Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona248249250251[252]253254255256Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
4937 (Dziennik Poznański) 1884
W Krak. 11/IV. + dr. Aleks. Bojarski, prof. prawa i post. karn. na uniw. Jagiel. b. dziekan wydz. prawa i czł. czynny Ak. Um. * w Gal. studja w Krak. katedrę objął po usunięciu dr. Koczyńskiego, najprzód jako zast. a w 2 lata po tym mian. prof. (nr 93)

4938 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 23/IV. Wczor. w Tulcach Józ. Hoffman, inż. z Pozn. x panna Kaźmira Czochron z Grabów (nr 95)

4939 (Dziennik Poznański) 1884
W Warsz. w kośc. Opieki Ś. Józ. 22/IV. Stan. Bełza, adw. przys. i publicysta x panna Jadw. Kobylańska, c. dokt. med. (nr 96)

4940 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 25/IV. Wczor. w Gnieźnie jubil. 25 l. działaln. obyw. Franc. Żółtowskiego z Niechanowa (nr 97) W nr 98 artykuł. M. i obecni synowie (w tym Marceli Żółt. z Godurowa) i zięć

4941 (Dziennik Poznański) 1884
W dn. 11/IV. + Maria Kleofa Moszczeńska z/d Mólewska, ż. Bolesława, właściciela Bronisz pod Warsz. l. 42. Żona i matka. Dotknięta długą i ciężką niemocą (nr 97)

4942 (Dziennik Poznański) 1884
Dr. (lekarz) Leon Świderski (ojciec, brat, syn) + dziś. Eksp. do kośc. miejsc. Rodzina. Barcin, 23/IV. (nr 97) Ojciec jego dr. (lekarz) Wład. Świd. zaraził się. Choroba długa i straszna. Wzmianka o żonie, siostrach i obojgu rodzicach (nr 98)

4943 (Dziennik Poznański) 1884
Tomasz Borowski ob. ziem. w p. kościańskim 23/IV. + w Borówcu na Kaszubach. Weteran z 1831. Jeden z 9-ciu młodych, który w tej szczupłej liczbie z całych Prus Zach. poszli na pomoc. Razem z nim dotąd żyjący brat jego Medard. Tomasz po 2 l. niewoli ros. osiadł na roli na Kaszubach, tam się ożenił, wychował dzieci i do końca pracował (nr 98)

4944 (Dziennik Poznański) 1884
Maria Dydyńska z/d Goetzendorf Grabowska Eksp. do kośc. w Trzemeszynie. Grób fam. Mąż (nr 98)

4945 (Dziennik Poznański) 1884
Józefa z Barskich 1 v. Bronikowska, 2 v. Zygmanowska w 55 r. 27/IV. + po dł. ciężk. cierp. w Bukownicy (nr 99)

4946 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 30/IV. Wczor. w Wrocł. Jan hr. Czarnecki z Wilkowa x panna Ziemięcka, c. feldmarsz. wojsk austr. (nr 101)

4947 (Dziennik Poznański) 1884
W pon. 28/IV. + po kr. ciężk. cierp., w 66 r. w Goniczkach Józefat Zielonacki, dr. obojga praw, czł. czynny Ak. Un. Krak., emer. prof. uniw. lwow. Żona z synem (nr 101)

4948 (Dziennik Poznański) 1884
Dziś + Ign. Janowski, pozasłużb. radca sądu pow. l. 65. Żona, dzieci, wnuki. Gniezno, 29/IV. (nr 101 z 1 maja, czwart.)

4949 (Dziennik Poznański) 1884
W par. Wsoła, pow. radom. 26/IV. Jan Konopacki art. malarz z Warsz. x panna Wład. Piotrowska, c. śp. Wład. i Kamilli z Mickiewiczów (nr 102)

4950 (Dziennik Poznański) 1884
Wiktor Dydyński (brat, wuj) 30/IV. + gr. fam. w Trzemesznie. Ks. Józ. Dydyński z rodziną i Wincenty Grabowski (nr 102)

4951 (Dziennik Poznański) 1884
Dziś + Józef Narkiewski, l. 84, weter. z 1830. Wyprawa z Sepienka do kośc. w Konojedzie. Żona, dzieci, wnuki. Sepienko, 2 maj (nr 103)

4952 (Dziennik Poznański) 1884
Zosinka (córka) Pogrz. w niedz. do Pakości na Kalwarię. Dembiński z żoną i córką. Węgierce 1 maja (nr 103)

4953 (Dziennik Poznański) 1884
Feliunia w 3 r. + dziś. Bol. Sikorski (ojciec) Pozn. 2 maja (nr 103)

4954 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 3 V, z Halli, że wczor. Jan Kowalski z Mchów złożył tam egz. na aptek. (nr 104)

4955 (Dziennik Poznański) 1884
Patrycja Wolszlegerowa z/d Radzimińska (matka) po dł. ciężk. cierp. 2 maja. + w 70 r. Eksp. z domu żał. w Kcyni do par. Rodzina (nr 104)

4956 (Dziennik Poznański) 1884
Teodor Donimirski + dziś, (ojciec, dziadek, pradziadek) w 79 r. Z domu żał. w Telkiewicach do kośc. w Kalwie. Rodzina. Buchwałd, 1 maja (nr 104)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona248249250251[252]253254255256Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników