Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona790791792793[794]795796797798Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
15897 (Nr. 113) 1786
Katarzyna Niesołowska, wdowa po ol. Mateuszu Chamskim sumę 2. 257 złp. z sumy większej 3. 257 złp. jej posag. ceduje Marcelemu Podgórskiemu (f. 16)

15898 (Nr. 113) 1786
Tomasz Dzierżanowski, s. ol. Andrzeja z ol. Teresy z Trąmpczyńskich sumę 2. 000 złp. przez ol. Wojciecha Wichrowskiego zapis. 1783.2/VI., ceduje Antoniemu Wichrowskiemu, s. tegoż ol. Wojciecha Wichr. (f. 17)

15899 (Nr. 113) 1786
Ludwik Trzciński w imieniu sw. i żony Antoniny Chrząstowskiej, c. ol. Jakuba daje zobow. matce swej żony Katarzynie z Bromirskich wd. po ol. Jakubie Ch. (f. 17v)

15900 (Nr. 113) 1786
Maciej Chociszewski brat rodzony i spadkobierca jedyny siostry ol. Antoniny z Chociszewskich Zydanowiczowej z I i Jan Płoński z II układ co do sukcesji po Zydanowiczowej (f. 18v)

15901 (Nr. 113) 1786
Ludwik Brzechffa chorążyc bydgoski dziedzic Gwiazdowa z przyl. z racji sumy 100 zł. węgier. przez Stanisława i Weronikę Gostyńskich małż., ol. Kajetanowi Karśnickiemu winnej i przez Katarzynę Karśnicką tegoż ol. Kajetana Karśn. ręczną cesją w dobrach Kopanina 14/I r. b. zeznającemu sced. daje ew. (f. 20)

15902 (Nr. 113) 1786
Kazimierz Dworzański, s. ol. Michała, prawo swe do wsi Mamlicz w wojew. in. ceduje Józefowi Anastazemu Łochockiemu staroście powidzkiemu rotm. kawal. narodowej (f. 20)

15903 (Nr. 113) 1786
Ksawery Szeliga Łukomski, s. ol. Adama z ol. Marianny Chwałkowskiej połowy Drzązgowa z folwarkiem Sokolniki obok Wojciecha Łukomskiego, tegoż Adama Ł. z ol. Wirydianny Łakińskiej 2-o voto zrodzonego syna brata swego, drugiej połowy dziedzica, dziedzic, wedle kontraktu spisanego w Gn. 10/III sprzedaje tę połowę Walentemu Gozimirskiemu stolnikowi wschowskiemu kaw. św. St. s. ol. Wojciecha z ol. Joanny Chwałkowskiej za 80. 000 złp. (f. 21)

15904 (Nr. 113) 1786
Józef Izbiński, s. ol. Michała Izb. miecznika sochaczewskiego z ol. Joanny Gutowskiej, swoją część macierzystą z sumy na Bednarach ceduje Antoniemu Gutowskiemu podwojewodzemu gnieżnieńskiemu (f. 23)

15905 (Nr. 113) 1786
Jan Złotnicki i Jadwiga Rozbicka, c. ol. Jerzego R. komornika zs. wsch. z ol. Bronikowskiej zrodz. małż., s. 10. 000 złp. z Krzyżanowa należną ol. pannie Joannie Rozb. siostrze rodzonej zezn., bezpotomnie zmarłej, ceduje Adamowi Bogusławowi Rozbickiemu siostrzeńcowi swemu (f. 23v)

15906 (Nr. 113) 1786
Jadwiga Łuczyńska żona Bonawentury Dubowicza z sumy posag. 1. 775 złp. na mieście Mielżyno seu u Stanisława Otto Trąmpczyńskiego miecznika kaliskiego i sędziego surrogatora gn. zabezp., ceduje s. 500 złp. córce swej Bogumile Dubowiczównie obecnie żonie N. i Spect. Brzezińskiego (f. 25)

15907 (Nr. 113) 1786
Walenty stolnik wschowski kawaler św. St., i Onufry porucznik w. kor., bracia m. s. rodzeni Gozimirscy, z nich Walenty w imieniu swoim i Władysława kanonika katedralnego warmińskiego brata swego rodzonego, a Onufry w im. sw. i Katarzyny żony Józefa Dzierżanowskiego, Franciszki, Teresy, panien, sióstr swych rodzonych, całe sumy oryginalne i prowizjonalne z dóbr Żerniki ceduje Józefowi Koszkowskiemu podstarościemu grodzkiem radziejowskiemu (f. 26v)

15908 (Nr. 113) 1786
Łukasz Rokossowski, s. ol. Antoniego Glaubicz R. z Katarzyny Zakrzewskiej obecnie 2-o voto żony Józefa Grzywińskiego, swe porcje z dóbr ojczystych i macierzystych tak z Czeluścina, jak ze spadku po ol. Janie R. pułk. w. k., po ol. Macieju R. bracie swym, po ol. Juliannie i Eleonorze RR. ciotkach swych, bezpotomnie zmarłych ceduje bratu rodzonemu Piotrowi G. R. (f. 27v)

15909 (Nr. 113) 1786
Franciszek Antoni Konopka komornik zs. gn. z I i Piotr Biskupski w im. sw. i żony Anny z Broniszów z II kontrakt sprzedaży części Jabłonki w p. konin. (f. 28v) spis. w Nieborzynie 1786.4/IV.

15909a (Nr. 113) 1786
Józef Żorawski s. ol. Wojciecha kwituje Dezyderego Leszczyńskiego starostę grabowskiego posesora Modliszewa z porcji przypadającej na głowę zezn. obok głowy Franciszka i Petronelli żony Michała Białobłockiego brata i siostry swych rodzonych Żorawskich z sum na gruncie Modliszewa (f. 28v)

15910 (Nr. 113) 1786
Andrzej Morawski, dziedzic dóbr Grzybowo Kleparz za Łukasza Zaleskiego daje ew. Wojciechowi Zaleskiemu z racji sumy 6. 666 złp. przez Łukasza od Wojciecha Z., a raczej od Piotra Gądkowskiego, obecnego dziedzica Borzejewiczek należ. (f. 29v)

15911 (Nr. 113) 1786
Antoni Miełodrowski, im. Jakuba Łukowskiego, ol. Walentego syna, ol. Józefa Łukowskiego bp. zmarłego bratanka i spadkobiercy, kwituje Józefa Radzimińskiego, sędziego ziemskiego gnieźn. z s. 3. 000 złp. przez ol. Adama Złotnickiego, miecznika dobrzyńskiego ojca Michaliny Zł. żony Radz. od ol. Michała Ł. komisarza wojew. wielkopol. zakontrakt. i kontraktem dat. w Wilatkowie 1752.6/XI. przez tegoż Złotnickiego temuż ol. Łuk. o. Józef Ł. to ol. Michała syn. (f. 30)

15912 (Nr. 113) 1786
Stanisław Tybur Strzeszewski od cesji sum poł. dóbr Budzisławia Gór. i Zberzyna przez Antoniego-Grzegorza Leszczyc Dobrzyckiego, ol. Ludwika i Elżbiety z Żakowskich małż. Dobrzyckich syna w sw. oraz panny Elżbiety i Franciszki żony Marcina Bardskiego, sióstr swych rodz. Dobrzyckich 1785.10/XII. dokonanej na swoją rzecz odstępuje (f. 30v)

15913 (Nr. 113) 1786
Antoni Dobrzycki w im. sw. i siostry swej rodz. panny Elżbiety D. oraz Marcin Bardzki i Franciszka z D. małż. z I i Stanisław Ulatowski kap. w. kor., s. ol. Józefa wojskiego b. kuj. i Antoniny z Gebartów z II kontr. sprzedaży poł. Budzisławia Górnego i olędrów Zberzyn, które to dobra ma Antoni D. po ojcu Ludwiku D., za 33. 000 złp. i 600 zł. rękaw. Dat. w Budzisławiu Kościelnym 1786.18/IV. (f. 31)

15914 (Nr. 113) 1786
Szymon Głowacki, s. ol. Michała Gł., z ol. Marianny Żukowskiej z I i Faustyna Trąmpczyńska, c. ol. Jana z ol. Krystyny Twardowskiej z II małż. kwitują się z dożywocia spis. 1773 r. (f. 32)

15915 (Nr. 113) 1786
Andrzej Krzesiński i Barbara z Dzierzgowskich jego żona rozw. i Teresa z Zielińskich Dzierzgowska wdowa, jej matka, oraz Józef Paprocki (f. 34) proces w konstystorzu poznańskimPrzeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona790791792793[794]795796797798Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników