Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona32333435[36]37383940Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Bądkowscy h. Zagłoba
wieluńskiego (P.305 k.18). Nie żył w r. 1666, kiedy wdowa po nim Jadwiga z Kałowa, sumę 3. 000 zł, zapisaną mężowi, cedowała Łagiewskiemu. Żyła jeszcze 1669 r. (I.Kal.126 s.555, 810). Krystyna, żona 1684 r. Jana Zbierskiego. Pani Zofia zmarła 1711 r. (LM Pieranie). Augustyn Adam, syn szl. Wojciecha i Reginy, ur. w Sławsku, ochrzczony 2 IX 1715 r. (LB Strzelno). Stanisław zaślubił 25 XI 1698 r. Zofię Zbijewską, a świadkiem ślubu był brat jego Jan (LC Gniezno, Sw. Michał). Stanisława i Zofii Zbijewskiej, nie żyjących 1750 r., syn Jakub, mąż Marianny Czekanowskiej, córki Jana i Konstancji Kurnatowskiej (G.97 k.566) chrzcił w styczniu 1734 r. zrodzonego z niej syna Andrzeja (LB Mogilno). W r. 1750, jako dziedzic Dąbrówki p. gnieźn., zapisał tej żonie 750 zł (G.98 k.403). Był 1752 r. posesorem wsi Osiek (I.Kon.78 s.581). Jako podczaszy kruszwicki, skwitowany 1761 r. przez córkę Annę Osieńską z 3. 000 zł, należnych jej dóbr ojczystych (ib.79 k.255v). W r. 1766, będąc już podstolim kruszwickim, wraz z Koryckimi, dziećmi Marianny ze Zbijewskich, swoją część w Dąbrówce, spadłą po babce Jadwidze Kiełczewskiej, ocenioną łącznie na 50. 000 zł, cedował Stanisławowi Rzeszotarskiemu (ib.80 k.51v). Pochowany u Bernardynów w Kole 6 III 1769 r. Marianna z Czekanowskich umarła wcześniej i pochowana została tamże 16 II 1759 r. (Arch. Bern., W.48). Ich córka Anna była 1761 r. żoną Franciszka Osińskiego, a 2-ov. za ślubiła krótko po 22 X 1773 r. Chryzostoma Polichnowskiego. Jan, mąż Marianny Biernackiej około 1755/56 r. (Z. Bydg. z lat 1755-56 k.11). Katarzyna zaślubiła przed 31 X 1757 r. Ignacego Dąbrowskiego. Magdalena umarła jako niemowlę w Biskupicach 13 VIII 1762 r. (LM Ludziska). Teresa żona Kiliana Kozłowskiego, mie żyjącego 1767 r. Franciszka, żona Michała Słupeckiego, nie żyjącego 1780 r. Franciszka i jej mąż Stefan z Lubrańca Dąmbski nie żyli oboje 1781 r. Ur. Walenty, cieśla, z żony Katarzyny Ginter miał syna Józefa Antoniego, ur. w Poznaniu 1 III 1860 r. (LB Fara). Bolesław, właściciel ziemski w Poznańskiem, umarł w Gogolewie koło Książa 4 VI 1902 r. (Dz.P.) z żony Marii Cichowiczówny miał synów: Władysława, ur. w Gogolewie 23 VI 1877 r., Zdzisława, ur. tamże 24 XII 1892 r. i córki: Mariannę, ur. 30 VII 1878 r., i Emilię, ur. tamże 5 VII 1880 r. (LB Gogolewo), która w Wilnie 28 XI 1909 r. zaślubiła Adama Eustachego Łappę (Dz. Pozn.). Maria z Cichowiczów umarła w Poznaniu 11 XII 1904 r. (Dz. P.). Kazimierz w r. 1904 kupił od Engla za 800. 000 m. dobra Glinno w p. wągrow. (Dz. P.). Filip Jakub i Aniela z Smardzewskich, rodzice Cyryla Józefa, ekonoma w Kościelnej Wsi w Król. Pol., który 27 II 1881 r. zaślubił Władysławę Wiśniewską, córkę Antoniego, administratora dóbr, i Józefy Sledzianowskiej (LC Droszew)

Badzyński h. Junosza
Badzyński h. Junosza, z Bądzyna w p. sierp. (Boniecki). Franciszek, mąż Marianny Przerembskiej, urodzonej z Zofii z Ostroroga, wdowy 1-o v. po Andrzeju Czuryle, podczaszym halickim, 1639 r., był w r. 1640 współposesorem miasteczka Ostroroga (P.164 k.79v; 165 k.112).

Bąkowscy h. Gryf
Bąkowscy h. Gryf, pisali się z Zaborowa. Wedle Bonieckiego mieli iść z Bąkowa p. brzezińskiego, ale to błędne. Ich gniazdem były Bąki w pow. szadkowskim, par. Małyń. Stanisław Zaborowski, kapelan kaplicy Sw. Krzyża na zamku krakowskim, kustosz skarbu kor., swoje części w Zaborowie Bąkach cz. Bogutkach i Bogucicach p. szadk. dał w r. 1519 swym rodzonym bratankom, Wawrzyńcowi i Janowi Zaborowskim (Matric. RP Sum. IV cz. 1, nr. 3097). Stanisław, syn zmarłego Erazma, zobowiązał się 12 II 1610 r. na połowie części Sulmierzyc p. radomszcz. oprawić posag 4. 500 zł żonie przyszłej, Jadwidze Lipskiej, córce Wacława (G.70 k.378v). W r. 1664 wspomniany Władysław, syn zmarłego Erazma. Czy tego samego? (I.Kon.58 k.292).

Wacław z Bąków w wojew. sier., nie żyjący 1610 r., miał synów Hieronima i Piotra.

I. Hieronim od bratowej, Zofii z Rychłocic, dostał 1610 r. cesję sumy 300 zł (I.Kal.76 s.516), zaś t. r. dostał od Anny z Konopatu Tomickiej w sumie 5. 000 zł zastaw części wsi Swiba i pustkę Białękę oraz 5 kmieci w Mieczkowie (ib.s.1015). W r. 1611 został przez nią skwitowany z 1. 000 zł z dzierżawy miasta Wieruszowa (I.Kal.77a s.340). Od Jana Kierzyńskiego kupił 1617 r. za 7. 000 zł części wsi Kierzno p. ostrzesz. (R.Kal.9 k.98v). W r. 1618 Wojciech Kierzyński, brat Jana, zobowiązał się sprzedać mu swe części w tej wsi po podniesieniu sumy 1. 600 zł (I.Kal.84 s.196). Inne części w tej wsi nabył 1629 r. za 10. 200 zł od Andrzeja Kierzyńskiego (R.Kal.11 k.113v). Dziedzic Myślniewa p. ostrzesz., części w tej wsi, nabyte przez niego względnie przez jego przodków od Rafała Węgierskiego, wyderkował 1641 r. za 7. 500 zł Jadwideze z Mikorzyna Węgierskiego, wdowie po Aleksandrze Kożuchowskim, podstarościm krakowskim (ib.12 k.282v). Robiąc działy między synami, dał 1649 r. Myślniewo Zygmuntowi (ib.14 k.55v), zachowując sobie jednak dożywocie tej wsi (I.Kal.115 s.1085). Umarł w r. 1650 (I.Kal.116 s.1376; ZTP 30 s.584). Drugim synem Hieronima był niewątpliwie Mikołaj, trzecim może Jan. Po śmierci tego Jana występowały córki jego: Apolonia, żona Andrzeja Kazimierza Ubysza, Elżbieta, żona Stanisława Szydłowskiego, jako siostry i spadkobierczynie bezpotomnej Anny, żony Jana z Iwanowic Koźmińskiego (I.Kal.115 s.492). Ubysz skwitował t. r. Zygmunta i Mikołaja Bąkowskich z 3. 000 zł, należnych jego żonie po rodzicach (ib.s.1312).

1. Zygmunt z Zaborowa spisał w r. 1642 dożywocie z żoną Anną Karską, córką Wacława, wdową 1-o v. po Adamie Szkudlskim (R.Kal.12 k.369). Ta Anna w r. 1646 wydzierżawiła Katarzynie Rossoskiej, żonie Marcina Szkudlskiego, wieś Kucharki Wojskowe (I.Kal.112 s.1073). Zygmunt kupił 1649 r. za 2. 000 zł od Anny Przespolewskiej, klaryski na Przedmieściu Toruńskim w Kaliszu, części wsi Rojów p. ostrz. (I.Kal.115 s.543; R.Kal.14 k.32v). T. r. na połowie Myślniewa i dworu Rachwałowskiego oprawił 10. 000 zł posagu żonie (ib.k.56v), ona zaś skwitowała Katarzynę z Rososkich, żonę Marcina Szkudlskiego, z 2. 500 zł posagu oprawionego jej na Szkudli przez jej pierwszego męża i z 3. 000 zł długu przezeń jej zapisanego (I.Kal.115 s.1070). W r. 1681 kwitował się wzajemnie ze swym bratankiem Wojciechem, synem zmarłego Mikołaja, z kontraktu zawartego w r. 1673 względem sprzedaży Myślniewa pod zakładem 54. 000 zł (I.Kal.140 k.353). T. r. dał temu bratankowi zobowiązanie sprzedania mu tej wsi za 60. 000 zł (ib.353). Połowę Będziszyna i części w Szczurach p. kal. sprzedał 1688 r. za 11. 000 zł Wacławowi Łaszczyńskiemu (ib.146 s.167). Tego samego jednak roku zeznał tę samą transakcję, za tęż sumę na rzecz Andrzeja Pogorzelskiego (R.Kal.2 k.509). Anna z Karskich nie żyła już 1681 r. Synami Zygmunta z niej zrodzonymi byli Michał i Franciszek, córką Urszula, żona 1681 r. Władysława Tymienieckiego, późniejszego burgrabiego grodzkiego ostrzeszowskiego. Michał i Franciszek w r. 1681, jako spadkobiercy matki, kwitowali ojca z dóbr rodzicielskich w Myślniewie (I.Kal.140 k.352v). Michał był potem proboszczem stawiszyńskim i nie żył już 1724 r. (ib.161 s.373). Chyba córką Zygmunta była też Helena, w r. 1682 żona Floriana Bielczewskiego, dzierżawcy Rojowa.

Franciszek z Zaborowa, syn Zygmunta, wziął w r. 1681 w zastaw na 3 lata od Mikołaja Głoskowskiego za 8. 000 zl wieś Janków Kuczkowski p. kal. (ib.140 k.357v). W r. 1683 spisał dożywocie z żoną Marianną z Grabienic Grabińską, córką Stanisława i Katarzyny Pepłowskiej. Oprawil jej 1685 r. na połowie swych części w Szczurach, kupionych od Doroty Grotówny, wdowy po Chryzostomie Droszewskim, posag 4. 500 zł (ib.142 k.94; 143 s.357). Oboje małżonkowie żyli jeszcze 1695 r., kiedy wspomniani jako dziedzice w Szczurach (ib.152 s.325). Ich syn Władysław Franciszek, ur. w Jankowie, ochrzczony 29 IX 1682 r. (LB Kuczków), córka Konstancja, dziedziczka części w Szczurach, zaślubiła 26 VII 1721 r. Kazimierza Gromadzkiego.

2. Mikołaj z Zaborowa, drugi syn Hieronima, nie żył w r. 1677, a w r. 1686 wdowa po nim, Zofia Wieruszówna bielska, córka Wojciecha, spadek po swym dziadzie, Sylwestrze Moszczeńskim, cedowała Wojciechowi Stanislawowi Załuskowskiemu (I.Kal.143 s.77). Nie żyła 1699 r., ale może to informacja błędna, bo 10 II 1707 zmarła w Ostrzeszowie pani Zofia B., staruszka ("plena dierum") i pochowana u tamtejszych Bernardynów (LM Ostrzeszów). Córki Mikołaja: Teresa, żona 1-o v. 1687 r. Stanisława Wądełkowskiego, 2-o v. Stanislawa Jadamczewskiego, Dorota, zaślubiona przed 5. XI 1694 r. Piotrowi Pigłowskiemu. Synami Mikołaja byli: Krzysztof, który 7 XI 1689 r. trzymał do chrztu syna Floriana Bielejewskiego (LB Droszew). 1699 r. wedle cesji z r. 1690 kupił od Piotra Pigłowskiego za 7. 000 zł części wsi Bonino p. kal. (ib.153 s.389), i Wojciech, który 1677 r. dostał od Wojciecha Wierusz Walknowskiego zobowiązanie względem sprzedaży za 7. 500 zł części wsi Biała i Morasko p. wiel. (ib.138 s.978). Chyba ten sam, Wojciech z Zaborowa B. z żony Elżbiety z Nadola Łąckiej, miał córkę Agnieszkę Kunegundę, ochrzcz. 23 I 1868 r. (LB Ostzrszów). Elżbieta była wdową 1704 r. (I.Kal.157 s.80), bowiem Wojciech umarł już w VII 1702 r. (LM Ostrzeszów). Mianowała ona 1713 r. plenipotentów i t. r. dostała od Krzysztofa Skorzewskiego zapis 5. 000 zł, który cedowała swym dzieciom: Agnieszce, Florianowi, Kunegundzie i Katarzynie (ib.159 s.241; P.1152 k.14), którzy wspomniani już 1704 r. obok brata Franciszka, teraz zapewne już nie żyjącego. Był jeszcze brat Dominik Jan, jezuita w latach 1704-13 (I.Kal.157 s.80).

II. Piotr, drugi syn Wacława, w r. 1609 zapisał dług 300 zł Janowi Roli Bratuskiemu (ib.75 s.146). Jego żona, Zofia z Rychłocic Szczawińska, cedowała 1610 r. szwagrowi Hieronimowi B-mu zapis 300 zł, dany przez Annę Jastrzębską, żonę Jana Wturkowskiego (ib.76 s.516). Kupił w r. 1611 części wsi Grodzielec p. kal. za 7. 230 zł od Wacława Karskiego (R.Kal.8 k.49). Wraz z żoną 1612 r. zapisał dług 800 zł Janowi Tarzeckiemu (I.Kal.78 s.44). Druga jego żona, Elżbieta Wieruszówna Bielska, córka Andrzeja, kwitowała 1727 r. swego brata Wojciecha z 200 zł z zapisanych jej przez ojca 400 zł (I.Kal.93 s.1095). Oprawił jej 1629 r. na połowie części Grudzielca 1. 600 zł posagu (R.Kal.11 k.67v). Z Wojciechem Mierzewskim i jego żoną zobowiązali się wzajemnie 1630 r. dokonać działu w tej wsi (I.Kal.96 s.430). Z Janem Tarzeckim wymienił 1631 r. pewne tam grunta (R.Kal.11 k.240v). Po śmierci żony, w r. 1636, w imieniu zrodzonych z niej synów: Jana, Stanisława, Kazimierza i Pawła, spadkobierców ciotek Anny i Katarzyny panien Dąbrowskich, całe części wsi Dąbrowa i Gorzuchy, spadłe po nich, sprzedał za 80 zl Aleksandrowi Czepowskiemu (ib.k.732). Całe części wsi Grudzielec sprzedał 1639 r. za 12. 100 zł Krzysztofowi Tomickiemu (R.Kal.12 k.118). Synowi Wojciechowi zapisał 1646 r. dług 6. 000 zł (I.Kal.112 s.189). Żył jeszcze w r. 1647 (I.Kal.113 s.2310). Nie żył w r. 1650. O synu Wojciechu, urodzonym niewątpliwie z pierwszej żony, opowiem po jego braciach młodszych, o Stanisławie słyszymy jeszcze w r. 1654, o Pawle nie wiem nic więcej, o Janie i Kazimierzu niżej.

1. Jan, syn Piotra i Bielskiej, z braćmi Stanisławem i Kazimierzem dostał 1650 r. zapis długu 1. 500 zł od Chryzostoma Giżyckiego, komornika granicznego wieluńskiego (I.Kal.116 s.878). Identyczny z nim zapewne Jan nie żyjący 1677 r., którym z Katarzyny Karskiej, nie żyjącej 1693 r., synowie: Stanisław i Jakub, oraz córki: Elżbieta, w latach 1680-91 żona 1-o v. Marcina Pawłowskiego, 2-o v. 1700 r. Melchiora Bogusławskiego, Zofia i Teresa, wymienoine w r. 1685 (ib.143 s.219), wreszcie Anna, niezamężna w latach 1680-1706 (ib.140 k.22; 157 s.9). Czy Zofia, nie żyjąca już 1742 r., żona Pawła Kołodowskiego, była identyczna z Zofią, córką Jana, nie wiem.

Stanisław, syn Jana i Karskiej, w r. 1677 najpewniej jeszcze małoletni, wraz ze stryjem Wojciechem kwitował Kowalskich z 66 zł z sumy oryginalnej 1666 zł, zapisanej jemu i rodzeństwu jego przez Hieronima Kowalskiego, burgrabiego pyzdrskiego (ib.138 s.484). oprawił 1685 r. posag 1. 000 zł żonie Annie Jackowskiej, córce Daniela i Agnieszki Kotarbskiej (ib.143 s.337). Kupil 1693 r. od swego teścia części wsi Głoski p. kal. za 1. 500 zł (ib.149 s.324). Inne części w tej wsi dokupił 1700 r. za 800 zł od Jackowskich (ib.154 s.90), a t. r. pewną część tamże, zw. Głoskowizna sprzedał za 1. 650 zł Wawrzyńcowi Jackowskiemu (ib.s.171, 173). Żona Stanisława, Anna, jeszcze wtedy żyła.

2. Kazimierz, czy Aleksander Kazimierz, syn Piotra i Bielskiej, spisał dożywocie 1676 r. z żoną swą Katarzyną Swiderską, córką Zygmunta i Konstancji Tomickiej (R.Kal.157 k.499), a posag 1. 500 zł oprawił jej 1678 r. (ib.k.707v). Oboje małzonkowie kupili części we wsi Bogwiedze p. kal. 1683 r. za 1. 200 zł od Jana i Kazimierza Sadowskich (I.Kal.142 k.133v). Katarzyna zmarła w Kaliszu 18 X 1696 r. i została pochowana w kościele kanoników latereńskich (LM Sowina). Kazimierz nie żył już 1729 r. Córka ich Ewa, ochrzczona 25 IV 1677 r. (LB Sowina), żona 1-o v. Stanisłąwa Kiełczewskiego, 2-o v. w latach 1725-43 wdowa po Franciszku Koszutskim, występowała 1736 r. jako jedyna spadkobierczyni ojca i zobowiązała się sprzedać Dorocie B-ej, córce Mikołaja i Bielskiej, wdowie po Pigłowskim (zob. wyżej) części w Bogwiedzach zw. Sadowizna. kazimierz miał jednak zapewne i drugą córkę, widocznie wtedy już nie żyjącą, Helenę, która przed 12 XII 1716 r. poślubiła Tomasza Spasowskiego.

3. Wojciech, najstarszy syn Piotra i Szczawińskiej, nazwanej niewątpliwie przez pomyłkę Dorotą, występując w r. 1647 jako współspadkobierca swych wujów, ks. Walentego, kanonika chełmińskiego, archidiakona uniejowskiego i plebana toruńskiego, Jakuba i Jerzego Szczawińskich, kwitował swego ojca z sum i rzeczy po nich (I.Kal.113 s.386), ożenił się 1646 r. z Anną Modlibowską, córką Stefana i Anny z Szczepic Jezierskiej, która przed ślubem dostała zobowiązanie 3 III t. r. od przyszłego teścia zobowiązanie do oprawy 6. 000 zł posagu (I.Kal.112 s.190). Wojciech wydzierżawił w r. 1647 od małżonków Czeposkich wieś Dąbrowę (I.Kal.113 s.1105). W 1650 r. wraz z braćmi Janem, Stanisławem i Kazimierzem skwitowany został z 1. 000 zł przez stryjecznego brata Zygmunta (ib.116 s.1476). W r. 1677 wraz z bratem Kazimierzem zawarł kontrakt z Marcinem Pawłowskim (ib.138 s.244). Najprawdopodobniej identyczny z nim Wojciech, syn Piotra, który 1658 r. pozywał Wardęskich, dziedziców Kurówka (I.Kon.56 k.317, 318v). W r. 1659 wydzierżawił na lat trzy części Wardężyna od Mateusza Wardęskiego (ib.k.423). Jego żona kupiła 1663 r. od swej siostry Urszuli Janowskiej Dzierzbińskiej za 650 zł części w Wardężynie p. kon., zaś części Modlibogowic sprzedała za 3. 000 zł temu Dzierzbińskiemu (P.1425 k.172v, 175). W r. 1670 wraz z tą żoną części Wardężyna nabyte od Adama, Stanisława, Marianny zamężnej Parulowej i Zofii zamężnej Otuskiej, Szadokierskich, sprzedali za 4. 200 zł Janowi Dzierzbińskiemu, pisarzowi grodzkiemu gnieźnieńskiemu (R.Kal.15 k.156v). Wojciech 1685 r. cedował synowi Kazimierzowi pewne sumy (I.Kon.66 k.46), zaś wraz z żoną kwitował t. r. 3. 000 zł małżonków Tarchalskich (I.Kal.143 s.297).

Kazimierz, syn Wojciecha, spisał 1690 r. dożywocie z żoną Marianną Sieroszewską, córką Adama i Katarzyny Bielickiej (ib.146 s.224). W r. 1695 była już ona 2-o v. żoną Mikołaja Ostrowskiego (ib.152 s.452). Nie żyła 1733 r. Miał z nią syna Piotra i córkę Petronelę, która 1702 r. dostała zapis 1. 000 zł od swej ciotki Barbary z Bieleckich Malczewskiej (P.1142 I k.37). Żyła jeszcze jako panna 1733 r. (Kośc.317 s.455).

Piotr, syn Kazimierza i Sieroszewskiej, zapewne identyczny z Piotrem z Zaborowa, który 1729 r. wydzierżawił Cykowo p. kośc. od Anny z Kępowskich Bułhakowej (ib.316 s.136). Jego żoną była w latach 1727-43 Jadwiga Piotrowska, córka Stanisława (ib.322 k.50, 50v). Od Antoniego Umińskiego kupił 1741 r. Raczkowo p. gnieźn. za 26. 000 zł (P.1264 k.191v), ale 1743 r. odsprzedał Umińskiemu tę wieś za tęż sumę (P.1270 k.115v). Dostał 1758 r. zapis 100 zł w. od Jakuba Działyńskiego, wojewody malborskiego (G.115 k.37). Synami Piotra i Piotrowskiej byli: Stanisław Maciej, ur. w Kuczkowie, ochrzczony 20 II 1727 r. (LB Kuczków), Piotr, ur. w Cykowie, ochrzczony 15 VII 1731 r. (LB Ptaszkowo), Antoni i Marcin. Córki Piotra: Katarzyna Zofia, ur. w Raczkowie, ochrzczona 27 X 1743 r. (LB Raczkowo), Wiktoria (Wiktoria Łucja), ochrzcz. 28 XII 1738 r. (LB Kamieniec), w latach 1763-90 żona Jana Krzyżanowskiego, Marcjanna, niezamęzna w latch 1789-90 (G.115 k.7, 37; P.1367 k.95), Marianna, niezamężna 1763 r. (I.Kal.204/5 k.141v) i 1780 r., kiedy kwitowała brata Marcina (ib.220 k.413v).

Antoni z Zaborowa, syn Piotra i Piotrowskiej chyba identyczny z Janem Antonim, synem tychże rodzicoów, ochrzcz. 1 VI 1737 r. (LB Kamieniec), kwitował 1768 r. z 10 zł ciotecznego brata Józefa Piotrowskiego (G.100 k.319). Rodzonemu bratu Marcinowi cedował 1779 r. prawa spadkowe (P.1356 k.264). Nie żył 1789 r., kiedy jego syn Józef kwitował Michała Wołłowicza, ciwuna birżyniańskiego i jego żonę Mariannę z Działyńskich, z 50 zł w., oraz Antoniego Małachowskiego, wojewodę mazowieckiego, z takiejże sumy (G.115 k.7, 37).

Marcin, syn Piotra i Piotrowskiej, występował w latach 1763-90 (I.Kal.204/5 k.141v; P.1367 k.95). Może identyczny z nim Marcin, który 31 V 1779 r. zaślubił w Ostrorogu Franciszkę Olszewską z Młodaska. Był ów Marcin 1781 r. tenutariuszem Zakrzewka, 1798 r. posesorem Jełowca i żył jeszcze 1800 r. Córki ich: Józefa Konstancja Magdalena, ur. w Młodasku 12 IV 1780 r. (LB Bytyń), Barbara Marianna, ur. 5 XII 1781 r. (LB Duszniki), zaślubiona przed 25 III 1796 r. Wojciechowi Bogusławskiemu. Zob. tabl.1.

Z powyższymi nie dają się połączyć nawet w sposób hipotetyczny następujący B-cy, wśród których mogą być i nie Gryfici. Piotr dostał 1570 r. cesję wójtostwa w Stropiszynie od Marcina Kaczkowskiego (I.Kal.36 s.890). Zofia, żona Jana Szczawińskiego 1610 r. Zofia Tokarska, córka Jana, wdowa po Jakubie B., 1616 r. (I.Kal.82 s.866). Ks. Stanisław, kanonik uniejowski i pleban koniński 1619 r. (I.Kon.40 k.372). Zofia, nie żyjąca 1623 r., żona Rafała Jarochowskiego, nie żyjącego 1619 r. Leon, mąż Marianny Siąskiej 1635 r. (I.Kal.101 s.916), nie żyjącej 1669 r., miał syna Macieja, który 1666 r. mianował plenipotentów (ib.126 s.823), a kiedy został zamordowany, spadek po nim, jako po bezdzietnym, brała 1669 r. siostra Anna (ib.129 s.245). Zapewne ten sam Leon z Zaborowa, syn Hieronima i Zofii z Dobrzelowa, nie żyjących 1682 r., jako brat już zmarłych: Erazma, Cypriana i Stanisława, cedował sumę Brodzkiemu (ZTP 32 s.2442). Zofia z Zaborowa, żona 1-o v. Tomasza z Gaszyna Wierzchlejskiego, 2-o v. 1678 r. Kazimierza Goreckiego. Anna, benedyktynka poznańska, zmarła 3 VIII 1679 r. (Nekr. Benedyktynek pozn.). Stanisław, nie żyjący 1681 r., kiedy wdowa po nim, Jadwiga z Kwiatkowic, była już 2-o v. żoną Mikołaja Pawłowskiego. Syn ich Piotr (I.Kal.140 k.336). Andrzej z Zaborowa, w latach 1683-90 mąż Marianny Kwiatkowskiej, córki Jana, wdowy 1-o v. po Walentym Dąbrowskim (ZTP 33 s.439; I.Kal.146 s.313, 428). Anna, siostra rodzona Wojciecha z Zaborowa, żona 1685 r. Stanisłąwa Boguckiego (I.Kal.143 s.459). Helena (Elżbieta?), w r. 1690 żona Tomasza Bielczewskiego. Bartłomiej, syn szl. pana Mikołaja i Krystyny, ochrzczony w poznaniu 24 VIII 1692 r. (LB Fara).

Andrzej zaślubił przed r. 1700 Annę Zajączkowską, córkę Adama i Anny Dąmbskiej, która 1709 r. dostała zapis 2. 270 zł od Stafana Dunina (I.Kal.157 s.78). W latach 1700-11 mieszkał w Gorzupiu. Oboje nie żyli 1739 r. Ich dzieci tam urodzone: Marianna, ochrzczona 15 V 1700 r., Stanisław Marcin, ochrzczony 9 XI 1703 r., Agnieszka, ochrzczona w styczniiu 1705 r. Franciszek, ochrzczony 14 IX 1711 r. (LB Kobierno). Ten ostatni w 1739

Bąkowscy h. Gryf 1.
@tablicaPrzeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona32333435[36]37383940Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników