Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona786787788789[790]791792793794Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
15817 (Nr. 112) 1785
Marceli Polichnowski, s. Kazimierza P. z ol. Teresy Łuczyńskiej, m. wedle metryki rok 19-y, kwituje Stanisława Otto Trąmpczyńskiego miecznika kaliskiego, surrogatora gr. gn. dziedzica Kaczkowa z 295 złp. (f. 58)

15818 (Nr. 112) 1785
Zofia z Dameckich Nieborska wdowa, siostra rodzona i jedyna spadkob. ol. Andrzeja D. kwituje Małgorzatę i Mariannę Dorpowskie, cc. ol. Anton. chorążego gnieźnieńskiego dziedzica Czerlina z ol. Marianny Chrościckiej i ks. Józefa D. kanonika metropol. gn. ich stryja i op. z 11. 338 złp. (f. 58v)

15819 (Nr. 112) 1785
Jan Puchalski w imieniu swoim i Teresy z Zukowskich wdowy po ol. And. Dameckim, 2-o v. swojej żony kwituje poprzednie Dorpowskie i ich stryja z 11. 338 złp. (f. 59)

15820 (Nr. 112) 1785
Tadeusz Woliński, w imieniu ojca swego Józefa W. kwituje Łukasza Zaleskiego posesora dóbr Kleparz z prowizji od sumy 1. 000 złp. należną Rozalii z Pawłowskich żonie i matce zezn. z d. Kleparz (f. 59v)

15821 (Nr. 112) 1785
Kazimierz Nowowiejski miecznik łomżyński i Wojciech Jaraczewski dziedzice Czewujewskiej Woli kwitują Antoniego Lutomskiego z podwójnej peny 14 grz. (f. 61v)

15822 (Nr. 112) 1785
Ks. Józef Cieciszowski kustosz i oficjał uniejowski, penitencjarz gn., proboszcz czerniejewski, kwituje Józefa sędziego ziemskiego gn. i Michalinę z Złotnickich małż. Radzimińskich dziedziców Wapna i Stołężyna (f. 62)

15823 (Nr. 112) 1785
Michał Białobłocki w im. sw. i żony Petronelli Żorawskiej, c. ol. Wojc. Ż. kwituje Piotra Korytowskiego podsędka ziemskiego gn. z 4. 229 złp. (f. 62) Józef, Franciszek i Petronella żony zeznającego bracia i siostra rodzeni Żorawscy

15824 (Nr. 112) 1785
Maciej Chwaliszewski stolnik żydaczowski dziedzic Jaworowa p. gn. daje zapis ewikcyjny Piotrowi Korytowskiemu podsędkowi zs. gn. (f. 62v)

15825 (Nr. 112) 1785
N. Ignacy Królikowski i Jadwiga de Zieleskie ol. N. Zieleskiego z ol. G. Teresy de Karłowskie, ol. Władysława Karłowskiego i Heleny Przetockiej córki, ol. Stanisława i Józefa Karłowskich bezpotomnie zmarłych siostry rodzonej, zrodzona córka, małżonkowie Królikowscy, całe swe porcje spadkowe w dobrach Dąbki i Jastrzębie i sumy i ruchomości po tych 2 Karłowskich na nią obok innych spadłe ceduje Andrzejowi Karłowskiemu (f. 64)

15826 (Nr. 112) 1785
Franciszek Bogucki, s. ol. Józefa B. z ol. Heleny Niedrowskiej, w imieniu swoim i Józefa jako nabywca od niego w r. 1783 i Ignacego, jako jego pl. braci swych rodzonych BB., i Andrzej Karłowski w imieniu swoim i Marianny Boguckiej siostry ich rodzonej, żony swej, kwituje Józefa Bończę Miaskowskiego dziedzica Ledno Góry z 4. 000 złp. (f. 64v)

15827 (Nr. 112) 1785
Franciszek Kosicki, s. Jana Watty K. z Katarzyny Zawadzkiej z I i Dorota de Lossy, c. ol. Sebastiana de Lossy z ol. Ludwiki Konarskiej z II małż. dożyw. (f. 65)

15828 (Nr. 112) 1785
Józef Miaskowski dziedzic Lennogóry, Głębokiego, Berkowa i in. (f. 65v) Konstancja Bronikowska, wdowa po ol. Ignacym Koziorowskim kwituje Stefana Skarbka Rudzkiego instygatora gr. gn. dziedzica d. Małachowo Wierzbiczany s. Górne z 3. 000 złp. z sumy większej 7. 000 złp. należnych z Małachowa (f. 66)

15829 (Nr. 112) 1785
Józef Łakiński w imieniu swoim i Teresy Kołudzkiej, c. ol. Antoniego z ol. Jolenty Kołudzkiej żony swojej kwituje Ksawerego Wiesiołowskiego dziedzica Tomczyc z sum (f. 67v)

15830 (Nr. 112) 1785
Anna Smoleńska, c. Antoniego Piotra S. cześnika ciechanowskiego z ol. Ludwiki Pikarskiej, żona Józefa Grabskiego skarbnika inowłodzkiego, kwit. ojca swego z 30. 000 złp. na poczet sumy 40. 000 złp. posagu z ojc. i mac. zapis. w ptk po św. Michale w Pozn. 1762 r. (f. 68)

15831 (Nr. 112) 1785
Ildefons Gąsiorowski łowczy radziejowski i Barbara z Grabskich, c. Józefa Grabskiego skarbnika inowłodzkiego z Anny Smoleńskiej zrodzona, kwit. ojca jej z 10. 000 złp. posagu z dóbr ojczystych i macierz. (f. 68v)

15832 (Nr. 112) 1785
Ignacy Wierzbiński, s. ol. Michała z ol. Marianny Godlewskiej kwituje Radzimińskich małż. sędziów zs. gn. (f. 70) z 1. 000 złp.

15833 (Nr. 112) 1785
Franciszek Sakowski, s. ol. Józefa Sak. z ol. Małgorzaty Rosnowskiej kwit. tychże Radzimińskich z 500 złp. z sumy większej 1. 000 złp. (f. 70) Siostra rodzona zezn. Weronika Sakowska, żona Jana Borzysławskiego. Jan Borzysł. posesor cząstki Piskorzewa wsi koło Kalisza (f. 71)

15834 (Nr. 112) 1785
Ludwik Cwierdziński kwituje Walentego Gockowskiego dziedzica Czeszewa z 60 zł węgier. (f. 71)

15835 (Nr. 112) 1785
Magdalena Stanisławska wdowa po ol. Kazimierzu Siemiątkowskim, w im. sw. oraz Józefa, Jadwigi, Anny i Marcjanny, synów i córek braci i sióstr m. s. rodzonych Siemiątkowskich kwituje Ludwikę Malczewską wdowę po ol. Fabianie Bieńkowskim i spadkobierców B-go z niej zrodzonych z 1. 000 złp. z sumy większej 2. 000 złp. przy kontrakcie sprzedaży połowy wsi Staw Bieganowczyzna w Poznaniu 1778.27/VI. na tych dobrach zostaw. (f. 71v)

15836 (Nr. 112) 1785
Walenty z I, Melchior z II, panna Zuzanna w imieniu swoim i siostry swej Wiktorii rodzonej z III, bracia i siostry rodzeni Jaranowscy ugoda o spadek po ol. Konstancji z Kraśnickich Kistowskiej 30/V r. b. (f. 73v)Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona786787788789[790]791792793794Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników