Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona789790791792[793]794795796797Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
15877 (Nr. 112) 1785
Józef Grabski skarbnik inowłodzki w im. sw. i żony Anny z Smolińskich sprawę między żoną i spadkobiercami ol. Pantaleona Mostowskiego, tj.: Konstancją ż. Jana Bromirskiego chorążego płockiego, Scholastyką wdową po ol. Szymonie Rudowskim, 2-o v. ż. Adama Żorawskiego podkomorzego JKM i Dorotą ż. Fortunata Kobylnickiego cześnika wyszogrodzkiego sędziego deputata na Tryb. Kor. z wojew. mazowieckiego anuluje i od niej odstęp. (f. 126v)

15878 (Nr. 112) 1785
Franciszek Raszewski w im. Elżbiety z Zebrzydowskich Zabłockiej wdowy jako jej pl. kwituje Ignacego Suchorzewskiego chorążyca bydgoskiego dziedzica Barda z 20. 000 złp. z kontraktu sprzedaży tych dóbr między Jerzym Wanieskim (!) chorążym kawalerii narod. z I i Suchorz. z II w Kołaczkowie 1781.7/VIII. spis. (f. 127)

15879 (Nr. 112) 1785
Augustyn Goczałkowski dziedzic Jarząbkowa (f. 127v). Ignacy Chrościcki, s. ol. Jana z Urszuli Radwańskiej z I i Franciszka de Rokembachy, c. ol. Franciszka Rok. z Katarzyny Maliszewskiej z II małż. dożywocie (f. 128)

15880 (Nr. 112) 1785
Chryzostom Korycki w imieniu Anny z Brudzeskich wd. po ol. Walentym Jarochowskim kwituje Józefa Drogosław Skorzewskiego stę gn., rotm. kawalerii narodowej (f. 130)

15881 (Nr. 112) 1785
Józefa Miaskowska, wd. po ol. Ludwiku Baranowskim dziedzicu Grocholna, matka i Michał Hieronim Baranowski syn (f. 131) dziedzic Grocholna

15882 (Nr. 112) 1785
Ignacy Kosmowski mąż Ewy z Nieżychowskich, córki ol. Franciszka Nieżych. czyli oboje małż., wedle kompl. zawartej z Ignacym Urbanowskim 17/XI r. b. sumy: I na skrypt od Józefa Mankowskiego ol. Franciszkowi Nieżych. jej ojcu daną, II na skrypt tegoż ol. Franciszka Nieżych. przez ol. Franciszka Sokolnickiego stę boguszyńskiego dłużną, i III ol. Franciszce z Nieżychowskich 1-o v. Tłukomskiej, 2-o v. Kurcewskiej bezpotomnie zmarłej na Mamotach lokowaną a przez ol. Kurcewskiego męża jej zapisaną, Ignacemu Urbanowskiemu ceduje (f. 132v)

15883 (Nr. 112) 1785
Witalis Bogucki wojski i podwojewodzi poznański dziedzic Dębowca z przyl. (f. 133v)

15884 (Nr. 113) 1786
Aniela Żukowska, panna, c. ol. Michała Ż. z ol. Katarzyny Białoskórskiej, w tow. Jana Ż. brata rodzonego, sumę 1. 403 złp. swoją macierzystą z sumy więk. 9. 395 złp. na wsi Czerlino obecnie Małgorzaty i Marianny sióstr m. s. rodz. Dorpowskich, cc. ol. Antoniego chor. gn. z ol. Marianny Chrościckiej zabezp. ceduje Janowi Puchalskiemu (f. 1)

15885 (Nr. 113) 1786
Melchior w imieniu swoim oraz Jana, Łukasza, Piotra i Dionizego bci m. s. rodzonych Sławoszewskich, ol. Franciszka Sł. synów, oraz Antoniego, Stefana, Katarzyny, Ewy ol. Konkordii z Sł. ol. Adama Wegorzewskiego żony synów i córek braci i sióstr m. s. rodzonych Węgorzewskich, i Wiktorii z Sł. żony Golemowskiego, małoletnich jako ich stryj i op., i Józef, Kazimierz, Adam, Marianna wdowa po ol. Antonim Gliszczyńskim komorniku gran. kaliskim, oraz Onufry Dobiejewski w im. swoim i Teofili żony Antoniego Gawrońskiego, siostry swej rodzonej, ol. Anny z Sławoszewskich, ol. Stanisława Dobiejewskiego żony, bracia i siostry m. s. rodzeni Sławoszewscy, ol. Rozalii z Tomickich, ol. Antoniego Sł. żony synowie i córki, ol. Barbary z Płaczkowskich, ol. Tomickiego żony nepoci i nepotki, zaś ol. Jana Płaczkowskiego Piotra syna, pronepoci i pronepotki, po bezpotomnej śmierci ol. Stefana Pł., ol. Andrzeja syna, ol. zaś Piotra nepota, zaś zeznających dziada obok innych spadkobierców współspadkobiercy prowizje od sumy pod dożywociem przez ol. Elżbietę z Pawłowskich Bielińską klanową nakielską ol. Stefanowi Placzkowskiemu na sumach zeznającym akredytowanych i inne cedują Piotrowi Konopnickiemu, s. ol. Adama K. z ol. Katarzyny Wilkowskiej (f. 2)

15886 (Nr. 113) 1786
Józef Katerla w imieniu swoim i żony Teresy Karsznickiej kwituje Władysława Suchorzewskiego chorążyca bydgoskiego z 52 złp. (f. 3v)

15887 (Nr. 113) 1786
Grzegorz i Jan bracia m. s. rodzeni Drachowscy kwitują Macieja i Franciszka braci m. s. rodz. Będkowskich dziedziców połowy wsi Mystki z 40 z. w. (f. 6)

15888 (Nr. 113) 1786
Ignacy Ostaszewski s. ol. Stanisława O. z Kazimiery Rzymowskiej, 1-o v. Moskowskiej (?), 2-o v. Zaborowskiej, 3-o v. Ostaszewskiej, jako matki pl., sumę 3. 000 zł. po Rzymowskich na Kołaczkowie przysądzoną ol. Franciszkowi Ignacemu Rzymowskiemu 1746 r. i zabezp. na d. Wierzchowiska ceduje Ignacemu Dembińskiemu obecnemu dziedzicowi tych dóbr (f. 8)

15889 (Nr. 113) 1786
Jan Gozimirski skarbnik wojew. kaliskiego dziedzic Popowa kwituje Kunegundę de Jarochowskie wdowę po ol. Józefie Chmielewskim dziedzicu dóbr Recza (f. 8)

15890 (Nr. 113) 1786
Agnieszka Prusimska żona Jakuba Korytowskiego miecznika wojew. gn. pokwitowanie dane przez męża 25/VI r. b. na rzecz Jana na Kwilczu Kwileckiego klana rogozińskiego dziedzica dóbr Wiejec z przyl. aprobuje (f. 8v)

15891 (Nr. 113) 1786
Aleksander Skoroszewski sumy: I 200 zł. węgier. przez ol. Józefa z Osin Wężyka wtedy miecznika wieluńskiego 1766 ol. Wojciechowi Węgierskiemu zapis., a po bezpotomnej śmierci ol. Wojciecha Węgierskiego ol. Mikołajowi Minostowskiemu jako jego spadkobiercy przypadłą, a przez ol. Minostowskiego zeznającemu 1781.31/I. scedowaną II prow. od 7. 333 złp. ol. Apolonii z Kotarbskich ol. Wojciecha Węgierskiego żony własnej na Dobrzycy daw. zabezp. a ol. Węgierskiemu dożyw. służącej, a po jego śmierci na Minost. spadłej, z niego zaś na zezn., ceduje synowi swemu Franciszkowi Sk. (f. 9)

15892 (Nr. 113) 1786
Ignacy Osten kwituje Wojciecha Zbyszewskiego dziedzica Ruchocinka z s. 672 złp. z kompl. zawartej 1785.6/IV. między zezn. z I i tym Wojciechem Z. w im. sw. i ks. Aleksandra prob. wysockiego, Andrzeja, Józefa i Józefaty ż. Aleksego Malczewskiego braci i sióstr swych rodzonych Zb. z II, (f. 10v)

15893 (Nr. 113) 1786
Jan z Paradyża Bronisz podwojewodzy pozn. kwituje Onufrego Antoniego z Ruśca Izbińskiego komisarza województwa gnieźn. przys. (f. 10v)

15894 (Nr. 113) 1786
Franciszek Włostowski s. Józefa z Rozalii z Dziurkiewiczów z I i Salomea de Rokembachy, c. ol. Franciszka R. z Katarzyny Maliszewskiej z II małż. dożywocie (f. 12)

15895 (Nr. 113) 1786
Elżbieta Kąsinowska żona Wojciecha Zaleskiego dziedzica Bożejewic W. i M. w p. kc. byłego, kontrakt sprzedaży tych dóbr zawarty przez męża z Piotrem Gądkowskim, mając na względzie unieważnia swoje prawa dożyw. (f. 13v)

15896 (Nr. 113) 1786
Fabian Rogoziński kwituje Feliksa Rzązewskiego pułkownika kawalerii nar. z racji pewnej sumy dłużnej przez niego bratu rodzonemu zezn. Chryzostomowi Rz. porucznikowi wojsk pruskich (f. 15v)Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona789790791792[793]794795796797Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników