Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona791792793794[795]796797798799Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
15916 (Nr. 113) 1786
Maciej Noskowski mąż ol. Anny Załuskowskiej, s. 846 złp. przez ol. żonę Mariannie Załuskowskiej siostrzenicy jej wtedy pannie a obecnie żonie Piotra Bielaskiego z sumy większej na dobrach Podobojce zapis. z pod swego dożywocia wypuszcza (f. 35)

15917 (Nr. 113) 1786
Maciej Dobrogojski podczaszy bracławski, s. ol. Kazimierza Dobrogojskiego i Marcjanny Koczorowskiej, z I i Marianna z Trąmpczyńskich, c. ol. Stanisława Otto Tr. z ol. Marianny Łojkówny z II małż. zapis. dożyw. (f. 36)

15918 (Nr. 113) 1786
Damascen z Bytynia Kurnatowski, s. ol. Ignacego z B. K. Adam Goliszewski posesor Jemielinka (f. 36v)

15919 (Nr. 113) 1786
Marianna z Kiełczewskich, wdowa po ol. Andrzeju Pomian Kołudzkim sumę 3. 500 złp. przez ol. Zofię z Ulatowskich Rydzyńską skryptem ręcznym dat. w d. Kołuda 1768.3/VIII. jej mężowi zapis., ceduje Aleksandrowi Twardowskiemu ceduje (f. 37)

15920 (Nr. 113) 1786
Ludwik z Wybranowa Swinarski, s. ol. Stefana a ol. Macieja nepos, kwituje Stanisława Otto Trąmpczyńskiego, miecznika kaliskiego, sędziego surrogatora gr. gnieźnieńskiego, dziedzica Kaczkowa w p. kc. z sumy 1. 500 złp. deportowanych z dóbr Tonowa na Kaczkowo (f. 42)

15921 (Nr. 113) 1786
Ludwik Bukowiecki kwituje Andrzeja Karłowskiego, dóbr Dziećmiarki, Dziećmiarowice, Słępowo i części Czechy dziedzica ze swej części obok Karola i Bogusława braci swych rodzonych Bukowieckich z s. 7. 900 złp. (f. 42). Joanna Buk. siostra ich rodzona żona Ludwika Żychlińskiego 1782.24/I. miała sobie tę sumę zapis. jako posag (f. 42)

15922 (Nr. 113) 1786
Ksawery Józef Jankowski kwituje Ignacego Dembińskiego dziedzica Kołaczkowa (f. 43v). Dominik Przanowski pos. Działynia (f. 44). Feliks Włostowski pos. Mielna (f. 45v)

15923 (Nr. 113) 1786
Franciszek Dołęga Koszkowski kwituje Teresę Głowacką c. Mateusza Głowackiego, żonę rozw. Onufrego Widlickiego z 250 fl. (f. 46v)

15924 (Nr. 113) 1786
Franciszka z Jarochowskich wdowa po ol. Wawrzyńcu Wargowskim, 2-o v. żona Antoniego Dramińskiego (f. 47)

15925 (Nr. 113) 1786
Stefan Skarbek Rudzki instygator grodzki gn. w imieniu swoim oraz Karola i Barbary, braci swych rodzonych Rudzkich, ol. Macieja R. z ol. Józefy Swinarskiej 1-o v. Rudzkiej, 2-o v. żony Izydora Ciesielskiego zrodzonych, i Zuzanny Ciesielskiej panny ich siostry przyrodniej, oraz Franciszka i Felicjanny z Swinarskich, ciotki swej, mał. Boguckich i spadkobierców Hieronima Rudzkiego z ol. Teresy też ze Swinarskich ciotki, zrodzonych, Ludwika Swinarskiego wuja swego, a Boguckiej brata rodzonego z 750 złp. z sumy większej 3. 000 złp. z Kaczkowa etc. (f. 48)

15926 (Nr. 113) 1786
Józef z Pierzchna Koszutski dziedzic części Dobrosołowa i jednej cz. Szyszłowa z I i Władysław Suchorzewski pułkownik w. kor. z II kontr. sprzedaży tych cz. dd. Dobrosołowa, Szyszłowa, Jabłonki w p. gn. spisany w Dobrosołowie 1785.1/VIII. (f. 49). Józef, s. ol. Franciszka i Anny z Bułakowskich sprzedaje powyższe dobra wraz z częścią w Jabłonce w p. konińskim S-u s. ol. Jakuba i Jadwigi z Zajączków za 72. 000 złp. (f. 49)

15927 (Nr. 113) 1786
Ignacy z I i Ludwik w im. sw. i Jana Niesołowskiego, brata swego rodzonego z II, bracia rodzeni Niesołowscy, i Jakub Ostoja Ulejski z III, ob. na superarbitra Ewagriusza Jaraczewskiego regenta kcyńskiego (f. 54)

15928 (Nr. 113) 1786
Franciszek Żorawski, s. ol. Wojciecha, brat rodzony Józefa i Petronelli żony Michała Białobłockiego Żorawskich, prawo do sum na Modliszewku ceduje Dezyderemu Leszczyńskiemu staroście grabowskiemu (f. 57v)

15929 (Nr. 113) 1786
Michał Białobłocki dziedzic i posesor połowy Małachowa Pańskiego w im. sw. i żony Petronelli Żorawskiej (f. 57v)

15930 (Nr. 113) 1786
Łukasz Chełmicki dziedzic połowy Sędziwojewa z I i Roch Nowina Rożnowski z II kontrakt sprzedaży połowy Sędziwojewa p. gn. (f. 58). Chełm., s. ol. Karola z Anny Koczorowskiej wedle kontr. z 9/VI r. b. sprzed. Rochowi s. ol. Kaspra i Anny z Kotarbskich za 32. 000 złp. (f. 58)

15931 (Nr. 113) 1786
Salomea z Zaleskich wdowa Zdębińska kwituje Ewę z Kossowskich wd. po ol. Józefie Rosenie generale adiut. JKM panią dożyw. z 11. 000 złp. przez ol. generała dziedzica Kruchowa 1784.28/VI. zapis. (f. 58v)

15932 (Nr. 113) 1786
Adam Prokop s. 40 zł. w. zapis. przez ol. Antoniego Krzyckiego wtedy podstolego poznańskiego, potem klana krzywińskiego ol. Karolowi Prokopowi ojcu zezn. a przysądzoną w sprawie z synami klana Onufrym i Józefem KK., ceduje Maciejowi Rowińskiemu (f. 59)

15933 (Nr. 113) 1786
Stanisław Głuchowski, s. ol. Józefa Głuchowskiego, w imieniu swoim i Ignacego Głuchowskiego brata rodzonego, sumę 568 złp. z dekretu ugod. między Franciszkiem Głuch. zezn. stryjem i zezn. jako ol. Józefa Głuchowskiego spadkobiercami oraz ol. Ignacym Racięskim, Sebastianem Twardowskim i in. 1768 r., (Racięski dziedzic Przecławia) ced. Felicjanowi Strubińskemu (f. 60)

15934 (Nr. 113) 1786
Ignacy Cieszkowski, s. ol. Józefa z Bogumiły Janiszewskiej z I i Kunegunda Wilkęska, c. ol. Ludwika i Jadwigi Rosnowskiej z II małż. dożyw. (f. 60)

15935 (Nr. 113) 1786
Piotr Bardzki posesor Komorowa kapituły metropol. gn. (f. 60v). Antoni Broniewski cześnik dobrzyński, dziedzic Smuszewa (f. 61). Maciej Glaubic Rokossowski stolnik wschowski, dziedzic Strzałkowa (f. 61v), już zmarły. Franciszek i Ignacy Swierkowscy, ss. ol. siostry jego Jadwigi z Rokossowskich jego spadkobiercy (f. 61v)Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona791792793794[795]796797798799Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników