Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona616617618619[620]621622623624Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Moszczeńscy h. Nałęcz
Bolesław, syn Józefa i Bielickiej, ur. w r. 1831 (Żychl.), mieszkał zrazu w Bielejewie w p. kośc., potem przeniósł się do odziedziczonych po ojcu Broniszów koło Warszawy (Dz. P. z r. 1880). Ożenił sie w r. 1865 z Marią (Marią Kleofą) Milewską, córką Józefa i Klementyny z Wierzchleyskich, ur. około r. 1842, zmarłą 1884.11/IV. r. w wieku lat 42 (Dz. P.). Przeżył żonę. Syn Stefan. Z córek, Izabela, ur. 1858.15/III. r., wyszła w r. 1894 za Witolda Horniłowicza z Litwy, Teresa, ur. 1869.17/VII. r., Maria, ur. 1880.10/I. r. (Żychl.).

Stefan, syn Bolesława i Milewskiej, ur. w Broniszach 1871.24/V. r. dziedzic Piotrkowic w p. kon. potem Broniszów, profesor zarządu gospodarstwa wiejskiego, potem ekonomiki gospodarstw wiejskich, w SGGW w r. 1919. Umarł w Żelaznej koło Skierniewic 1946.10/VII. r., był bezdzietny. Jego pierwszą żoną, zaślubioną w r. 1894 była Urszula Mierzyńska, drugą, od r. 1945 Wiktoria Szepelska (P. S. B.).

3. Wincenty (Wincenty Józef Ignacy), syn Aleksandra i Radzimińskiej, ur. około r. 1790 (wedle Żychl. 1789), ochrzczony był z wody w Stępuchowie, a z ceremonii po latach, 1817.28/XII. r. w Lechlinie (LB Lechlin). Dziedzic Stępuchowa i Giewartowa w pow. kon., zmarł w Stępuchowie 1849.2/VIII. (Hip. Wągr., Stępuchowo), pochowany w Kozielsku (Żychl.). Ożenił sie 1819.24/X. r. z Anielą Radońską, córką Tadeusza, dziedzica Bieganowa, i Barbary z Koszutskich, ur. około r. 1803 (LC Krerowo), zmarłą w Poznaniu 1829.2/IX. r., w wieku lat 25 (LM Św. Maria Magdal., Pozn.; LM Kozielsko). Synowie: Władysław i Bolesław, o których niżej, Kazimierz Tadeusz, ur. 1829.3/III. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), mieszkał w r. 1853 w Karłowicach w pow. koniń. Swe pretensje do sumy 13.261 tal. na Stępuchowie cedował Ernestowi Konradowi Koernerowi (Hip. Wągr., Stępuchowo). Z córek, Michalina (Michalina Barbara), ochrzcz. z wody 1820.11/IX. r. (LB Krerowo), zaśłubiła w Wiatrowie 1847.12/I. r. Leonarda Brzeskiego, wdowca, dziedzica Jabłkowa, umarła tam 1893.10/VIII. r. Aleksandra (Aleksandra Wincencja), ur. w Stępuchowie 1821.23/IX. r. (LB Kozielsko), zaślubiła 1845.20/I. r. Wincentego Krasickiego, dziedziczka Giewartowa od r. 1853, wdowa w r. 1889, zmarła w Karczemce 1897.18/IV. r. Józefa, ur. w Stępuchowie około r. 1825, wyszła w Lechlinie 1841.12/I. r. za stryjecznego brata Ignacego M-go z Wiatrowa, umarła w Poznaiu 1878.19/XII. r.

1) Władysław (Władysław Tadeusz Ezechiel), syn Wincentego i Radońskiej, ur. w Stępuchowie 1824.4/IV. r. (LB Kozielsko). W wyniku dokonanego w Witkowie 1853.17/III. r. rozliczenia ze spadku po ojcu wziął Stępuchowo, spłacając braci i siostry (Hip. Wągr., Stępuchowo). Dziedzic Stępuchowa (ponad 3.000 m.m., dokupił podnad 4.000). Od Leona Franciszka Sobierayskiego kupił 1879.21/X. r. Kobyłki (Hip. Wągr., Kobyłki). Sprzedawszy Stępuchowo 1880.6/XII. r. za 456.000 m. synowi Adolfowi, umarł jako "rentier" w Poznaniu 1896.22/X. r., pochowany w Kozielsku (LM Św. Marcin, Pozn.; Dz. P.). Poślubił w Biezdrowie 1851.3/III. r. Juliannę hr. Bnińską, córkę Florentego i Nepomuceny z Żółtowskich, ur. około r. 1826 (LC Biezdrowo), zmarłą w Niemczynku 1881.3/I. r., pochowaną w Kozielsku (Dz. P.). Synowie: Adolf, o którym niżej, Aleksander Józef, ur. w Poznaniu 1858.17/III. r. (LB Św. Marcin, Pozn.), zapewne zmarły dzieckiem, Seweryn (Seweryn Bolesła Arton), ur. w Stępuchowie 1850.11/IX. r. (LB Kozielsko), dziedzic Kołybek i Rąkowa, przyjętych od ojca 1896.21/II. r., sprzedanych w r. 1906 Ignacemu Skoroszewskiemu (Hip. Wągr., Kołybki). Zmarł 1931.26/IV. r. w 71-ym roku życia, pochowany w Kozielsku (Dz. P.), Mieczysław, o którym niżej. Córka Aniela, ur. około r. 1852 (według Żychl. 1851 r.), wyszła 1871.23/I. r. za stryjecznego brata, Teodora M-go z Wiatrowa, zmarła tam 1883.26/V. r., pochowana w Kozielsku.

(1) Adolf (Higin Karol Adolf), syn Władysława i Bnińskiej, ur. 1854.11/I. r. w Stępuchowie (ib.), z dokonanego przez ojca podziału dóbr w r. 1880 dostało mu się Stępuchowo. Tutaj umarł 1893.16/IV. r. (Dz. P.). Z poślubionej w Srebrnejgórze 1880.23/XI.(23/X?). r. stryjecznej siostry Anny M-ej, córki Bolesław i Kazimiery z Wolszlegrów (Dz. P.), właścicielki Stępuchowa, przekazanego jej 1890.4/XII. r. przez opiekunów syna, a ciążące na tych dobrach długi przekraczały wartość o 38.543 m. miał syna Tadeusza i córkę Anielę, zmarłą 1886.23/II. r., w 3-im roku życia (ib.).

Tadeusz (Tadeusz Edward Maria), syn Adolfa i Moszczeńskiej, ur. 1882.12/I. r. (Hip. Wągr., Stępuchowo), właściciel Stępuchowa (731 ha) od r. 1911 (Hip. Wągr., Stępuchowo), zmarły 1932.11/I. r., pochowany w Kozielsku (Dz. P.). Ożenił się 1911.(28/IX?) w Obrzycku z Marią Twardowską, córką Tadeusza z Kobylnik i Ludwiki z Karśnickich, zmarłą 1934.2/II. r., pochowaną w Kozielsku. Wniosła w posagu 200.000 m. Syn ich Adolf (Adolf Tadeusz Ludwik), właściciel Stępuchowa (Hip. Wągr., Stępuchowo) umarł w Kanadzie, pozostawiając córkę. Wdowa wyszła 2-o v. za Kaspra Pawlikowskiego. Z córek Tadeusza, Aniela przed r. 1937 wyszła za Aleksandra Lossowa Niemojowskiego, zabitego przez niemców w Warszawie w r. 1944. Inna córka za Okinczycem.

(2) Mieczysław, syn Władysława i Bnińskiej, ur. w Stępuchowie 1863.7/III. r. (LB Kozielsko). Z przeprowadzionego przez ojca działu dostały mu się Niemczynek i Werkowo w p. wągrow., które to dobra w r. 1900 sprzedał Komisji Kolonizacyjnej (Dz. P. z r. 1901). Umarł 1922.4/III. r., wtedy nazwany "kupcem" (LM Św. Marcin, Pozn.). Żona jego, Magdalena z Lasockich umarła 1905.9/III. r. (Dz. P.). Synowie, Roman i drugi, ur. w sierpniu 1896 r. (Żychl.).

2) Bolesław (Bolesław Józef Wincenty), syn Wincentego i Radońskiej, ur. w Stępuchowie 1826.4/XII. r. (LB Kozielsko), dziedzic Kożuszkowa 1859 r. (LB Giewartowo), Wapna w p. wągrow. (Dz. P. z r. 1870), które to dobra w r. 1866 na subhaście nabył od Floriana Wilkońskiego za 134.050 tal. (Hip. Wągr., Wapno). Również na subhaście 1886.7/V. r. kupił od Wiktora Radońskiego za 170.500 m. Starężyn i 1898.29/XI. przekazał owe dobra za 197.000 m. córce Teodorze (Hip. Wągr., Starężyn). Bolesław w r. 1892 sprzedał Niemcowi Ferdynandowi Kaumannowi Wapno (ponad 1.000 m.m.) (ib., wiad, z 1/IX.). Jego dobra, Kożuszkowo i Kuśnierz poszły 1894.24/VIII. r. na przymusową licytację, a miała być też sprzedana Wola (1.500 m.m.), osobno położona (Dz. P.). Umarł w Poznaniu 1900.25/XI. r., nazwany "kapitalistą" (LM Św. Marcin, Pozn.). Jego pierwsza żona to siostra stryjeczna, Teodora M-a, córka Mateusza i Heleny z Domiechowskich, ur. 1832.17/IV. r. zmarła w Kuśnierzu 1866.31/XII. r., pochowana w Kościelcu (Dz. P.). Była dziedziczką Starężyna. Drugą żoną była zaślubiona 1871.2/III. r. Kazimiera z Wolszlegrów, która wniosła mu posag 35.000 tal. (Hip. Wągr., Wapno), zmarła w Poznaniu 1927.11/VIII. r., pochowana w Kcyni (Dz. P.). Z pierwszego małżeństwa syn Stanisław, a z córek, Anna (Anna Helena), ur. 1861.13/IV. r., która wyszła w Srebrnogórze 1880.23/XI.(23/X?) r. za stryjecznego brata Adolfa M-go ze Stempuchowa. Teodora (Teodora Aniela), ur. 1866.27/X. r. (Hip. Wągr., Starężyn; Hip. Wągr., Smuszewo, tu data 5/II.), wyszła w Poznaniu 1889.15(25)/VI. r. za Gustawa Raszewskiego z Jasienia i tam umarła 1922.6/XI. r., pochowana w Oborzyskach. Anna i Teodora były po matce dziedziczkami Starężyna, wedle rozliczenia spadkowego z r. 1880, każda po połowie. Obie sprzedały te dobra 1881.24/V. r. za 277.570 m. Wiktorowi Radońskiemu, poczem w r. 1888 Teodora nabyła je od ojca, który odkupił Starężyn od Radońskiego (Hip. Wągr., Starężyn). Z Wolszlegerówny córki: Kazimiera, ur. 1874.2/I. r. wyszła w Poznaniu 1900.24/IV. r. za Stanisława Mieczkowskiego, inżyniera-architekta, później właściciela Strebrnogóry, umarła w Poznaniu 1933.13/V. r., pochowana na cmentarzu przy Bukowskiej, Izabela wyszła w Kaliszu 1913.26/VI. r. za Józefa Gostyńskiego, administratora ordymacji ołyckiej. Żychliński wspomina jeszcze o Marii i Gustawie, córkach też z drugiej żony.

Stanisław, syn Bolesława i Moszczeńskiej, ur. 1856.1(1,9?)?I. (Hip. Wągr., Starężyn, Smuszewo, Srebrnogóra), właściciel Srebrnogóry przejętej ze spadku po matce w skutku rozliczenia 1880.23/X. r., wedle którego przypadło na każde z dzieci po 129.000 m. (Hip. Wągr., Starężyn), zmarły 1928.26/IX. r., pochowany w Srebrnogórze (Dz. P.). Ożenił się w Gorzewie 1885.28/IV. r. z Joanną Goetzendorff Grabowską, córką Ignacego z Gorzewa (Dz. P.), zmarłą w Srebrnogórze 1902.23/V. r. (ib.). Ich synowie to, Stanisław, ur. w r. 1892 (Żychl.), właściciel Srebrnogóry (510 ha), którą sprzedał w r. 1927 Stanisławowi Mieczkowskiemu (Hip. Wągr., Srebrnogóra), i Zdzisław, ur. 1893 r. (ib.), zmarły w Poznaniu 1913.22/XI. r. (Dz. P.). Z córek, Antonina, ur. 1886.4/V. r., wyszła w Poznaniu u Św. Marcina 1915.27/IX. r. za Kazimierza Jerzego Guttrego, właściciela Paryża w p. żniń., umarła w Poznaniu 1911.20/VI. r., pochowana w Juńcewie. Irana, zmarła w Srebrnogórze 1908.19/IX. r., tam też pochowana (ib.).

4. Mateusz, syn Aleksandra i Radzimińskiej, ur. około 1796/1799 r. Od matki uzyskał 1829.17/XI. r. cesję jej praw do czterech dwónastych części dóbr srebrnogórskich (Hip. Wągr., Stołężyn), dziedzic Brudzynia, w latach 1832-1837 mieszkał w Wiatrowie, ze wględu na udział w powstaniu 1846 r. nie było mu wolno w r. 1847 opuszczać miejsca zamieszkania bez zgody policji (Hip. Wągr., Srebrnogóra). W r. 1861 nazwany dziedzicem Srebrnogóry (LB Lechlin). Od Stanisława Markiewicza kupił 1861.4/VII. r. za 55.000 tal. Starężyn, który zdał 1865.5/XI. r. córce Teodorze (Hip. Wągr., Starężyn), a z subhasty 1869.7/IX. r. od Józefa Bieńkowskiego kupił za 125.000 tal. Smuszewo (Hip. Wągr., Smuszewo). Umarł w Srebrnogórze 1870.8/XI. r. (Dz. P.). Żenił się w Poznaniu 1827.25/II. r. z Heleną Domiechowską, córką Franciszka z Dalabuszek, ur. około r. 1808 (LC Św. Maria Magdal., Pozn.; Hip. Wagr., Stępuchowo, tu daya ślubu 26/II.), zmarłą 1868.26/XII. r., w wieku 60 lat, pochowaną w Srebnejgórze (Dz. P.). Drugą jego żoną, zaślubioną w r. 1870 (między 5/VIII. a 3/IX.), była Klotylda Dzierżanowska (Hip. Wągr., Smuszewo). O synach Franciszku i Janie zob. niżej. Byli ponadto, Aleksander Ignacy, ur. w Wiatrowie 1833.5/VII. r. (LB Lechlin), i Antoni Maksymilian, ur. w Wiatrowie 1837.29/VII. r. (LB Pruśce), obaj chyba pomarli dziećmi. Z córek, Emilia (Emilia Marianna Tekla), ur. 1828.22/XII. r. (LB Kozielsko), żona Józefa Gutowskiego, zmarła 1856.31/VII. r. Teodora (Teodora Jadwiga), ur. w Wiatrowie 1832.17/IV. r. (LB Lechlin), żona stryjecznego brata, Bolesława M-go z Wapna, zmarła w Kuśnierzu 1866.31/XII. r., pochowana w Kościelcu.

1) Franciszek, syn Mateusza i Domiechowskiej, ur. w Brudzyniu 1830.3/XII. r. (Hip. Wągr., Graboszewo). Był dziedzicem Dziewierzewa (1.781 ha), które to dobra sprzedał, jak się zdaje, bowiem w chwili śmierci nazwany "rentierem" (Hip. Wągr., Graboszewo). Umarł w Bydgoszczy 1892.9/II. r., pochowany w Dziewierzewie (Dz. P.). Ożenił się 1858.2/IV. r. z Laurą (Eleonorą) Węsierską, córką Albina z Zakrzewa i Kwileckiej (LC Sławno), która umarła w Dziewierzewie 1867.27/XII. r. (Dz. P.). Drugą żoną Franciszka była Anna Sauer, której 1879.12/XII. r. jeszcze przed ślubem, scedował swą sumę 3.500 tal. na Smuszewie. Po ślubie zamieszkali oboje w Bydgoszczy. Syn Witold, ur. w r. 1850 według Żychlińskiego, co niemożliwe, bo sprzeczne z datą ślubu rodziców. Ten Witold, dziedzic Graboszewa, dóbr, które z subhasty 1894.27/X. r. kupił hr. Karol Bniński (Hip. Wągr., Graboszewo), zmarł w r. 1914. Córka Lucyna (Łucja), ur. w r. 1862 (Żychl.), wyszła 1886.25/V. r. za Mieczysława Rogalińskiego z Cerekwicy.

2) Jan, syn Mateusza i Domiechowskiej, może identyczny z Janem Franciszkiem Aleksandrem, synem tychże rodziców, ochrzczonym z ceremonii 1831.27/V. r. (LB Kunowo), ale Żychliński datę jego urodzin kładzie na r. 1834. Czyżby pierwszy syn Jan zmarł dzieckiem, a ten był drugim tego samego imienia? Dziedzic Słębowa, Brudzynia i Puzdrowca, zmarł 1903.28/XII. r. (Dz. P.). Jego pierwsza żona Franciszka Łubieńska zmarła 1860.27/I. r., pochowana w Cerekwicy (Dz. P.). Drugi raz żenił się przed r. 1864 z siostrą swej bratowej, Emilią Węsierska, zmarłą 1924.31/XII. r., pochowaną w Janówcu (ib.). Z pierwszej żony córka Franciszka, której datę urodzenia Żychliński kładzie na r. 1860, a więc bezpośrednio przed śmiercią matki. Wyszła ona w Słębowie w r. 1881 za Władysława Gutowskiego ze Smuszewa intercyza ślubna spisana 20/VI. (Hip. Wągr., Wapienko, Smuszewo; Dz. P., wiad. z 28/VI.). Z drugiego małżeństwa synowie, Stefan i Gustaw. Z córek, Cecylia (Celina), ur. w r. 1866 (Żychl.), wyszła w Cerekwicy 1885.6/X. r. za Leona Guttrego z Piotrkowic, któremu wniosła 100.000 m. (Hip. Wągr., Piotrkowice). Eleonora, ur. w r. 1869 (ib.), żona Kazimierza Krzysztoporskiego z Dobczyna, zmarłego 1934.28/II. r., zmarła sama 2/III. t. r., w czasie eksportacji zwłok męża, pochowana w Wieszczyczynie.

(1) Stefan, syn Jana i Węsierskiej, ur. w r. 1864 (Żychl.), właściciel Puzdrowca, po sprzedaży tych dóbr mieszkał w Poznaniu, gdzie był radcą w urzędzie wojewódzkim. Umarł 1925.31/VIII. r. (Dz. P.). Z małżeństwa z Izabelą Mlicką, córką Władysława i Leokadii z Modlińskich, zmarłą w Poznaniu w r. 196.., syn Jan, zmarły w poznaniu w r. 197..

(2) Gustaw, syn Jana i Węsierskiej, ur. w r. 1875 (Żychl.), właściciel Brudzynia (1.004 ha), zmarł tam 1923.16/IX. r., pochowany w Janówcu (Dz. P.). Jego żoną była Gabriela Taczanowska, córka Antoniego, ordynata Taczanowie, i Haliny z Karśnickich, zaślubiona w Taczanowie 1912.18/VI. r. (Dz. P.). Zmarła po drugiej wojnie w Krakowie. Synowie, Władysława i Antoniny, zmarli. Córka Katarzyna, zamężna.

III) Jakub, syn Stanisława i Krzekotowskiej, wspomniany w r. 1583 (B. 16 k 408), wspólnie z braćmi procesował się w r. 1591 z macochą Katarzyną z Nadborów (B. 108 k. 686), dziedzic Lisewa i Rucewka 1598 r. (B. 111 k. 608). Mąż Anny Kowalskiej, córki Jana i Jadwigi z Kociuskich, która w r. 1600 skwitowała swego stryja Jana Kowalskiego oraz matkę, żonę 2-o v. Jerzego Mierzwińskiego, ze sprawowanej przez nich opieki (P. 970 k. 733, 733v). Sprzedała ona w r. 1601 swoją wieś Irzykowo w p. gnieźn. za 10.000 złp. mężowi (P. 1403 k. 654v), a on zaraz na połowie tych dóbr oprawił jej wiano 3.500 złp. (ib. k. 656v). T. r. spisali wzajemne dożywocie (P. 1404 k. 392). Irzykowo Jakub sprzedał w r. 1608 za 6.000 złp. Adamowi Korzbokowi Kamińskiemu (P. 1406 k. 376v) i zaraz potem dokonał ponownej oprawy posagu żony, tym razem sumy 3.000 złp. (ib. k. 379v). Żył jeszcze w r. 1621 (B. 50 k. 333), nie żył już w r. 1629 (P. 1416 k. 646v). Syn Adam.

Adam, syn Jakuba i Kowalskiej, mąż Marianny z Wybranowa Kotarskiej, córki Macieja i Barbary z Boboleckich, otrzymawszy jeszcze przed ślubem 1629.23/V. r. od przyszłego teścia zapis 3.000 złp., długu gotówką i 500 złp. wyprawą, jeszcze t. r. dał jej na tę sumę 3.500 złp. oprawę (P. 1416 k. 646v). Oprawę tej sumy ponowił w r. 11634 (P. 1418 k. 159). Od Jana Albrachta Smoguleckiego nabył t. r. wyderkafem na trzy lata za 4.000 zł. Skalmirowice w p. inowrocł. (N. 223 k. 1006v). Oboje z żoną żyli jeszcze w r. 1650 (B. 32 k. 126), a Adam już nie żył w r. 1663 (P. 1073 k. 152v). Synowie: Jan, Wojciech i Dominik. Ten ostatni wspomniany w latach 1663-1672 w związku ze spadkobraniem po ciotce z Kociuskich Zaleskiej (P. 1073 k. 152v). Z córek, Anna, chrzestna 1649 r. (LB Tuczno), żona w r. 1663 Stanisława Zaleskiego. Katarzyna, w latach 1672-1678 wdowa po Wojciechu Głębockim. Zofia, t. r. wdowa po Unimirskim. Trzy te siostry w r. 1672 wymienione obok braci jako uczestniczące w sukcesji po ciotce Jadwidze Kociuskiej, żonie 1-o v. Macieja Włościejewskiego, 2-o v. Stanisława Strykowskiego, 3-o v. Stanisława Zaleskiego, podsędka sieradzkiego (P. 199 k. 806).

(I) Jan, syn Adama i Kotarskiej, ur. w Leszczach, ochrzcz. 1633 r. (LB Tuczno), dziedzic części Leszcz 1671 r. (ib.). Jego pierwszą żoną była Marianna Piskorzewska, żyjąca jeszcze we wrześniu 1671 r. (LB Tuczno), zmarła przed r. 1683. Druga to Marianna Borucka. Z pierwszej żony syn Bartłomiej oraz córki: Anna, Barbara, Bogumiła, Katarzyna i Marianna. Ta ostatnia, bliźniaczka brata Bartłomieja, ochrzcz. we wrześniu 1671 r. (LB Tuczno). Bogumiła, Katarzyna i Marianna były jeszcze w r. 1695 niezamężne (In. 98 k. 72v), a Bogumiła żyła jeszcze w r. 1701. Marianna wyszła za Władysława Garczyńskiego i żyła jeszcze w r. 1731. Anna zaślubiła 1686.24/II. r. Władysława Trzebisławskiego, a w r. 1701 była 2-o v. żoną Jana Karwowskiego. Barbara wyszła 1693.7/III. r. za Jana Orłowskiego (Osłowskiego?), zaś 2-o v. 1697.6/VII. r. za Floriana Makorzyńskiego. Jan Karwowski, mąż Anny M-ej, w imieniu swej żony i panny Bogumiły M-ej w r. 1701 sprzedał ich części w Leszczach za 5.000 złp. Wojciechowi Włoszynowskiemu (P. 1140 VIO k. 42v). Z drugiej żony, Boruckiej, miał Jan syna Michała, ur. w Leszczach, ochrzcz. 1683.20/IX. r., oraz córkę Klarę, ur. tamże, ochrzcz. w r. 1686 (LB Tuczno). Losów ich nie znam.

Bartłomiej, syn Jana i Piskarzewskiej, ur. w Leszczach, ochrzcz. we wrześniu 1671 r. (LB Tuczno). Przeprowadził w r. 1692 z siostrami podział Leszcz (B. 356 k. 100). Nie żył już w r. 1695, kiedy występowała wdowa po nim, nia nazwana z nazwiska Urszula (B. 76 k...). Żychliński daje mu za żonę, nie wiem na jakiej podstawie, Annę Przybysławską.

(II) Wojciech, syn Adama i Kotarskiej, dziedzic części w Leszczach, uzyskanych w r. 1690 z działów z bratem (B. 356(?) k. 674) Nie żył już w r. 1695, kiedy żona jego Justyna z Sosnowskich, będąc już wdową, wspólnie z córkami ustanowiła plenipotentem zięcia Jana Kolczyńskiego (In. 98 k. 7). Żyła jeszcze w r. 1696. Z córek, Anna, ur. w Leszczach, ochrzcz. 1679.30/V. r. (LB Tuczno), zmarła przed r. 1696. Teresa, ur. tamże, ochrzcz. 1680 r. (ib.), w r. 1695 żona Jana Kazimierza Kolczyńskiego. Helena (Helena Konstancja), ur. tamże, ochrzcz. 1683 r. (ib.), wyszła 1704.20/IV. r. za Stefana Rożnowskiego, wdowa w r. 1710, a już 2-o v. w r. 1712 żona Samuela Ossowskiego.

II. Piotr, syn Jana i Rojewskiej, stolnik inowrocławski 1565 r., współtenutariusz Kikoła, podkomorzy inowrocławski 1573 r., i 1574 r. (In. 27 k. 219), nie żył już w r. 1578 (In. 144 k. 193). Żychliński pisze, iż miał za żonę Modlibożankę. Był ojcem Jana, Wiktoryna, a może i Piotra. Ten Piotr (młodszy) nie żył już w r. 1609 (Z. T. P. 27 s. 450), a był ojcem Andrzeja, dziedzica Ośniczewa 1615 r. (B. 118 k. 136), poborcy inowrocławskiego w latach 1615-1617 (B. 57 k. 265). O Wiktorynie wiem tylko tyle, że w latach 1614-1616 był mężem Zofii Jerzmanowskiej (B. 26 k. 201, z r. 1614 k. 115, 168, z r. 1616).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona616617618619[620]621622623624Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników