Przeglądanie 1157 pozycji zakresu Aberderowiczowie - Bieganowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Arcemberscy h. własnego
2) Jan, kapitan regim. gwardii pieszej król. 1700 r. (I.Kal.154 k.498), murgrabia zamku poznańskiego 1703 r. (P.1143 I k.108, 108v), dziedzic części Kłodzina (P.1140 II k.37v; 1143 I k.108, 108v), przed 1704 r. zaślubił Helenę Grodziecką, córkę Mikołaja i Teresy Pawłowskiej (P.1148 II k.164). Wraz z żoną kupił 1719 r. za 36. 000 zł Bródki w p. pozn. od Konstancji Gorajskich Trąmpczyńskiej i jej synów (P.1169 k.26). Emfiteutyczny posiadacz Mechowa, wsi kapituły poznańskiej, 1723 r. (P.1191 k.80; 1193 k.6). Nie żył już w r. 1725, kiedy wdowa w imieniu własnym i synów sprzedała Brodki za 37. 500 zł Konstantemu Marszewskiemu (P. 1200 k.13, 14). Żyła jeszcze 1734 r. (G.96 k.558v). Jej dzieci: Wojciech, Walenty, Krystyna i Zofia były dziedzicami Kłodzina, do której to wsi zostaładokupiona przed r. 1731 również i część należąca do Narbutowej (P.1210 V k.208v; G.96 k.270). O Wojciechu niżej, Walenty Piotr Paweł ur.5 VII 1712 r. (LB Poznań, Fara) żył jeszcze 1734 r. (LC. 137 k.174). Krystyna zaślubiła 1733 r. Mikołaja Niesiołowskiego, Zofia w r. 1734 była jeszcze panną (G.96 k.558). Była jeszcze córka, Franciszka Brygida, ur. w Turowie, ochrzcz. 23 IX 1704 r. (LB Brody), zmarła zapewne przed r. 1727.

Wojciech "z Szonówka", starszy syn Jana i Grodzieckiej, z bratem Walentym i siostrą Zofią Kłodzino, którego połowę odziedziczyli po rodzicach, połowę zaś nabyli od Narburtowej, sprzedali 1734 r. za 22. 000 zł Franciszkowi Sikorskiemu (G.96 k.558). Prawa swe do połowy kamienicy "Strykowskich" w Poznaniu na przeciwko zamku, scedował Wojciech 1738 r. karmelitom bosym (P.1252 k.69v). Jego żoną była 1748 r. Teresa Jaraczewska, córka Adama i Marianny Popowskiej, wdowa po Józefie Modlibowskim (I.Kal.185/9 k.117; Kc.143 k.35). Wojciech był 1764 r. posesorem Bielaw, wsi dziedzicznej Modlibowskich (G.100 k.31v), gdy tę wieś przejęła pasierbica jego Franciszka Modlibowska i jej mąż Franciszek Krasowski, Arcemberscy przenieśli się zrazu do Kołdrąbia, potem do Zagórowa, miasteczka konwentu w Lądzie. Wojciech tu umarł, a Krasowscy zabrali matkę do Bielaw, potem do Modliszewka (G.117 k.267). Zob. tablicę.

@tablica

Z powyższymi nie łączą się w całość genealogiczną: Jan, mąż 1690 r.Teresy Bogumiły Buszkowskiej, wdowy 1-o v. po Aleksandrze Kowalskim (G.89 s.86). Dorota w l. 1698-1712 żona Ertmana Fryderyka Turno. Jan zaślubił 7 II 1713 r. Łucję Romanównę, córkę Kazimierza i Ludwiki Brudzyńskiej (LC Skoki; P.1148 I k.60). Łucja wyszła 2-o v. za Bartłomieja Gogolewskiego i nie żyła już 1725 r. Ich córka Marianna zaślubiła w sierpniu 1734 Adama Nieświastowskiego (Kc.137 k.154v; LC Gniezno, Św. Trójca). Anna Katarzyna, pochowana 15 VII 1732 r. (LM Czarnków).

Archułtowski
Archułtowski szl. Piotr, syn zmarłego Wojciecha, nabywca praw od sł. Reginy wdowy Kowalikowej, mieszczki poznańskiej, kwitował 1652 r. ze sprawy Jadwigę z Rożyńskich Rozbicką (P.1065 s.515).

Arciechowscy h. Grabie
Arciechowscy h. Grabie wyszli z Arciechowa nad Narwią koło Serocka lub ze wsi tejże nazwy w p. gostyńskim. I w jednej i w drugiej siedzieli w XVI w. A-y. Na Mazowszu rozrodzeni dość licznie, w Wielkopolsce występowali tylko sporadycznie.

Stanisław, syn zmarłego Jana, wraz z żoną Katarzyną Magnuszewską, córką Tomasza, aprobował 1600 r. zobowiązanie dane w grodzie drohiczyńskim, iż całą ich część folwarku "Drachowskiego" cz. "Koziełkowskiego" koło Gniezna, odziedziczonego przez nią po bracie ks. Sebastianie, kanoniku gnieźn., sprzeda za 300 zł Janowi Magnuszewskiemu (G.66 k.389v). Stanisław, zapewne inny, kwitował 1645 r. Grudzieńskiego, woj. kaliskiego (N.226 k.187).

Piotr "z Wielęcina" ożeniony był z Katarzyną Kęczewską, ktora wy stępowała jako wdowa w l.1645-51. Ich córki: Dorota 1645 r. żona Stanisława Glińskiego, Anna t. r. żona Jana Mierzyńskiego, Elżbieta i Zofia. Synowie, Jan na Wielęcinie, występujący w l. 1645-66, i Wojciech. Ten, wspomniany w l. 1645-51, nie żyjący 1658 r., miał za żonę 1-o v. Annę Cieciszowską, córkę Abrahama, podstolego liwskiego, 2-o v. Barbarę Młodiejewską (w r. 1658 już żonę Piotra Kransodębskiego). Dzieci jego: Franciszek, Michał Wiktoryn, Zofia i Marianna były 1658 r. pod opieką stryja Jana. Synowie pochodzili z pierwszego małżeństwa (ZTP 29 s.2176; 30 s.770, 1694,1695; 31 s.801). Jadwiga, nie żyjąca w r. 1645, była żoną Stanisława Kęczewskiego (ib.29 s.2176).

Franciszek poślubił, zapewne przed r. 1717, Franciszkę Grudzińską, córkę Andrzeja Karola i Barbary Kędzierzyńskiej, która 2-o v. 1735 r. wyszła za Adama Dąbrowskiego. Przed ślubem zapisała Franciszkowi dług 4. 000 zł zabezpieczony na jej posagu 8. 000 zł, oprawionym na Gądkach (P.1240 k.63). W r.1742 występowała jako separowana żoną Dąbrowskiego, a nie żyła już 1748 r. (P.1267 k.147v; 1293 k.128). Franciszek miał z nią syna Michała.

Michał, ur. ok. 1717 r., cedował 1748 r. franciszkanom poznańskim 1. 000 zł z sumy 8. 000 zapisanych matce w r. 1733 przez Zajdlica dziedzica Gądek (P.1293 k.128). Umarł w Chodzieży 18 IV 1771 r., mając ok. 54 lat (LM Chodzież). Przed r. 1747 zaślubił Antoninę (Agnieszkę?) Golińską, nie żyjącą 1779 r. Z niej syn Anastazy i córki: Marianna 1779 r. żona Kaspra Kiedrzyńskiego, Nepomucena żona 1778 r. Zygmunta Grudzińskiego kasztelanica poznańskiego, Michalina i Karolina w r. 1779 niezamężne.

Anastazy (Roch Atanazy), ochrzcz. 22 VIII 1747 r. (LB Chodzież). W r.1779 w imieniu własnym i sióstr mianował plenipotentem szwagra Grudzińskiego do spraw dóbr Niemczyno, Niemczynko, rakowo, Starężynko (P.1356 k.198). Rakowo i Starężynko w p. kcyn. sprzedał 1781 r. Franciszkowi Zagórskiemu (G.110 k.46b, 110b). W l. 1789-1805 administrator dóbr chodzieskich należących do Grudzińskich. Umarł, jak się zdaje, w Łeknie, a żona Brygida Łęska, zaślubiona przed r. 1782, owdowiawszy zamieszkała w Gołańczy. Umarła po 30 XI 1823 r. (LB Czeszewo). Dzieci ich: Michał, ur. w Milczu 29 IX 1782 r. chrzestny bratanka Jana 1821 r., Józef Wojciech, o którym niżej, Józefa, ur. w Milczu 27 XI 1786 r., Wawrzyniec Antoni Kajetan, ur. w zamku chodzieskim 9 VIII 1789 r., Anna Maria (Marianna?), ur. tamże 14 VII (16 VIII?) 1791 r., Nepomucena Anna Magdalena, ur. w Oleśnicy 23 VII 1795 r. (LB Chodzież) przed 30 XI 1823 r. wyszła za Józefa Gorzejewskiego, dzierżawcę Wiśniewki (LB Czeszewo).

Józef Wojciech, ur. w Miliczu 19 IV 1785 r. (Ib.), kapitan wojsk. Ks. Warszawskiego, dzierżawca Dziewoklucza 1815 r., komisarz dominialny Margonina 1817 r. zaślubił 31 X 1813 r. Dominikę Gembicką, córkę Ignacego i Cecylii Kurdwanowskiej, rozwiedzioną Jaworowiczową, ur. ok. 1784 r. (LC Żoń). Z niej syn Jan, ur. w Margoninie 23 VI 1821 r. Z córek, Monika, ur. ok. 1814 r., wyszła 21 V 1838 r. za Apolinarego Kiedrzyńskiego, Eufemia, ur. ok. 1818 r., zmarła 6 I 1820 r. (LB, LC, LM Margonin). Michał, mąż Amalii, inspektor ceł w Podzamczu 1847 r. (LB Wyszanów), to może brat Józefa a syn Anastazego? Zob. tablicę.

@tablica

Michalina w l. 1789-95 wymieniana w księgach metrykalnych Chodzieży, panna Karolina tamże pod r. 1781 (LB Chodzież).

Jan i żona jego Anna z Chrzanowskich, nie żyjący oboje w r. 1786, mieli synów: Macieja, Józefa i Marcelego (Marcjana?). Józef dzierżawca Drzeczkowa, Wolkowa i Witosławia, spisał w Drzeczkowie testament 12 X 1768 r. (Ws.187 k.202) zmarł bezpotomnie krótko przed 15 VIII 1769 r. (ib.k.417), a wdowa Anna Przanowska wychodząc 2-o v. za Piotra Wierusz kowalskiego, zapisała mu przed ślubem 7 II 1770 r. sumę 15. 000 zł (Ws.92 k.6v). Dla uregulowania sporu o spadek po Józefie, Maciej w imieniu swoim i Marcelego w sporze z małżonkami Kowalskimi obrali 1772 r. superarbitra (Kośc.331 k.97). Maciej rotmistrz konfederacji województw wielkopolskich 1769 r. (Ws.187 k.402), zmarł też bezdzietnie przed r. 1780 r. (Ws.192k.215). W r. 1786 Marceli (Marcjan) skwitował 1761 r. z sum spadkowych po obu braciach Jana Lipskiego, generała wojsk kor. (P.1363 k.377v). Czy nie ten to ur. pan Marcjan "Ardzejechowski" zaślubił 26 IX 1786 r. sł. Katarzynę z Ramińskich rozw. Winklerową (LC Wieszczyczyn).

Arciszewscy h. Prawdzic
Arciszewscy h. Prawdzic Wzieli nazwisko od Arciszewa w p. tczewskim. Chyba niesłusznie sami oni mniemali w XVII w., iż pierwotne ich gniazdo to Arciszewo w p. płoc., z którego mieli jakoby wywędrować w XV w. W tej wsi siedzieli istotnie A-cy pieczętujący się Prawdzicem, ale pruscy zapewne nie mieli z nimi nic wspólnego poza nazwiskiem. Herb mógł być zapożyczony od mazowieckich imienników. Istnienie Arciszewa koło Gdańska już w r. 1409 nie pozwala na inne rozumienie tej sprawy. W r. 1409 występował "Andrys von Arteschaw in Gebyte Danczk" (Das Marienburge Tresslerbuch, Königsberg 1896, s.572). Po przeniesieniu się do Wielkopolski pisali się często "z Buszków", wsi w p. gdańskim. Tak tę wieś lokalizuje M. Biskup, ale w Rezygnacjach grodz. Poznańskich (1405 k.170v) Buszkowy Górne i Dolne wymienione jako leżące w p. tczew.

Wedle wywodów szlachectwa przeprowadzanych w l. 1618-20 w Starogrodzie i Tczewie (Kośc.123 k.6; Boniecki), Piotr mający pochodzić z Arciszewa w p. płoc., pozostawił syna Kaspra, dziedzica Arciszewa, Chudomina, Kokoszków, Goszyna w p. tczew., po którym z żony Sławkowskiej synowie: Wilhelm, Olbracht i Krzysztof. Wilhelm (Wilam), dziedzic Prędzieszyna w p. tczew. 1582 r. (Baran., s.164) z żony Anny Laskowskiej Rudgierzówny pozostawil syna Mikołaja. Ten ostatni w r. 1609 zapisał dług 570 zł Janowi Sławińskiemu, co t. r. aprobowała żona Barbara Wojnówna, córka Joachima (P.982 k.205, 315v). Oboje t. r. dostali cesję praw do sołectwa we wsi Suchylas komandorii poznańskiej od syna Michała i jego żony, które to sołectwo syn nabył od Anny Rosnowskiej wdowy po sł. Janie Pniewskim (ib.k.216). Syna i synową skwitowali oboje 1621 r. z 52 zł jako połowy sumy 104 zł wyderkowanej im na łanie soleckim w Popowie p. kośc. (P. 1007 k.804v).

Michał, syn Mikołaja i Wojnówny, zeznawał 1618 r. jako świadek przy wywodzie stryjeczno-stryjecznego brata Krzysztofa (Bon.). Z żoną Ewą Strzempińską, córką Jana, dzierżawił 1606 r. od Jerzego Brodnickiego sołectwo w Maniewie, wsi komandorii poznańskiej (Kośc.286 k.2; P.947 k.121). Od dzieci Andrzeja Dziekczyńskiego nabyli oboje za 160 zł sołectwo w Popowie W. Skwitowani zostali 1616 r. z 110 zł na poczet kupna (P.996 k.207v). Michał żył jeszcze 1641 r. (P.1043 k.522v). Owdowiała Ewa występowała 1648 r. jako siostra i spadkobierczyni Jadwigi 1-o v. Sobiesierskiej 2-o v. Kurnatowskiej (P.173 k.759). Ich córki: Małgorzata, ochrzcz. 13 V między r. 1620 i 1628 (LB Szamotuły), Anna w r. 1641 żona Dobrogosta Ninińskiego, Zofia, zrazu służebna Katarzyny z Kamińskiech Dembińskiej (P.164 k.257), w r.1655 żona Samuela Raczkowskiego, Barbara, żona 1-o v. Stanisława Linieckiego(?), 2-o v. 1655 Bartłomieja Brodzkiego, Jadwiga niezamężna 1655 r. (P.1068 k.64v). Z synów: Stanisław, może najstarszy, 1651 r. mąż Konstancji Więckowskiej (ZTP 30 s.770), nie żył 1655 r. Po nim syn Mikołaj. Dwaj inni synowie Michała, Jan i Władysław, wraz z bratankiem Mikołajem i siostrami Barbarą i Zofią, spadkobiercy ciotki Jadwigi z Strzemińskich Kurnatowskiej, skwitowali 1655 r. jej pasierba Adama Kurnatowskiego (P.1068 k.56v).

Olbracht, drugi syn Kaspra i Sławkowskiej, miał syna Pawła, po którym z Zofii Zakrzewskiej, córki Filipa Zbożnego, syn Jan świadczący 1618 r., wedle przypuszczenia Bonieckiego może identyczny z Janem, który 1660 sprzedał Kleszczewo i Zaskoczyn Kolmerowi. Trochę tu za wielki odstęp lat.

Krzysztof, trzeci syn Kaspra i Sławkowskiej, mąż Barbary Kawczyńskiej, córki Szczęsnego i Katarzyny Kossówny miał trzech synów: Eliasza, Tobiasza i Pawła, oraz córkę Barbarę 1592 żonę Wolfganga z Bukowca Szlichtinka.Przeglądanie 1157 pozycji zakresu Aberderowiczowie - Bieganowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników