Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona784785786787[788]789790791792Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
15779 (Nr. 112) 1785
Kazimierz Nałęcz Borkowski kwituje Marcelego Boguckiego dziedzica Chwalibogowa z kondemnaty (f. 25). Tenże z cesji uczyn. przez Serafina Smiełowskiego na 657 złp. jemu przez Boguckiego dłużnej na rzecz zezn., odstępuje (f. 25)

15780 (Nr. 112) 1785
Stanisław Dzierzgowski, s. ol. Franciszka Dzierzg. z Teresy Zielińskiej z I i Józefa Mielęcka, c. ol. Andrzeja M. z Anny Kościelskiej z II małż. dożywocie (f. 26v)

15781 (Nr. 112) 1785
Jan Korzbok Zawadzki w im. sw. i Teresy ż. Jakuba Magnuskiego, Katarzyny wdowy po ol. Antonim Dąbrowskim i Konstancji ż. Antoniego Krzywokulskiego, sióstr swych rodzonych Zawadzkich i Marcin Dybysławski z I oraz Stefan i Julianna z Gniewkowskich małżonkowie Kosmowscy z II kompl. (f. 26v). Jan K. Z., s. ol. Michała z Anny Gniewkowskiej, a ol. Mikołaja Gn. bp. zmarłego siostrzeniec rodzony, a Marcin Dybysławski siostrzeniec rodzony tego Jana K. Z., a syn ol. Kazimierza D. i Barbary, c. ol. Macieja Jaruchowskiego i Konstancji z Gniewkowskich, siostrzenicy ol. Mikołaja Gniewkowskiego, a sam Mikołaja Gn. wnuk. Julianna Gniewkowska, c. ol. Wojciecha z Magdaleny Jarnowskiej klanki kowalskiej, a Mikołaja Gn. synowica rodzona, żona Stefana Kosmowskiego (f. 26b)

15782 (Nr. 112) 1785
Józef Drzewiecki szambelan JKM dziedzic Bednar z I i Antoni Białobłocki dziedzic Krześlic i Wronczyna z II kompromis (f. 27)

15783 (Nr. 112) 1785
Katarzyna z Gądeckich żona Aleksandra Grodzickiego, i panna Antonina Gądecka w tow. brata rodzonego Wojciecha G., kwitują Teodora z Rojewa Kaczkowskiego wuja swego z swych części po ol. matce Katarzynie z Kaczkowskich Gądeckiej od wuja z dóbr Łagiewniki należnych (f. 30v)

15783a (Nr. 112) 1785
Józef Obrzankowski, s. ol. Macieja Obrzankowskiego z ol. Agnieszki Gocanowskiej, a ol. Kazimierza Obrzankowskiego 1-o v. ol. Teresy Wierzbińskiej, 2-o v. ol. Barbary Dydyńskiej męża, 1-o v. nepos i ol. Andrzeja, Kazimierza, Marcina, Wojciecha, stryjów swych rodz. Obrzankowskich też z 1-o v. pochodzących bratanek rodzony i obok innych z 2-o v. zrodzonych ol. Kazimierza O. dziada swego spadkobierców współspadkobierca, adoptuje na spadkobiercę swego Walentego Salezego Jarnowskiego, s. ol. Michała J. z ol. Anny Kraśnickiej (f. 31)

15784 (Nr. 112) 1785
Testament Piotra Rostkowskiego podstolego winnickiego. Żegna żonę Marcjannę z Kosmowskich. Na pogrzeb 2. 000 złp. Synowi Kazimierzowi najstarszemu z pierwszej żony, który trzymał dobra Kobylniki i Łagiewniki i wybrał około 12. 000 złp. i różne rzeczy nic już nie naznacza. Ma jeszcze z 1-ej żony 2 synów: Filipa i Rachwała, a czwarty Antoni w roku zeszłym umarł. Tym 2 jako i małoletnim z 2-ej żony równe wyznacza porcje, tj. każdemu z synów i córkom po 5. 000 złp., a że Filip wybrał juz 2. 500 złp. zostaje mu jeszcze 2. 500 złp., które listem dat. ze Lwowa 24/III r. b. darował na młodsze rodzeństwo, małoletnie jeszcze, z czego każdemu przypada po 500 złp. Rafał wybrał 2. 430 złp. zostaje mu 2. 570. Żona obecna wniosła 10. 000 złp. Z tej drugiej żony ma małol. córek 3 i synów 2: Katarzynę, Zuzannę i Józefatę, Walenty i Jan Nepom. Ci małoletni po 5. 500 złp. Dat. w Szydłowie 1785.3/V. (f. 31v, 31b)

15785 (Nr. 112) 1785
Panna Bogumiła Zbijewska, c. ol. Aleksandra Zb. z Jadwigi Soszyńskiej, dojrzała, a ol. panny Barbary Zbijewskiej bezpotomnie zmarłej siostra rodzona i spadkobierczyni 2 kwoty: 777 złp. należną sobie i 777 złp. należną ol. siostrze od Walentego Gozimirskiego stolnika wschowskiego kawalera św. Stanisława z dóbr Swiątkowo ceduje Andrzejowi Zbijew., s. ol. Macieja Zb. z Franciszki Zaleskiej, siostrzeńcowi swemu (f. 32)

15786 (Nr. 112) 1785
Wojciech Kierski, s. ol. Ludwika z ol. Elżbiety Walknowskiej, kwituje Stanisława Otto Trąmpczyńskiego miecznika kaliskiego, sędziego surrogatora gr. gn. dziedzica Mielżyna z 407 złp. z kompl. działowej o subst. ojcz., w Gn. 1783.9/VII. między Izydorem, Wawrzyńcem i Kazimierzem oraz zezn. braćmi m. s. rodzonymi Kierskimi (f. 32)

15787 (Nr. 112) 1785
Ludwik Niesołowski burgrabia gr. wałecki w imieniu spadkobierców ol. Franciszka Rokossowskiego, a mian. Wojciecha Lissowskiego i żony jego oraz Zofii z Rokossowskich Oliweckiej kwituje Józefa Goczałkowskiego z pretensji mianych do niego przez tych spadkobierców po śmierci tegoż ol. Rokossowskiego (f. 32v)

15788 (Nr. 112) 1785
Franciszek Krassowski s. 46. 824 złp. żonie swej Franciszce z Modlibowskich w kompl. 1783.15/XII. między żoną i Karolem Modlib. dziedzicem Kromolic należ., a przez nią dziś scedowaną Stanisławowi, Weronice wd. po ol. Andrzeju Gawrońskim obecnie 2-o v. żonie Benedykta Kiełczewskiego, Juliannie pannie, braciom i siostrom m. s. rodzonym Krassowskim, a dzieciom zezn. z nią zrodzonym, odpuszcza (f. 33)

15789 (Nr. 112) 1785
Franciszek Ksawery Jasiński, komornik gran. wojew. gn., s. ol. Piotra z ol. Rozalii Bogusławskiej z I i Józefa Urbanowska, c. ol. Józefa Urb. z Konstancji Koczorowskiej z II małż. dożywocie (f. 33v)

15790 (Nr. 112) 1785
Antoni i Kajetan Polescy, ss. ol. Michała Pol. z ol. Heleny Dworzańskiej 2-o voto żony Ignacego Trzebińskiego i Jan Kraszewski w im. sw. i ż. Anny Poleskiej, tychże Poleskich siostry rodzonej resp. córki, żony swej z substancji ol. Antoniego Dworzańskiego ol. zezn. matki brata rodzonego, wuja swego odstępują (f. 34v)

15791 (Nr. 112) 1785
Faustyn Bielawski, s. ol. Macieja Biel. wedle kwitacji danej przez Józefa i Teodora braci między s. rodzonych Bielawskich w imieniu swoim i zeznającego na rzecz Wojciecha Jarnowskiego, tego J-o z aresztu sumy u Józefa Koszutskiego d. Dobrosołowa dziedzica kwituje (f. 35)

15792 (Nr. 112) 1785
Antoni Piotr Smoleński cześnik ciechanowski, dziedzic d. Jelitowo z Michałkami i częściami w Żołczu nabytymi i w Cielmowie p. gn. wedle dyspozycji swej substancji 26/V. w Żydowie dokonanej dobra powyższe synowi swemu Józefowi S. podczaszemu halickiemu z ol. Ludwiki Pikarskiej zrodzonemu za 110. 000 złp. sprzedaje (f. 35v) Żydowo, z miastem i Gembarzewo z holendrami os. z pustkami przyl. wedle tejże dyspozycji sprzedaje Stanisławowi S. podczaszemu gn. synowi z tejże żony za 215. 000 złp. (f. 36). Pierwszą dyspozycję substancji uczynił między synami Józefem starszym i Stanisławem młodszym w Żydowie 1777.21/IV. ale był wtedy słaby na zdrowiu i zrobił to na prędce. Teraz daje Józefowi Jelitowo z Michałkami i częściami na Żułczu nabytymi, drugą wieś Cielmowo. Stanisław dostał od ojca gotówką na kupno Kłunów 112. 000 złp. Ponieważ dobra wydzielone starszemu oszacowane na 110. 000 wzięta suma przez Stanisława przewyższa ją o 2. 000 złp. Żydowo, z miasteczkiem Gembarzewem i Olendrami otaksowane na 215. 000 złp., sobie zastrzega w dożywocie, dla nich po połowie, z tym, że zostanie rezygnowane Stanisławowi. Teodor Trąmpczyński wnuk dostaje legat 10. 000 złp., państwu Grabskim reszty do posagu 30. 000 złp. i po śmierci testatora dodatek do posagu 10. 000 złp., państwu Gorzeńskim na Cielmowie 30. 000 złp., synowej swej Juliannie z Karskich podczaszynie gn. wziętych jako posag przez zezn. od Antoniego Karskiego podstolego gn. 18. 000 złp., synowicy swej pannie Katarzynie Smol. 2. 000 złp. (f. 36b)

15793 (Nr. 112) 1785
Stanisław Olszewski z I i Anna bar. de Szwanberk z II małż. dożyw. (f. 37)

15794 (Nr. 112) 1785
Kazimierz Gliszczyński, s. ol. Antoniego z Marianny Sławoszewskiej, wedle komplanacji z 1783.25/VI. między zezn. z I i Fakundem Gl. bratem swym rodzonym z II sumę z Sokolnik ceduje bratu (f. 37v)

15795 (Nr. 112) 1785
Ks. Paweł Pikarski proboszcz w Żydowie, s. ol. Stanisława z ol. Konst. Baranowskiej i Teresa z P., c. Antoniego P. brata rodzonego proboszcza z Marianny Bułakowskiej i ol. jej mąż Antoni Kościeski, dziedzice dóbr Dembogóry, Tupadł z przyl. z I i Aleksander Brodzki, s. ol. Antoniego z Agnieszki Baranowskiej, ol. Adama Baranowskiego z ol. Cecylii Działynskiej córki z II kontrakt sprzedaży dd.: Dembogóra, Tupadły, Mechnacz, Jankowo p. kc. za 60. 000 złp. Dat. Gn. 1785.9/VI. (f. 37b)

15796 (Nr. 112) 1785
Sebastian Wiechecki, s. ol. Franciszka W., s. 600 złp. ol. ojcu i siostrze jego bezpotomnie zmarłej przez ol. Urszulę z Pinińskich Jagodzińską wdowę części Żołcza Młodego i Starego dziedziczkę 1699 r. zapis., a przez ol. ojca ol. Chryzostomowi Juckiemu w gr. kc. 1722 r. sced., a przez Kazimierza Juckiego, ol. Chryzostoma syna, w imieniu swoim i brata swego młodszego Walentego ol. ojcu zezn. 1746 z powrotem sced. ceduje Józefowi Smoleńskiemu podczaszemu halickiemu (f. 40)

15797 (Nr. 112) 1785
Ewa Kossowska, wd. po ol. Józefie Rosenie pułkowniku wojsk kor. dziedzicu Kruchowa a ol. Łukasza R. bezpotomnie zmarłego bracie rodzonym, pani dożywotnia, kwituje Marcelego Ponińskiego dziedzica Wrześni z przyl. z 9. 098 złp. winnych ol. Łukaszowi R. (f. 41)Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona784785786787[788]789790791792Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników