Przeglądanie 611 pozycji zakresu Orzelscy - Ożegowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona19202122[23]24252627Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Orzelscy - Ożegowscy
Ostrzyccy
Ostrzyccy. Józefa, z dworu w Słupi, panna 33-letnia, poślubiła 28 VI 1815 r. "ur." Jana Druet (?), wdowca 36-letniego, posesora Słupi (LC Słupia). Jakub, ekonom w Mielęcinie, potem adminstrator (komisarz) w Mroczyniu, z żony Teodozji Wąsowskiej miał następujące potomstwo: Honorata Antonina, ur. w Rzetni 11 I 1822 r. (LB Wyszanów), Emilia Weronika Sydonia, ur. w Mroczyniu 31 I 1833r., Bogumiła Prakseda Marianna, ur. tamże 3 VIII 1835r., Józef Hieronim Franciszek, ur. tamże 9 III 1838 r. (LB Baranów), Nepomucen Franciszek Julian, ur. w Parzynowie 2 IV 1840 r. (LB Wyszanów). Mateusz (może ojciec wspomnianego wyżej Jakuba?), wdowiec 76-letni, umarł w Mroczyniu 6 XI 1831 r., pochowany na cmentarzu w Grębaninie (LM Baranów).

Ostrzykowska
Ostrzykowska Katarzyna, żona Jana Ważyńskiego, oboje już nie żyli w r. 1753 (P. 1309 k. 226). Byli -cy h. Brodzic z Ostrzykowa w ziemi wyszogrodzkiej.

Osuchowscy, Ossuchowscy
Osuchowscy, Ossuchowscy, różni. Heraldycy znają tylko O-ich hr. O-ich h. Gozdawa wiodących się z ziemi sochaczewskiej i h. Doliwa na Litwie. Było też jednak Osuchowo w p. kal., o czym będzie jeszcze niżej. Nie mogę więc O-ch jawiących się luźno na terenie Wielkopolski zaliczać do Gozdawów, choć i ci mogą się znajdować wśród tych, których będę wyliczał.

"Szl." Mikołaj z Osuchowa w p. kal., sołtys, wraz z żoną swą Anną w r. 1443 sprzedał sołectwo w Gaci w p. kal. Sędziwojowi z Gaci (Gr. Kal. 6 k. 137). Katarzyna, żona Jana Kraski z Łubnicy, cześnika kaliskiego i starosty konińskiego, na swej ojczystej wsi Osuchowie w p. kal. w r. 1444 zapisał 100 grz. na wymurowanie kaplicy w kościele parafialnym w Koninie jak również na ołtarz Św. Trójcy, Najśw. Marii Panny i Św. Katarzyny w tymże kościele (P. 1379 k. 4v). Między rodzeństwem, Stanisławem, Maciejem i Jadwigą, z Osuchowa, z jednej strony a bratankiem ich rodzonym Marcinem z drugiej, arbitrzy dokonali działów w r. 1465 (?). Wedle nich, Marcin miał trzymać trzecią część wsi Przedzyno (z wyjątkiem posagowej części Anny, matki tego rodzeństwa), Maciej zaś część w Kuszynie (?) (I. Kal. 3 k. 141). Żoną Marcina O-go (czy tego?) była Katarzyna Szawłowska, która w r. 1495 kwitowała ks. Macieja i Wojciecha, braci rodzonych niedzielnych, dziedziców z Szawłowic, z posagu macierzystego na Osuchowie (ib. 4 k. 390).

Paweł O., sługa i plenipotent w r. 1558 Wojciecha Sopichowskigo z Międzymyśla, starosty leżajskiego, celnika Małej i Wielkiej Polski (P. 899 k. 785).

Stanisław O. w r. 1630 uzyskał od Marcina Marcinowicza Bogusławskiego cesję sumy 20 złp zapisanej sposobem zastawnym na domu z placem i ogrodem w Bogusławicach Górnych (I. kal. 96 s. 155). Żona Stanisława, Jadwiga Bogusławska "Chodubianka", jedyna córka i spadkobierczyni Łukasza (Py. 146 s. 452), w r. 1630 zastawiła pewne cząstki w Bogusławicach Górnych Annie Dzierzbińskiej, żonie "uczc." Andrzeja Perdelaka, młynarza (I. Kon. 46 k. 40), która w r. 1636 skwitowała ją z 40 zł tego zastawu (ib. 48 k. 214). Oboje małżonkowie w r. 1631 byli kwitowani przez Piotra Dzierzbińskiego z zapisów zastawnych na częściach Bogusławic Górnych (I. Kal. 97a s. 744). Pozywała Jadwiga w r. 1631 o rany małżonków Stanisława i Annę Szadkowską (I. Kon. 46 k. 335). Żyli oboje w r. 1637, kiedy to Jadwiga zastawiała za 70 zł pewne role w Bogusławicach Katarzynie Sławińskiej, żonie Andrzeja Wilczyckiego cz. Ulejskiego (ib. 48 k. 468). Chyba tego właśnie Stanisława córką była Zofia, w r. 1667 żona Tomasza Wardęskiego, zaś 2-o v. w latach 1699- 1704 Kazimierza Suchorskiego, nie żyjącego już w r. 1715. Wojciech, w r. 1641 sługa ks. Wojciecha Gnieńskiego, kantora poznańskiego, posesora Kobelnik, wsi kapituły poznańskiej (P. 1043 k. 204v). Stanisław, syn zmarłego Kaspra, sługa wdowy Marianny Żychlińskiej, poraniony był w r. 1645 przez Mikołaja "Flaka" Dzierzbińskiego (I. Kon. 51 k. 448).

Krzysztof, syn Marcina, żeniąc się w r. 1647 z Zofią Beńczykowiczówną (!), zobowiązał się wobec jej ojca Jana, iż oprawi jej 560 zł posagu (Kośc. 301 k. 1049). Krzysztof i Zofia byli małżonkami już 6 VI 1657 r. (LB Książ). Czy identyczni z powyższymi? Mogą tu być wątpliwości, bo w r. 1672 Zofia Kuczycka (Kucicka), wdowa po Krzysztofie O-im, 2-o v. żona Jana Wałowskiego, zapisała córce Annie O-ej dług 2.000 zł (Ws. 68 k. 623v). Ta Anna, już jako żona Przecława Mysłowskiego w r. 1674 kwitowała matkę i ojczyma Wałowskiego z 2.000 złp (Kośc. 305 k. 682). Zofia Kucicka nie żyła już w r. 1680 (P. 1102 IX k. 13). Oboje Mysłowscy żyli jeszcze 1676 r. Inna córka Krzysztofa i Kucickiej to Urszula. Podawane były do chrztu 6 VI 1657 r. bliźniaczki, z których mogłem odczytać tylko imię drugiej - Urszula (LB Książ). Wyszła ta Urszula w r. 1680 za Stanisława Swinarskiego (P. 1102 IX k. 13; Kośc. 306 k. 57v), żyła jeszcze w r. 1719. Bliską krewną powyższych (może jeszcze jedną córką Krzysztofa?) była Katarzyna, żona 1-o v. Krzysztofa Wojciechowskiego, 2-o v. w latach 1670-1676 Krzysztofa Radlickiego, burgrabiego ziemskiego kościańskiego, która 3-o v. w r.1683 wyszła za Mikołaja Kaliszkowskiego, a w r. 1685 była już wdową. Żyła jeszcze w 1689. tej Katarzynie w r. 1686 zapisał sumę 3.000 złp Stanisław Swinarski, o którym było wyżej (P. 1111 I k. 49v).

Panna Teofila, chrzestna 11 III 1736 r. Bogumiała (zapewne ta sama), sługa we dworze pani Chlebowskiej, wyszła 11 X 1738 r. za Pawła Sroczyńskiego (LB, LC Parzynów). Wdowa Jadwiga O-a poślubiła 9 II 1750 r. Wiśniewskiego (LC Ostrzeszów). Kasper, w r. 1775 ekonom wsi Majków i części Chmielnika p. kal., należących do spadkobierców Rozalii z Radońskich Dembińskiej (I. Kal. 214/216 k. 238). Marianna, wdowa po Antonim Wskrzyńskim, umarła w Sulmierzycach 29 VI 1784 r., mając ponoć 70 lat. Panna Franciszka, chrzestna 5 IX 1803 r. (LB Mieszków).

Oszczeklińscy z Oszczeklina
Oszczeklińscy z Oszczeklina w p. kal. Mikosz z Oszczeklina w r. 1423 gotów był uiścić 10 grz. Filipce, żonie Wawrzyńca ze Sdczowic (??) (Z. Kal. 12 k. 36v). Jego żoną była w r. 1424 Małgorzata, córka Wojciecha z Lipego (ib. k. 43). Uzyskał w r. 1422 zapis 40 grz. od Macieja niegdy ze Strzałkowa, teraz z Oszczeklina (Gr. kal. 1 k. 59v). Nie żył już w r. 1446, kiedy za owdowiałą Małgorzatą Mikołaj Lipski ręczył na sumę 60 grz. Żydowi kaliskiemu Kamianowi (I. Kal. 4 k. 44). Maciej z Oszczeklina w r. 1431 stawiał świadków tej Małgorzacie, żonie Mikosza (Py. 11 k. 9).

Wawrzyniec niegdy z Oszczeklina, teraz z Koźminka, kwitował w r. 1443 Abrahama niegdy z Oszczeklina z pieniędzy na tej wsi (Z. Kal. 12 k. 200). To byli bracia. Wawrzyniec t. r. kwitował Piotra z Oszczeklina z 17 grz., które ten winien był bratu jego, Abrahamowi (I. Kal. 3 s. 27). Piotr O. uzyskał w r. 1447 od Mikołaja Sobola Gackiego z Sulisławic zobowiązanie sprzedania za 52 grz. czwartej części Sulisławic w p. kal. (ib. 4 k. 100v). Skwitowany w r. 1448 z wiana przez Dorotę z Sulisławic (ib. k. 161). Piotr z Oszczeklina działał w r. 1453 w imieniu Doroty, żony Mikołaja z Oszczeklina, w sprawie jej z Mikołajem z Woli (Gr. Kal. 5 k. 90). Chyba ten sam Piotr zw. "Tłumok" wraz z synem Mikołajem w r. 1453 zawierał ugodę z Mikołajem z Kożuchów, Mojkiem z Radliczyc i Janem z Rajska (Gr. Kal. 5 k. 37v). Piotr "Tłumok" z Oszczeklina pozwany był t. r. przez Dorotę, dziedziczkę z Oszczeklina, żonę Mikołaja z Kożuchowa (!), która to Dorota pozywała jednocześnie Mikołaja "Tłumoczka" z Woli (ib. k. 15, 15v), a więc chyba syna Piotra "Tłumoka" z Oszczeklina. Mikołaj "Tłumok" O., nie żyjący już w r. 1532, zapewne identyczny z tym "Tłumoczkiem" z Woli, był ojcem Marcina i Wawrzyńca. Marcin swą część w Oszczeklinie w r. 1511 sprzedał wyderkafem za 10 grz. Rafałowi Rayskiemu (P. 1392 k. 158v) i znowu część tamże w r. 1522 sprzedał temu Rayskiemu za 30 grz. (I. i D. Z. Kal. 2 k. 75). Dwór z placem i przekopem, sadem i ogrodem w Oszczeklinie, gdzie rezydował zmarły ojciec, sprzedał w r. 1532 za 10 grz. bratu Wawrzyńcowi (ib. k. 188). Ten Wawrzyniec swoją część w Oszczeklinie w r. 1523 sprzedał za 40 grz. Sebastianowi Krząciewskiemu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 87v). Jego pierwszą żoną była Julianna Pstrokońska (ib. k. 196v). Mąż drugiej żony Marty Lutyńskiej, córki Dziersława cz. Dzierżka i Róży Korzeniewskiej (żony 2-o v. Tomasza O-go), od swej teściowej nabył wyderkafem w r. 1527 za 80 grz. jej oprawne części w Oszczeklinie (P. 1393 k. 166v). Żonie na połowie swojej części w tej wsi w r. 1528 oprawił 80 grz. posagu (ib. k. 217). Zabił w karczmie w Stawie Rafała Rayskiego. (swego teścia?) i w r. 1530 pozywany był o to zabójstwo przez Baltazara Rayskiego, syna zabitego (I. i D. Z. Kal.7 k. 424). Trzeciej swej żonie, Barbarze Rayskiej, córce Rafała, w r. 1531 oprawił posag 100 zł na połowie swej części w Oszczeklinie oraz na dworze i domu "Tłomokowskim", wolnych od opraw poprzednich żon (ib. 2 k. 183). Od Marcina Korzeniewskiego w r. 1532 kupił wyderkafem za 24 grz. dwa łany osiadłe w Oszczeklinie, które ten kupił był wyderkafem za tyleż od Tomasza O-go (Py. 23 k. 102v). Od bratanka Wojciecha (czy syna Marcina?) w r. 1533 kupił za 30 grz. część ojczystą w Oszczeklinie i jednocześnie bratankowi temu sprzedał wyderkafem za 20 grz. tamże jeden łan pusty i jeden osiadły (I. i D. Z. Kal. 2 k. 218v). Od Stanisława O-go w r. 1534 kupił za 10 grz. w tej wsi część pustego łana "Gawronowskiego" (ib. k. 223). Nie żył już w r. 1547, kiedy owdowiała Barbara wraz ze swymi synami, Janem, Maciejem i Jarosławem O-imi, pozywała Piotra O-go o napad na ich sad jabłeczny w Oszczeklinie i grabież jabłek (ib. 7 k. 204). Pozwana t. r. przez pasierbicę Jadwigę O-ą o zagarnięcie po śmierci ojca domowych ruchomości i inwentarzy z domu ojcowskiego w Oszczeklinie zwanego "Tłomokowskim" (ib. k. 287). Od Jadwigi O-ej, żony Piotra Wilkszyckiego (może też pasierbicy?) wdowa uzyskała w r. 1551 zobowiązanie sprzedania za 85 grz. części po rodzicach w Oszczeklinie (I. Kal. 13 s. 453). T. r. zobowiązała się dwa łany osiadłe w Rajsku sprzedać wyderkafem za 25 grz. Maciejowi Rayskiemu (ib. k. 685). Żyła jeszcze w r. 1555 (?) (I. i D. Z. Kal. 7 k. 686). Wawrzyniec miał z Poniatowskiej córkę Annę, która od Anny, wdowy po Bartłomieju Naczesławskim nabyła wyderkafem w r. 1532 za 10 grz. łan osiadły w Oszczeklinie (ib. 2 k. 196v). Z Lutyńskiej była córka Jadwiga, niezamężna w latach 1547-1555 (?) (ib. 7 k. 287, 666), może identyczna z Jadwigą, w latach 1559-1574 żoną Jana Naczesławskiego "Siemka". Jej siostrzeńcem nazwany w r. 1584 Krzysztof O. (I. Kal. 50 s. 588). Była też córka żofii, może urodzona z Rayskiej, w latach 1571-1576 żona Jana Nadziejewskiego. O synach z trzeciej żony, Janie, Macieju i Jarosławie, wspomniałem wyżej. Z nich Maciej był niewątpliwie identyczny z Maciejem O-im, który w r. 1564 Stanisławowi Kobierzyckiemu z Rajska zastawił na trzy lata za 10 grz. skład roli w Rajsku (I. Kal. 29 s. 753). Uzyskał w r. 1576 zapis 33 grz. od Anny, wdowy po Piotrze O-im (ib. 44 s. 247). Już nie żył w r. 1582, kiedy wdowa po nim, 2-o v. Katarzyna Zamłyńska kwitowała ze 100 zł Andrzeja Węgierskiego z Mikorzyna (ib. 48 s. 13). Z córek Macieja, Zofia była w latach 1589-1592 żoną Piotra Mycielskiego (R. Kal. 6 s. 112), nie żyła już w r. 1608. Elżbieta, w latach 1590-1629 żona Stanisława Baranowskiego, swoją część w Oszczeklinie, należną z działu z siostrami, Zofią Mycielską, Anna i Barbarą, pannami, sprzedała w r. 1591 za 500 zł szwagrowi Mycielskiemu (R. Kal. 6 s. 520). Anna, w r. 1597 żona Andrzeja Politalskiego, 2-o v. w r. 1602 Piotra Gniewosza z Wnorowa, nie żyła już w r. 1612. Barbara zaślubiła w r. 1596 Macieja Radlickiego, a 2-o v. w latach 1612-1621 była żoną Stanisława Biernackiego, wdową w latach 1633-1644, nie żyła już w r. 1661. Zob. tablicę.

Oszczeklińscy
@tablica

Maciej z Oszczeklina, brat Doroty, żony Mikołaja z Kożuchów, Kożuchowa, Korzuchowskiego, o której mowa była wyżej, w r. 1461 dawał temu szwagrowi poręczenie uiszczenia 50 grz. posagu za siostrą (I. Kal. 1 k. 49), zaś Mikołaj Kożuchowski t. r. zobowiązał się stawić żonę, aby skwitowała brata z posagu z dóbr rodzicielskich (ib. k. 63). Maciej z Oszczeklina trzy łany osiadłe w Oszczeklinie w r. 1562 sprzedał wyderkafem za 50 grz. Mikołajowi z Kożuchów (P. 1384 k. 112). Dorota, żona Mikołaja Kożuchowskiego skwitowała t. r. brata Marcina (Macieja?) z Oszczeklina z dóbr rodzicielskich (I. Kal. 1 k. 108v). Maciej z Oszczeklina, zapewne identyczny z powyższym, w r. 1463 na połowie tej wsi żonie Zofii oprawił posag 80 grz. (P. 1384 k. 201v). Należał w r. 1469 do poręczycieli za Jana z Kotarb (I. Kal. 2 k. 68v). Działał w r. 1481 jako "bliski stryj" Marty, siostry Wita z Bartodziei (ib. 3 k. 61a v). Barbara, wdowa po Janie Surgockim, obecnie żona Macieja O-go, w r. 1481 pozywała Wojciecha ojca i Jakuba syna, z Naczesławic (ib. k. 69v). Maciej w r. 1487 dwa łany w Oszczeklinie sprzedał wyderkafem za 20 grz. Filipowi i Rafałowi z Rajska (P. 1387 k. 72v). Trzy puste łany w tejże wsi w r. 1494 sprzedał wyderkaafem za 40 grz. córce swej Annie, żonie Stanisława Czartkowskiego (P. 1383 k. 9), jednocześnie trzy inne puste łany tamże dał wyderkafem za takąż sumę innej swej córce, Małgorzacie, żonie Tomasza Stagnowskiego (?) (ib.). Ta Małgorzata O-a wspomniana już w r. 1487 jako córka zmarłej Zofii, była chyba jeszcze wtedy niezamężną (I. Kal. 3 k. 402v). Anna, żona Czartkowskego, uzyskała w r. 1495 intromisję do nabytych od ojca trzech łanów w Oszczeklinie (ib. 4 k. 331).

Piotr O., nie żyjący już w r. 1461, zabity przez mieszczan kaliskich, ojciec: Jana, Mikołaja, Wincentego, Tomasza, Wojciecha, Stanisława i Dobrogosta, którym Andrzej i Jan, bracia z Bielczewa, zapisali wtedy dług 31 i pół grz. pod zastaw kmieci w Bielczewie (ib. 1 k. 10v), zaś w r. 1464 Jan z Bielczewa zapisał im 15 grz. długu. Wincenty zapewne wtedy już nie żył (ib. k. 266v), a o Tomaszu i Wojciechu już po tej dacie nie wiem nic więcej. Jan i Mikołaj, bracia niedzielni, w r. 1466 kwitowali z głowy ojca burmistrza, rajców i całe miasto Kalisz (Gr. Kal. 6 k. 3). Mikołaj w r. 1470 ręczył za braci z Tymieńca Dziersławowi Kwiatkowskiemu, podczaszemu kaliskiemu (I. Kal. 2 k. 112). Na połowie dóbr w Oszczeklinie i Sulisławicach, należnych sobie z działów braterskich, w r. 1472 oprawił żonie Annie posag 80 grz. (P. 1385 k. 164). Ze swymi braćmi niedzielnymi, Dobrogostem i Stanisławem przeprowadzał działy za pośrednictwem arbitrów (I. Kal.2 k. 297v). Bratu Stanisławowi winien był w r. 1477 uiścić sumę 80 grz. (ib. k. 491), w r. 1479 nabył od brata za 200 grz. część w Oszczeklinie przypadłą temu bratu z działów (P. 1386 k. 117v). Obaj ci bracia towarzyszyli jako "stryjowie" przy transakcji pannom Annie i Elżbiecie, córkom zmarłego Mikołaja (?) z Tłumokowej Woli (P. 1387 k. 34a). Mikołaj jako stryj w r. 1494 towarzyszył przy transakcji tejże Annie, już żonie Filipa Rossoskiego, i pannie Elżbiecie, córkom zmarłego Stanisława Wolskiego z Woli Tłumokowej (P. 1383 k. 53; I. Kal. 4 k. 337).

Maciej O. w r. 1505 ręczył Katarzynie, żonie Bartłomieja Gajewskiego, oraz jej córkom, Agnieszce i Dorocie, za wolną i spokojną posesję dóbr nabytych przez nie w Gaju (I. Kal. 6 k. 86). Maciej O. w r. 1506 dokonał wymiany dóbr w Oszczeklinie z Różą, żoną Tomasza O-go (ib. k. 115). Maciej O. nazwany w r. 1506 bratem stryjeczno-rodzonym Anny Gajewskiej, żony Mikołaja Chwalęckiego (P. 1390 k. 77). Tomasz O., mąż wspomnianej wyżej Róży Korzeniewskiej, wdowy 1-o v. po Dzierżku Lutyńskim, która działając w asyście rodzonego brata, Marcina Korzeniewskiego z Gaci, cztery łany roli (w tym jeden łan osiadły) we wsi Mniejsze Złotniki p. kal., swoją ojcowiznę, sprzedała w r. 1509 za 85 grz. Janowi Krąkowskiemu ze Złotnik i żonie jego Helenie (P. 786 s. 81). Tomasz tej żonie w r. 1510 oprawił posag 5 grz. na połowie części w Oszczeklinie przypadłej sobie z działów, jak również na połowie części kupionej (I. i D. Z. Kal. 2 k. 9). Od Rafała Rayskiego w r. 1513 kupił za 40 grz. części w Oszczeklinie (ib. k. 20v). Dwa łany tamże, teraz będące pod oprawą żony Róży, w r. 1515 sprzedał wyderkafem za 20 grz. Chwalibogowi Chwalęckiemu (ib. k. 34). Od Macieja O-go w r. 1524 kupił za 60 grz. jego części ojczyste Oszczeklina (ib. k. 94v). Nie żył już w r. 1527, kiedy owdowiała Róża swoje części oprawne w Oszczeklinie sprzedała za 80 grz. zięciowi Wawrzyńcowi O-mu (P. 1393 k. 166v), o którym było wyżej.

Maciej, w r. 1517 mąż Anny Baranowskiej, która wtedy nabyła wyderkafem od Marcina Skrzypieńskiego "Drygały" za 130 zł węg. wieś Sucha w p. kal. (P. 1392 k. 153v), zaś od Marcina Bogwiedzkiego jednocześnie za 30 grz. trzy łany w Kotlinie p. kal. (ib.). T. r. części wsi Bronowo i Bogwiedze sprzedała za 200 grz. temuż Bogwiedzkiemu (P. 1392 k. 154). Ten sam czy inny Maciej był mężem Anny Lubieńskiej cz. Koryckiej, córki Marcina Koryckiego "Brewki", wdowy 1-o v. po Andrzeju Chwalibogowskim, która w r. 1524 kupiła za 20 grz. części w Małej Lubieni od Katarzyny, Anny i Marty Lubieńskich, córek Łukasza Szypłowskiego (I. i D. Z. Kal. 2 k. 89v). Maciej O. część ojczystą w Oszczeklinie w r. 1524 sprzedał za 60 grz. Tomaszowi O-mu (ib. k. 94v). Żona Anna t. r. kupiła za 80 grz. części w Małej Lubieni od Mikołaja Szymanowskiego "Bedy" (ib. k. 103). Już jako wdowa po O-im a 2-o v. żona Pawła Rudzkiego, połowę swych części w Małej Lubieni w r. 1527 sprzedała wyderkafem swemu drugiemu mężowi (P. 1393 k. 180). Dała zobowiązanie w r. 1528 Tyburcemu (Burzy) i Barbarze Chwalibogowskim, swoim synowi i córce, iż nie sprzeda nikomu swych dóbr rodzicielskich w Małej Lubieni (Py. 225 k. 383v) i t. r. części tej wsi nabyte od Mikołaja Szymanowskiego sprzedała tym Chwalibogowskim, synowi i córce Andrzeja (Py. 23 k. 75). Synowi Tyburcemu, teraz nazywanemu Lubieńskim, w r. 1533 zobowiązała się sprzedać za 100 grz. całą część rodzicielską w Lubieni Małej (Py. 171 k. 150), zaś w r. 1539 dała mu te swoje części (I. i D. Z. Kal. 6 k. 332).

Jadwiga, w r. 1523 żona Grzegorza Zdzynickiego. Wincenty dwa łany w Oszczeklinie sprzedał wyderkafem w r. 1524 za 36 grz. Marcinowi Korzeniewskiemu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 94v).

Stanisław Krzęciewski cz. O., część w Oszczeklinie w r. 1541 kupił za 100 grz. od Wojciecha Rayskiego (ib. 6 k. 351v). Nazwisko brał niewątpliwie z Krzęcieszek w pow. orłowskim. Tym Krzęciewskim cz. Krzęcieskim heraldycy dają herb Rola, ponieważ jednak była to drobna szlachta, najprawdopodobniej wieloherbowa (zob. Boniecki), nie wiemy, czym pieczętował się ów przybysz do Oszczeklina. Anna Krzęciewska, wdowa po Stanisławie O-im, wraz ze swą rodzoną siostrą Katarzyną, żoną Andrzeja Mroczkowskiego, dziedziczki w Rajsku, w r. 1550 skwitowały ze swej części ojczystego dworu i domu w Rajsku, cedując ową część Stanisławowi Kobierzyckiemu (I. Kal. 12 s. 635). Była więc ta Anna, żona Stanisława Krzęciewskiego cz. O-go, Rajską. Nazwana też Anną Rajską, wdową po Stanisławie Krzęciewskim, kiedy w r. 1552 części swe w Rajsku sprzedała wyderkafem za 12 grz. Stanisławowi i Wojciechowi braciom Kobierzyckim (I. Kal. 15 k. 184). Stanisław Krzęciewski cz. O. nie żył już w r. 1558, a owdowiała Anna kwitowała wtedy Stanisława Kobierzyckiego "Wolorczyka" z 90 zł na poczet 190 zł (ib. 23 s. 1139). Zapis 100 złp dany przez Wojciecha Naczesławskiego "Raka" cedowała w r. 1562 swej córce Magdalenie O-ej (ib. 27 s. 598). Żyła jeszcze w r. 1563 (P. 1397 k. 293). Synowie Stanisława i Rayskiej: Brykcy, wspomniany w r. 1552 (I. kal. 15 k. 360), Mikołaj i Jakub, o których niżej. Z córek, Regina była 1-o v. w latach 1560-1568 żoną Jana Deszczyńskiego "Dzierżka", 2-o v. Wojciecha Naczesławskiego "Napałka", wdowa w latach 1584-1593. Magdalena, niezamężna w r. 1562, uzyskała wtedy od matki cesję zapisu 100 złp danego przez Wojciecha Naczesławskiego "Raka" (I. kal. 27 s. 598). Była potem żoną Hieronima Kowalskiego, wdową w r. 1592. Mikołaj O. cz. Krzęciewski, syn Stanisława i Rayskiej, dziedzic w Oszczeklinie w r. 1550 zapisał dług 100 zł Stanisławowi i Wojciechowi Kobierzyckim cz. Szadokierskim (ib. 12 s. 67). Z bratem niedzielnym, Brykcym, w r. 1552 zapisywał dług 10 grz. Katarzynie Rayskiej, żonie Andrzeja Mroczkowskiego (ib. 15 k. 360). Wieczność części Oszczeklina, nabytych przez zmarłego Marcina Radlickiego, w r. 1593 sprzedał za 100 zł Łucji Koszutskiej, wdowy po tym Marcinie, i z tej sumy skwitował synów Marcina (R. Kal. 6 k. 769v). Jakub O., syn Stanisława i Anny Rayskiej, w r. 1558 zapisał matce 10 grz. długu (I. Kal. 23 s. 1140). Wraz z żoną Elżbietą Cieńską (chyba z Cieni w p. kal.) część Oszczeklina już posiadaną, oraz inną mającą nań spaść po śmierci matki, sprzedał w 1563 za 600 zł Maciejowi Mroczkowskiemu (P. 1397 k. 293). Oboje małżonkowie łan roli w Oszczeklinie w r. 1564 sprzedali za 120 grz. Marcinowi Radlickiemu (ib. k. 384v). Jakub t. r. skwitował z 289 zł Katarzynę Rayską, żonę Andrzeja Mroczkowskiego, i jej syna Macieja (I. kal. 29 s. 175). Elżbieta z praw swych do Naczesławic w p. kal. w r. 1568 kwitowała Jana Deszczyńskiego (ib. 34 s. 1398). Drugą żoną Jakuba była już w r. 1576 Elżbieta Dąbrowska (ib. 44 s. 839). Oboje małżonkowie w r. 1579 dokonali wymiany pewnych części w Naczesławicach z Franciszkiem Waliszewskim "Skarbem" (R. kal. 5 k. 55v). Jakub prawo patronatu i prezenty kościoła parafialnego w Rajsku w r. 1585 cedował Marcinowi Radlickiemu i Janowi Kobierzyckiemu, dziedzicowi w Rajsku (ib. k. 449v). Oboje z żoną przed r. 1591 ogród w Naczesławicach sprzedali Pawłowi Śliwińskiemu (ib. 6 s. 589). Nie żył już Jakub w r. 1596 (I. Kal. 63 k. 747v).

Katarzyna, w r. 1564 żona Wojciecha Naczesławskiego. Piotr, mąż Anny Tądowskiej, w imieniu tej żony oraz Zofii Tądowskiej, córki zmarłego Jana, domagał się w r. 1564 dotrzymania ugody zawartej między tymi (siostrami?) Tądowskimi a ich opiekunem Ambrożym Tądowskim (I. Kal. 29 s. 998). Nie żył już w r. 1576, a owdowiała Anna na częściach Oszczeklina zapisała wtedy dług 33 grz. Maciejowi O-mu, o którym było wyżej (ib. 44 s. 247), Jan, syn zmarłego Piotra (może właśnie tego?), zapisał w r. 1602 dług 50 złp Helenie Psarskiej, wdowie po Wawrzyńcu Molskim (ib. 68 s. 1611). Jan O., t. r. skwitowany z 80 zł przez Katarzynę Rostożankę (Rostoga), żonę Jana Gackiego (ib. s. 1636). Dorota, żona Piotra Wojsławskiego, nie żyjącego już w r. 1584. Helena, wdowa po Michale Rostodze, w r. 1592 kwitowała z 50 grz. Zofię, żonę Piotra Mycielskiego, i Elżbietę, żonę Stanisława Baranowskiego, siostry O-e z 50 grz., pochodzących ze 100 grz. długu zapisanego przez ich zmarłego ojca Macieja O-go, o którym było wyżej (ib. 59 s. 313). Jan, mąż zmarłej Jadwigi Klonowskiej, kwitował się w r. 1596 ze spraw i pretensji z Anną Klonowską, wdową po Janie Krowickim, siostrą i spadkobierczynią swej żony (I. i D. Z. Kal. 28 k. 45). Jan, żeniąc się w r. 1596 z Anną Krąkowską, dał zobowiązanie bratu jej Maciejowi, iż na połowie swych dóbr w Oszczeklinie oprawi jej 350 zł posagu (I. Kal. 63 k. 82v). Oboje nie żyli już w r. 1637. Córki ich t. r. pozostawały pod opieką brata stryjecznego, Stanisława O-go, i Jana Zielonackiego (G. 80 k 240v; R. Kal. 11 k. 801v). Te córki to: Jadwiga, w latach 1643- 1665 żona Bogusława Grodzińskiego, Zofia, w latach 1647-1657 żona Pawła Rapackiego, wdowa w latach 1661-1677, dziedziczka w Chotowie (I. Kal. 138 s. 1342), Anna, w r. 1644 jeszcze niezamężna (ib. 110a s. 963), w latach 1645-1661 żona Wespazjana Deszyńskiego, wdowa w r. 1665, Katarzyna jeszcze panna w r. 1647 (ib. 113 s. 900), w latach 1652- 1657 żona Andrzeja Zdzienickiego "Mieczka". Wspomniani wyżej opiekunowie części rodzicielskich tych sióstr w Oszczeklinie sprzedali je w r. 1637 za 3.200 zł Jakubowi Starczewskiemu (R. Kal. 11 k. 801v). Każda z sióstr po zamęściu potwierdzała te transakcje względnie kwitowała Starczewskiego z należnych sum (ib. 13 k. 3v, 233v, 14 k. 243v; I. kal. 104b s. 1118, 107a s. 78, 110a s. 963, 113 s. 900). Wspomniany wyżej stryjeczny brat Stanisław, który w r. 1601 zaślubił Elżbietę Bieczyńską, córkę zmarłego Piotra, od której stryja i opiekuna Jana Bieczyńskiego uzyskał przed ślubem zapis 500 złp posagu i 100 złp wyprawy (Kośc. 281 k. 61). Oboje małżonkowie w r. 1603 zapisali dług 150 złp Katarzynie z Brodowa, wdowie po Macieju Brodnickim (P. 973 k. 434). Elżbieta, jako spadkobierczyni brata Jana Bieczyńkiego, w r. 1614 kwitowała Łukasza z Błociszewa Gajewskiego z 2.000 złp zapisanych temu bratu (P. 992 k. 342). Oboje małżonkowie uzyskali w r. 1620 zapis 550 złp długu od Wawrzyńca Wieszczyckiego (P. 1004 k. 650). Z tym Stanisławem był chyba identyczny Stanisław, syn Krzysztofa żyjącego jeszcze w r. 1616, nie żyjącego w r. 1633. Ten Stanisław w r. 1616 uzyskał od Macieja Bogołomskiego zapis długu 400 złp (I Kal. 82 s. 1480). Kwitował w r. 1633 Stanisława Zakrzewskiego z 900 zł i prolongował mu termin uiszczenia sumy 1.500 zł (ib. 99b s. 1318). Stanisława Słoneckiego w r. 1634 kwitował z 2.100 zł (Py. 146 s. 372). Od Wojciecha Mroczkowskiego w r. 1641 wziął w zastaw części Chotowa (I. Kal. 107a s. 730). Jana Kotowieckiego kwitował w r. 1644 z 6.000 złp (ib. 110a s. 1141). Od Andrzeja Baszkowskiego w r. 1645 uzyskał zapis 1.500 złp długu (I. Kon. 51 k. 605). Od Stanisława Mroczkowskiego dostał w r. 1647 zapis długu 500 złp (I. Kal. 113 s. 193). Części Chotowa, które Wojciech Mroczkowski i żona jego Katarzyna Molska zastawili w sumach 1.700 i 3.700 złp Barbarze z Gorzewa, wdowie po Janie Mańkowskim, a ta scedowała Stanisławowi O-mu, wydzierżawił w r. 1647 tym małżonkom Mroczkowskim (ib. s. 1316). Od Andrzeja Baszkowskiego w r. 1651 uzyskał zapis 550 złp długu (I. Kon. 53 k. 376). Kwitował w r. 1652 Stanisława Załuskiego z 250 zł (Py. 151 s. 298). Stefanowi Domiechowskiemu w r. 1652 prolongował termin uiszczenia sumy 8.600 złp (ib. 118 s. 688). Zawierał t. r. kontrakt o dzierżawę części Chotowa z małżonkami Janem Przybysławskim i Anną Domaradzką (ib. s. 1185). Od Wojciecha Mroczkowskiego, wedle zobowiązania z r. 1653 kupił w r. 1654 za 9.000 zł części Chotowa (R. Kal. 14 k. 359v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1657, a spadek brały po nim siostry stryjeczne, córki Jana (ib. 122 s. 221), o których było wyżej.

Anna, żona 1-o v. Ignacego Biernackiego, 2-o v. Walentego Wojsławskiego, oboje nie żyli już w r. 1612. Anna, w r. 1612 żona Stanisława Włodawskiego, dzierżawcy Gawrzyjałowa i Gaci. Urszula, żona 1-o v. Jana Trawińskiego, 2-o v. w r. 1658 Andrzeja Czeluścińskiego.

Oszczeńska
Oszczeńska "ur." Elżbieta wyszła przed r. 1793 za "ur." Michała Paczewskiego (LB Koźmin).Przeglądanie 611 pozycji zakresu Orzelscy - Ożegowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona19202122[23]24252627Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników