Przeglądanie 754 pozycji zakresu Nabielscy - Nieniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona10111213[14]15161718Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Nabielscy - Nieniewscy
Napruszewscy h. Grzymała odm. 3
@tablica

Napruszewscy h. Grzymała odm. 4
@tablica

Obaj synowie Andrzej i Adam żyli jeszcze w r. 1636 (ib.), nie żyli zaś w r. 1638, kiedy w charakterze spadkobiercy ich ojca występował brat jego stryjeczny, Piotr N. (I. Kal. 104b s. 1991). Zob. tablice 1-4.

Panna Krystyna N-a, córka zmarłego Michała "Jarosława", część swą po rodzicach w Napruszewie sprzedała w r. 1529 za 60 grz. Tomaszowi Lubomyskiemu (P. 1393 k. 292v). Zofia i jej mąż Stanisława Borzewicki nie żyli już oboje w r. 1618. Wniosła mu części w Napruszewie i Gostomiu (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 350v). Ks. Stanisław, pleban dąbrowski, chrzestny 1704.25/IV. r. (LB Św. Wojciech, Pozn.). Szymon, w r. 1738 mąż Apolinary Żegockiej, wdowy 1-o v. po Wawrzyńcu Polichnowskim (P. 1252 k. 65). Szymon ten, towarzysz w chorągwi pancernej wojewody kaliskiego, "ojciec adopcyjny" (ojczym?) żony Franciszka Trzebuchowskiego, dziedzica Nowejwsi, dostał od niego w r. 1748 zapis sumy 1000 złp. na tych dobrach (I. Kon. 78 s. 179). Apolinara (Apolonia), pochowana 1755.3/XI. r. (A. B. Koło, W. 48). Barbara, chrzestna 17/I. i 14/VI.1761 r. (LB Łubowo).

Narajewscy h. Prus II
Narajewscy h. Prus II. Jadwiga, wdowa po Wojciechu Modliszewskim z pow. opoczyńskiego, 2-o v. w r. 1580 żona Waleriana Pruskowskiego z pow. szadkowskiego. Sebastian, syn Jana z wojew. kijowskiego, nabyte od Agusta Żołeckiego części wsi Żołcze w pow. gnieźn. w r. 1612 zobowiązał się sprzedać za 240 zł. Maciejowi Węgierskiemu (G. 71 k. 310; P. 1408 k. 253). Dorota N-a, żona "sław." Andrzeja, krawca w Żołczu, wspólnie z tym mężem sumę długu 100 złp., zapisaną przez Zofię, córkę Piotra Węgierskiego, wdowę po Macieju Utracie, mieszczaninie pobiedziskim, cedowała w r. 1623 Jakubowi Cielmowskiemu (G. 76 k. 418v).

Naramowiczowie
Naramowiczowie (czy szlachta?). "Urodz." Jan, żołnierz, chrzestny 1755.27/VII. r. (LB Jarząbkowo). "Urodz." panna Petronella Naramowiczowa(!) wyszła 1772.7/IX. r. za Michała Wierzbińskiego (LC Św. Trójca, Gniezno).

Naramowscy h. Łodzia
Naramowscy h. Łodzia, poznańska rodzina mieszczańska, przyjęta do tego herbu w drugiej połowie XV wieku. Do Poznania przybyli u schyłku XIV wieku z łużyckiej Żytawy (Zittau), stąd ich pierwotne nazwisko. Rajca poznański Jan, zmarł przed r. 1440, miał z żony Barbary Buchwaldówny syna Jerzego, pisanego Zeth, Zyth, Jurgizeth, potem z Naramowic, N-im, kupca, ławnika poznańskiego w r. 1454, który w latach 1462-1491 należął niemal bez przerwy do składu rady miejskiej, a ostatni raz obrany był rajcą w r. 1494. W latach 1467-1469, 1476, 1478, 1480-1482, 1487-1488, 1491 obierany był burmistrzem, w sumie 11 razy. Łączył z tym, rzecz zgoła wyjątkowa, funkcje sprawowane z reguły przez szlachtę. Oto w latach 1485-1486 i 1489 był wicewojewodą poznańskim i zasiadał w sądach ziemskich poznańskich. W latach 1484-1485 był burgrabią poznańskim. Zawdzięczał to swym bliskim stosunkom z dwoma kolejnymi wojewodami poznańskimi, Łukaszem z Górki i Maciejem z Bnina. Oni to, wedle przeprowadzonego w r. 1505 przez jego syna Andrzeja wywodu, mieli przyjąć do herbu tego poznańskiego rajcę i burmistrza. Od Jana Naramowskiego w r. 1463 nabył wyderkafem za 800 zł. węg. całe wsie Naramowice i Szydłowo, dwa młyny wodne na Warcie, staw oraz zamek (fortalitio) w Naramowicach (P. 1384 k. 104). Uzyskał w r. 1466 termin przeciwko temu N-mu (P. 18 k. 133). Przejmując wraz z synami prebendę ołtarza Nawiedzenia Najśw. M. P., Św. Katarzyny i Św. Barbary w katedrze poznańskiej, uposażył ją w r. 1468 dodatkowo dwoma grzywnami czynszu z młyna Nadolnego (Nowacki). "Jurgizetz" z Naramowic Lubicza pozywany był przez Jana Słupka z Chojnicy, ale nie stanął i w r. 1471 płacić miał winę (P. 20 k. 117). Od Mikołaja z Kościelca, wojewody brzeskigo kuj., w r. 1478 nabył wyderkafem za 1.000 zł. węg. miasto Golinę Kościelną i wieś Budziszewo w p. pozn. (P. 1386 k. 101), po czym w r. 1482 intromitowany był do tych dóbr (P. 20 k. 185). Dopiero po śmierci wojewody jego synowi wykupili ów zastaw (P. 856 k. 333). Od Katarzyny wdowy po Bartłomieju Chomęckim, w r. 1483 kupił wyderkafem za 21 grz. osiadły łan "Sasinowski" w Morawsku w p. pozn. (P. 1386 k. 177). Od Stefana, karczmarza w Drogocinie, i żony jego Małgorzaty "niegdy z Lulina", w r. 1484 nabył wyderkafem za 20 grz. cztery puste łany w Morawsku (P. 1387 k. 9v). Janowi Worowskiemu dał swój dom w Poznaniu przy ulicy Wronieckiej z dopłatą 100 grz., biorąc zamian Worowo w p. pozn., do której do wsi intromitował się w r. 1485 (P. 21 k. 43v). Od Jerzego Gryżyńskiego w r. 1494 kupił za 700 grz. Jezierzyce w pow. kośc. (P. 1383 k. 33). Żył jeszcze 1494.4/X. r., nie żył zaś "szl. i sław." Jerzy Zeth 1495.27/II. r. (P. S. B.; P. 856 k. 160b). Wdowa po nim, Eufemia w r. 1497, kiedy synom jej za niestawienie się na wojnę konfiskowano dobra, dostała z tytułu swej oprawy sołectwo w Stawiszynie w p. kal. wójta Jana Włodyki oraz części Piotra Grzymały w połowie Graboszewa i Panienki w p. pyzdr., odjęte dotychczasowymi posiadaczom dla tej samej przyczyny (MRPSum. II 900). Była t. r. pozywana przez Marcina Chojnickiego o kmiecia z Morawska (P. 856 k. 288). Nie żyła już 1505.27/VI. r., a miała być szlachcianką h. Prawdzic (MRPSum III 2290). Synowie: Andrzej, Jan, Jerzy i Mikołaj. Córka Anna, żona Ulryka Helta, mieszczanina i burmistrza poznańskiego, w r. 1477 dostała w posagu młyn należący niegdyś do sołtysa na Winiarach, wartości 300 grz. (Mika, Studia). Z synów, o Janie, po którym poszli N-cy w Wielkopolsce, będzie niżej. Mikołaj, wspomniany w r. 1495 (P. 856 k. 160b), przeniósł się do Krakowa i był protoplastą tamtejszych Zetów N-ch, nie żył już w r. 1506, a dziećmi jego, Mikołajem i Katarzyną, opiekował się jego brat Jan N. Ów Mikołaj syn miał po ojcu dom w Rynku Poznania, który w r. 1520 sprzedał za 1.100 zł. węg. doktorowi Walentemu ze Starogrodu. Synami Mikołaja iuniora byli: Stanisław, Andrzej, Jerzy i Jan. Córki, w r. 1553 jeszcze nieletnie, Anna i Katarzyna. Anna była potem żoną Jana Krupy i nie żyła już w r. 1570. Katarzyna t. r. żona Bartłomieja Żychowskiego. Z synów, "sław." Stanisław Zeth N., z Naramowic, mieszczanin krakowski, nie żył już w r. 1553, a żona jego Anna, córka Mikołaja Czeczotki, żyła jeszcze w r. 1570, kiedy to ona, siostra Katarzyna Żychowska i dzieci Krupów, pozywali "szl." Kaspra Kurczewskiego i "sław." Błażeja z Obornik zwanego Farbierzem. Z synów, Andrzej, kanonik włocławski, Jerzy i Jan, żyli w r. 1553. Całe to potomstwo Mikołaja było pisane "sławetnymi" Zetami, Zytami z Naramowsic lub Zetami N-mi (MRPSum V 6242; P. 917 k. 429).

Andrzej N. "Jurgizeth", syn Jerzego i Eufemii, dziekan kolegiaty Św. Marii Magdaleny w Poznaniu w r. 1500 (P. 859 k. 125v), kustosz kolegiaty wiślickiej 1505 r. (MRPSum III 2273), pleban Św. Wojciecha w Poznaniu w r. 1509 (P. 786 s. 87), kanonik katedralny poznański w r. 1513 (P. 1391 k. 29). Altarysta ołtarzy Św. Trójcy i Najśw. M. P. w latach 1524-1537(?), Nawiedzenia Najśw. M. P., Św. Katarzyny i Św. Barbary w katedrze poznańskiej w latach 1526-1537, kanonik kolegiaty kruszwickiej. Wspomniany obok braci w r. 1495 (P. 859 k. 125v), zapewne właśnie wtedy przebywał w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł "vicecomes Palatii Lateranensis" i był adwokatem kurii rzymskiej. Zapewne we Włoszech zdobył też tytuł doktora dekretów. Swoją część ojcowizny we wsiach Naramowice, Lubicz, Morawsko p. pozn. oraz w Jezierzycach p. kośc. w r. 1509, lub przed tą datą, ustąpił braciom (P. 786 s. 87). Dla wsi Chotel koło Wiślicy w r. 1512 wyjednał odnowienie przywileju z r. 1408 na prawo śremskie (MRPSum. IV 1588). Niedzielny z braćmi, wraz z nimi (mimo donacji, o której było wyżej) połowę Morawska wraz z połową sołectwa w r. 1513 sprzedał za 60 grz. ks. Andrzejowi, Janowi i Jakubowi, synom Marcina Morawskiego (P. 1391 k. 29). Z bratem Janem, dziedzice w Jezierzycach, dwie części tej wsi w r. 1514 sprzedali za 600 grz. Janowi Kani w Robaczyna (P. 1392 k. 27v). Obaj, wciąż niedzielni, Piotrowi Rąbińskiemu, zięciowi Jana N-go, w posagu za żoną jego, zmarłą Katarzyną, cedowali w r. 1517 dług 100 grz. (P. 866 k. 377v). Bracia ci wieś pustą Lubicz w r. 1522 sprzedali za 150 grz. Tomaszowi Otuskiemu (P. 1391 k. 54v). Ks. Andrzej od Andrzeja Witosławskiego uzyskał w r. 1528 za 100 kop gr. zapis 10 grz. czynszu wyderkafowego rocznego na wsiach Palczyno i Krąskowo p. bydg. (P. 1393 k. 235v). W imieniu swej altarii katedralnej t. r. kwitował braci Zbąskich z sumy 100 kop gr. i z 10 grz. rocznego czynszu zapisanego na Starym Jabłonowie p. kośc. (P. 871 k. 150v). Skwitowany w r. 1529 przez bratanicę Małgorzatę z dóbr rodzicielskich (ib. k. 560v). Swe części w Naramowicach i w pustce przyległej Szydłowie sprzedał w r. 1534 za 500 grz. bratankowi Jerzemu (P. 1393 k. 671). Całe połowy tych dóbr w r. 1537 sprzedał temuż Jerzemu za 1.000 grz. (P. 1391 k. 97v). T. r. darował kościołowi katedralnemu poznańskiemu na stalle chórowe, dziekana i sąsiednich prałatów (Nowacki I). W r. 1505 przeprowadził wywód szlachectwa (MRPSum II 22273, 2290). Umarł krótko przed 1537.4/IV. r. (Nowacki I), a 9/IV. t. r. na jego kanonię instalowany był już następca (Install. 23).

Jerzy N., Zyth, Zeth, Jurgizeth, syn Jerzego i Eufemii, wzywał w r. 1495 w imieniu własnym i swych braci Jakuba Rosnowskiego do uiszczenia 50 grz. winnych zmarłemu ich ojcu (P. 856 k. 160v). Na wojnę mołdawską w r. 1497 stawał wprawdzie, ale nie pod tą chorągwią, pod którą winien był stanąć. To też dobra jego i brata Andrzeja, tj. Naramowice, Szydłów, Morawsko i Lubicz zostały im skonfiskowane i 3/X. t. r. dane Janowi N-mu, dworzaninowi królewskiemu (MRPSum II 900). Musieli jednak jakoś z tego wybrnąć, bo Jerzy pozostawał nadal dziedzicem w powyższych dobrach. Brata Jana pozywał w r. 1508 o wydzielenie mu ojcowizny w Naramowicach, Szydłowie, Lubiczu, połowie Morawska i w Jezierzycach (P. 863 k. 64v). T. r. zostały przeprowadzone działy (ib. k. 90v) i Jerzy połowy w powyższych dobrach ustąpionych jemu i Janowi przez brata, ks. Andrzeja, sprzedał wyderkafem w r. 1509 za 400 grz. Andrzejowi z Szamotuł, wojewodzie poznańskiemu (P. 7886 s. 87). Spory z bratem Janem trwały jednak nadal i w r. 1512 załozone zostało między nimi vadium (P. 865 k. 248v). Jeszcze w r. 1513 nazwany "niedzielnym" z braćmi ks. Andrzejem i Janem (P. 1391 k. 29). Swoją trzecią część Jezierzyc w r. 1514 sprzedał za 300 grz. Janowi Kani z Robaczyna (P. 1392 k. 27v). M. J. Mika identyfikuje go z plebanem w Wonieściu w r. 1508, kanonikiem kolegiaty Św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1516 r. (Studia, s. 40). Żadna ze znanych mi dość licznych wzmianek w zapisach sądowych z lat 1508-1514 nie mówi o Jerzym "Jurgizecie" jako o duchownym, a kanonikiem u Św. Marii Magdaleny był, jak już wiemy, Andrzej N.

Jan N., Zyth, Zeth, Jurgizeth, syn Jerzego i Eufemii, wspomniany w r. 1495 (P. 856 k. 160b). Jemu i bratu Jerzemu, dziedzicom z Naramowic, Jakub Rosnowski zapisał w r. 1496 dług 50 grz., oni zaś zobowiązali się sprzedać mu Worowo w p. pozn. (P. 856 k. 215). Ręczył Rosnowskiemu w r. 1498 za siebie i braci, iż mu Worowo za 200 grz. sprzedadzą (ib. k. 297). Wraz z bratem Jerzym kwitował w r. 1500 Macieja Chomęckiego z 21 grz. należnych ich ojcu (P. 859 k. 111). Kwitował w r. 1508 brata Jerzego z 10 grz. dopłaty do zamku (fortalicio) w Naramowicach, co przy podziale Naramowic, Szydłowa, Lubicza i połowy Morawska nakazał był dekret burgrabski (P. 863 k. 89v, 90v). Dwa łany roli (bez jednej ćwierci) w Jezierzycach w r. 1512 sprzedał wyderkafem za 50 grz. zięciowi Maciejowi Skałowskiemu (P. 786 s. 326). Między nim a braćmi z Kozarzewa w r. 15132 założone zostało vadium (P. 865 k. 383). Od Barbary, wdowy po Janie Rogaczewskim, w r. 1516 nabył całe Rogaczewo w p. kośc., dając w zamian łan pusty w Morawsku i dopłatę 300 grz. (P. 1391 k. 25v). Od zięcia, Mikołaja Chlebowskiego, i jego syna Macieja Koszewskiego uzyskał w r. 1515 zobowiązanie, iż dla dania oprawy żonie a córce Jana połowę części w Chlebowie uwolnią od oprawy pierwszej żony tego Mikołaja (P. 866 k. 241v). Skwitowany w r. 1516 z dóbr rodzicielskich przez córkę Katarzynę zamężną Rąbińską (ib. k. 296) i t. r. przez córkę Annę Skaławską (Skałowską) z posagu z Naramowic i Lubicza (ib. k. 371v). Zięcia Rąbińskiego po śmierci córki Katarzyny skwitował w r. 1517 ze 100 grz. jej posagu (ib. k. 427). Na połowie Naramowic, młyna wodnego i folwarku tamże sprzedał za 18 grz. sześć wierdunków rocznego czynszu wyderkafowego ks. Wojciechowi Gościowi (Goszcz), altaryście ołtarza Najśw. M. P., Św. Kuźmy i Damiana w katedrze poznańskiej (P. 1392 k. 479v). Już nie żył w r. 1529 (P. 871 k. 560v). Jego żoną była Katarzyna Gryżyńska, której w r. 1499 oprawił 150 grz. posagu na połowie części Naramowic, Jezierzyc, Lubicza (Lubcza), Szydłowa i na części w połowie Morawska, dóbr należnych mu z działów z braćmi (P. 1389 k. 28v). Znam syna Jana Jerzego, ale Jan miał synów co najmniej dwóch, bo w r. 1529 mowa o braciach Małgorzaty, córki Jana (P. 871 k. 560v). Z córek, Anna, w latach 1509-1512 żona Macieja Skaławskiego. Jadwiga, żona Mikołaja Chlebowskiego, wdowa w latach 1536-1546, nazwana Jadwigą Bożejewską wdową po Chlebowskim w r. 1536, kiedy kwitowała brata Jerzego (P. 874 k. 385v). Może więc była 2-o v. żoną Bożejewskiejo? Katarzyna, w r. 1515 żona Piotra Rąbińskiego, nie żyła już w r. 1517. Wreszcie Małgorzata, która w r. 1529 kwitowała stryja, ks. Andrzeja, oraz braci swych rodzonych z dóbr rodzicielskich (P. 871 k. 560v). Była ona w latach 1530-1565 żoną Stanisława Borzysławskiego cz. Snowidowskiego, po którym wdowa w r. 1580, zmarła między r. 1585 a 1588.

Jerzy N., syn Jana i zapewne Gryżyńskiej, wspomniany w r. 1516 (P. 866 k. 296). Od stryja, ks. Andrzeja kupił w r. 1534 za 500 grz. części Naramowic i przyległej pustki Szydłów (P. 1393 k. 671), zaś w r. 1537 od tegoż stryja kupił za 1.000 grz. połowy w tychże dobrach (P. 1391 k. 97v). Od Jana Morawskiego w r. 1542 nabył wyderkafem za 12 grz. dwa łany w Morawsku (ib. k. 109v), a w r. 1547 znów dwa łany tamże za 36 grz. (P. 1395 k. 315). Od Anny Lubiatowskiej, wdowy po Janie Wilkowskim, oraz od jej synów, Marcina i Macieja Wilkowskich w r. 1548 kupił wyderkafem za 220 grz. połowę Małego Lubiatowa w p. kośc. (ib. k. 406). Skwitowany w r. 1561 przez córkę Katarzynę zamężną Goczałkowską z posagu i wyprawy (P. 903 k. 149), nie żył już w r. 1564 (P. 906 k. 717). Pierwszą jego żoną była Anna Belęcka, córka Wojciecha, która w r. 1530 kwitowała swych braci z dóbr rodzicielskich w Wielkim i Małym Lutomiu p. pozn. i w Kosiczynie p. kośc. (P. 871 k. 506). T. r. od męża uzyskała oprawę 180 grz. posagu na połowie Naramowic (P. 1393 k. 338v). Dał on jej w r. 1537 nową oprawę na 200 grz. posagu na połowie Naramowic, młyna wodnego na Warcie oraz pustek Nowydwór i Szydłowo. Jednocześnie dla zrodzonych z niej synów, Andrzeja, Stanisława i Mikołaja, mianował opiekunami ją i Mikołaja Sobockiego (P. 1394 k. 151). Druga żona, Anna Kołacka, córka Jana, miała w r. 1545 termin z Mikołajem Kołackim (stryjem?) o wydzielenie jej części ojczystej w Kołacinie w p. kośc. (P. 884 k. 244). Na połowie Naramowic oraz pustek Szydłowo i Nowydwór w r. 1546 oprawił jej posag 200 grz. (P. 1395 k. 265). Kwitowała męża w r. 1549 ze 110 zł. długu (P. 888 k. 25v). Jerzy dla swych córek zrodzonych z pierwszej żony, Barbary i Katarzyny, jak również dla synów zrodzonych z Kołackiej, Jana, Adama i Jerzego, ustanowił w r. 1555 opiekunami: żonę, Jana i Wojciecha braci Skaławskich z Rogaczewa Wielkiego oraz Macieja Wilkońskiego (P. 1396 k. 337). Owdowiała Anna Kołacka żyła jeszcze w r. 1569 (P. 915 k. 11). O wspomnianych wyżek synach z Belęckiej nie wiem nic więcej, zapewne pomarli wcześnie. Z jej córek, Helena wyszła w r. 1554 za Łukasza Otuskiego, a wdową po nim była w latach 1584-1596. Barbara, jak widzieliśmy, nieletnia w r. 1555, była w r. 1572 żoną Jana Otuskiego, a 2-o v. w latach 1575-1586 Jana Turkowskiego cz. Wargowskiego. Katarzyna, mieletnia w r. 1555, wyszła 1560 za Macieja Goczałkowskiego, który nie żył już w r. 1585. O synach, Janie, Adamie i Jerzym niżej.

I. Jan, syn Jerzego i Kołackiej, skwitowany w r. 1572 przez Jana Otuskiego z 700 złp. posagu 250 złp. wyprawy za siostrą Barbarą (P. 920 k. 569v). Od Marcina i Jakuba Gałczyńskich jak również od ich braci, Jana, Sebastiana, Stanisława i Macieja, w r. 1576 nabył wyderkafem za 1.000 zł. ich prawa do połowy Siedlemina w p. pyzdr. (P. 1398 k. 642). Swoją część Naramowic oraz pustek Nowydwór i Szydłowo sprzedał w r. 1583 za 3.000 zł. braciom swym, Adamowi i Jerzemu (P. 1399 k. 50). Janowi i braciom jego Maciej Kromolicki w r. 1584 zapisał dlug 4.000 zł. (P. 943 k. 672). On i bracia, jako spadkobiercy właśnie zmarłej ciotki, Doroty z Kołackich Gądkowskiej, uzyskali w r. 1589 od Ewy z Psar Bielawskiej, wdowy po Piotrze Gądkowskim, i od jej synów zapis 700 złp. długu (P. 951 k. 163, 163v). Jako współspadkobierca obok braci siostry Barbary zamężnej Wargowskiej cz. Turkowskiej, kwitował wraz z nimi w r. 1590 z długów i sum Jerzego Wargowskiego cz. Turkowskiego, brata i spadkobiercę jej męża (P. 954 k. 793v). Od Apolonii Łukomskiej, żony Jana Sokołowskiego, kupił w r. 1596 za 300 złp. jej części w Siedleminie p. pyzdr. wraz z prawem patronatu tamtejszego kościoła (P. 1402 k. 163v). Umarł między r. 1598 a 1600 (P. 968 k. 1245; 970 k. 139v). Żoną jego była Zofia Lutomska (de Lutomie), wraz z którą w r. 1598 był kwitowany przez Stanisława Jęknarskiego (P. 968 k. 1245). Będąc już wdową Zofia w r. 1600 zapisywała 100 zł. długu Adamowi N-mu (P. 970 k. 139v) i t. r. temuż Adamowi zapisała wspólnie z synem swym Wincentym dług 200 złp. (ib. k. 814v). Swoje części w Siedleminie, wyłączając swe wiano, dała w r. 1601 synom, Andrzejowi i Wincentemu (P. 1404 k. 202v). Kwitowała w r. 1612 Agnieszkę z Zakrzewa wdowę po Macieju Twardowskim, z 240 złp. rocznej pensji zapisanej przez tę Agnieszkę córkom Zofii, pannom Annie i Dorocie N-im (P. 988 k. 880v). Synowie, Andrzej, o którym niżej, i Wincenty (Wacław?), który w r. 1598 kwitował wdowę Barbarę z Brzozogaju Niwską i jej synów (P. 968 k. 1315), zaś w r. 1600 zapisał 100 złp. Katarzynie z Borzysławskich Godziątkowskiej (P. 970 k. 42v). Nie żył już w r. 1608, a spadek po nim brał brat Andrzej (P. 980 k. 562). Córki Jana, Anna i Dorota, które w r. 1611 miały przez brata Andrzeja asygnowane po 1.000 złp. posagu każda (P. 1407 k. 610v). Z nich, Anna, jeszcze niezamężna w r. 1612, była w latach 1614-1626 żoną Piotra Goniębickiego, nie żyła już w r. 1657. Dorota kwitowała w r. 1616 Twardowskich z pensji rocznej za rok 1615, zapisanej jej przez matkę ich (P. 996 k. 330), a w r. 1620 kwitowała Jakuba i Łukasza Robaczyńskich, dziedziców Siedlemina, z prowizji rocznej z ich dóbr (P. 1004 k. 878). Była w r. 1623 żoną Jana Żytowieckiego.

Andrzej, syn Jana i Lutomskiej, połowę Siedlemina w r. 1611 sprzedał za 7.000 złp. Agnieszce Zakrzewskiej, wdowie po Macieju ze Skrzypna Twardowskim (P. 1407 k. 610v). Od Jana Węgierskiego kupił a w r. 1612 za 4.000 złp. połowę wsi Węgierskie w p. pyzdr. (P. 1408 k. 89v). Od Marcina Wilkońskiego kupił wyderkafem, wspólnie ze swą żoną, w r. 1618 za 3.100 złp. części Wyszławic w p. pyzdr. (P. 1411 k. 223). T. r. połowę wsi Węgierskie sprzedał za 3.100 złp. powyższemu Marcinowi Wilkońskiemu (ib. k. 271). Nie żył już w r. 1620 (Py. 140 k. 225v). Jego żoną była Katarzyna Sławoszewska, córka Andrzeja, pisarza ziemskiego wschowskiego, której w r. 1606, krótko przed ślubem, oprawił posag 2.000 złp. (P. 1405 k. 648). Ponowił oprawę w r. 1611, ale już na sumę 4.000 złp. (P. 1407 k. 612). Oboje małżokowie kwitowali w r. 1612 Ludwika Weihera, starowstę człuchowskiego, z 4.000 złp. (P. 988 k. 320). Katarzyna w r. 1618 uzyskała od męża oprawę 1.000 złp. posagu (P. 1411 k. 252) i t. r. skasowała oprawę swą na wsi Węgierskie (P. 1000 k. 680v). Była 2-o v. w r. 1620 żoną Piotra Domaradzkiego (P. 140 k. 225v) i t. r. pozywała Marcina Wilkońskiego o wygnanie jej z części Wyszławic sprzedanych wyderkafem za 3.100 złp. jej i jej pierwszemu mężowi (P. 1004 k. 1476v). Już jako wdowa i po tym drugim mężu, w r. 1636 sumę 500 zł. z większej sumy 2.000 zł., zapisanej jej przez Wacława Lipskiego, cedowała synowi Wojciechowi N-mu (I. Kal. 102 s. 1665). Żyła jeszcze w r. 1652 (Rel. Kal. 31a, k. 262). Synowie, Jan i Wojciech. Córka Barbara w r. 1636 kwitowała Jana N-go, syna Adama, ze 180 zł. prowizji rocznej od kapitału 3.100 zł. zapisanego jej oraz jej braciom, Janowi i Wojciechowi (P. 1033 k. 729v). Była w latach 1642-1657 żoną Jana Morawskiego, a nie żyli już oboje w r. 1669. O synu Janie, wspomnianym w r. 1620 (P. 140 k. 225v), i w r. 1636, kiedy kwitowała ze 180 zł. Adama N-go, (P. 1033 k. 86), innych wiadomości nie posiadam.

Wojciech, syn Andrzeja i Sławoszewskiej, wspomniany obok matki w r. 1620 (ib.), dzierżawca części Trzebowa w r. 1649 (I. Kal. 115 s. 1897). Podwójnego podymnego, uchwalonego w obozie beresteckim w r. 1652, winien był płacić od sumy pienieżnej 2 zł. oraz za matkę drugie 2 zł., osadzając za siebie i za nią dwa konie (Rel. Kal. 31a k. 262). Od Agnieszki Rossoskiej, wdowy po Samuelu Korzeniewskim, i od jej synów, Stanisława i Andrzeja, w r. 1661 wspólnie z żoną wydzierżawił na trzy lata części wsi Podkoce (I. Kal. 125 s. 630, 1155). Nie żył już w r. 1665 (ib. 126 s. 955). Jego żoną była Elżbieta (Helena) Kosmowska, córka Jana i Zofii Doruchowskiej. Małżeństwem byli niewątpliwie już w r. 1636, kiedy to Anna Katarzyna z Bieganowa, wdowa po Janie Kosmowskim macocha żony, cedowała mu sumę 1.000 zł. oprawioną dobie na Kosmowie (I. Kal. 102 s. 1872). Elżbiera w r. 1643 uzyskała od męża oprawę 2.312 zł. posagu wypłaconego jej z dóbr rodzicielskich (R. Kal. 13 k. 12v, 14). Będąć już wdową, w r. 1665 zawierała kontrakt z Andrzejem Korzeniewskim (I. Kal. 126 s. 966). Żyła jeszcze w r. 1673 (ib. 133 s. 594, 600), nie żyła już w r. 1680 (ib. k. 140 k. 43). Synowie, Jan i Władysław. Córki, Anna, w latach 1673-1703 żona Stanisława Mroczkowskiego, nie żyjąca już w r. 1712, i Zofia, panna w r. 1680 (ib. 140 k. 43). Z synów, Władysław, występujący w r. 1673 (ib. 133 s. 327), bezpotomny, nie żył już w r. 1680 (ib. 140 k. 43).

Jan, syn Wojciecha i Kosmowskiej, mąż Zofii Kobierzyckiej, wdowy 1-o v. po Walerianie Wolskim, wspólnie z nią w r. 1673 od Marcina Kobierzyckiego wydzierżawił na trzy lata Radolice w p. kal. (ib. 133 k. 530). Wraz z matką w r. 1673 kwitował z 1.000 zł. Zofię Słupską, wdowę po Świętosławie Żychlińskim (ib. s. 594), a oboje z żoną t. r. byli kwitowani przez Krzysztofa Dunina Szpota z 2.722 zł. z trzyletniej dzierżawy wsi Mańków Suchy w p. kal. (ib. s. 1031). Spadkobierca zarówno ojca jak i brata Władysława, w imieniu własnym i siostry Zofii w r. 1680 kwitował Franciszka Rosnowskiego, dziedzica Lutyni, z 3.000 zł., które zapisał był na Lutyni ich ojcu Jana Skrzypiński, poprzedni dziedzic tej wsi (ib. 140 k. 43).

II. Adam, syn Jerzego i Kołackiej, komornik graniczny (ziemski) i poborca podatków pojew. poznańskiego (W. 25 k. 161), nieletni w latach 1555-1567 (P. 911 k. 546v, 1396 k. 337), wspólnie z bratem Jerzym w r. 1582 zapisywał dług 200 zł. Maciejowi Kromolickiemu (P. 938 k. 507v). Wraz z tym bratem w r. 1583 kupili od brata Jana za 3.000 zł. części w Naramowicach oraz w pustkach Nowydwór i Szydłowo (P. 1399 k. 50). Siostrze Helenie, wdowie po Łukaszu Otuskim, zapisał w r. 1585 dług 300 zł. (P. 944 k. 294v). Z bratem Jerzym w r. 1588 przeprowadził działy pod zakładem 100 zł., dotyczące części w jednej z ich wsi (P. 949 k. 615v). W imieniu swej siostrzenicy, panny Katarzyny Otuskiej (córki siostry Heleny) w r. 1588 kwitował z 30 złp. Macieja Szołdrskiego (P. 950 k. 498v), a w r. 1591 był kwitowany przez tę siostrę z 400 zł. (P. 955 k. 400v). Należał w latach 1595-1596 do grona starszych poznańskiej gminy wyznania augsburskiego (P. 963 k. 2, 1401 k. 346v, 731). Od Jana Potulickiego z Chodzieży w r. 1602 kupił wyderkafem na jeden rok za 1.500 zł. wieś Milcz i części we wsi Kamionka w p. kcyń. (P. 1404 k. 687v). Umarł między r. 1605 a 1608 (P. 976 k. 276; W. 25 k. 161). Żeniąc się z Jadwigą z Jarosławic Niwską, córką Sebastiana, dostał w r. 1586, krótko przed ślubem, od jej braci zapis 3.000 złp. (P. 946 k. 178). Tej swej narzeczonej t. r. na połowie dóbr swych w Naramowicach oraz pustkach Szydłowo i Nowydwór oprawił 2.500 zł. posagu (P. 1399 k. 640v), zaś zapisawszy jej 500 zł. długu, w tej sumie zastawił jej te części w wymienionych wyżej dobrach, które oprawie nie podlegały (P. 946 k. 179). T. r., już po ślubie, spisywali oboje wzajemne dożywocie (P. 1399 k. 806), ona zaś skwitowała swych braci (P. 947 k. 458). Tych jej braci kwitował w r. 1588 także i Adam z 500 zł. wypłaconych na poczet 3.000 zł. zapisanego długu (P. 949 k. 334v), zaś w r. 1591 z 1.200 zł. również na poczet owego długu z tytułu posagu i wyprawy (P. 955 k. 400v). Adam dla zrodzonych z tej żony dzieci ustanowił w r. 1600 opiekunów, między innymi ją samą, swego brata Jerzego N-go, oraz szwagrów, Jerzego i Stanisława Niwskich (P. 970 k. 5v). Wdowa wyszła 2-o v. za Baltazara Jarzynę, który na połowie wsi Rudki w pow. rawskim w r. 1608 oprawił jej 4.000 złp. posagu (P. 1406 k. 424v). Ten zapis oprawny uzyskany od drugiego męża cedowała w r. 1624 Marcinowi Borkowskiemu z pow. łukowskiego, mężowi Anny Jarzynianki, córki Baltazara (Z. T. P. 28a s. 1075, 1077). Synowie, Jan i Stanisław.

I) Jan, syn Adama i Niwskiej, wspólnie z bratem Stanisławem w r. 1609 pozywali Wojciecha Gostkowskiego (P. 143 k. 544v). Jan od Jana Dobczyńskiego w r. 1619 nabył za 1.000 zł. części Goliny w p. pyzdr. (P. 1411 k. 394), a od brata Stanisława kupił w r. 1621 za 4.000 złp. części w Naramowicach (P. 1412 k. 681). Od Wojciecha Skaławskiego w r. 1624 kupił wyderkafem za 4.000 zł. części wsi Bełczylas w p. kośc. (P. 1414 k. 1247), a od Andrzeja Morawskiego, też wyderkafem, w r. 1628 za 5.000 złp. Złotniki p. gnieźn. (P. 1415 k. 845). Obok brata stryjecznego Adama dziedzic części Naramowic, wspólnie z nim kwitował w r. 1636 małżonków Sadowskich ze spraw o poddanych (P. 1033 k. 19v). Mieszkał w r. 1638 w Nowejwsi (LB Św. Wojc., Pozn.). Od Mikołaja Morawskiego za 8.000 zł. nabył wyderkafem Pomorzany w p. pozn., a przed r. 1644 scedował to Mikołajowi Strykowskiemu (Py. 150 s. 96). Połowę Naramowic w r. 1644 sprzedał za 17.000 złp. Bogusławowi Leszczyńskiemu, staroście gen. wielkopolskiemu (P. 1421 k. 613v). W nekrologu cystersów wągrowieckich data jego śmierci wpisana pod. 1650.31/VIII. r. Być może, że daty dzienna i miesięczna prawdziwe, roczna, jak to tak często zdarza się w nekrologach, nie. Oto Jan, brat rodzony i spadkobierca Stanisława. kwitował w r. 1652 Jana Leopolda Opalińskiego z 250 złp. (P. 1064 k. 362v). Nie żył już z całą pewnością w r. 1660 (Ws. 59 k. 973v). Żeniąc się w r. 1615 z Anną Nowowiejską, córką Rafała, na połowie części w Naramowicacj, należnych mu z działów z bratem, oprawił jej krótko przed ślubem 2.500 złp., zaś część owych dóbr, wolną od tej oprawy, sprzedał jej za 5.000 złp. wyderkafem (P. 1409 k. 690v). Po sprzedaży połowy Naramowic Leszczyńskiemu oprawę 3.000 złp. posagu ponowił jej w r. 1644 (P. 1421 k. 616v). Żyła jeszcze Anna w r. 1662 (P. 188 k. 14v). Synowie: Józef, Jerzy i Stanisław. Z córek, Anna Joanna, ochrzcz. 1634.9/IX. r. Nie wiem kim był dla niej Jan N., który podawał ją do chrztu? (LB Św. Wojciech, Pozn.). Ewa, w latach 1653-1662 żona Jana Małachowskiego ("Myśliborka"), wdowa w latach 1676-1683, a może i w r. 1687, nie żyła już w r. 1690. Spośród synów, o Jerzym niżej. Józef, ur. chyba w Nowejwsi, ochrzcz. 1690.30/V. r. (ib.), a w r. 1662 mowa o nim jako o niedawno zmarłym, po którym spadek brali brat Jerzy, cysters, i siostra Ewa Małachowska (P. 188 k. 14v). Stanisław, wedle nekrologu wągrowieckiego rodzony brat Jerzego, tamtejszego cystersa, zmarł 1657.12/VIII. r. Chyba ten sam Stanisław był 1655.11/IV. r. chrzestnym syna Jana i Ewy Małachowskich (LB Św. Wojc., Pozn.).

Jerzy, syn Jana i Nowowiejskiej, cysters w Wągrówcu w r. 1662 (P. 188 k. 14v), opat w Koronowie w r. 1674 (N. 185 k. 347), występował w r. 1683 wraz z siostrą Małachowską (P. 1106 I k. 17v). Umarł 6/I., ale nekrolog wągrowiecki nie podaje roku.

II) Stanisław, syn Adama i Niwskiej, wspomniany obok brata w r. 1609 (P. 143 k. 544v). Współdziedzic obok brata Naramowic w r. 1615 (P. 1409 k. 690v), części rodzicielskie w tych dobrach w r. 1621 sprzedał za 4.000 złp. bratu Janowi (P. 1412 k. 681). Od małżonków Wojciecha Niwskiego i Anny z Żernickich w r. 1622 kupił za 3.000 zł. Bieganowo w p. pyzdr. (P. 1413 k. 62). Żych jeszcze w r. 1636 (P. 1033 k. 729v), nie żył zaś w r. 1652, kiedy jako jegp spadkobierca wymieniony brat Jan (P. 1064 k. 362v).

III. Jerzy, syn Jerzego i Kołackiej, nieletni w latach 1555-1567 (P. 911 k. 546v, 1396 k. 337), współdziedzic w Naramowicach (P. 1399 k. 50). od Jana Otuskiego w r. 1591 nabył wyderkafem za 150 zł. młyn wodny zwany Okalewo we wsi Glinno w p. pozn. (P. 1400 k. 745). Od Melchiora Wydzierzewskiego w r. 1603 kupił na trzy lata wyderkafem za 2.500 złp. części w Wydzierzewicach (P. 1404 k. 1003v). Od przyszłego swego zięcia Łukasza Łowęckiego w r. 1605 uzyskał zobowiązanie, iż po ślubie stawi swą żonę do akt, aby skwitowała ojca z majątku rodzicielskiego (P. 976 k. 544). Nie żył już w r. 1613 (G. 72 k. 249). Jego żoną była Anna Chwałkowska, córka Walentyna, która w r. 1583 zrzekła się na rzecz ojca majątku rodzicielskiego (P. 941 k. 23v), widocznie całkowicie już z niego zaspokojona. Oboje małżonkowie w r. 1595 spisywali wzajemne dożywocie (P. 1401 k. 33v). Ich synowie, Adam i Jerzy. Córka Barbara wydana w r. 1605 za Łukasza Łowęckiego, żyjącego jeszcze 1614 r., wdowa w r. 1626, umarła między r. 1652 a 1664.Przeglądanie 754 pozycji zakresu Nabielscy - Nieniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona10111213[14]15161718Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników