Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona254255256257[258]259260261262Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
5056 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 21/VII. Wandalin Pusłowski, właśc. znacznych dóbr w gub. grodz. i rezydencji pod nazwą Królikarnia pod Warsz. + przed kilkunastu dn. w Par. (nr 167)

5057 (Dziennik Poznański) 1884
hr. Wład. Branicki, brat zmarłego przed 4 dn. Konstantego, 17/VII. + w Par. po dł. i ciężk. chor., pogorszonej pod wrażenim zgonu brata (nr 167) zostały 2 córki - panna i druga za Jerzym Radziwiłłem (nr 176)

5058 (Dziennik Poznański) 1884
Andrzej Leopold Drzwęski 19/VII. + nagle. Rodzina (nr 167)

5059 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 22/VII. Wczor. w kapl. w Wróblewie Edmund Żółtowski, s. b radcy Tow. Kred. x panna Ludwika hr. Węsierska Kwilecka, c. Zbigniewa i Izabeli z hr. Bnińskich (nr 169)

5060 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 22/VII. D. Wroniawy w p. babimojskim 2. 100 ha od Zyberk Platera nabył hr. Stan. Plater za 840 tys. mk. (nr 169)

5061 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 24/VII. Wiktor Sobeski, dyr. sądu ziemiańsk. w Międzyrzeczu 23/VII. + Wdowa z dziećmi

5062 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 24 lip. Bogdan Edward Jastrzębski, s. Stefana Ludwika Kastrz. z Halifaxu w Anglii ukończył kurs med. na uniw. w Edynbergu i otrzym. stopień bakał. med. i magistra chir. (nr 170)

5063 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 25/VII. We Lwowie Tytus Zienkowicz adjunkt Wydz. Kraj. x Broni. Janikowska z Krakowa (nr 171)

5064 (Dziennik Poznański) 1884
W Londynie 8/VII. + Leon Burzyński, weter. z 1831, który przez długie lata był tam urz. na kolei żel. (nr 172)

5065 (Dziennik Poznański) 1884
W dn. 18/VII. + Wład. Łabędzki, dz-c Okęcie i Niechwirów. L. 71. Weteran, of. gwardii art. konnej, kaw. krzyża zasł. wpojsk. (nr 173)

5066 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 29/VII. Wś Jachcice w p. bydg. ok. 460 m., nal. do Tuchołki nabył kapitalista H. Witte za 100 tys. mk. (nr 174)

5067 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 5 sier. Dziś w par. w Wyskoci hr. Krasicki ob. z Gal. x panna Chłapowska, c. Kaźmierzowstwa Chłap. z Kopaszewa (nr 180)

5068 (Dziennik Poznański) 1884
Aleks. hr. Szembek 4 sier. + Syn jenerała. Pogrz. w Siemienicach, Synowie (nr 180)

5069 (Dziennik Poznański) 1884
Józ. Wolszlegier + dziś po kr. chor. w 80 r. Eksp. z Szenfeldu do par. w Chojnicach. Żona z dziećmi. Szenfeld, 7/VII. (nr 183) Ojciec Wład. poseł na sejm pruski (nr 187)

5070 (Dziennik Poznański) 1884
Jan Bronikowski, dz-c Węgrzynowa 6/VIII. + w 30 r. Eksp. z Marszałek do Bukownicy, nast. przenies. do gr. fam. w Doruchowie. Bracia. Zmarł w Marszałkach u swego brata wskutek ciężkiego pokaleczenia (nr 185). Wiad. z Ostrzeszowa do "Bresl Ztug". (Pozn. 9/VIII) Uległ wypadk. Był na dworcu w Ostrzeszowie, kiedy konie z Marszałek, wiozące zboże, rozbiegły się. Chciał je zatrzymać za cugle, nie dał rady a wleczony upadł tak, że dostał się pod koła, które przeszły przez górną część ciała. Pomimo operacji stan chorego nie rokował nadziei (nr 184)

5071 (Dziennik Poznański) 1884
Synek w 6 mies. Tadeusz Wąsowski w sob. 9/VIII. + Pogrz. w Wieszczynie. Rodzice, dziadkowie, krewni Jarosławki (nr 185)

5072 (Dziennik Poznański) 1884
Ks. Marian Kamocki, b. of. w. p. z 1831, Virt. Mil. w Par. 7 lipca. + w klaszt. misjon. Lat przeszło 80 (nr 161 z 15/VII., wtor.)

5073 (Dziennik Poznański) 1884
Gostyń 13 lipca. Przed tyg. pochow. ob. m. Gostynia L. Jagielskiego. Mowa o posiad. przez niego handlu żel. i pozost. wdowie (nr 161)

5074 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 21 lip. W Bordeaux + w tych dn. benedykt Kryński, b. of. w. p., tapicer z zawodu (nr 167)

5075 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 1 sierp. W Gałęzowie w Kongr. pow. lubel. + w tych dn. Aleksander Koźmian, b. of. w. p. L. 74 (nr 177)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona254255256257[258]259260261262Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników