Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona151152153154[155]156157158159Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bnińscy - Borowscy
Bojanowscy h. Junosza
(b) Bogusław, syn Karola i Billerbeckówny, ur. w r. 1722, wedle ugody działowej z braćmi, zawartej 9 XII 1743 r., dziedzic Nowego Bojanowa, Bogusławowa, Golaszyna, Szemzdrowa, oszacowanych na 330.000 zł (Kośc. 178 k. 784), umarł w pałacu gołaszyńskim mając lat 21, miesięc 6 i dni 12, 12 IV 1744 r. (Bojanowo dyssyd.).

(c) Adam Stefan, syn Karola i Billerbeckówny, ur. w r. 1725, major wojsk koronnych w r. 1743, z działu braterskiego przeprowadzonego 9 XII 1743 r., dostał zrazu Golinę W. z pięcioma folwarkami, Dąbrówkę i Pakówkę, ocenione na 270.000 zł (Kośc. 178 k. 784). Z nowego działu w r. 1745, dokonanego po śmierci brata Bogusława, dostał Golinę, Golinkę, Dąbrówkę i Pakówkę, ocenione łącznie na 320.000 zł, ale wymienił zaraz te dobra z bratem Karolem na miasto Bojanowo oraz wsie Gołaszyn i Szemzdrowo (Kośc. 323 k. 43-48). T. r. 17 X zaślubił Fryderykę Elżbietę bar. Kottwitz (Bojanowo, dyssyd.), córkę Dawida Henryka i Barbary Elżbiety Dyherrn, której to żonie w r. 1746 oprawił 45.163 zł posagu (P. 1287 k. 24; Ws. 89 k. 97v). T. r. wraz z braćmi występował jako spadkobierca Anny B., żony Adama Cerekwickiego (Kośc. 323 k. 163v). Od Heleny Sabiny Dzierżanowskiej, żony Ludwika Unruga, kupił 23 XI 1750 r. za 30.000 zł Ostrowieczno Wielkie (Ws. 90 k. 118v). Podpułkownik wojsk koronnych w r. 1756 (Kośc. 327 k. 97), pułkownik JKMci 1758 r. (P. 1326 k. 9-), generał adiutant wojsk koronnych, przeprowadził 23 VI 1759 r. z bratem Aleksandrem działy po śmierci brata Karola, mocą których ten ostatni zobowiązał się sprzedać Stefanowi za 76.316 zł swoją część spadkową w dobrach Golina, Golinka, Pakówka i Dąbrówka (Ws. 92 k. 190v). Golinkę Stefan sprzedał 17 VIII 1765 r. za 100.000 zł Helenie Sabinie z Dzierżanowskich Unrużynie (Kośc. 360 k. 119; Ws. 106 k. 79). Generał major wojsk koronnych w r. 1766 (P. 1341 k. 199v). Umarł 6 II 1770 r., pochowany w Bojanowie (Geschichte der evang. Kirche in Bojanowo, s. 17). T. r. mowa o nim już jako o zmarłym (Ws. 95 k. 170v). Owdowiała Fryderyka Elżbieta żyła jeszcze w r. 1791, kiedy to synowie Karol, Stefan i Bogusław spisali w Bojanowie 6 VI dział dóbr. Majątki po generale, ocenione w r. 1759 na 600.000 zł, teraz szacowane na 871.032 zł, w czym długów ojcowskich było 487.032 zł. T. r. 31 V spaliło się Bojanowo. Czterem siostrom bracia wyznaczyli po 25.875 zł każdej. Synom przypadło każdemu czystej wartości po 101.180 zł (Ws. 106 k. 79). Fryderyka Elżbieta umarła w Przytyku (Prittag) koło Zielonej Góry 10 III 1800 r. (Schlesische Provinzialblätter, t. 31, s. 284). Córki Stefana i Kottwitzówny: Joanna Fryderyka, ur. 18 XII 1746 r., umarła 28 VIII 1748 r. (Bojanowo, dyssyd.). Szarlota Elżbieta, ur. 25 IV 1748 r. (ib.), żona 1-o v. w r. 1766 Jerzego Bogusława Unruga, podkomorzego JKMci, 2-o v. w l. 1779-92 Karola Adama Mielęckiego, podkomorzego JKMci, Fryderyka, wydana w r. 1772, krótko po 28 VII, za porucznika Aleksandra Normanna, adiutanta króla pruskiego, Joanna Helena, wydana 27 IX 1776 r. za Jana Ernesta Stensch, Marianna Konstancja wyszła 21 IX 1784 r. za Rudolfa Adama Hesslera, urzędnika saskiego.

aa. Karol Henryk, syn Stefana i Kottwitzówny, współdziedzic z braćmi Bojanowa 1784 r. (Ws. 102 k. 174). Dziedzic Zawady, mąż w r. 1786 Joanny Fryderyki May, zmarłej we Wrocławiu 29 VI 1825 r. w wieku 66 lat (Schlesische Provinzialblätter, t. 82). Wobec tego, iż on i jego bracia doszli lat, stryj ich Aleksander w r. 1787 zrzekł się opieki (Kośc. 335 k. 156). Z działów przeprowadzonych w r. 1791 otrzymał Karol miasto Bojanowo, Wielki Folwark w Golinie i Wielki Folwark w Gołaszynie (Ws. 106 k. 79). Umarł 4 III 1823 r., mając 71 lat i 3 mies. a 9 dni (Schlesische Provinzialblätter, t. 77, s. 277). Jego dzieci: Karol Stefan, ur. w Bojanowie 1786 r., umarł w Rosenau 14 XI 1814 r., porucznik wojsk pruskich, Fryderyk Henryk Ernest, ur. 30 XII 1786 r., zmarły 10 VII 1787 r., Fryderyka Helena Amelia, ur. 16 V 1788 r., zmarła w Sopocie 21 VIII 1819 r. (Geneal. Taschenbuch der Adeligen Häuser, Brünn 1890, r. 15, s. 92), Wilhelmina Adelajda Joanna, ur. 23 I 1790 r. (Bojanowo, dyssyd.), zaślubiła 25 XI 1816 r. Ferdynanda Hoffmanna, późniejszego pułkownika wojsk pruskich, Emilia Ludwika Konstancja Karolina, ur. w Bojanowie 3 VIII 1792 r., zmarła 13 II 1793 r. (Schlesische Provinzialblätter, t. 17, s. 280, t. 74, s. 282).

bb. Jan Stefan, syn Stefana i Kottwitzówny, wedle Żychlińskiego ur. w r. 1757, porucznik wojsk pruskich w r. 1788 (Ws. 104 k. 126) potem kapitan. Z działu dokonanego w r. 1791 dostał Gołaszyn i Szemzdrowo (Ws. 106 k. 79), potem był dziedzicem dóbr Deutsch Kessel na Sląsku. Zmarł w r. 1813. Z żony Wilhelminy Werthern miał syna Wilhelma.

Wilhelm, syn Stefana i Werthernówny, pruski tajny radca rejencyjny i landrat zielonogórski, mąż Florentyny Kleist, ojciec Zofii, zamężnej Dumoulin, Ludwiki 1-o v. baronowej Bothmer, 2-o v. Kottwitz. Synowie Wilhelma: Fryderyk, zmarły w r. 1865, po którym z żony von Oelrichs tylko córka, Paweł, mąż N. von Lippe, po którym też córka, Wilhelm, kapitan strzelców stacjonujących w Marburgu, żonaty, Karol, zmarły w r. 1814 (Żychliński).

cc. Bogusław Maksymilian Rudolf, syn Stefana i Kottwitzówny, spisał w r. 1787 dożywocie wzajemne z żoną swą Joanną Fryderyką Brudzewską, córką Jana Karola i Elżbiety B., wdową 1-o v. po Piotrze Władysławie Unrugu (P. 1364 k. 181; 1368 k. 28). Z działu braterskiego, przeprowadzonego 6 VI 1791 r., dostał wsie Golinę, Pakówkę i Dąbrówkę (Ws. 106 k. 79). Podkomorzy JKMci, t. r., wedle kontraktu z 24 VI, kupił od Eleonory z Bieńkowskich Gliszczyńskiej, kasztelanowej biechowskiej, za 400.000 zł i 400 zł w. rękawicznego Przytoczno z folwarkami: Zorga, Dębowiec, Zychtysser w p. pozn. (P. 1386 k. 57v). Ponieważ z ceny kupna pozostał winien 362.000 zł, był potem, po śmierci kasztelanowej, procesowany przez kasztelana Józefa Gliszczyńskiego. Ugodę zawarli 22 II 1797 r. (Hip. Wągr., Lechlin).

(d) Karol Aleksander, syn Karola i Billerbeckówny, ochrzcz. 17 VIII 1729 r. (Bojanowo, dyssyd.), z działu braterskiego z 9 XII 1743 r. wziął Stare Bojanowo i Robaczyno z folwarkami, ocenione na 170.000 zł (Kośc. 178 k. 784), w dziale rodzinnym, dokonanym w r. 1745 po śmierci brata Bogusława, otrzymał Stare Bojanowo, Robaczyno i Nietążkowo, oszacowane na 240.000 zł (Kośc. 323 k. 43-48). Zostało to utwierdzone w 1756 r. zobowiązaniem do sprzedania owych dóbr jemu przez braci (Kośc. 360 k. 18v). Podkomorzy JKMci polski i saski w r. 1754 (Kośc. 326 k. 105), zaślubił 7 X 1755 r. Joannę Helenę Eleonorę Bothmer (Trzebosz, dyssyd.), córkę Jana Jerzego, chorążego wojsk ces. i szambelana pruskiego z Heleny Karoliny bar Maltzahn. W r. 1756 oprawił tej żonie posag 24.000 zł i spisał z nią wzajemne dożywocie (Kośc. 360 k. 16, 22). T. r. od Zygmunta z Kurska Luki kupił za 150.000 zł dobra Sierpowo i Woliszewo (ib. k. 15). Po śmierci brata Karola przypadające po nim części w Golinie, Golince, Dąbrówce i Pakówce zobowiązał się w r. 1759 sprzedać za 76.316 zł bratu Stefanowi (Ws. 92 k. 190v). Dokonał tej transakcji 5 V 1760 r. (Kośc. 360 k. 84v). Na generalnym kongresie Unii Konfesji Augsburskiej w Lesznie w r. 1775 był jednym z seniorów i patronów (Ws. 96 k. 158v). Seniorem ze stanu rycerskiego owej Konfesji w Wielkopolsce był i w r. 1779 (Kośc. 333 k. 163v). Kawaler orderu Sw. Stanisława i senior Konfesji Augsburskiej 1783 r. (Ws. 102 k. 116v). W r. 1785 dobra swe: Nietążkowo, Sierpowo, Olszewo, Bojanowo, Robaczyno sprzedał synowi Augustowi (Kośc. 335 k. 37v). Szambelan króla polskiego, generalny senior Kościoła Ewangelickiego wyznania augsburskiego w Wielkopolsce, prezydent konsystorza, umarł w r. 1789 i został pochowany w Robaczynie 11 VI (Smigiel, dyssyd.). T. r. Helena Eleonora występowała jako wdowa (Kośc. 335 k. 234). Synowie Aleksandra i Bothmerówny: Karol Jerzy Gotlob, ur. 24 I 1757 r. (Trzebosz, dyssyd.). Umarł 14 IX 1758 r., pochowany w Robaczynie, gdzie ma nagrobek. Aleksander Gotlob, inaczej August Aleksander Bogumił, o którym niżej, Jan Henryk Stanisław, ochrzcz. 11 IV 1768 r. (Smigiel, dyssyd.), umarł 22 V 1769 r. i pochowany tamże, a data urodzenia na nagrobku 20 IV 1768 r. Córki: Joanna Eleonora, ur. 8 II 1758 r., zmarła 1768 r., pochowana 18 VII (ib.). Jej bliźniaczka Eleonora Szarlota, w r. 1786 żona Jana z Sienna Potworowskiego, podkomorzego JKMci, ochrzcz. 19 VII 1765 r., Julianna Henrieta Wilhelmina, ochrzcz. 1767 r. (ib.), wedle Żychlińskiego, żona Unruga z Grabienic, Szarlota Fryderyka, ochrzcz. 28 X 1770 r. (ib.), przed 16 III 1795 r. żona Karola Zygmunta Unruga, dziedzica Bojanowa.

August Aleksander Gotlob, Bogumił, syn Aleksandra i Bothmerówny, ur. 29 III 1763 r. (LB Śmigiel, dyssyd.), podkomorzy JKMci, nabył od ojca 1785 r. Nietążkowo, Sierpowo, Olszewo, Bojanowo Stare i Robaczyno (Kośc. 335 k. 37v). Mąż Zofii Karoliny Ludwiki hr. Maltzahn, córki Karola i Karoliny bar. Mudrach, która spisała 2 X 1786 r. w Nietążkowie testament (Ws. 104 k. 24). Kawaler orderu Św. Stanisława 1789 r. (Boniecki). T. r. sędzia ziemiański powiatu kościańskiego i ziemi wschowskiej, dziedzic Gołaszyna, Nietążkowa i klucza bojanowskiego (P. 1369 k. 121; Ws. 106 k. 134v). Godność szambelańską 1792 r. złożył i był potem szambelanem pruskim. Umarł w r. 1827 (Żychliński). Synowie jego, Karol Eugeniusz i Ksawery, o których niżej, Antoni Konstanty Fryderyk Edward, ur. 1791, zmarły 25 VII 1792 r. (LM Bojanowo, dyssyd.), Ottokar i Juliusz, o których niżej. Córki: Elżbieta Antonina Henryka Zofia Eleonora, ochrzcz. 29 VII 1789 r. (ib.), i Aleksandra, ur. 1789 r. zmarła w r. 1866, żona Rothkircha (Żychliński).

aa. Karol Eugeniusz (Tadeusz Karol Ludwik Eugeniusz), syn Augusta i Maltzahnówny, ur. 5 X 1786 r. (LB Smigiel, dyssyd.). pułkownik pruski, ożeniony z Aurorą Loeben, zmarł bezpotomnie 1859 r. (Żychliński).

bb. Gustaw Alfred Kazimierz Ksawery, syn Augusta i Maltzahnówny, ur. 30 X 1787 r. (LB Bojanowo, dyssyd.), podporucznik kirasjerów sląskich 1807 r., oficer ordynansowy gen. Kleista 1812 r., adiutant księcia meklemburskiego 1814 r., porucznik i adiutant sztabu głównego 1815 r., major 1817 r., fligel-adiutant królewski 1818-1831, podpułkownik 1831 r., dowódca 2 pułku dragonów w Schwedt 1832 r., przy przejściu w stan spoczynku mianowany 1838 r. generałem majorem. Zmarł 13 V 1856 r. w Carve koło Berlina (PSB). OZeniony z Rozalią Knobelsdorf, miał z nią córkę Franciszkę Zofię, ur. 1822 r., wydaną za barona von den Knesebeck Tylsen, oraz synów: Maksymiliana, Alfreda, ur. 1826 r., zmarłego 1848 r., Wiktora i Pawła.

aa) Maksymilian Aleksander Jarosław, syn Ksawerego i Knobelsdorfówny, ur. 1824 r., bezpotomny z żoną Klicją von Zeschau.

bb) Wiktor Ferdynand Ernest Ryszard, syn Ksawerego i Knobelsdorfówny, ur. 4 VI 1831 r., konsul pruski w Moskwie 1867 r., w Petersburgu 1870 r. (Dz. P.), cesarsko niemiecki rzeczywisty radca legacyjny i generalny konsul w Londynie, potem prezes urzędu patentowego w Berlinie, umarł 29 III 1892 r. Ze swojej żony, Marii Izydory von Bülow mial następujące dzieci: Edwarda Wilhelma Wiktora, ur. 10 VII 1866 r. Izydorę Franciszkę Weronikę Wiarę, ur. 29 IX 1868 r., Marię Rozalię Irenę, ur. 3 IV 1871 r., Piotra Ksawerego, ur. 17 X 1872 r.

cc) Paweł Fryderyk Wilhelm, syn Ksawerego i Knobelsdorfówny, ur. 1834 r., radca dworu wielkiego księcia badeńskiego, miał z Eleonory Rotkirch dwie córki.

cc. Ottokar Alfred, syn Augusta i Maltzahnówny, ur. 1797 r., podpułkownik pruski, po którym z żony Marii Altrock córka Elżbieta Maria zamężna za baronem Alfonsem Rothkirch.

dd. Juliusz Alfons, syn Augusta i Maltzahnówny, ur. 1805 r., generał pruski, komendant Wrocławia, zmarły w 1869 r. Ożeniony był 1-o v. z panną von Mutius, 2-o v. z panną von Reyher. Pozostawił dwie córki (Żychliński).

d) Krzysztof, syn Jana Albrachta i Unrużanki, ur. ok. 1688 r., z działu braterskiego przeprowadzonego 18 XI 1712 r. otrzymał w Golinie Wielkiej Górny Folwark, zwany dawniej "Golińskich", Kętny Folwark, dawniej "Bielawskich", oraz Golinkę z dwoma folwarkami, zwanymi dawniej "Bielawskich" (Ws. 77 VIII k. 80). Kętny Folwark scedował 1714 r. bratu Karolowi (Kośc. 311 s. 297). Umarł bezpotomnie mając lat 46, 2 VIII 1734 r. (LM Bojanowo, dyssyd.).

e) Bogusław, syn Jana Albrachta i Unrużanki, ur. ok. 1692 r. W dziale przeprowadzonym 18 XI 1712 r. otrzymał zrazu wespół z bratem najstarszym Stefanem miasto Bojanowo i wsie Gołaszyno i Szemzdrowo, przy czym do niego miały należeć w Gołaszynie folwarki: Kościelny, Pogorzelski i Dolny (Ws. 77 VIII k. 80), ale tego samego jeszcze dnia swe części w tych dobrach sprzedał temu bratu formalnie za 140.000 zł, a w praktyce częściowo drogą wymiany za Drzewce w p. wschow., które Stefan skupił był od rodzeństwa (P. 1147 II k. 161v). Żonie swej Annie Helenie z Kurska Lukównie, córce Dobrogosta i Ewy Elżbiety Dziembowskiej, oprawił 1714 r. posag na połowie Drzewców (P. 1148 III k. 168v). W r. 1717 swej drugiej żonie Eleonorze Teofili Złotnickiej, córce Aleksandra, podstolego poznańskiego, i Krystyny Żychlińskiej, oprawił 20.000 zł posagu (P. 1152 k. 35v). Dnia 3 I 1718 r. zawarł z bratem Stefanem ugodę, mocą której sprzedał mu za 58.000 zł Drzewce (Ws. 79 k. 6). T. r. kupił od Kazimierza Schlichtinga za 60.000 zł Przybinię w p. kośc. koło Rydzyny (P. 1157 k. 59) i na tę wieś przeniósł z Drzewców oprawę żony Złotnickiej (ib. k. 61). Po śmierci brata Stefana, wraz z braćmi Aleksandrem i Krzysztofem, dobra spadkowe po nim sprzedał 1724 r. bratu Karolowi (P. 1197 V k. 68). Od Krzysztofa Dzierżanowskiego kupił w 1725 r. za 29.000 zł wieś Kadzyń w p. kośc. (P. 1201 k. 53v). Eleonora Teofila Złotnicka na lat kilka przed śmiercią nawróciła się na katolicyzm. Umarła w r. 1730 po urodzeniu córki Teresy Bogumiły i została pochowana 5 XI w Pawłowicach w kaplicy dworskiej (LM Rydzyna). Po śmierci braci, Aleksandra i Krzysztofa, wedle zawartej 11 VII 1736 r. z bratem Karolem umowy, Bogusław sprzedał temu bratu za 161.914 zł odziedziczone po nich dobra, tj. Golinę, Golinkę, Dąbrówkę i Pakówkę (P. 1245 k. 29v; Kośc. 318 s. 417). W 1737 r., żeniąc się po raz trzeci z Karoliną Magdaleną Nostitz Drzewiecką, córką Jana Jerzego i Krystyny Schlichting, oprawił jej 10.000 zł posagu (Ws. 86 k. 75). Był też dziedzicem Kadzynia w p. kośc. koło Dolska. Umarł mając lat 46, 16 V 1738 r. (LM Bojanowo, dyssyd.). Wdowa zawarła 27 VII t.r. układ z pasierbem Aleksandrem (Kośc. 320 s. 142). W r. 1741 skwitowała swego brata Samuela Nostitz Drzewieckiego z 16.000 zł swego posagu i wyprawy, jak też z 375 zł, tj. z części należnej jej sumy 1.500 zł po dziadzie Samuelu Schlichtingu (Ws. 87 k. 152). Żyła jeszcze w 1746 r. (Kośc. 323 k. 153v), nie żyła zaś 1771 r. Była bezdzietna (Ws. 95 k. 138v). Z Lukówny Bogusław miał tylko jedną córkę, Ewę Helenę, w r. 1736 żonę Baltazara Augusta Zajdlica. Ze Złotnickiej byli synowie, Aleksander, o którym niżej, i Ludwik Bogusław, ochrzcz. 29 I 1722 r. (LB Wolsztyn), zapewne młodo zmarły. Były i córki: Eleonora, niezamężna w r. 1739 (P. 1257 k. 46v), zmarła po r. 1770, Krystyna, zaślubiona 23 IV 1736 r. Michałowi Sczanieckiemu, zmarła w Lesznie 12 V 1781 r., i Teresa Bogumiła, ur. 1 XI 1730 r., zmarła t. r. (LM Rydzyna).

Aleksander, syn Bogusława i Złotnickiej, ur. ok. 1720 r., dziedzic Przybini i Kadzynia (Kośc. 324 k. 117v), mąż 1741 r. Zofii Nieświastowskiej, córki Franciszka i Teofili Dzierżanowskiej, ur. ok. 1721 r., procesowany 1743 r. przez Teresę Nieświastowską, wdowę po Antonim Wyssogocie Zakrzewskim, i przez jej syna Krzysztofa Zakrzewskiego, o zabicie jej męża a jego ojca (Kośc. 322 k. 5). Kwitował 1755 r. teścia z 40.000 zł na poczet posagu żony (Kośc. 327 k. 45). W 1766 r. kupił za 4.600 zł jezioro w Ostrowiecznie W. od Krzysztofa Wyssogoty Zakrzewskiego (Kośc. 360b k. 130v). Zofia Nieświastowska w dziale przeprowdzonym 1767 r. z siostrą Salomeą Bogusławową Koszutską dostała Konarzewo w p. kośc. (P. 1343 k. 73v). Aleksander od Ignacego Bnińskiego, starosty średzkiego, kupił Skoraszewice, Krzekotowice i Gębice (LB Skoraszewice), a był też w r. 1781 dziedzicem Ostrowieczna. Umarł w r. 1794 mając 74 lata i został 24 IV pochowany u Reformatów w Rawiczu (LM Rydzyna). Żona jego umarła 29 VIII 1811 r. w Krzekotowicach u syna Bogusława, pochowana w Pępowie. Miała lat 90 (LM Pępowo). Synowie Aleksandra i Nieświastowskiej: Franciszek, Wojciech i Józef, o których niżej, Maciej Marcjan, ur. w Przybini, ochrzcz. 10 IV 1752 r., Ignacy Paweł Antoni, ur. tamże, ochrzcz. 4 II 1754 r., zmarły we wrześniu t. r. (LB, LM Rydzyna), Bogusław i Antoni, o których niżej. Z córek, Konstancja Augusta, ur. w Przybini, ochrzcz. 10 IV 1747 r., Weronika Jadwiga Salomea, ochrzcz. 14 XII 1748 r., zmarła we wrześniu 1754 r., Teresa i Marianna, zmarły we wrześniu 1754 r., Teresa Eufrozyna Barbara, ur. w Przybini, ochrzcz. 14 XII 1756 r., chyba identyczna z Teresą " z Przybini", żoną Kociełkowskiego, pochowaną u Reformatów w Rawiczu 13 VII 1793 r. (LM Rydzyna), Franciszka Teodora, ochrzcz. 30 X 1762 r. (LB Rydzyna), zmarła w Ostrowiecznie mając lat 16(!) 20 VI 1781 r. (LM Dolsk).

(a) Franciszek Jan Nepomucen, syn Aleksandra i Nieświastowskiej, ur. w Konarzewie, ochrzcz. 22 V 1741 r. (LB Łaszczyn). Zaślubił 19 V 1777 r. Rozalię Koszutską, córkę Józefa i Ludwiki Sczanieckiej. Dożywocie wzajemne spisywał z tą żoną 1779 r. (P. 1356 k. 275v). W l.1782-1787 był dzierżawcą Ponieca (LB Poniec). Po ojcu dziedzic Przybini i Ostrowieczna. Od Kazimierza Radońskiego, generała majora wojsk kor. dostał 1786 r. zesję dóbr Mórki, Mełpina, Jelenczewa i części Lubiatowa w p. kośc., nabytych za 235.000 zł (P. 1363 k. 12). Miał ponadto Wojnieść (dziś Wonieść), folwarki koło miasta Święciechowy oraz nabyte przez niego i jego żonę Chwałkowo z Małym i Wielkim Włostewem. Franciszek umarł w Mórce 26 II 1815 r. i tam pochowany (LM Mórka; Nekr. Franciszkanów śrem. z datą 8 II; w pamiętniku Nieświastowskiego 28 II). Rozalia po śmierci męża zamieszkała w Lesznie i tu umarła 27 VIII 1827 r., mając lat 67, pochowana w Mórce (LM Leszno). O synach: Ignacym, Nepomucenie, Józefie, Tomaszu i Łukaszu, zob. niżej. Był jeszcze syn Ignacy Teodor, ur. w Poniecu, ochrzcz. 9 XI 1783 r. (LB Poniec), zapewne zmarły dzieckiem. Córki: Krystyna, ur. w Godurowie ok. 1782 r., wydana 10 V 1804 r. za Ludwika Żychlińskiego, wyzn. luter. (LC Mórka, LB Lubiń), Zofia Ludwika Emerencja Tekla, ur. w Mórce 24 I 1793 r., zaślubiona w Lesznie 20 VIII 1827 r. Nepomucenowi Kurnatowskiemu, umarła w Dusinie 14 V 1828 r., pochowana w Gostyniu.

aa. Ignacy Michał Aleksander, syn Franciszka i Koszutskiej, ur. w Dłoni, ochrzcz. 14 VIII 1778 r. (LB Kołaczkowo), dziedzic Mełpina i Lubiatowa, oficer wojsk polskich i kawaler ord. Virtuti Militari 1831 r. Będąc ciężko chorym zaślubił 1 III 1848 r. uczc. Jadwigę Nowacką z Mełpina, ur. ok. 1814 r., z którą miał już nieślubne dzieci. Wyzdrowiał jednak i umarł dopiero 14 III 1857 r. w Mełpinie, pochowany w Mórce. Jadwiga umarła w Mełpinie 8 XI 1873 r., w wieku lat 59, pochowana obok męża w Mórce (LC, LM Mórka). Dzieci Ignacego i Nowackiej, przez niego adoptowane: Wincenty, o którym niżej, Emilia Florentyna, ur. 20 VII 1839 r. w Mełpinie, dziedziczka Mełpina i Lubiatowa, zaślubiła 12 XI 1857 r. Wiktora Edwarda Unruga z Dzięczyny, zmarła w Mełpinie 8 VIII 1904 r.Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona151152153154[155]156157158159Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników