Przeglądanie 1157 pozycji zakresu Aberderowiczowie - Bieganowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Amrogowiczowie
Amrogowiczowie. Ur. Ferdynand, dzierżawca Bągarcika w Prusach Zach. mający lat 32, zaślubił w Poznaniu 10 X 1876 r. Annę Grossman, mającą lat 31. Zrazu był właścicielem maj. Studa w p. lubawskim, wykupionego z rąk niemieckich i sprzedanego potem Niemcowi, kiedy A. kupił Rzeszynek w pow. inowrocławskim ok. r. 1881 (Dz. Pozn.). Umarł mając lat 57,6 VIII 1902 r. (ib.) Ich dzieci: Janina, zmarła dzieckiem 16 VI 1882 r. (Dz. Pozn.), Bogdan, o którym niżej, Maria za Antonim Dembińskim z Węgierc, Izabela Bogumiła, ur. 19 VI 1886 r., zaślubiła w Poznaniu 20 IV 1907 r. Jarogniewa Mikołaja Drwęskiego, adwokata, Halina, ur. 20 I 1888, zaślubiła w Poznaniu 16 IV 1907 r. Jana Zygmunta Artwińskiego, właśc. Kliszowa ok. Mielca (LC Poznań, Św. Marcin). Bogdan, dziedzic Rzeszynka nad Gołem (984 ha), ożeniony z Izą kościelską, z której syn Stefan.

Maksymilian, dziedzic Charbina 1879 r., zmarły 21 VII 1915 r. (Dz. Pozn.), miał z Pelagii Gąsiorowskiej córki, urodzone w Charbinie: Jadwigę Stanisławę 11 XI 1879 r., Wandę Marię 1 VI 1881 r., Marię 9 VIII 1882 r. (LB Witkowo). Ojcem chrzestnym Jadwigi Stanisławy był 1879 r. dr Franciszek A. Niewątpliwie córką Maksymiliana była też Janina z Charbina, zmarła 9 V 1906 r. i pochowana w Powidzu (Dz.P.)

Anczykowski
Anczykowski ur. Tomasz zaślubił 20 X 1794 r. Mariannę, córkę ur. Andrzeja Szyszkowskiego(?) ze Starej Kuźnicy (LC Doruchów).

Anderson
Anderson Jadwiga, 1734 r. żona Andrzeja Młodeckiego (W.91 k.225).

Andrault
Andrault De Buy h. własnego. Franciszek A. hr. de B., star. tczewski 1662 r. (Bon.) i generał wojsk cudzoziemskiego autoramentu, który w Piersku 19 I 1679 r. spisał umowę przedślubną z Marią Lambertą bar. de Fernemont i Schlawa, wdową po bar. Janinie Krzysztofie Proskau Proszkowskim, pułkowniku i pokojowcu król., zapisując jej 10.000 tal ces. Już jako małżonkowiespisali 7 II t. r. dożywocie (Ws.73 k.315v). Ten Franciszek dostał indygat 1658 r. (Vol. leg.). Gasparda, córka Jana Andrault bar. de Buy, szlachcica francuskiego, nie żyjącego już w r. 1754, zaślubiła Franciszka Ciświckiego, starostę stawiszyńskiego i dworzanina królewskiego, późniejszego kasztelana międzyrzeckiego (P.1067 k.340v). Oboje występowali 1759 r.

Andruchowska
Andruchowska ur. Anna, niezamężna chrzestna 21 II 1745 r. (LB Ostrzeszów).

Andruszkiewiczowie
Andruszkiewiczowie, ur. Łukasz, administrator Zabłockiego w Murzynowie. Z żony Apolonii jego syn Adam, ochrzcz. 24 XII 1794 r. (LB Nietrzanowo).

Andrykiewicz
Andrykiewicz Ksawery, tow. kawalerii narod., w l. 1785-87 mąż Antoniny Szymańskiej, córki Zygmunta (I.Kal.225 k.310; 227 k.57).

Andrzejewscy
Andrzejewscy. Florian zaślubił 23 XI 1727 r. Konstancję z dworu raszkowskiego (LC Siedlemin). Bartłomiej, ekonom w Rokossowie 1731 r., ekonom w Lginiu i plenipotent Szołdrskiego woj. inowrocławskiego 1750 r. (Ws.90 k.112v). Jego córki z Anny Czołakiewiczówny: Pudencjanna, ochrzcz. 23 V 1731 r. (LB Poniec), Konstancja, która w r. 1794 była żoną MikołajaSzczerskiego (Kośc.324 k.134). Sebastian zaślubił 4 II 1759 r. sł. Jadwigę Madeczankę (LC Węglewo). Wojciech i Ewa, rodzice Zofjii, ochrzcz. 19 V 1787 r. (LB Gniezno, Sw.Trójca).

z Andrzejkowa
z Andrzejkowa Sędziwój, mąż Katarzyny 1453 r. (N.143 k.50).

Andrzychowscy
Andrzychowscy, zob. Jędrzychowscy h. Kotwicz.

Anguizen
Anguizen (?) Katarzyna dostała 1565 r. oprawę posagu od męża Zygmunta Walentego Kotowicza Górczyńskiego (Ws.200 k.44v).

Anhalt-Coethen
Anhalt-Coethen Fryderyk Erdman ks., syn Augusta Ludwika i jego drugiej żony Krystyny Anny Emilii hr. Promnitz, ur. 27 X 1731 r., zmarły 12 XII 1797 r., właśc. Pszczyny (Isenburg), generał lejt. wojsk francuskich, kupił 3 VI 1785 r. od Karola ks. Schoenaich-Carolath, generała lejt. wojsk pruskich, dobra Włoszakowice, bukowiec, Grotniki, Ujazdowo, Domianice, Miastko, Koło i w p. kośc. i Jezierzyce w p. wsch. za 1. 519. 992 zł (Ws.102 k.109v, 198v, 199, 198 k.72v). Do transakcji o Jezierzyce doszło już wcześniej. Oto Teodor Bilewicz, ciwun wieszwiański i podkomorzy J.K.Mci, który dobra te nabył od Stanisława Kzryckiego, sprzedał je ks. Fryderykowi i 13 V 1782 r. złożył oświadczenie, że nie rości sobie żadnych pretensji do tych dóbr. Ks. Fryderyk był w r. 1792 kawalerem orderu Orła Białego (Ws.199 k.3).

Aniołowiczówna
Aniołowiczówna Agnieszka, żona Adama Grotowskiego, nie żyjącego 1748 r. (I.Kal.1859 k.106v)

Anklam
Anklam Brunkowscy, Bronkowscy h. własnego. Jurga i Joachim, dziedzice części w Brunkowie p. wał., dostali się w dziale z r. 1562, jako lennicy Stanisławowi Tuczyńskiemu (P.904 k.554v). Krzysztofa pozwał 1593 r. Henryk Blankemburg (W.77a k.291). Jako wasali Tuczyńskich w części Brunkowa widzimy 1599 r.: Andrzeja, Krzysztofa, Jana i Piotra B-ich, synów Agnieszki Złotawskiej, oraz Henryka i Franciszka B-ich, synów Anny Miłogaskiej (W.33 k.108v). Andrzej i Jan, wasale Krzysztofa Tuczyńskiego, scedowali mu 1609 r. prawa do swych dworów w Brunkowie (W.24 k.585, 633). Anna w l. 1611-14 żona Jerzego Turny (W.25 k.206v; 35 k.128; 78 k.191v). Gertruda, córka Asmusa, 1620 r. wdowa po Krystjanie Turno, 1629 r. wdowa po drugim mężu Grzegorzu Wyczlińskim (W.27 k.296v; 79 k.395).

Jan Henryk, syn Andrzeja (może identycznego z wspomnianym wyżej), kupił 1643 r. za 3. 000 zł od Gertrudy A. wdowy po Krystjanie Turno jej części ojczyste we wsi Pecnik (W.38 k.597). Jego pierwsza żona Zofja Gunteberkówna, córka Henryka i Barbary Wedlówny Frydlandzkiej (W.86 k.567), druga Krystyna Blankemburg 1676 r. (ib. k.282). Jej brat Hening FryderykBlankemburg wypłacił w r. 1678 sumę 1266 tal. na poczet posagu określonego na 5.000 zł (ib. k.393). Z pierwszej żony synowie: Andrzej Rudiger i Fryderyk wspomniany 1684 r., z drugiej: Jerzy Wilhelm, Krystjan Fryderyk i Hening Ewald.

1. Andrzej Rudiger w imieniu swoim i brata Fryderyka części po matce w mieście Frydlandek zobowiązał się 1684 r. sprzedać za 3. 000 zł Janowi i Franciszkowi Turnom, urodzonym z Marianny Gunterberkówny (ib. k. 543). Części po matce w mieście Frydland i wsiach Henkendorf i Cadow sprzedał 1686 r. za 1. 333 zł Jerzemu Wilhelmowi Golczowi (ib. k.567). Jego żona Dorota Blankemburg, córka Marcina Krystiana i Doroty Blaukemburg, swe części we wsiach Laczyk i Langhof sprzedała t. t. za 2.340 zł temuż Golczowi (ib. k.659), zaś części we wsiach Henkiendorf i Nierozen za 1.333 zł Dionizemu Blankemburgowi (ib. k.574v). Andrzej Rudiger nie żył już w r. 1711. Wdowa występowała jeszcze w r. 1724. Mieli synów Krystjana Henryka, wspomnianego 1724 r., i Ewalda Rudigera (W.90 k.54, 55, 469v, 470).

2. Jerzy Wilhelm w r. 1687 całe części wsi Nierozen i Henkiendorf sprzedał za 1. 440 zł Dionizemu Blenkemburgowi, zaś części wsi Laczyk i Langhof za 2. 340 zł Golczom, synom Jerzego Wilhelma (W.86 k.593v, 596).

3. Krystian Fryderyk skwitował 1690 r. spadkobierców Jerzego Wilhelma Golcza z Prowizji od sumy 800 tal. (W.29a k.92).

4.Hening Ewald zobowiązał się 1694 r. sprzedać Dionizemu Blankemburgowi za 1. 333 zł części wsi Nierozen i Henkierdorf (ib. k.410). W r. 1714 ze swą cioteczną siostrą Dorotą Blankemburkówną, wdową po bracie Andrzeju Laczyk i Langhof za 4. 680 zł Bernardowi Heningowi Golczowi (W.90 k.135v). Zob. tablicę.Przeglądanie 1157 pozycji zakresu Aberderowiczowie - Bieganowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników