Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona792793794795[796]797798799800Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
15936 (Nr. 113) 1786
Karol, Adam i Aleksander Prokopy, ss. ol. Karola z Swiętoszewic P. i ol. Krystyny Bogumiły de Zaydlice, ol. Aleksandra Korzboka Z. i Małgorzaty Zoffi de Kalkreytery, ol. Adama Kalkraytera z Anny Heleny Tossówny córki zrodz. córki, spadek po ol. Aleksandrze Kalkrayterze dziedzicu Policka i Janowa spadły na nich i innych cedują Maciejowi Rowińskiemu s. ol. Michała R. i Marianny de Zgórskie (f. 61v)

15937 (Nr. 113) 1786
Klemens Słucki, podwojewodzi ostrzeszowski, s. ol. Egidiusza i Teodory z Walewskich 1-o v. Domaniewskiej, 2-o v. Słuckiej komornikowej granicz. sieradzkiej, zrodzony i Marianna z Sutkowskich, c. Ignacego Sutkowskiego cześnika inowłodzkiego z Franciszki Chrzczonowskiej córka, małż. Słuccy kwitują jej ojca z 13. 000 złp. (f. 63v)

15938 (Nr. 113) 1786
Wiktoria z Sławoszewskich i Gabriel małż. Golemowscy kwitują Józefa Kąsinowskiego dziedzica Piotrowic z 416 złp. (f. 64v). Jan, Łukasz, Piotr i Dionizy małoletni bracia rodzeni Sławoszewscy, ol. Franciszka synowie oraz Antoni, Stefan, Katarzyna i Ewa bracia i siostry między sobą rodz. Węgorzewscy (f. 64v)

15939 (Nr. 113) 1786
Tomasz Klamborowski w im. swoim i córki Marianny Klamborowskiej córki swej urodzonej z Katarzyny Paruszewskiej kwituje Ewę z Kossowskich wdowę po ol. Józefie Rosenie, generale adiutancie J. K. M. z sum. Michał Paruszewski 1784.30/VI sprzedał był dobra Goronino Rosenowi. (f. 65)

15940 (Nr. 113) 1786
Andrzej Pigłowski w im. Ignacego Tuszyńskiego i Karola Wrzący Zajączka jako od tego Za. im. sw. i Ignacego T. bratanka jego rodz. mianowany plent, kwituje Macieja Chwaliszewskiego stolnika żydaczowskiego, dziedzica Jaworowa z prowizii od 1. 733 złp. kwituje (f. 65v)

15941 (Nr. 113) 1786
Marianna Załuskowska i Piotr Bielawski małżonkowie, kwitują Adama Goliszewskiego dziedzica Jaroszewa z 3. 000 złp. zapis. kontraktem kupna Jaroszewa spis. w Pozn. 1780.28/VI. między Piotrem de Gocendorf Grabowskim gen. adiut. JKM z I i tymże Goliszewskim, wtedy pisarzem gr. pozn. z II (f. 66v)

15942 (Nr. 113) 1786
Teodor z Rojewa Kaczkowski dziedzic Ułanowa i Michalczy p. gn. (f. 67)

15943 (Nr. 113) 1786
Klara żona Konstantego Słupeckiego, Zuzanna żona Adama Osłowskiego, siostry rodzone Czarnomskie, cc. ol. Jana Cz. kwitują Ignacego Dembińskiego dziedzica Kołaczkowa z 2. 500 złp. z sumy 5. 000 złp. z Kołaczkowa (f. 67v)

15944 (Nr. 113) 1786
Zofia Damecka, wdowa po ol. Wojciechu Nieborskim, matka i Józef Nieborski syn, kwituje Mikołaja Węsierskiego stolnika gnieźnieńskiego, z 9. 246 złp. (f. 68v)

15945 (Nr. 113) 1786
Andrzej Sulerzyski, wojski gn. kwituje Ignacego Niesołowskiego dziedzica dóbr Kołdrąb (f. 69)

15946 (Nr. 113) 1786
Franciszek Pruski w im. sw. i brata rodzonego Jana Pruskiego, kwituje z 2. 000 złp. Władysława Kurnatowskiego dziedzica Zdzychowic (f. 70v). Jan i Józef Pruscy sprzedali te dobra Zdzychowice w Pozn. 1782.28/VI. K-u (f. 70v). Konstanty Koszutski klanic śremski, dziedzic Łubowic Małych (f. 72)

15947 (Nr. 113) 1786
Jan Korzbok Zaydlic w im. sw. i Deograty Dziembowskiej, c. Zygmunta z ol. Joanny Szarzyńskiej, żony swej, kwituje Konstantego Koszutskiego klanica śremskiego dziedzica Łubowiczek M. z 3. 750 złp. (f. 72). Władysław Dziembowski syn Zygmunta. Jan Korzbok Zaydlic dziedzic Łubowic W. (f. 72v)

15948 (Nr. 113) 1786
Anna z Wróblewskich wdowa Grodzicka kwituje Ksawerego Jasińskiego komornika granicznego gnieźnieńskiego, dziedzica Witakowic z przyl. z 3. 174 złp. (f. 74v)

15949 (Nr. 113) 1786
Marianna z Baranowskich wdowa Wichrowska, kwituje Franciszka Swinarskiego dziedzica Sroczyna z 342 złp. (f. 75v)

15950 (Nr. 113) 1786
Elżbieta Bojanowska, wdowa po ol. Antonim Sikorskim i 2-o v. po ol. Łukaszu Rosenie w imieniu sw. i panny Joanny Sikorskiej córki swej, oraz Ignacy Goski w imieniu swoim i Teresy oraz Teofil Hulewicz w im. sw. i Marianny Sikorskich żon swych im. kwitują Leona Moszczeńskiego starostę oseńskiego z 2-let. prowizii od ich części z sumy większej 10. 000 złp. przez Moszczeńskiego ol. Helenie z Sikorskich Słupeckiej wdowie 1783.2/VI. zapisanej, a spadłej na nie obok 4-ej głowy Józefy Sikorskiej żony Pawła Dąbrowskiego (f. 77)

15951 (Nr. 113) 1786
Mateusz Konarski jako pl. Rozalii z Borzęckich wdowy po ol. Józefie Dybysławskim, a mąż Marianny Dybysławskiej jej córki, w imieniu ich, kwituje Ignacego Niesołowskiego (f. 78)

15952 (Nr. 113) 1786
Piotr Kaliszkowski podkomorzy JKM dziedzic Malczewa z I i Tadeusz Baranowski z II kontr. 3-letn. zastawu Malczewa, Drachówka i Twardzina spis. w Pozn. 25/VI s. v. 100. 000 złp. (f. 78v)

15953 (Nr. 113) 1786
Ks. Jakub Zaleski prob. kołdrąbski kwituje Dominika Otto Trąmpczyńskiego dziedzica części Skórek z dziesięciny (f. 79)

15954 (Nr. 113) 1786
Ksawery Broniewski, s. ol. Wojciecha Br. z Zuzanny Poradowskiej, ol. Walentyna z ol. Jadwigi Naramowskiej 3-o voto zrodzonej córki, zrodzony syn, w imieniu swej matki, kwituje Konstantego Milewskiego łowczego szadkowskiego, dziedzica Izdebna. Andrzej Wróblewski i Teresa Poradowska małż. (f. 80) Józef Wróblewski, s. Andrzeja (f. 81v)

15955 (Nr. 113) 1786
Balbina z Duninów wdowa po ol. Antonim Paprockim, z I i Aleksander z Swiętoszewic Prokop z II kwitują się z pretensji (f. 82v)Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona792793794795[796]797798799800Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników