Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona45464748[49]50515253Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bystrzejowska h. Abdank
Bystrzejowska h. Abdank (z Bystrzejowic w p. lubel.). Zofia, w l. 1698-99 żona Krzysztofa Kolczyńskiego.

z Bystrzycy
z Bystrzycy, zob. Bożta

Bystrzyccy
Bystrzyccy byli h. Bończa z Bystrzycy w wojew. lubelskim (Boniecki) nie mam jednak pewności czy podani tutaj należeli do tej właśnie rodziny.

Wojciech B. z wojew. siaradzkiego, syn zmarłego Stanisława, 1636 r., sługa Zygmunta Stefana Koniecpolskiego, sędziego ziemskiego sieradzkiego, dziedzica Dobrosławia (I. Kal.102 s.304). Jan, syn zmarłego Wojciecha, był w r. 1669 mężem Anny Racięskiej córki Piotra i Reginy Grabowskiej (I. Kal.129 s.288; P.1108 IX k.25). Od Jana Łabędzkiego kupił w r. 1674 za 1.200 zł. części Bogusławic Górnych (R. Kal.15 k.363v). Oboje z żoną dziedzice części Bogusławic Górnych i Nadolnych, dobra te zastawili za 300 zł. w r. 1685 na trzy lata małżonkom Pomianowskim (I. Kal.143 s.251). Oboje żyli jeszcze w r. 1693 (I. Kon.69 k.293v, 295v; G. (8 k.529). Ich córka Barbara była w r. 1723 żoną Stanisława Kołakowskiego.

Jan i żona jego Krystyna Kuczkowskiego swoje części w Bogusławicach Górnych i Nadolnych w p. kon. sprzedali w r. 1686 za 700 zł. Krystynie Kuczkowskiej, żonie Wojciecha Chlewskiego (R. Kal.2 k.327; I. Kal.143 s.183). Anna, bernardynka poznańska, zmarła 1715.4/II r. (Nekr. Bernardynek Pozn.).

Tomasz, administrator Grudzielca, i żona jego Marianna, zmarła w Olendrach Grudzielskich 1787.12/II r. w wieku około 40 lat (LM Sobótka), rodzice dzieci urodzonych w tychże Olendrach Marianny, ochrzcz. 1770.24/IX r., Jakuba Stefana, ur. 1774.25/VII r., Tekli, ur. 1777.27/VIII r., zmarłej 1786.1/VIII r., Franciszki, ur. 1780.11/VIII r., Magdaleny, ur. 1783.15/VII r., zmarłej 1781 r. i pochowanej 21/VI (LB i LM Sobótka).

Bystrzykowscy
Bystrzykowscy, zob. Biestrzykowscy

Byszewscy h. Jastrzębiec
Byszewscy h. Jastrzębiec, wyszli z Byszewa w p. łęczyckim, pisali się z Drozdowa. Jan B. z ziemi sieradzkiej brał 1495 r. w zastaw za 36 grz. od Otty z Koźlatkowa dwa łany osiadłe i jeden pusty w tej wsi (I. Kal.4 k.409v). Pawła, nie żyjącego już w r. 1590, syn Piotr, dziedzic w Piaskach (?) i Rogowie w p. szadkowskim, ożenił się t. r. z Zofią Łubieńską, córką Macieja (I. kal.58 s.259). i t. r. oprawił jej na połowie powyższych dóbr posag 750 zł. (R. kal.6 s.355). Po śmierci Piotra była 2-o v. 1604 r. żoną Tomasza Boguckiego (I. Kal.70 k.30v). Piotra, nie żyjącego już w r. 1610, może identycznego z wyżej wspomnianym, syn Walenty (I. Kon.35 s.8). Walentego zaś, nie żyjącego już w r. 1645, ale też nie wiem czy identycznego z powyższym, syn Piotr, w r. 1645 mąż Barbary Suchorzewskiej (Py.150 s.189). Powszechny zwyczaj dziedziczenia imienia po dziadku potwierdzałby tę ostatnią identyfikację.

Jerzy, już nie żyjący w r.12630, mąż Urszuli Żbikowskiej, córki Jakuba, 2-o v. żony Piotra Tarnowskiego, też już wtedy zmarłego, a ojciec urodzonej z niej córki Katarzyny, w r. 1630 żony Andrzeja Malconowica(!) (G.79 k.228). Mikołaj, nie żyjący już w r. 1626, ojciec Wojciecha, Piotra i Adama. Z nich, Wojciech wstępując pod imieniem Kazimierza do Bernardynów poznańskich, części swe we wsiach Bysze, Goraj, Kotowice, Wilkowice, Tobolice, Umielni(!) i Plewki w p. łęczyc. dał 1644 r. swym braciom, Piotrowi i Adamowi (P.1421 k.510v). Tego Adama skwitował 1636 r. Remigian z Otoka Zaleski, referendarz kor., z 4.000 zł. (I. Kal.102 s.870). Jan i Katarzyna, rodzice Elżbiety, ochrzcz. 1669.11/VIII r. (LB Chojnica). Marcin osiadły w Gostyniu, który "odbiegł swej częstki ojczystej w łęczyckim i sieradzkim województwie, jak i ojciec jego, który udał się na Ruś, dobra rodzinne pozostały przy stryjach". Spisując testament w Gostyniu 1673.21/IV r. odsunął od spadku krewnych, zostawiając dom i sprzęty żonie (Kośc.114 k.208, 221). Katarzyna i jej mąż Anzelm Rudnicki nie żyli już oboje w r. 1677. Konstancja, żona 1-o v. Franciszka z Oporowa Miłońskiego, stolnika łęczyckiego, 2-o v. w r. 1682 Jana Grabskiego, podkomorzego inowrocławskiego. N., 1-o v. za Chryzostomem Porczyńskim, 2-o v. w r. 1684 za Marcinem Rembieskim. Domicela, w r. 1690 żona Wawrzyńca Kawiatkowskiego. Jadwiga, żona Zdzanieckiego, żyła w l. 1703-49.

Sebastian, nie żyjący już w r. 1703, ojciec Franciszka (I. Kon.72 k.167, 179v), który w r. 1713 brał w zastaw od Marcjana Gocza Wardęskiego za 600 zł. część Kurowa Wielkiego (ib.73 k.213). T. r. wspólnie ze swą żoną Katarzyną Koźmińską, córką Bartłomieja i Katarzyny Sczanieckiej, zostali oboje do tego zastawu intromitowani (ib. k.224; I. Kal.167 s.277). W r. 1725 Franciszek był zastawnym posesorem części Kiszew (I. Kon.76 k.68v). Katarzyna umarła 1736.14/XII r. (LM Sowina).

Jan i Zofia z Bykowskich, oboje już nie żyjący w r. 1730, rodzice Wojciecha i Andrzeja. Ów Wojciech z Drozdowa był w r. 1723 mężem Katarzyny Sczanieckiej, córki Michała, podczaszego dobrzyńskiego, i Anny Niegolewskiej (ZTP 42 k.55). Sam on, podczaszy haliski, już po śmierci tej żony, w r. 1730 imieniem własnym i zrodzonych z nią synów i córek, sprzedał za 67.000 zł. macosze swej żony Katarzynie Woźnickiej, wdowie po Michale Sczanieckim, oraz jej córkom wieś Chełmo w p. pozn., odziedziczoną po matce przez jego dzieci (P.1224 k.114). Drugą żoną Wojciecha była Brygida Garczyńska, już nie żyjąca w r. 1762 (P.1335 k.93v). Sam Wojciech żył jeszcze w r. 1741. Jego dzieci to: Jan, Stanisław, Zofia, Teresa, Justyna i Marianna (P.634 k.231; 1223 I k.25v). Nieco później występowała jako jego córka urodzona z Sczanieckiej Felicjanna, ale nie jestem pewien czy to jeszcze jedna córka, czy też któraś z wymienionych nazwana później inaczej od któregoś z dalszych swych imion, spośród kilku nadawanych zazwyczaj na chrzcie. Z Garczyńskiej był syn Ignacy. Janowi stryj rodzony Andrej sprzedał w r. 1741 za 13.000 zł. Rogów w p. szadkowskim (P.1266 k.41v). Był ów Jan z Drozdowa w r. 1755 porucznikiem pułku gwardii pieszej koronnej (P.534 k.231), zaś w r. 1762 sprzedał bratu Ignacemu za 57.260 zł. wsie Topola Kątowa w wojew. łęczyckim i Piaski w p. szadk. (P.1335 k.93v). Z córek, Zofia, wydana 1742.5/XI r. za Mikołaja Godlewskiego późniejszego rejenta grodzkiego pyzdrskiego, żyła z nim jeszcze 1755 r., Marianna, niezamężna jeszcze w r. 1755 (P.1634 k.231), w l. 1763-86 za Pawłem Gozdowskim, Felicjana, w r. 1755 niezamężna, w l. 1763-86 żona Karola Lipińskiego. Zofia, Marianna i Felicjanna były po swej matce dziedziczkami części Chemła (P.1336 k.186v; 1338 k.317v). Zob. tablicę 1.

Byszewscy h. Jastrzębiec 1.
@tablica

Stanisław z Drozdowa, urodzony z Reginy Łętkowskiej, stolnik owrucki, dziedzic Moskorzowa, Perzyn, Zarzecza w p. lelow. i żona jego Teofila Lubieniecka, urodzona z Elżbiety Schlichting, oboje już nie żyli w r. 1723. Ich synowie: ks. Antoni, jezuita, wykładowca teologii w kolegium poznańskim, ks. Franciszek, kanonik katedralny poznański i płocki, Stanisław Wespazjan. Ks. Antoni swoją część w dobrach rodzicielskich dał w r. 1723 bratu ks. Franciszkowi (P.1193 k.3v). Ich siostra Zuzanna, t. r. żona Michała Boguckiego (Boniecki). Franciszek w r. 1721.3/VIII został instalowany na kanonię poznańską, z której rezygnował krótko przez 1729.25/VI r. (Weimann, s.136, 138). Był ponadto w r. 1723 kanonikiem płockim, proboszczem w Miejskiej Górce, generalnym komisarzem dóbr biskupstwa poznańskiego i sędzią deputatem trybunału koronnego (P.1191 k.178). W r. 1728 został kanonikiem krakowskim. Umarł w r. 1729 (Łętowski).

Franciszek z Drozdowa, w r. 1722 mąż Joanny Taczanowskiej, zaślubionej po r. 1716 (I. Kal.161 s.69). Marianna, żona Stefana Łykowskiego 1725 r.

Rafał, nie żyjący już w r. 1727, i żona jego Helena Gniewoszówna, nie żyjaca w r. 1745, rodzice: Antoniego, dziedzica dóbr Kraski w p. szadk., bezpotomnego, już nie żyjącego w r. 1753, Franciszka, wspomnianego w r. 1753, Michała, o którym niżej, Piotra wspomnianego w r. 1753, Kaspra, o którym niżej (P.1210 VI k.33v; I. Kal.196 k.138).

1. Michał, syn Rafała i Gniewoszówny, w r. 1726 mąż Franciszki Parczewskiej, córki Bartłomieja i Barbary Kierskiej (ZTP 45 k.257). T. r. kwitował się z Apolonią z Wysockich Radolińską z zawartego w r. 1723 kontraktu o wieś Posokę (I. Kon.76 k.113v). W r. 1717 wspólnie z żoną wziął w zastaw za 7.000 zł. od Jana i Wojciecha Parczewskiego wieś Morosławice koło Ujścia (P.1210 VI k.37v, 38). W r. 1732 był zastawnym posesorem Klonowca, wsi dziedzicznej Ernesta Bojanowskiego, starosty gnieźnieńskiego (P.1236 k.42). W r. 1736 trzymał Szamocin. Franciszka z Parczewskich wspólnie z bratem Janem i siostrą Wiktorią kupiła w r. 1736 Mirosław za 33.000 zł. od ks. Józefa Kierskiego, sufragana poznańskiego, i jego sióstr (P.1246 k.79v), a w r. 1737 wraz ze swą siostrą Wiktorią swoje części w tej nabytej wsi dała bratu Janowi (P.1251 k.55). W r. 1738 Michał brał w zastaw na jeden rok od Stanisława Zbyszewskiego za 6.000 zł. Wiekowo w p. gnieźn. (G.97 k.332v) i trzymał tę wieś jeszcze w r. 1744 (ib. k.676v) Dziedzic wsi Kraski w p. szadk., żonie swej oprawił w r. 1745 na poczet posagu sumę 7.175 zł. (P.1280 k.44v). Żyła ona i w r. 1746 (P.1283 k.89). Michał żył jeszcze w r. 1760 (I. Kon.79 k.172v), nie żył już w r. 1782 (ib.82 k.296v). Synowie: Ignacy, o którym niżej, Michał Franciszek, ur. 1730.27/VIII r. (LB Ujście), Józef, o którym niżej, Jan, który sumę nabytą od Brazy cedował w r. 1760 Mierzejewskiemu podczaszemu bydgoskiemu (I. Kon.79 k.172v). Był i Andrzej Melchior, ur. w Szamocienie, ochrzcz. 1736.7/I r. (LB Margonin). Córka Barbara Katarzyna, urodzona w Wiekowie, ochrzcz. 1740.20/XII r. (LB Powidz).

1) Ignacy Wincenty, syn Michała i Parczewskiej, ur. w Mirosławiu, ochrzcz. 1727.6/II r. (LB Ujście), jako plenipotent ojca zawierał w r. 1753 kontrakt kupna za 3.000 zł. części Krasek od Kaspra B. (I. Kal.196/8 k.138). Regens grodzki łęczycki, dziedzic Krzymowa, Borowa i Drzązna w p. kon. 1766 r. (I. Kon.80 k.83v), sędzia grodzki sieradzki, dziedzic Krzymowa z przyległościami 1780 r. (ib.82 k.152v), już sędzia grodzki łęczycki, wedle kontraktu z 1780.27/VII r., sprzedał w r. 1782 wsie Kamienna, Błonica, Nowe Kolonie w p. kowal., Zalesie w p. przedeckim Andrzejowi Kretkowskiemu, starościcowi kowalskiemu za 106.000 zł (ib. k.296v). Nie żył już w r. 1784. Żona jego była w r. 1781 Julenta (Jolanta) Gorzeńska, córka Jana i Marianny Porczyńskiej (ib.83 k.276), zmarła między r. 1781 i 1784 (Py.164 k.647). Z niej syn Paweł o którym niżej, oraz córki: Agnieszka, w r. 1784 żona Prokopa Chmielewskiego, z którym żyła jeszcze w r. 1788, Prakseda, w l. 1788-92 żona Piotra Sieroszewskiego. Miał jeszcze Ignacy inną żonę, zapewne pierwszą, Reginę Gulenty (I. Kon.84 k.403; czy nie zachodzi tu jakieś pomieszanie z imieniem żony Gorzeńskiej, Julenta?), a z niej córkę Antoninę, w r. 1792 żonę Stanisława Bonińskiego, regenta komisji cywilno-wojskowej wojew. kaliskiego.

Paweł, syn Ignacego i Gorzeńskiej, otrzymał w r. 1783 prawem emfiteutycznym na lat 50 Morzysław w wojew. kaliskim (Boniecki). Pułkownik straży przedniej wojsk koronnych, spisał w Krzymowie 1792.3/II r. kontrakt sprzedaży części w Łubnej w p. łęczyckim za 7.000 zł. Tomaszowi Moszkowskiemu (I. Kon.84 k.33v). Rotmistrz kawalerii narodowej, dziedzic Krzymowa, Borowa, Drzązna, Drozyna w p. kon.(!), siostrze swej Sieroszewskiej dał t. r. na swych dobrach ewikcję dotyczącą sum odebranych od zmarłego stryja Józefa (ib. k.376).

2) Jozef Marcin, syn Michała i Parczewskiej, ur. w Ułanowie 1733.10/XI r. (LB Kłecko), podkomorzy JKMci, mianowany 1773 r. lustratorem do spisywania inwentarza dóbr pojezuickich, składał wtedy przysięgę (I. Kal.209/13 k.203v). Pułkownik kawalerii narodowej 1785 r. (P.1362 k.359). Pierwszą jego żoną, zaślubioną w r. 1774, była Ludwika Gintowt Dziewałtowska, córka Antoniego, miecznika bracławskeigo, ur. około r. 1758, rozwiedziona z nim 1784 r., zmarła po 1798 (Pol. Sł. Biogr.). Józef, nazywany rotmistrzem wojsk koronnych, ożeniwszy się 2-o v. z Marcjanną Łętkowską, córką Macieja, stolnika łęczyckiego i Marianny Stawowskiej, wdową 1-o v. po Jozefie Dąbrowskim, łowczym zakroczymskim, zawierał 1786.6/XII r. z Franciszkiem B. ożenionym z Teklą Potocką, siostrzenicą drugiej żony Józefa, umowę dotyczacą podziału substancji odziedziczonej po zmarłym Macieju Łętkowskim, biorąc schedę obejmujacą dobra Ponętów Górny oraz pustki Krempę i Drzewce w wojew. łęczyckim. Podział wsi Dzięciołowy, dokonany już dawniej, pozostawili w mocy (P.553 k.22). Pułkownik straży przedniej 1787 r. (I. Kal.227 k.57), generał major wojsk koronnych, umarł w r. 1792 (Pol. Sł. Biogr.). Marcjanna z Łętkowskich generałowa żyła jeszcze 1794.18/II r. (LB Broniszewice). Pochowana u Bernardynów w Kole (Arch. Bern. W.48, tu błędna data pochówku 1791.10/X r.).

2. Kasper, syn Rafala i Gniewoszówny, w r. 1753 spisał z braćmi kontrakt sprzedaży za 3.000 zł. odziedziczonych po bracie Antonim części wsi Kraski (I. Kal.196/8 k.138). Ten sam zapewne Kasper, już nie żyjący w r. 1775, z żony Marianny Radolińskiej, też wówczas nie żyjącej, miał córkę Zofię, t. r. żonę Wojciecha Podczaskiego (Py.158 k.397v). Zob. tablicę 2.Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona45464748[49]50515253Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników