Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona48495051[52]53Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bzowscy h. Nałęcz
1) Jakub Bzowski, syn Wojciecha i Cmachowskiej, żeniąc się z Dorotą Golczówną, córką Jana, zobowiązał się 1581.3/IV r., iż do Sw. Wojciecha 1582 r. oprawi jej posag 1.800 zł. na połowie swych dóbr w Cmachowie, mających mu przypaść z działów braterskich (P.936 k.426v) Wspólnie z bratem Janem sprzedali w 1583 r. połowę Pierwoszewa za 3.000 zł. Annie Wituchowskiej, wdowie po Janie Bukowieckim (P.1399 k.47). Od tego brata kupił t. r za 5.000 zł. połowę Cmachowa i pustkę Pamięcino (P.1399 k.70v). i zaraz potem na tych dobrach oprawił posag żony 800 zł. (ib. k.71v). Części w Cmachowie i w pustkach Pamięcinie i Sniatach sprzedał Jakubowi w r. 1585 za 8.000 zł. Stanisławowi z Binina Boboleckiemu, kupując od niego jednocześnie za 5.000 zł. części Łukowa w p. pozn. i połowę "wylewku" z Warty, zwanego "Kopaniec", w dziale Sobockich (ib. k.510, 511). Zabity 1586 r. przez Andrzeja Sobockiego. Na połowie Łukowa w r. 1586 oprawił posag żony 1.800 zł. (ib. k.661v). Zabity przez Andrzeja Sobockiego. W domu kowala koło Obornik dokonano 4/X wizji ciała, a pogrzeb odbył wię w kościele parafialnym w Łukowie 3.XI (P.947 k.529). Z jego dwóch synów, Andrzej już wtedy nie żył, a Stanisław był jeszcze nieletni. Dorota występowała jako wdowa 1587 r. (P.958 k.525v, 526). W 1588 r. była już 2-o v. żoną Andrzeja Kunowskiego (P.949 k.371). Żyła jeszcze 1589 r. (P.952 k.455, 457v).

Stanisław Bzowski z Bobolczyna, syn Jakuba i Golczówny, jako nieletni pozostawał w l. 1589-91 pod opieką stryja Jana (P.952 k.361; 955 k.766). Wspólnie ze stryjami występował w r. 1598 jako współspadkobierca Dobrogosta B., łowczego poznańskiego (P.968 k.255). Jedyny spadkobierca stryja Jana 1608 r. (Py.134 k.35). Żeniąc się w r. 1609 z Elżbietą Zbyszewską, córką Mikołaja i Zofii Mielżyńskiej, otrzymał krótko przed ślubem, 10/II, od jej matki i brata Wojciecha zapis 2.000 zł. gotówką i 1.000 zł. wyprawą (P.982 k.57). T. r. na połowie części Gułtów i pustek Ostrowa w p. pyzdr. (ze spadku po łowczym Dobrogoście B.) oprawił tej żonie 3.000 zł. posagu (P.1406 k.730v). Podpisał t. r. pretensję szlachty ewangielickiej przeciwko zakazowi budowania zboru w Międzyrzeczu (P.143 k.744). Z żoną swą spisał wzajemne dożywocie w 1610 r. (P.1407 k.306). Od Zofii z Rusieckich Jabłonowskiej, siostry i spadkobierczyni Anny Rusieckiej, wdowy po łowczym Dobrogoście B., otrzymał w 1611 r. cesję oprawy zmarłej łowczyny na wsi Gułtowy (P.986 k.315). Od stryja zaś Piotra dostał t. r. zobowiązanie sprzedania sobie za 2.200 zł. części w Gułtowach, Drzązgowie i w pustce Ostrów, odziedziczonych po łowczym Dobrogoście (P.145 s.967). Żona Stanisława, Elżbieta, otrzymała od swej matki w r. 1612 zapis sumy 1.000 zł. jako dopełnienie posagu (P.988 k.981v). Części Drzazgowa Stanisław sprzedał w 1614 r. za 500 zł. Marcinowi Wilkońskiemu (P.1409 k.135v). Wspólnie z żoną w r. 1615 części Gułtów i pustek Ostrów sprzedali sposobem wyderkafu za 3.500 zł. małżonkom Kunińskim (ib. k.489v). W r. 1622 na połowie części Gułtów i pustek Ostrów, wolnej od oprawy pierwszej swej żony, oprawił posag drugiej małżonce, Agnieszce z Bukowva Dąbrowskiej, córce Andrzeja (P.1413 k.344). Ta Agnieszka jako współspadkobierczyni Katarzyny z Marszewa Rydzyńskiej, sprzedała t. r. swe części w Poniecu i przyległych wsiach za 650 zł. Koszutskim i Błociszewskim (ib. k.572v). Oprawę posagu 2.650 zł. na połowie części Gułtów i Ostrowa Stanisław ponowił w r. 1624 (P.1414 k.1186v). Ze swej części w Gułtowach płacił w r. 1629 podymnego 8 zł. z 16 dymów (Py.143 s.18). W r. 1630 mianował opiekunami swych dzieci zrodzonych ze zmarłej pierwszej żony i z drugiej swego brata Melchiora, Mikołaja Mieszkowskiego, Jana Kwileckiego i Wojciecha Kobelnickiego (P.1023 k.1266v). Poraz trzeci zaślubił w zborze braci czeskich z Łobżenicy 1632.23/V r. Katarzynę Mościcką (LC Łobżenica, Bracia Czescy). Umarł zapewne w końcu 1647 r. lub w początkach stycznia 1648, bowiem pogrzeb odbył się w Gułtowach 1648.28/I r. (Py.152 s.38, 42). T. r. najstarszy syn jego z pierwszej żony, Jan, wspólnie z żoną naszli dom macochy, pobili ją i pobrali różne rzeczy (P.17 k.608). Procesowali oni tę macochę o to, iż po śmierci ojca zjechała wraz ze swymi synami Sebastianem i Hieronimem do Gułtów i spustoszyła tę wieś (P.173 k.621). T. r. wdowa skwitowała się z pasierbem Janem ze wszystkich popełnionych względem siebie wzajemnie bezprawi, ran, obdukcji etc. (P.1058 k.572v). Toczyła ona jednak dalej sprawę przeciwko wszystkim spadkobierom męża, a wśród nich i przeciwko własnym swym synom o zapisany przez zmarłego dług 5.000 zł. Proces ten scedowała w r. 1652 Janowi Miedzianowskiemu (P.1065 s.844), on jednak cedował to jej z powrotem w 1653 r. (P.1066 k.98). Pasierba Wojciecha i synów swych Sebastiana, Aleksandra i Stanisława skwitowała w r. 1658 z peny banicji (P.1070 k.66v). Żyła jeszcze w r. 1663 (P.1073 k.1092). Córki Stanisława: Zofia (z pierwszej żony), w r. 1628, krótko po 28/VIII, wyszła za Wojciecha Góreckiego, burgrabiego grodzkiego inowrocławskiego, i żyła z nim jeszcze w r. 1653, Anna (zapewne z trzeciej żony), niezamężma w l. 1652-53 (P.1065 s.844; 1966 k.98). żona 1-o v. w l. 1672-86 Stefana Katlewskiego, poszła 2-o v. w r. 1684 za Jana Dobrzyńskiego, z którym żyła i w r. 1698. Synowie: Jan (z pierwszej żony), o którym niżej, a drugiego małżeństwa Wojciech, z trzeciego: Mikołaj, Sebastian, Hieronim, Aleksander, Stanisław, Łukasz i Andrzej. O Hieronimie wiem tylko tyle, że żył w l. 1649-63 (P.1073 k.1106v). Stanisław występował w l. 1657-64 (P.181 k.78v; 1425 k.446). Łukasz umarł w r. 1648 bezpotomnie (P.173 k.752; 1058 k.285). Bezdzietny był i Andrzej występujący w l. 1648-57 (P.1058 k.286; Py.152 s.38, 42), nie żyjący już w r. 1663 (P.1073 k.1106v).

(1) Jan, syn Stansiława i Zbyszewskiej, plenipotent ojca 1633 r. (P.1028 k.471), mąż Agnieszki Chylińskiej, córki Tomasza, wdowy 1-o v. po Janie Wyszławskim zaślubione w 1641 r., krótko po 9/II, (P.1043 k158v; 1044 k.489v; Py.1511 s.134), oprawił tej swej żonie w r. 1647 posag 1.500 zł. (P.1423 k.412v). Z braćmi Andrzejem i Łukaszem spisali w r. 1648 kontrakt dzierżawy części Gułtów (P.1058 k.285). Jan części Gułtów i pustki Ostrowa kupił w r. 1640 za 2.000 zł. od Anny B. zamężnej Miedzianowskiej (P.1324 k.361v). Z 16 dymów z Gułtowach płacił w r. 1651 podymnego 32 zł. (Py.151 s.209-10). T. r. spisał z żoną wzajemne dożywocie (P.1860 k.86). W r. 1657 roborował spisany w Gułtowach 6/VI testament swój pod zakładem 3.000 zł. (Py.152 s.43). Bezdzietny, nie żył już 1661 r. (Py.153 s.137). Wdowa w r. 1663 zawierała kontrakt z braćmi męża i z jego macochą i kasowała oprawę i dożywocie na Gułtowach (P.1073 k.1092v, 1094v). Umarła między r. 1669 i 1676 (P.196 k.735v: 1094 k.779).

(2) Wojciech, syn Stanisława i Dąbrowskiej, żeniąc się w r. 1655 z Dorotą z Belęcina Skrzydlewską, córką Stanisława, na krótko przez ślubem, w marcu, zobowiązał się oprawić jej 2.000 zł. posagu (P.1068 k.53). Braciom swym przyrodnim, Sebastianowi, Aleksandrowi i Stanisłąwowi sprzedał w r. 1664 za 2.000 zł. części Gułtów (P.1425 k.446). Żył jeszcze w r. 1667 (Py.153 s.167), nie żył już w r. 1681 (I. Kon.63 k.478). Druga jego żona Teresa Brudnowska była w r. 1687 2-o v. żoną swego kuzyna Stefana Brudnowskiego. Z niej byli występujący od r. 1681 synowie, Stanisław i Tyburcy Walerian (I. Kon.63 k.478; P.1113 I k.79v; 1114 XII k.84). Teresa żyła jeszcze w r. 1709 (Kc.134 k.27), nie żyła już w r. 1719 (Kośc.312 s.36). O synu Stanisławie nie wiem już nic więcej po r. 1687. Wojciech miał córkę, Helenę, w l. 1682-86 żonę Piotra Dunina.

Tyburcy Walerian, syn Wojciecha i Brudnowskiej, mąż w r. 1700 Ewy Kleparskiej, córki Aleksandra i Eufrozyny Zaleskiej, wdowy 1-o v. po Janie Podczaskim i 2-o v. po Kazimierzu Gowarzewskim (Kc.133 k.148; 134 k.115), dziedzic Małej Laskownicy 1715 r. (P.1149 I k.243), może wziął tę wieś za żoną, bo i ją określa się mianem dziedziczki tej wsi (G.97 k.506v). Ewa zowie swego męża w r. 1726 "uciążliwym" (Kc.135 k.164). Tyburcy Walerian występował w r. 1727 jako rodzony wuj młodych Duninów (P.1210 I k.55). Oboje małżonkowie już nie żyli w r. 1737 (G.97 k.194).

(3) Mikołaj, syn Stanisława i Mościckiej, przebywał w r. 1648, jak się zdaje w szkole braci czeskich w Lesznie (P.173 k.608). Żył jeszcze w r. 1663 (P.1073 k.1106v).

(4) Sebastian, syn Stanisława i Mościckiej (P.181 k.78v). Jako współspadkobierca zmarłych braci Jana, Andrzeja i Łukasza, wspólnie z innymi braćmi kwitował w r. 1663 wdowę po bracie Janie (P.1073 k.1106v). Wraz z braćmi Aleksandrem i Stanisławem kupili w r. 1664 za 2.000 zł. od brata Wojciecha części Gułtów (P.1425 k.446). Sebastian już nie żył w r. 1665 (P.1076 k.261). Miał z żony Katarzyny Mikołajewskiej, nie żyjącej już w r. 1681 (Ws.73 k.543v), syna Stanisława, którego opiekunem był w l. 1665-1676 stryj Aleksander (P.1094 k.786, 073v), który w 1665 r. w imieniu tego brata kwitował Władysława Wyszławskiego z 500 zł. dopłaty z racji części wsi Gułtów, wedle kontraktu z r. 1664 (P.1076 k.261). Stanisław części Gułtów sprzedał w r. 1696 za 26.300 zł. Janowi, Wojciechowi i Wawrzyńcowi Łukowskim (P.1131 III k.35). W r. 1686 w kontrakcie o dzierżawę Gułtów uczestniczył Franciszek, syn zmarłego Sebastiana (P.1111 V k.92v), albo to drugi jego syn, albo Stanisław nazwany tak przez pomyłkę?

(5) Aleksander, syn Stanisława i Mościckiej (P.181 k.78v), wspólnie z braćmi Sebastianem i Stanisławem kupił w r. 1664 za 2.000 zł. od brata Wojciecha części Gułtów (P.1425 k.446). Maż Marianny Siedleckiej 1672 r. (N.185 k.199). W imieniu własnym i bratanka Stanisława, syna Sebastiana, zobowiązał się w r. 1676 wobec Bartłomieja Swinarskiego do sprzedania za 22.000 zł. Gułtów (P.1094 k.786, 793v). Poraz drugi ożenił się z Zofią Swięcicką, córką Macieja i Anny z Mańkowskich (P.1142 II k.47v). Zamordowany został w r. 1682 przez Stanisława Boboleckiego, żonę tego Stanisława Zofię Łaszczyńską, Wojciecha Łaszczyńskiego i innych, osierocając dwoje dzieci zrodzonych z Swięcickiej, Stanisława i Zofię (Py.155 s.95). Wdowa z synem Stanisławem, Anna B. zamężna Katlewska i Franciszek B., syn Sebastiana, zawierali w r. 1686 kontrakt z Adamem Łukomskim o dzierżawę Gułtów (P.111 V k.92v). W r. 1686 zapadł dekret trybunału piotrkowskiego dotyczący otaksowania głowy Aleksandra (P.1140 I k.42). Wdowa żyła jeszcze w r. 1702 (P.1142 II k.47v). Córka Zofia była w r. 1701 żoną Marcina z Rusinowa Wolskiego, syn Stanisław, może identyczny ze Stanisławem mężem Doroty Bornianki, córki Jana Jerzego i Zofii Pudwelsówny, która to Dorota w r. 1693 kwitowała brata Jana Jerzego z dóbr po rodzicach, z 2.000 zł. pruskich należnych od brata i ze spadku po ciotce Powelskiej (N.189 k.51v). Stanisław, chory, występował wraz z żoną w r. 1699 (N.191 k.53). Jako brat stryjeczny Tyburcego Waleriana występował jeszcze wraz z żoną 1723 r. (W.90 k.448), była luteranką, umarła 1745 r., pochowana w Wągrówcu, po za cmentarzem 20/II (LM Wągrówiec). Stanisław, nie żył już w r. 1738, kiedy to występowały ich dzieci. Samuel i Ewa, oraz Marcjanna niezamężna (N.206 s.165). Ta Ewa to zapewne Ewa Eleonora, jedno z bliźniąt ochrzczonych 1698.23/II r. Drugie z bliźniąt, syn Adam (LB Smiłowo), w r. 1738 już widocznie nie żyło. Stanisław, mąż Bornianki, nazwany stryjecznym bratem Tyburcego Waleriana, możemy więc przypuszczać, że to rzeczywiście syn Aleksandra, pamiętajmy jednak, że i Sebastian miał syna Stanisława, który przecie też był stryjecznym bratem Tuburcego Waleriana. Pojawienie się Aleksandra w aktach nakielskich, a więc w kręgu stosunków rodziny Bornów, skłania mnie, by raczej w Stanisławie synu Aleksandra upatrywać męża Bornianki.

2) Jan Bzowski, syn Wojciecha i Cmachowskiej, wspomniany w r. 1578 (P>931 k.385, 378v). Wspólnie z braćmi nabył od matki 1579 r. Cmachowo, połowę Pierwoszewa i pustkę Pamięcino (P.932 k.827v). Obok brata Jakuba w r. 1582 spadkobierca zmarłej ciotki Anny Wilkowskiej (P.938 k.575v). W r. 1583 bratu Jakubowi sprzedał za 5.000 zł. połowę Cmachowa i pustki Pamięcina (P.1399 k.70v). Od Mikołaja Przecławskiego kupił w r. 1586 za 1.000 zł. części Pożarowa (ib. k.782v). T. r. w Obornikach zabił Jana Bukowieckiego (P.947 k.508v). Był w l. 1589-92 opiekunem bratanka Stanisława (P.952 k.361; 955 k.766). Części w Pożarowie sprzedał t. r. za 1.000 zł. Stanisławowi Przecławskiemu (P.1400 k.422). W r. 1598 od brata stryjecznego Dobrogosta kupił za 1.800 zł. części Gułtów i pustek Ostrowa i Drzązgowa, odziedziczonych po stryju łowczym Dobrogoście (P.1402 k.861) Żoną jego, zaślubioną w r. 1598, była Jadwiga Żernicka, córka Kaspra i Reginy Myślęckiej, za którą na krótko przed ślubem, 31/III, dostał od jej ojca zapis 1.000 zł. posagu i 200 zł. wyprawy (P.968 k.178v). T. r., już po ślubie, oprawił jej owe 1.200 zł. na połowie swych dóbr (P.1402 k.831v). Jan żył jeszcze w r. 1600 (G.66 k.399v). Bezdzietny, nie żył już w r. 1602, kiedy wdowa kupiła za 3.200 zł. od Jana Stawskiego części Bojenic w p. gnieźn. (P.1404 k.773). W r. 1605 była już 2-o v. żoną Jana Skrzetuskiego (G.68 k.384). Jedynym spadkobiercą Jana był jego bratanek po bracie Jakubie - Stanisław (Py.134 k.35).

2. Melchior Bzowski, czasem zwany Bzowskim cz. Boboleckim, syn Mikołaja i Sobockiej, małoletni w latach 1527-38 (P.1393 k.178v; 1394 k.172v), na połowie części w Bzowie i Grabowcu, które winny mu przypaść z działów braterskich, oprawił w r. 1560 posag 700 zł. żonie swej Katarzynie Włościejewskiej (P.1396 k.868v). T. r. w działach wzięli on i jego brat Dobrogost Bzowo i Grabowie (P.902 k.154v). Melchior żył jeszcze w r. 1589, nie żył już w r. 1590, kiedy Katarzynę Włościejewską nazwano wdową (P.954 k.298, 299; 1400 k.376). Córka Melchiora Jadwiga wyszła w r. 1582, krótko po 8/XI, za Kaspra Kwileckiego, z którym żyła jeszcze w r. 1590. Synowie: Piotr, Dobrogost i Krzysztof.

1) Piotr, syn Melchiora i Włościejewskiej, w r. 1590 zobowiązał się części w Bzowie i Grabowcu, które miały mu przypaść po śmierci matki, sprzedać za 1.700 zł. bratu Dobrogostowi (P.1400 k.533v). Mąż Anny Małockiej, córki Krzysztofa i Zofii Samostrzelskiej (Kc.121 k.290v), otrzymał w r. 1592 od teścia wyderkaf części Kossowa i dwóch łanów osiadłych w Małocinie w p. nakiel. za sumę 2.000 zł. Natej też sumie oprawił żonie jej posagowe 2.000 zł. (N.219 k.64v, 66). Małockich spadkobierców Krzysztofa, skwitował w r. 1596 z sumy 2.000 zł. (N.162 k.638v). Od Stanisława Objezierskiego kupił w r. 1597 za 1.200 zł. Gołębowo i trzech kmieci w Ocieszynie w p. pozn. (P.1402 k.458v). Anna Małocka żyła jeszcze w r. 1598 (N.219 k.307v). W r. 1600 Piotr nazwany zastawnikiem Gołembowa (P.970 k.210v). W r. 1601 oprawił posag 600 zł drugiej swej żonie Zofii Dobrosołowskiej, córce Wojciecja (P.1404 k.116v). Jako współspadkobierca stryja Dobrogosta, łowczego poznańskiego, części w Gułtowach i Ostrowie sprzedał w r. 1605 za 4.000 zł. Wojciechowi Sławińskiemu (P.1405 k.333), ale w r. 1606 za tę sumę odkupił owe części od Sławińskiego (ib. k.565v). W r. 1611 lub nieco przed tą datą części odziedziczone po łowczym Dobrogoście B. w Gułtowach, Drzazgowie i Ostrowie zobowiązał się sprzedać za 2.200 zł. bratankowi Stanisławowi (P.145 k.967). W r. 1611 już nie żył, a owdowiała Zofia Dobrosołowska swą część wsi Komorowo w p. gnieźn., odziedziczoną po Aleksandrze Jerzykowskim, sprzedała za 62 i pół. zł. Wojciechowi Załuskowskiemu (P.788 k.137). Zofia t. r. zaręczyła się Sebastianem Młodziejewskim (G.71 k.282v, 283). Wyszła za niego 1612.15/I r. (LC Marzenin). W r. 1641, już jako wdowa i po tym drugim mężu, kwitowała jego spadkobierców z sumy 500 zł. zapisanej jej przez pierwszego męża (P.1044 k.177v). Nie żyła już w r. 1645 (Py.150 s.117). Z pierwszego małżeństwa pochodził syn Piotr i córka Zofia, oboje wspomniani w r. 1609 (N.165 k.415). Zofia ta była w l. 1615-49 żoną Jana Bieganowskiego. Syn Krzysztof rodził się z drugiej żony, jak również córka Anna. Opiekunem Krzysztofa i Anny był w r. 1620 stryj Dobrogost (P.1004 k.1088v). Ta Anna w r. 1626, krótko po 25/VI, wyszła za Andrzeja Młodziejewskiego. W r. 1645 nazwana jedyną spadkobierczynią matki (Py.150 s.117). Żyła wraz ze swym mężem jeszcze w r. 1649. Piotr żył jeszcze w r. 1614 (P.992 k.78). Dziedzic części macierzystych we wsi Samostrzele, bezdzietny, nie żył już w r. 1618 (N.222 k.157).

Krzysztof, syn Piotra i zapewne Dobrosołowskiej, pozostawał w l. 1620-26 jako nieletni pod opieką stryjów Dobrogosta i Krzysztofa (Py.140 k.31; P.1016 k.595v). Bernardynom poznańskim dał w r. 1631 dom za murami Poznania na przedmieściu zw. "Gąski" (P.1417 k.344v). Od Wojciecha Sławińskiego kupił w r. 1635 za 4.000 zł. części Gułtów i Ostrowa, które Sławiński kupił był od jego ojca (P.1318 k.252v). Żył jeszcze w r. 1638 (P.1419 k.350v). bezdzietny nie żył już w r. 1644, a spadek po nim dostał się siostrom (P.969 k.662v).

2) Dobrogost, syn Melchiora i Włościejewskiej, ożenił się w r. 1589 z Zofią Gorzycką, córką Piotra (P.952 k.165v). Na połowie swych części w Bzowie i Grabowcu, uzyskanych w działach braterskich, oprawił jej t. r. posag 1.600 zł. (P.1400 k.376). T. r. użytkowanie części w Drzązgowie dał dożywotnio Reginie Myślęckiej, żonie Wojciecha Gulczewskiego (ib. k.487v). Od brata Piotra dostał t. r. zobowiązanie sprzedaży za 1.700 zł. tych części w Bzowie i Grabowcu, które spadną po śmierci matki (ib. k.533v). Przez "Pachliczyńską" na gruncie Ostrowa koło granic Gułtów, zwaną też "Na żłobiech", dał w r. 1593 stryjecznemu bratu Janowi B., synowi Wojciecha (P.1400 k.1034). Temuż Janowi sprzedał w r. 1498 za 1.800 zł. odziedziczone przez siebie po stryju Dobrogoście B., łowczym poznańskim, części w Gułtowach i pustkach Ostrowie i Drzązgowie (P.1402 k.861). Żeniąc się w r. 1608 z Anną Bieganowską, córką Bartłomieja, otrzymał 23/III, krótko przed ślubem, zapis długu 1.000 zł od jej ojca (P.980 k.236v). Na połowie części Bzowa i Grabowca, kupionych w r. 1609 za 3.400 zł. od brata Krzysztofa, oprawił tej swej drugiej żonie t. r. posag 1.000 zł. (P.1406 k.546, 694v). Ponowił jej oprawę tej sumy w r. 1613, tym razem na połowie tych samych części i na dworze nabytym od brata Piotra (.1408 k.592v). Dla dzieci zrodzonych z drugiegi małżeństwa mianował w r. 1622 opiekę (P.1008 k.869v). od Piotra Korzbok Łąckiego kupił w r. 1624 za 17.000 zł. Wąbiewo w p. kośc. (P.1414 k.936), a t. r. Stanisławowi Rokossowskiemu sprzedał za 14.800 zł. części Bzowa i pustki Grabowiec (ib. k.1042), zaś oprawę 1.000 zł. posagu żony przeniósł na Wąbiewo (ib. k.1058v). Żył jeszcze w r. 1626 (P.1016 k.595v), nie żył już w r. 1629. Córka jego z pierwszej żony Katarzyna, której w r. 1619 zapisał dług 1.500 zł. (P.1002 k.1005), była w l. 1639-43 żoną Jakuba Oporowskiego. Córce z drugiegi małżeństwa, Annie, zapisał w r. 1622 gotówką 1.600 zł. i w wyprawie 400 zł. (P.1008 k.868v). W l. 1630-35 była ona żoną Andrzeja Gosławskiego, zaś 2-o v. w r. 1636 Andrzeja Hersztopskiego. Synami Dobrogosta byli Melchior i Jan.

(1) Melchior, syn Dobrogosta i chyba Gorzyckiej, ożenił się w r. 1617 z Katarzyną Szczycińska (Szczytnicką), córką Macieja i Anny z Jedleckich. Ojciec Melchiora na połowie Bzowa i Grabowca oprawił wtedy narzeczonej swego syna posag 1.200 zł. (P.1410 k.587v). Melchior w r. 1618 od braci Marcina i Mateusza Szczytnickich kupił za 2.700 zł. części w Szczytnikach i w pustce Kosmowie w p. gnieźn. (G.337 k.426v). Nabywca praw od owdowiałej teściowej, jej oprawę 1.000 zł. cedował w r. 1621 Maciejowi Szczycińskiemu (P.1007 k.576v). Części w Szczytnikach i Kosmowie sprzedał t. r. za 2.700 zł. Marcinowi Szczytnickiemu (P.1412 k.1163v), a żonie swej oprawił jednocześnie 6.000 zł. posagu (ib. k.1166). zaś w r. 1625 posag 1.800 zł. (P.1415 k.42v). W r. 1630 przeprowadził z bratem Janem działy wsi Wąbiewa (Kośc.296 k.27, 27v). W r. 1644 mowa o nim jako o "cywilnie zmarłym" (P.169 k.63v). Sprzedał w r. 1646 połowę Wąbiewa za 10.000 zł. zięciowi Jakubowi Ziemęckiemu (P.1422 k.1021). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1647 (P.1056 k.592v). Jedyna ich córka Ewa, niezamężna w r. 1644 (P.169 k.63v), w l. 1646-47 żona Jakuba Ziemęckiego, była 2-o v. w l. 1669-76 za Sebastianem Zdanowskim.

(2) Jan, syn Dobrogosta i chyba Bieganowskiej, w r. 1629 żonie swej Jadwidze Krzyckiej, córce Stanisława i Urszuli Żerosławskiej, a wdowie po Janie Stefanie Rudnickim, zobowiązał się oprawić posag 3.000 zł. (Ws.41 k.549). Z bratem Melchiorem przeprowadził w r. 1630 działy Wąbiewa (Kośc.296 k.27, 27v). Jadwiga odziedziczone po rodzicach i braciach części w Wilczkowie w p. sier. sprzedała w r. 1637 za 4.300 zł. Andrzejowi Zeymie (R. Kal.11 k.818v). Jan cząstkę pola w swej części Wąbiewa dał t. r. kościołowi parafialnemu w Parzynczewie (Kośc.297 k.303). Żonie oprawił w r. 1639 posag 5.000 zł. (Ws.207 k. ). Jadwiga zobowiązała się w r. 1641 sprzedać Andrzejowi Zeymie za 5.000 zł. części Wilczkowa (Kośc.299 k.428). Czyżby więc transakcja z r. 1637 nie doszła do skutku? Dla urodzonej z Krzyckiej córki Urszuli Jan mianował w r. 1649 opiekę (Kośc.302 k.112v). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1650 (ib. k.426). Jan już nie żył w r. 1651 (P.1860 k.4710. Owdowiała Jadwiga żyła jeszcze w r. 1668 (Ws.68 k.282v). Córka Urszula była żoną 1-o v. w r. 1651 Stanisława Przecławskiego, 2-o v. wyszła za Stanisława Brudnowskiego, i jako wdowa po nim występowała w l. 1680-87.

3) Krzysztof, syn Melchiora i Włościejewskiej, w r. 1597 na połowie swych części w Bzowie oprawił 900 zł. posagu żonie Zofii Kawieckiej, córce Jana (P;.968 k.538v; 1402 k.244). Na Grabowcu zapisał 1599 r. 18 zł. rocznego czynszu wyderkafowego od sumy 300 zł. proboszczowi i kanonikom kolegiaty Św. Marii Magdaleny w Poznaniu (P.1403 k.389). Części wsi Gułtowy i pustek Ostrowo oraz części Drzązgowa przypadłe sobie po stryju Dobrogoście, sprzedał w r. 1603 za 2.000 zł. Janowi B. (P.1404 k.844). Części w Bzowie i Grabowcu sprzedał 1609 r. za 3.400 zł. bratu Dobrogostowi (P.1406 k.546). Oboje z żoną występowali jeszcze w r. 1622 (Kośc.292 k.52), a Krzysztof nie żył już w r. 1639 (P.1040 k.463). Córki jego i Kawieckiej: Marianna, w l. 1635-37 żona Jana Sarbskiego, Zofia, niezamężna w r. 1639 (ib.), potem żona Jana Imbier Objezierskiego.

3. Bobrogost Bzowski, za młodu czasem zwany Boboleckim, syn Miłkołaja i Sobockiej, małoletni w l. 1527-38 (P.1393 k.178v; 1394 k.172v), współdziedzic w Bzowie 1553 r. niedzielny tam z braćmi (P.894 k.223; 1396 k.110v). Mąż Anny Rusieckiej, córki Piotra, która w r. 1557 część po rodzicach we wsi Bylino w p. pozn. sprzedała za 2.000 zł. Mikołajowi Sobockiemu, Dobrogost zaś jednocześnie od Zofii Rusieckiej, żony Krzysztofa Jabłonowskiego, kupił części w tejże wsi za 1.500 zł., żonie zaś swojej na połowie części w Bzowie należnej z działów braterskich oprawił posag 1.510 zł. (ib. k.422, 422v). Od Mikołaja Sobockiego dostał w r. 1559 części Bylina (P.1396 k.777v). Z działów przeprowadzonych w r. 1560 on i jego brat Melchior dostali wspólnie Bzowo i Grabowiec (P.902 k.154v). Połowę wsi Bylina sprzedał w r. 1562 za 5.000 zł. Maciejowi Mokronoskiemu (P.904 k.867; 1297 k.191). Z żoną Anną spisał wzajemne dożywocie 1564 r. (P.1397 k.332v). Za konsesem królewskim z 1571.1/XII r. nabył w r. 1572 za 410 grz. od Wojciecha Sądziwoja Czarnkowskiego, starosty generalnego wielkopolskiego, trzecią część młyna wodnego na Warcie na prawo od klasztoru dominikanow w Poznaniu (P.1398 k.307). Łowczy poznański w r. 1575 (P.787 k.73). Od Jana Komorskiego, wedle zobowiązania Kaspra, brata tego Jana kupił w r. 1593 za 2.300 zł. części wsi Gułtowo i Drzązgowo oraz pustki Ostrów (P.1400 k.106). Bezpotomny, nie żył już w r. 1598 (P.1402 k.861). Anna z Bylina Rusiecka w r. 1603 była 2-o v. żoną Piotra Osieckiego (P.973 k.318), nie żyła już w r. 1608 (Py.134 k.35). Zob. tablice 1, 2.

N. Bzowski pochowany został w r. 1599 u Bernardynów w Poznaniu (Arch. Bern. W.58). Adam, mąż Barbary z Przyłęka Grotówny, córki Krzysztofa, roborował w r. 1618 kontrakt z jej stryjem i opiekunem Stanisławem Grotem, datowany w Białej w p. lelow. (P.1000 k.1098). Był więc to oczywiście Bzowski z Bzowa w p. lelowskim. Z pow. krakowskiego, pochodzili Mikołaj i Seweryn Bzowsy "Pankowie", którym ks. Jan Chwalikowski, proboszcz bniński, zapisał 1626 r. długu 1.800 z. (P.1017 k.922). Wawrzyniec, syn Jana, i Ewy z Gawłowskich, małżonkowie, wzięli w r. 1635 w dzierżawę od Jaku

Bzowscy h. Nałęcz(?) 1.
@tablica

Bzowscy h. Nałęcz(?) 2.
@tablicaPrzeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona48495051[52]53Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników