Przeglądanie 1157 pozycji zakresu Aberderowiczowie - Bieganowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Albinowscy, Elbinowscy
Józef, nie żyjący 1711 r., miał żonę Eufrozynę Rosnowską, córkę Stanisława i Anny Kozubowskiej, obok brata swego współdziedziczka Pawłowic 1712 r., występująca jako wdowa w t.1711,15(P.282 II. k.93v; 285 k.242;1146 II k.62; 1149 I k.158). W r. 1735 była wdową i po drugim mężu, Piotrze Szawczyńskim (P. 1240 k.187). Anna (Helena?) żona Macieja Wyszławskiego. Oboje nie żyli 1735 r. (P.1241 k.30; I.Kal.171/3 s.210).

Aleksandrowiczowie
Aleksandrowiczowie. Dominik z żony Jadwigi Białoskórskiej, zaślubionej przed 26 IV 1682 r. (oboje nie żyli już 1723 r.) miał synów: Wojciecha Dominika, ur. w Kwiejcach, ochrzcz. 26 IV 1682 r. (LB Wieleń), Stefana i Leonarda. Stefan, mąż 1705 r. Zofii Koterbskiej, córki Marcina i Doroty Noskowskiej, bezpotomnej, nie żyjącej 1733 r. (Kośc.309 s.261; 317 s.476). Leonard ożenił się 1723 r. z Marianną Święcicką, córką Michała i Aleksandry Ostrowskiej, wdową po Kazimierzu Czarnulskim, z którą dożywocie spisał 1724 r. (P.1191 k.130v; 1197 II k.7). Marianna nie żyła 1730 r. i, jak się zdaje, spadkobiercą jej był siostrzeniec Stobiecki (G.96 k.297).

Jan zmarł 5 XI 1766 r., mając lat ok. 80 (LM Dolsk). Szl. Antoni (szlachectwo bardzo niepewne), administrator Krajkowa, miał z żony Cecylii syna Felicjana, ur. tamże 1 VII 1796 r. (LB Żabno).

Alemani h. własnego
Alemani h. własnego Agnieszka, żona 1672 r. Piotra Wiktorowskiego (P. 199 k.182v).

Alembereck
Alembereck ur. Aleksander, porucznik regimentu Rzpltej, świadkował 25 II 1721 r. (LC Rydzyna).

Alkiewiczowie h. Czewoja
Alkiewiczowie h. Czewoja (?). Pantaleon i Maria Krystyna Bertant(!), rodzice Franciszka Ksawerego, ur. w styczniu 1771 r., posesora dóbr, zmarłego w wikowie Niem. 26 VIII 1854 r. (LM Wilkowo Niem.). Proboszczem w tym Wilkowie był właśnie wtedy, w r. 1854 ks. Juliusz A., zape. syn Franciszka Ksawerego (LC Pocn., Sw. Małg.). Józef, mąż Cecylii, zmarłej w Czeszewie 20 IV 1777 r. (LM Czeszewo), zaślubił 2-o voto 30 I 1778 r. Konstancję Izbińską, owdowiałą Potocką, córkę Michała i Marianny Gutowskiej (LC Czeszewo; G.115 k.150v). Był w l. 1777-1780 ekonomem w Czeszewie, a 1783-1780 w dobrach stęszewskich. Onufry Izbiński zobowiązał się 1785 r. scedować mu sołectwo cz. wybraniectwo "Sielątkowo" w Wylatkowie w pow. gnieźn. (P. 1362 k.487). Żyli jeszcze oboje 1793 r. (P.1370 k.150v). Z pierwszej żony syn Wincenty, ur. ok. 1773 r., ożenił się 25 V 1801 r. z Marianną Wildówną, córką Macieja i Adnieszki 1-o voto Piaseckiej, panną mającą lat 25. Z tego małżeństwa synowie: Lucjan Tadeusz, z cerem ochrzcz. 29 IV 1803 r., i Piotr Aleksander, ur. w Poznaniu na Chwaliszewie 23 XI 1808 r. (LC i LB Pozn., Sw. Mik.). Z drugiego malżeństwa z Izbińską dziedci urodzone w Mikuszewie: Antonina Honorata, ochrzcz. 29 I 1779 r., Ignacy Rafał, ochrzcz. 6 XII 1780 r. (LB Czeszewo), a urodzone w Stęszewie: Katarzyna Konstancja, ochrzcz. 25 IV 1783 r., Onufry Dominik, ur. 2 VIII 1784 r., Tekla Anna, ochrzcz. 5 X 1786 r., Joanna Kunegunda, ochrzc. 2 III 1788 r., Józef Maksymilian, ur. 2 IV 1790 r. (LB Stęszew). Chyba powyższy Onufry identyczny z Onufrym, żyjącym jeszcze 28 V 1840 r. (LB Czerniejewo), mężem Augustyny Poklateckiej, mieszkającej w Borzykowie 1840 r. (LB Łubowo, LB Czerniejewo), zmarłej tam 26 XI 1870 r., pochowanej w Biechowie, ojcem Marianny, w r. 1849 żony Cypriana Arnolda (LB Targowa Góra).

Mikołaj, ur. ok. 1784 r., nadleśniczy w Czerniejewie 1840 r., zmarły w wieku 75 lat 16 IV 1896 r. (LM Czerniejewo). Z żony Małgorzaty Poklateckiej synowie: Jan Nepomucen, ur. w Czerniejewskiej Wsi 8 V 1842 r., Stefan, ur. tamże 19 VIII 1853 r., Władysław, ur. tamże 20 V 1856 r., zmarły 21 XII t. r. Córki: Stanisława Nepomucena, ur. tamże 28 V 1840, wydana przed 28 V 1866 r. za Augusta Weinke z Poznania, Ludwika ur. IV 1848 r., zmarła tamże 29 V t. r., Florentyna, ur. tamże 13 V 1849 r., Kazimiera Maria ur. XI 1859 r., zmarła 6 XII 1859 r. (LB i LM Czerniejewo). Zapewne też córka Mikołaja, ale znacznie starszą od powyższych była Maria (Marianna)wydana przed 18 IX 1848 r. za Hilarego Florkowskiego (LB ib.), zmarła w Gnieźnie i pochowana w Jarząbkowie 22 I 1890 r. (Dz. P.).

Wincenty, ur. w Broniszewicach 18 VII 1827 r., dzierżawca folwarku Kapiel 1857 (LB Łubowo), zmarły tamże 10 VII 1895 r. Jego żona Jadwiga Hahn, ur. w Pile 1839 r., zmarła w Kąpieli 18 I 1875 r. (LM Leszno). Synowie: Stanisław, o którym niżej, Feliks Wincenty, ur. w Kąpieli 22 X 1860 r. (LB Czerniejewo) składał 1883 r. w Bydgoszczy egzamin na pomocnika aptekarskiego (Dz. P.), Jan, ur. w Kąpieli 2 VIII 1865 r. Urodzone tamże córki: Maria 30 XI 1862 r., Zofja Prakseda 18 IV 1867 r. (LB Czerniejewo). Wspomniany wyżej Stanisław, ur. w Kąpieli 17 VII 1859 r., lekarz praktykujący w Osiecznie, zmarł w Lesznie 7 II 1910 r. i tu pochowany. Ożenił się w Jarząbkowie 25 IX 1889 r. z Urszulą Czrzanowską z Czechowa, ur. 6 III 1868 r. Syn ich Tadeusz (LM Leszno, Dz. P.).

Wilhelm, ur. ok. 1827 r., właściciel młyna w Lesznie, ożenił się w Poznaniu 14 II 1854 r. z Eustachią Lekszycką, córką Izydora i Michaliny Gotwalt, ur. 21 X 1825 (LC Poznań, Sw. Małg.), zmarłą 9 XI 1905 r. (LM Poznań, Sw. Maria Magdal.). Ich syn Antoni, córka Maria Józefa, ur. w Poznaniu na Chwaliszewie 30 I 1860 r. (LB Poznań, Sw. Małg.). Antoni Ten, lekarz w Trzcielu zaślubił w Poznaniu w kaplicy Przemienienia Pań. 30 X 1883 r. Marię Okoliczównę, córkę Celestyna i Suchorzewskiej, liczącą lat 24 (LC Pozn., Sw. Maria Magd., Dz. P.)

Kunegunda wyszła przed 22 XII 1841 r. za Jakuba Sosnowskiego, dworzanina arcybiskupiego (LB Poznań, Sw Małg.). Ignacy, "skryba", mający lat 26, zaślubił w Poznaniu 4 V 1846 r. Rozalię Rogge, mającą lat 22 (LC Poznań, Sw. Maria Magdal.). Jan i Jadwiga z Cwiklińskich Czewoja A-wie mieli córkę Marię Janinę, ur. 2 IV 1896 r., wydaną w Poznaniu 17 VII 1919 r. za Zygmunta Kozierskiego (LC Poznań, Sw. Marcin). N. Wydzierżawił 1914 od ks. Radziwiłła dobra Karsin i Siedzin w p. babim. Mieczysław, poległ w Prusach Wschodnich 27 X 1914 r., w 27 roku życia (dz. P.). Feliks, w 20-leciu międzywojennym właściciel Radłowa (275 ha) w p. wrześińskim.

Almansch
Almansch Katarzyna Małgorzata, żona Augusta Lüttichau, nie żyjącego 1726 r. (N.202 k.162v)

Alusińscy, Aluszyńscy
Alusińscy, Aluszyńscy. Jan, dzierżawca wsi witkowo, zmarł16 V 1760 r. Anna z Michałowskich, wdowa (może po nim?), zmarła we Wronowach 5 XII 1762 r. Jej syn Andrzej, w l. 1757-62 dziedzic części wsi Wronowy ok. Strzelna, z żony Jadwigi, zmarłej 22 III 1759 r., miał syna Franciszka Józefa, ur. w Wronowach. ochrzcz. 13 X 1757 r. (LM i LB Strzelno)

Amedejowie, Amadejowie
Amedejowie, Amadejowie. Kazimierz miał z żony Marianny córkę: Franciszkę, ur. w Rożannej, ochrzcz. 29 VIII 1731 r. (LB Gębice), i syna Józefa, ur. w Chwałkowie, ochrzcz. 18 III 1736 r. (LB Łubowo).

Józef zmarły 18 XI 1766 r., mąż Franciszki, zmarłej 17 IV 1778 r. (LM Poniec), miał z niej: Antoniego Piotra, ochrzcz. 25 V 1739 r., Juliannę, ochrzcz. 31 I 1742 r., Małgorzatę Kunegundę, ochrzcz. 17 VII 1746 r. (LB ib.). Ten sam zapewne Antoni był 17 II 1776 r. w Poznaniu świadkiem przy ślubie Michała Maciejewskiego (LC Sw. Marcin).

Andrzej, nie żyjący w r. 1776, z Katarzyny Leszczyńskiej miał syna Jana, t. r. męża Joanny Kurowskiej, córki Mikołaja i Marcjanny Sujkowskiej (P.1353 k.457), którą zaślubił w Poznaniu 26 III 1770 r. (LC Św. Marcin). W r. 1779 mieszkał na Rusi (Kośc.333 k.177). W r. 1791 był już z żoną rozwiedziony (P.1368 k.84v) i był mężem Marii Rudnickiej, córki Józefy z Ordęgów, wdowy po Wojciechu Rudnickim, która to Józefa w r. 1791 scedowała mu swe sumy oprawne na dobrach Moliny, Słomków (Kośc.337 k.51). Ten sam zapewne Jan był 1790 r. dzierżawcą Czacza (Ws.198 k.204).

Ludwik, ekonom koźmiński w r. 1779 (LB Wałków), w r. 1788 mąż Wikotorii Rudnickiej, córki powyższego Wojciecha (I.Kal.228 k.299; Kośc.337 k.51v), miał z nią synów Józefa, występującego 24 II 1794 r. w roli chrzestnego swej siostry, Wojciecha Wincentego, ur. ok. 1789 r., ochrzcz. 5 IV 1795 r., zmarłego 20 IX 1795 r. w wieku ok. 6 lat, Wawrzyńca (Bartłomieja Wawrzyńca), ur. 23 VIII 1791 r., zmarłego 22 III 1794 r., Jana Baptystę, ur. i zmarłego 20 X 1796 r., Antoniego, ochrzcz. z wody w par. Gierzyce, z cerem. w Noskowie 15 IX 1797 r. Z córek: Ludwika ur. w lutym 1788 r., zmarła 15 IX 1792 r., Antonina, ur. w maju 1789, zmarła 23 IX 1792 r., Anna Eufrozyna, ur. 2 II 1794 r. (LB i LM Nosków), Franciszka, ochrzcz. z cerem. 29 VII 1792 r. (LB Góra k. Jaroc.). Józefa, mająca lat 20, zaślubiał 24 I 1810 Antoniego Zankowskiego (LC Sobótka).

Amandusówna
Amandusówna Dorota, żona Stanisława Goreckiego, nie żyjącego 1694 r. (P.1128 XIV k.56; 1132 XI k.72).

Ambroszkiewiczowie, Ambrożkiewiczowie
Ambroszkiewiczowie, Ambrożkiewiczowie, zapewne nieszlachta. Szl. Grzegorz cedował ok. 1734 r. wójt. konińskie małżonkom Rosińskim (I.Kon.76 k.516). Wicesgerent grodz. koniński 1747 r. (ib.78 s.119). Nie żył 1770 i potomstwa nie miał. Jego brat Jan, wtedy też już zmarły, miał z Marcjanny Możdzanowskiej (też już zmarłej) syna Józefa, spadkobiercę stryja Grzegorza, pisanego często "urodzonym". Jego żona 1759 r. Teresa Markiewiczówna, córka Kazimierza i Ludwiki Tłukomskiej (ib.79 k.153; 80 k.198v). Józef folwark Borzętowo na przedmieściu Konina rezygnował 1779 r. (kontrakt 12 IV 1775 r.) Janowi Nepomucenowi Lenkiewiczowi, komendantowi kawalerii narod. i jego żonie Wiktorii A., zapewne swej córce (ib.82 k.120). Żył jeszcze w r. 1784 (ib.83 k.30). Jego córka Franciszka, w l. 1772-80 żona Teodora Zaremby Bielawskiego (ib.80 k.239; 82 k.148).

Katarzyna, żona Marcelego Kwiatkowskiego, który po niej odziedziczył 1791 r. dom z przyl. w rynku kaliskim (I.Kal.231 k.259).

Ambrożyński
Ambrożyński Daniel ("de Fraibestark Tarnowicz"). wicechorąży komendy kapitana Grudzielskiego. dywizji Czrnieckiego, zaślubił 25 I 1660 r. pannę Krystynę de Goldink z Danii (LC Kobylin).Przeglądanie 1157 pozycji zakresu Aberderowiczowie - Bieganowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników