Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona248249250251[252]253254255256Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Budziszewscy h. Grzymała
(3) Konstanty Andrzej Józef Piotr, syn Dionizego i Modlibowskiej, ur. w Gościejewicach 1816.10/III r. (LB Poniec). Dziedzic Książa, które to dobra szły na subhastę 1874 r. (Dz. P.). Umarł 1874 r. Z żony Jadwigi Suchorzewskiej, córki Józefa i Felicji Laury Quesnay de Beaurepaire, zmarłej w Książku 1852.14/XI r. w wieku lat 29 (LM Książ), syn Bronisław, o którym niżej. Z córek, Maria Konstancja, ur. w Książku 1844.7/IV r. (LB Książ), przed 1877.20/V r. poszła za Teodora Lutomskiego. Helena Józefa, ur. w Książku 1846.10/I r., pochowana w Kurowie 1890.29.X r. (Dz. P.). Ludwika Czesława, ur. w Książku 1847.20/IV r. (LB Książ), przed 1871.30/VI r. poszła za Stanisława Modlibowskiego, Kazimiera Jadwiga, ur. w Zakrzewie 1849.13/I r. (LB Książ). Wiktoria Zofia, ur. w Książku 1850.25/XI r. (ib.), wyszła 1874.11/VIII r. w Gołaszynie za Dionizego Budziszewskiego, swego stryjecznego brata.

Aleksander Konstanty Bronisław, syn Konstantego i Suchorzewskiej, ur. w Książku 1852.5/XI r. (ib.), dziedzic Rogowa, miał z żony Marty Korytowskiej, córki Albina i Elżbiety Opitz, syna Stanisława Konstantego Albina, ur. w Poznaniu 1878.5/V r. (LB Sw. Marcin, Pozn.).

(4) Cezary Walenty August, syn Dionizego i Modlibowskiej, ur. w Lesznie 27 VIII 1823 r. (LB Leszno), zmarły 1911.10/I r. w Poznaniu (LM Fara, Pozn.; Dz. P.), dziedzic Małachowa. Jego pierwszą żoną była Seweryna Modlibowska, córka Jana Nepomucena i Nepomuceny Malczewskiej, zmarła w wieku lat 37, w Małachowie 1858.28/VI r. (LM Kunowo), drugą Nepomucena Chróścicka, ur. 1824 r., bezpotomna, zmarła w Poznaniu 1899.20/XIr. (LM Św. Marcin), trzecią wreszcie, zaślubioną w Poznaniu 1907.27/VI r. wdowa Klementyna Banaszkiewiczowa, ur. 1851.2/II r. Zawód Cezarego określono wtedy jako "kapitalista" (LC Fara, Pozn.). Klementyna, bezpotomna z B-im, przeżyła go. Z pierwszej żony synowie: Dionizy, Jan Nepomucen Antoni, ur. w Małachowie 1854.17/I r. zmarły tamżę 1857.6/IX r. (LB, LM Kunowo), i Ludwik.

a. Dionizy Marcin, syn Cezarego i Modlibowskiej, ur. w Małachowie 13 XI 1851 r. (LB Kunowo), dziedzic Ostrowieczka i Małachowa w p. śrem. w l. 1880-86 (Dz. P.), z żony Zofii Budziszewskiej, córki Konstantego i Jadwigi Suchorzewskiej, zaślubionej 1874.11/VIII r. (LC Bojanowo-Gołaszyn), miał synów: Kazimierza i Czasława.

a) Kazimierz Dionizy, syn Dionizego i Budziszewskiej, ur. w Ostrowieczku 24 VI 1875 r. (LB Dolsk), ożeniony w Ostrowie 1911.30/IV r. z Władysławą Pauliną Leszczyńską (ib.). Syn ich Aleksander Kazimierz ur. w Ostrowie 1914.26/VI r. (LB Ostrów).

b) Czesław, syn Dionizego i Budziszewskiej, ur. w Małachowie 6 V 1880 r. (LB Kunowo).

b. Ludwik Aureli, syn Cezarego i Modlibowskiej, ur. w Małachowie 13 IX 1855 r. (LB Kunowo), ożeniony z Marią Korytowską, córką Albina i Elżbiety Opitz, miał z niej syna Leona.

Leon Filip Cezary Albert, syn Ludwika i Korytowsskiej, ur. w Poznaniu 31 V 1878 r. (LB Sw. Marcin, Pozn.), inżynier dyplomowany, umarł 1931.26/I r., pochowany w Grabowie Kościelnym. Był żonaty (Dz. P.).

3) Józef Bazyli, syn Jana i Ulatowskiej, ur. w Grabkowie, ochrzcz. 3 III 1755 r. (LB Jutrosin). Przez Wielądka w uzupełnieniach do Niesieckiego zaliczony do B-ch h. Paparona. Występował jako plenipotent ojca 1776 r. (Kośc.332 k.183v). Stolnik poznański 1786 r. (G.113 k.128v), podkomorzy JKMci, sędzia deputat na Trybunał Piotrkowski z wojew. sieradzkiego 1789 r., swoją trzecią część w Grąbkowie sprzedał 1790.19/VI r. za 60.000 zł. bratu Dionizemu (Kośc.224 k.139, 167). Dziedzic Rokszyc w p. piotrkowskim (Kośc.225 k.254v), posesor Orpiszewka 1796 r. (LB Jutrosin). Umarł w Rawiczu przebywając tam na leczeniu, tknięty apopleksją 1805.17/V r. Miał wtedy lat 50 i był wdowcem. Pochowany u Reformatów w Miejskiej Górce (LM Łaszczyn; Nekr. Reform. w Miejskiej Górce). Jego żoną była 1781 r. Eufrozyna Ulatowska, córka Józefa, wojskiego brzeskiego kujawskiego, i Antoniny Gembertówny, wdowa po Macieju Mostowskiem, pisarzu grodzkim piotrkowskim (G.108 k.39v). Pozostał syn Ignacy, dziedzic Rokszyc, który 1806.12/X r. zaślubił Antoninę Budziszewską w Grąbkowa (LC Jutrosin). W r. 1862 w charakterze spadkobierców Eufrozyny z Ulatowskich B-ej występowało rodzeństwo: Ignacy, Eleonora i Teofila B-cy (Dz. P.), dzieci jej i Ignacego).

3. Wojciech, syn Tomasza i Rokossowskiej, wspomniany 1750 r. (P.1299 k.202v), odziedziczył po stryju Macieju Sowiny w p. kośc., w której to wsi widzimy go 1789 r. (Kośc.335 k.255). Umarł 1793 r., pochowany 9/IV u Reformatów w Miejskiej Górce (Nekr. Reform. w Miejskiej Górce).

II. Maciej "Słodzony" (Kośc.327 k.4), syn Macieja i Głoskowskiej, ochrzcz. 28 II 1684 r. (LM Skalmierzyce). Od Józefa Korzbok Łąckiego kupił 1740 r. za 80.000 zł. wieś Sowiny w p. kośc. (P.1260 k.192). Zapis 40.000 zł. na Pudliszkach dany sobie 1748 r. przez Kaspra Miaskowskiego podstolego poznańskiego, cedował 1749 r. swemu bratankowi Janowi B-mu, stolnikowi przemyskiemu (Ws.90 k.70v). Od Antoniego Szołdrskiego kupił 1758 r. za 110.900 zł. Małachowo i Gaj w p. kośc. (P.1324 k.153v). Umarł bezdzietnie między r. 1769 a 1774 (Ws.94 k.220; P.1351 k.115), a spadek po nim brali bratankowie, Jan i Wojciech. Zob. tablicę 1-2.

Agnieszka, nie żyjąca już 1723 r., żona Marcina Zaleskiego. Mikołaj zaślubił 25 VI 1700 r., Barbarę Kurmatowską (LC Skoki). Joanna i mąż jej Wojciech Kierski, oboje już nie żyjący 1758 r. Anna przez 1790.24/III r. zaślubiła Mateusza Bętkowskiego (LB Niepruszewo). Maciej,

Budziszewscy h. Grzymała (?) 1.
@tablica

Budziszewscy h. Grzymała (?) 2.
@tablica

ur. ok. 1790 r., student, zmarł 12 III 1800 r. (LM Rydzyna). Konstancja, dominikanka w Poznaniu, zmarła 1805.26/II r. (Nekr. Dominikanów Pozn.). Panna Teofina, mająca lat 24, pochowana 1807.15/IX r. u Bernardynów w Poznaniu (LM Fara). N. sprzedał Witkówki koło Strzelna Włodzimierzowi Graffsteinowi i kupił 1880 r. od Witolda Jaraczewskiego leżycy w pobliżu folwark Radunek (Dz. P.).

Budziwoj
Budziwoj Wojciech, dziedzic w Lubowicach, mąż Małgorzaty, która 1511 r. nabyła sposobem wyderkafu za 20 grz. od Benedykta i Stanisława braci Raczkowskich trzy łany osiadłe w Raczkowie p. gnieźn. (P.786 s.261). Ta Małgorzata była 2-o v. żoną Stanisława Janowskiego i owe trzy łany 1531 r. sprzedała wyderkafem za 20 grz. Wojciechowi Raczkowskiemu (P.1393 k.427v). Chyba jeszcze żyła 1538 r. (P.1394 k.181).

Budzyńscy, Budzińscy h. Dąbrowa
Budzyńscy, Budzińscy h. Dąbrowa wyszli z Budzyna w p. makowskim. Obok tych B-ch z tej samej wsi wiedli się B-cy h. Szeliga. Nie wiem, do których należałoby zaliczyć wymienionych tutaj.

Mikołaj syn zmarłego Stefana z pow. makowskiego, sługa Trojana Jaraczewskiego, poraniony 1575 r. przez Dionizego Niemierzyckiego (P.926 k.290v). Jan, mąż Katarzyny Małockiej, skwitowany 1604 r. przez Macieja Obodowskiego z kontraktu, kwitował go jednocześnie ze swej strony z 90 zł. (Kc.124 k.447v, 546v). Nie żył już 1609 r., kiedy Katarzyna z Małockiech była 2-o v. żoną Wawrzyńca Zdzychowskiego (N.167 k.257v). Jakub, pisarz kancelarii król. dostał 1623 r. konses na wykup sołectwa we wsi Brzeźnica w starostwie wałeckim (M. K.170 k.312v). Jan Stanisław 1623 r. oblatywał działy dokonane przez Wilkowskich (Ws.206 k.41v). Był 1625 r. plenipotentem Pudwelska (ib. k.166). Jego żoną była Elżbieta Schinelben (Synelbin, Schiwelben), z którą 1629 r. zrobił zapis wzajemnego dożywocia (W.79 k.436v). Plenipotent Anny Borkowej 1635 r. (W.35 k.440), a 1636 r. swego stryjecznego brata Franciszka B-go z p. makowskiego (W.36 k.143). Żył jeszcze 1638 r., ale już w r. 1645 wspomniany wyżej Franciszek B., syn Sebastiana, nie żyjącego już 1637 r., kwitował wdowę po bezpotomnie zmarłym Janie Stanisławie B-im, swym stryjecznym bracie, ze spadku po nim (W.38 k.706). Ów Franciszek oprawił 1637 r. posag 1.500 zł. swej żonie Mariannie Polanowskiej, córce Pawła (P.1419 k.137). Oboje żyli jeszcze 1645 r. (I. Kon.51 k.555).

Petronella, wdowa 1678 r. po Macieju Grochowickim, łowczym kaliskim. Dorota zmarła w Gnieźnie 8 II 1693 r. (Nekr. Franciszkanek Śrem.). Jan zmarł 1712 r., pochowany w Gołańczy u Bernardynów (Arch. Bern. W.42). Stanisław, 1725 r. dziedzic wsi Dąbrowa w p. lelowskim (I. Kal.161 s.385). Pochodząc z wojew. krakowskiego Barbara B., urodzona z Zofii Witkowskiej, była żoną Stefana Domiechowskiego, pisarza skarbowego śmigielskiego. Przez lat 30 służyła Lipskim, kasztelaństwu rogozińskim. Spisała swój testament w Śmiglu 1740.4/III r. (Kośc.175 s.337). Joanna, córka Franciszka i Wiktorii, z Ułanowa, wyszła w Kłecku 1796.26/I r., mając lat 16 za Aleksandra Kuczkowskiego, dzierżawcę Lechlina. Chrzestną jej syna była szl. Wiktoria B-a, oczywiście babka (LB Lechlin). Teresa, posesorka wsi Ujazd, chrzestna 1795.22/II r. (LB Kiszkowo). Szl. Paweł, podsędek śremski, zmarły przed 1812.9/VIII r., z żony Anny Rosińskiej miał pogrobową córkę Mariannę Paulinę, ur. w Poznaniu 1812.20/VI r. (LB Śrem). Marcjan, inspektor dóbr kórnickich 1853 r., za żoną dziedzic Śródki, i Anna z Einspornów, córka Edwarda i Matyldy, dziedziców Śródki, mieli synów: Mateusza, ur. 1854.21/IX r. (LB Kórnik), Mariana Mieczysława Zygmunta, ur. w Śródce 1859.5/VIII r. (LB Tulce), Apolinarego, ur. tamże 1863.24/VII r., Waleriana Szymona, ur. tamże 1865.27/X r. (ib.). Córki ich: Władysława Gabriela Modesta, ur. 1853.15/VI r., Klaudyna Elżbieta Anna, ur. 1856.7/VII r. (LB Kórnik), Benigna, ur. w Śródce 1861.19/VIII r. (LB Tulce). Jan Nepomucen, dzierżawca Kleryki w l. 1845-65 (LB Św. Trójca Gniezno). Jego żona Tekla Wein zmarła w Kleryce 1858.17/VIII r., mając lat 38 (LM Św. Trójca, Gniezno).

Bülow-Gorow h. Własnego
Bülow-Gorow h. Własnego, rodzina pochodząca z Meklemburgii, której jedna linia po wyprawie Napoleona na Moskwę osiadła na Ukrainie. Po r. 1920 przenieśli się do Wielkopolski. Maria z Trzecieskich baronowa B., umarła 1939.15/V r. licząc lat 89, w Malczewie, u syna, pochowana w Jarząbkowie (Dz. P.). Jeden z jej synów , Gebhard, umarł tamże u brata 1936.6/IV r., pochowany w Jarząbkowie. Miał lat 62 (ib.). Inny syn, Rudolf, właściciel kupionego przez siebie Malczewa, był ojcem Konstantego i Gebharda oraz dwóch córek, z których Wanda, ur. 1911 r., wyszła 1938.27/XII za. hr. Jana Szembeka z Wysocka (Borowski).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona248249250251[252]253254255256Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników