Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona785786787788[789]790791792793Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
15798 (Nr. 112) 1785
Kazimierz Polichnowski b. dziedzic Kaczkowa, poddaną z tej wsi daje Dominikowi Otto Trąmpczyńskiemu (f. 41v)

15799 (Nr. 112) 1785
Stanisław Modliński kwituje Adama Rozbickiego dziedzica Sulina z 1. 836 złp (f. 42)

15800 (Nr. 112) 1785
Jan Czaplicki im. ojca Józefa dziedzica w Marszewie kwituje Aleksandra Skoroszewskiego posesora Ostrowa z 400 złp. (f. 42v)

15801 (Nr. 112) 1785
Mikołaj z I i Ignacy z II bracia rodzeni na Drozdnie Hulewicze kontrakt między sobą sprzedaży Cząstkowa w p. gn. datowany 9/VI r. b. s. v. 47. 000 złp. (f. 44)

15802 (Nr. 112) 1785
Roch Wodecki, s. ol. Jana Wodeckiego kwituje ks. Melchiora Gurowskiego proboszcza i oficjała metropolitalnego gn. kawalera św. Stanisława, s. ol. Melchiora klana poznańskiego z sumy winnej ol. ojcu (f. 44)

15803 (Nr. 112) 1785
Anna z Prokopów ż. Michała Zagórskiego, w tow. brata rodzonego Adama Prokopa sumę 2. 000 złp. przez Jana Korzboka Zajdlica dziedzica Łubowic W. 1784.20/XI. zapis. ceduje synowi Tomaszowi Z. zrodzonemu z tegoż uciążliwego małż. Michała (f. 44v)

15804 (Nr. 112) 1785
Urban Dąbrowski, s. ol. Jakuba D. kwituje ks. Józefa Glaubicz Rokossowskiego kanonika metropol. gnieźnieńskiego o katedralnego poznańsk. (f. 45)

15805 (Nr. 112) 1785
Stefan instygator gr. gn. i Karol towarzysz kawalerii narod. Rudzcy, ss. ol. Macieja R. z ol. Józefy Swinarskiej 2-o v. Ciesielskiej, a ol. Franciszka Ciesielskiego bracia rodzeni i spadkobiercy kwitują Stanisława Otto Trampczyńskiego sędziego surrog. gr. gn., miecznika kaliskiego, dziedzica m. Mielżyna z 2. 912 złp. (f. 45)

15806 (Nr. 112) 1785
Franciszek Zdzienicki kwituje Ksawerego Kilińskiego i Barbarę z Grodzickich, żonę 1-o v. ol. Wojciecha Zdzienickiego, 2-o v. Kiliń., małż., z 90 złp. za pierścień u ol. Wojciecha Z. pozostawiony (f. 45v)

15807 (Nr. 112) 1785
Aleksy Malczewski kwituje Józefa Krzyżanowskiego skarbnika pozn. z 1. 000 złp. przez ol. Teresę Miaskowską łowczynę poznańską 1744.11/X. skr. ol. Antoniemu Malczewskiemu stolnikowi kaliskiemu ojcu zezn. zapis. (f. 46)

15808 (Nr. 112) 1785
Wawrzyniec Łojewski w imieniu sw. i żony Eleonory Tomickiej kwituje Władysława Kurnatowskiego dziedzica Zdzychowic z 3. 000 złp. przez zeznającego Tomickiej żonie swej zapisanej, a przy sprzedaży Zdzych. m. zezn. i Kurnatowskim w Pozn. 1780.27/I. na gruncie pozost. (f. 47v) Nepomucyn Łojewski syn zezn.

15809 (Nr. 112) 1785
Franciszek Ksawery z Bużenina Poraj Pstrokoński i Franciszka z Mlickich małż. kwitują Kajetana Jarmułtę Mlickiego cześnika płockiego z 10. 000 złp. zapisanych jej obecnie Pstrokońskiej 1779.2/VII. przez tegoż jej brata rodzonego (f. 48v) Matka jej Petronella z Gałczyńskich Mlicka wojska płocka (f. 48v) Pstrokońscy ci dziedzice Wilczkowa w p. sieradzkim (f. 49)

15810 (Nr. 112) 1785
Stanisław Borsza Drzewiecki w im. sw. oraz ks. Jana Nep. proboszcza chojnickiego, Franciszka porucznika wojsk pruskich i Ignacego chorążego wojsk pruskich braci swych rodzonych DD. kwituje Michała i Petronellę z Żorawskich małż. Białobłockich z 750 złp. Józef i Franciszek ŻŻ. jej bracia rodzeni (f. 51)

15811 (Nr. 112) 1785
Andrzej Żuroch Piechowski i Joanna Wodecka wdowa po ol. Janie Żółtowskim, 2-o voto żona tegoż P-o, chorążego kawalerii narodowej, kwitują Kajetana Jarmułtę Mlickiego cześnika płockiego dziedzica Siernicza W. z 24. 000 złp. (f. 51v)

15811a (Nr. 112) 1785
Panna dojrzała Jadwiga Pruszyńska kwituje Teresę z Trzebińskich Pruszyńską wdowę po ol. Kazimierzu Pr. panią dożywotnią z 2. 000 złp. z sumy większej 2. 568 złp. z komplanacji w trakcie kondonacji w dobrach Napruszewo zawartej 1784.14/VII. (f. 51v)

15812 (Nr. 112) 1785
Michał Biskupski dziedzic Siernicza Mn. (f. 52). Michał i Józef Żółtowscy, ss. ol. Jana Żółtowskiego z Joanny Wodeckiej, żony 1-o ol. Żółtowskiego 2-o v. tegoż Andrzeja Żurocha Piechowskiego żony kwitują tego B-o z 8. 000 złp. przez matkę zezn. i jej 2-o męża zeznającym z sumy 24. 000 złp. na dobrach Siernicze Mn. zabezp. scedowanych (f. 53v)

15813 (Nr. 112) 1785
Józef Mańkowski, s. ol. Jana Nepomucena z ol. Antoniny Gurowskiej, dziedzic części dóbr Jabłonka i Koziegłowy, wedle kontraktu spisanego w Dobrosołowie 10/VI r. b. całe części wsi Jabłonki w p. koniń. i pustki Koziegłowy w p. gn. sprzedaje za 33. 000 złp. Maciejowi Koszutskiemu, s. ol. Szymona i Katarzyny Kamińskiej (f. 54)

15814 (Nr. 112) 1785
Michał Krzywosądzki komornik ziemski gnieźnieński w imieniu swoim i Apolonii Chrzanowskiej, c. ol. Hermenegilda pisarza ziemskiego wojew. gn. z Ludwiki Borysławskiej zrodzonej, żony swej, całą sumę 14. 000 złp. z dekretu kompromisar. na gruncie miasta Wilczyna swu folw. Kopiec 1783.10/VI. ceduje Wojciechowi de Radoń Radońskiemu skarbnikowiczowi kaliskiemu, który go zaspokoił. Jakub, Tomasz, Kazimierz i Józef bracia rodzeni żony zezn. 1783 (f. 55)

15815 (Nr. 112) 1785
Władysław Chociszewski, ol. Stanisława syn, a ol. Wojciecha Ch. i Joanny de Skąmpskie nepos, zaś Józefa i ks. Jana proboszcza zduńskiego braci między sobą rodzonych Chociszewskich, bratanek rodzony, Obiecanowa p. kc. po ojcu i stryjach posesor sumy pieniężne z dekretu zjazdowego na gruncie Obiecanowa 1753 między ol. Ludwikiem i Franciszkiem braćmi m. s. rodzonymi Krzywosądzkimi, synami ol. Andrzeja dziedzica Obiecanowa i spadkobiercami ol. Wojciecha Chociszewskiego, tj. ojcem zeznającego i braćmi jego rodzonymi: Józefem i ks. Janem i innymi wierzycielami tych dóbr, prawo do posesji Obiecanowa i proces pw Ludwikowi i Franciszkowi Krzywosądzkim ceduje Michałowi Krzyw. komornikowi zs. gn. (f. 55v)

15816 (Nr. 112) 1785
Wojciech z Radoń Radoński skarbnikowicz kaliski połowy Wilczyna, Podola folwarku Swiętnego i innych dziedzic z I i Władysław Chocieszewski z II kontrakt 3-letniej dzierżawy tych dóbr (f. 55b) Dat. w Wilcz. 1785.22/VI.Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona785786787788[789]790791792793Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników