć rektor uniw. jag. i prezes Tow. Nauk. Autor rozpraw med. (nr 6)

5248 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 17/I. W Par. + Feliks Wicherski, niegdyś współprac. "Tyg. Petersb." i "Gwiazdy" (rocznika wychodz. przed 40 laty w Kijowie. Proza i poezja (nr 14)

5249 (Dziennik Poznański) 1885
W wiad. liter. i art. jest wzmianka, że dr. H. hr. Krasiński złożył Ak. Um. w Kark. w rękopisie obszerną pracę swoją: O polskich nazwiskach rodowych. Jest ich u nas podobno ok. 30 tys. (nr 13 z 17/I. sobota)

5250 (Dziennik Poznański) 1885
Dziś Antoś w gr. Wschowa, 19/I. + Pokrzywniccy (nr 16)

5251 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 21/I. Pogrzeb dr. Tad. Żulińskiego we Lwowie. z datą 19/I. (nr 17)

5252 (Dziennik Poznański) 1885
Stan. Falkowski, ur. na Wołyniu, wychodzca, od kilku lat zam. w Krak., 19/I. + w 68 r. (nr 18)

5253 (Dziennik Poznański) 1885
Dnia 20 Wład. Grodzki, zegar. z Gniezna x panna Anna Nowicka, c. naucz. z Skrzynki (nr 19)

5254 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 26/I. Wś szlach. Kaczki w p. gdańskim kupił za 360 tys. mk. E. Steffens z Gołąbkowa (nr 21)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona263264265266[267]268269270271Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników