Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona787788789790[791]792793794795Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
15837 (Nr. 112) 1785
Piotr Bielawski i Marianna z Załuskowskich małżonkowie kwitują jej brata rodzonego Antoniego Załuskowskiego z 1. 518 złp. z ugody spis. w Gn. 1784.12/X. (f. 74)

15838 (Nr. 112) 1785
Józef Miaskowski, s. Wojciecha z ol. Konstancji Morawskiej, dziedzic Siedleczka z I i Jan Garczyński, s. Kazimierza G. z Wilhelminy Szołdrskiej z II kontrakt sprzedażny d. Siedleczka w wojew. gn. i p. kc. za 62. 000 złp. (f. 74b) dat. w Siedleczku 1785.8/VII.

15839 (Nr. 112) 1785
Bartłomiej Łukomski dziedzic Parusewa w p. pyzdr. w imieniu swoim i Bogumiły Judzkiej, c. Walentego z Barbary Kraszkowskiej, żony swej kwituje Marcelego Ponińskiego dziedzica Wrześni z 10. 000 złp. (f. 76)

15840 (Nr. 112) 1785
Antoni Lewalt Mejer z I i Ewa z Niszczewskich z II małż. z II dożyw. (f. 78)

15841 (Nr. 112) 1785
Helena Zaleska wdowa 1-o v. po ol. Wyzgowskim (!), 2-o v. obecnie żona Bogusława Kilińskiego męża uciążliwego w tow. bratanka swego Ksawerego Spiechowskiego s. 150 złp. zapis. przez uczc. Hefftowicza 1775 r. ceduje synom swym Piotrowi, Wojciechowi i Franciszkowi Wyzgowskim (f. 80)

15842 (Nr. 112) 1785
Marcin Radoński, s. ol. Piotra i Joanny z Żorawskich z I i Karolina de Osteny et Sakin, c. ol. Franciszka O. z ol. Doroty Ostenówny z II małż. dożyw. (f. 82v)

15843 (Nr. 112) 1785
Stanisław Zawadzki kwituje Annę z Nowowiejskich, c. ol. Józefa Nowow. 1-o v. Zielińską, 2-o v. żonę Ignacego Złotnickiego i Katarzynę pannę małoletnią Zielińską 1-o voto zrodzoną z 4 zł węgier. przez ol. Józefa Nowowiejskiego Złotnickiej ojca, a Zielińskiej dziada skryptem dat. w Woli 1780.20/IX. zeznającemu zapis. (f. 86)

15844 (Nr. 112) 1785
Dominik Otto Trąmpczyński b. dzierżawca Kaczkowa kwituje Stanisława Otto Trąmpczyńskiego miecznika kaliskiego i sędziego surrogatora gr. gn. ol. Piotra burgrabiego gr. nakiel. dziedzica Kaczkowa bezpotomnie zmarłego brata rodzonego i spadkobiercę z 8. 555 złp. z komplanacji spisanej w Kaczkowie 1783.9/IV. między zezn. z I i miecznikiem z II (f. 86v)

15845 (Nr. 112) 1785
Franciszek Ulatowski, s. ol. Karola z ol. Marianny Charzewskiej 2-o v. żony Wojciecha Piotrowskiego, w imieniu sw. oraz Marianny i Teresy sióstr swych rodzonych UU., kwit. ojca swego adopc. Wojciecha Piotrowskiego z kompl. spis. w Padarzewie 1783.10/XII. (f. 86v)

15846 (Nr. 112) 1785
Kazimierz Korytowski cześnik zatorski, s. ol. Michała i Teofili z Tuchołków dziedziców miasta Rogowa i Ronowa z przyległ., wedle działów spis. w mieście Rogowie 1783.3/XI. między zezn. i Jakub. miecznikiem gn. i Wojciechem braćmi jego rodzonymi Korytowskimi, część Ronowa p. kc. powyższemu Jakubowi miecznikowi gnieźn. bratu swemu rodzonemu odrezygnowuje (f. 87) Jakub zaś całe cz. wsi Szkołki p. gn., Rogówko i Ochodza p. kc. z młynem wod. w m. Rogowie cześnikowi Kazimierzowi (f. 87v) cześnik Kazimierz zaś te dobra Szkółki, Rogówko, Ochodza i młyn w Rog. sprzedaje za 75. 750 złp. miecznikowi Jakubowi (f. 88). Miecznik Jakub połowę d. Runowo p. kc. tak po ol. ojcu jak i z działów brater. sprzedaje za 34. 250 złp. bratu Wojciechowi K. (f. 88v)

15847 (Nr. 112) 1785
Maciej Frezer, s. ol. Andrzeja Fr. z ol. Krystyny z Pretwiczów z I i Krystyna z Skoroszewskich, c. Aleksandra z Ludwiki z Zajdliców z II małż. dożywocie (f. 90)

15848 (Nr. 112) 1785
Józef Smoleński podczaszy halicki, dziedzic Jelitowa, Żołcza, Cielmowa i Michałek z przyl. w p. gn. syn Antoniego Piotra Smoleńskiego cześnika ciechanowskiego dziedzica Żydowa z przyległościami z ol. Ludwiki Pikarskiej daje ew. Edwardowi Garczyńskiemu klanicowi rozpirskiemu z racji s. 2. 928 złp. ol. Małgorzaty z Osieckich żony Kazimierza Smoleńskiego posagowej (f. 92)

15849 (Nr. 112) 1785
Zofia Gostyńska wdowa po ol. Antonim Ponikiewskim (f. 92v). Jakub Dobrogojski dziedzic Stanisławowa z I i Kunegunda Charzewska z II małż. dożyw. (f. 93) a raczej kwitują się z dożyw. spisanego w r. 1765 we śr. w wigilię św. Jakuba. Jakub D., s. ol. Kazimierza z ol. Marianny Gorzechowskiej z I i Kunegunda Charzewska, c. ol. Ignacego Charzewskiego z ol. Anny Mańkowskiej z II małż. dożyw. (f. 93v)

15850 (Nr. 112) 1785
Andrzej Mikołaj chorąży kawalerii narod. wojsk kor. dziedzic Giewartowa p. gn. z I i Ignacy-Wojciech-Leon (środkowe imię używ.) referandarz iudicii aulici prus. w Bydg. z II Żuroch Piechowscy kontrakt sprzed. Giewartowa dat. w Powidzu 3/VIII r. b. (f. 94) Sprzedaż za 36. 000 złp. (f. 94)

15851 (Nr. 112) 1785
Teofil na Drozdnie Hulewicz kwituje Jana Garczyńskiego obecnego dziedzica Siedleczka z 3. 994 złp. z komplanacji spisanej w Siedleczku 12/VIII r. b. (f. 96)

15852 (Nr. 112) 1785
Mateusz Wilamowski, s. ol. Marcina Wilam. i Franciszki Kowalskiej z I i Konstancja Chociszewska, c. Franciszka Ch. z Katarzyny Cieleckiej z II małż. dożyw. (f. 97)

15853 (Nr. 112) 1785
Ignacy i Łukasz Białęscy, ss. ol. Stefana B. z Magdaleny de Biekiery, z nich Ignacy B. w im. sw. i matki swej wdowy, jako plent umocowany w Prusach w Trachenbergu, i w imieniu Konstantego B. brata swego rodz. kwituje Onufrego i Józefa Krzyckich, ss. ol. Antoniego Krzyckiego klana krzywińskiego z 5. 400 złp. (f. 97v)

15854 (Nr. 112) 1785
Jan Bielawski kwituje Magdalenę de Bekiery wdowę po ol. Stefanie Białęskim, matkę oraz Ignacego, Łukasza, Aleksandra i Konstantego B-ch synów z aresztu na s. 5. 400 złp. przysądzonej im od Krzyckich (f. 98)

15855 (Nr. 112) 1785
Ks. Jan Sławoszewski, s. ol. Franciszka Sł. z ol. Heleny Kąsinowskiej kwit. Wiktorię Lipską wdowę matkę, oraz Bartłomieja, Ludwikę i Teklę panny syna i córki, resp. brata i siostry m. s. rodzone Łukomskich oraz Stanisława Szczuckiego i Katarzynę z Łukomskich małż. z 2. 500 złp. przy kontrakcie sprzedaży wsi Słomczyc spis. między Kąsinowskim i Józefem Łukomskim w Parusewie 1760.15/VI. (f. 100v). Łukasz, Piotr, Dionizy inni bracia rodzeni zezn. (f. 100v)

15856 (Nr. 112) 1785
Józef Korytowski, s. ol. Michała i Teofili z Tuchołków dziedziców Rogowa i Runowa wedle działów z 1783.3/IX. część Runowa w p. kc. daje bratu rodzonemu Wojciechowi (f. 101v) Wojciech część miasta Rogowa, Srodka z holendrami p. gn., Łaziska z hol. w p. kc. daje bratu rodzonemu Józefowi (f. 102) Józef wedle kontr. spis. 29/VIII r. b. całe miasto Rogowo i Sródka z holendrami w p. gn. i Łaziska z hol. p. kc. sprzedaje za 75. 750 złp. bratu Jakubowi (f. 103)Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona787788789790[791]792793794795Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników