Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona47484950[51]5253Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bytyńscy h. Łodzia
3. Jakub, Jakubek, syn Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, pisany Bytyńskim, czasem Młodawskim, występował pierwszy raz 1393 r. (Leksz. I, nr 1405; Księga ziem. pozn., nr 1310, 1320, 1367). Obok braci 1403 r. współdziedzic w Bytyniu i Nojewie (ib., nr 1100), t. r. też w Młodawsku i Kuninie (ib., nr 1296), zobowiązał się t. r. wraz z braćmi do rezygnacji trzech łanów w Młodawsku za 300 grz. bez óśmiu skojców Szczodrzykowi z Szczodrzykowic cz. Zaborowskiemu (ib., nr 1388). Nazwany 1406 r. Młodawskim i t. r. mowa o jego żonie (ib., nr 2567, 2568). Wraz z braćmi procesował się w 1408 r. z braćmi Stęszewskimi o miasto Stęszew i wieś Dębno, oraz o jedną trzecią Bzowa i Jabłkonowa (Piekosiński, Wybór, nr 1214). Nazwany znów Młodawskim w r. 1411 przy okazji terminu z bratem Pietraszem (P.3 k.162), zawierał z nim 1412 r. ugodę (ib. k.171v). W r. 1414-15 był wicesędzią poznańskim, a 1415-16 wicewojewodą poznańskim (G.). Umarł w r. 1416, pozostawiając dzieci (P.4 k.142v; 5 k.120), spośród których znam tylko syna Mikołaja, występujacego w l. 1416-18 (ib.).

4. Bieniak, syn Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, pisany Bytyńskim, występował w l. 1399-1428 (Leksz. I, nr 3073; Księga ziem. pozn. nr 2507, 2508, 2520, 2621, 2641, 2650; P.10 k.4). Nie żył już w r. 1438 (P.14 k.41). Z nieznanej mi żony jego synami byli: Mirosław, Wyszota, Przedpełk i Świętopełk. Ponieważ niemal z reguły występowali osobno dwaj pierwsi, osobno dwaj drudzy, możnaby mniemać, iż byli z dóch różnych matek. Córka Agnieszka, w l. 1443-48 zakonnica w Owińskach, miała zapis czynszu rocznego i świadczeń w naturze od brata Przedpełka, procesowała się zaś o to i o posag z Przedpełkiem i Swiętopełkiem (P.14 k.180v; 15 k.161v; 17 k.124v). Była więc zapene z tej samej matki co i oni.

1) Mirosław z Bytynia, syn Bieniaka, występował 1430 r. (P.11 k.22). Kanonik poznański 1437 r. (P.14 k.7v). Miał 1442 r. obok brata Wyszoty termin z Katarzyną Wyskocińską niegdy Pierwoszewską (P.14 k.161v). Żył jeszcze 1452 r. (P.18 k.48v).

2) Wyszota B., z Bytynia, syn Bieniaka, występował 1436 r. (P.13 k.177), nazwany w r. 1440 "niegdy z Bytynia" (P.14 k.83). Winien był t. r. okazać list rezygnacyjny na dobra Srzem i Chalino (ib. k.80). Wyszota "ze Srzemu" okazał t. r. wobec Mikołaja Wydzierzewskieogo swą część dziedziczną w Bytyniu, odpuszczoną mu przez ojca (ib. k.82), a Fiema, żoną Wierzbięty z Sierakowa, skasowała na jego rzecz swą oprawę na Srzemie i Chalinie (ib. k.135v), jednak jeszcze tego samego roku pisany "z Bytynia" (ib. k.141v). Wiódł 1443 r. sprawę o Sierosław z Jadwigą żoną Wincentego Sokołowskiego, panią wienną (ib. k.169). Był 1444 r. wicechorążym poznańskim (G.). Kupił 1446 r. od Marcina z Witkowic ósmą część w Grzegorzewie w p. pozm. (P.1379 k.131v), przy czym od Klimki wdowy po Janie z Gądek, otrzymał jej prawo oprawne i wienne na tej wsi (ib. k.136v). T. r. od Małgorzaty z Młodawska, żony Grzegorza Młodawskiego, kupił za 400 grz. jej ojczystą wieś Gądki (ib. k.138; P.15 k.137). Z Dorotą, żoną Bernarda z Wysocic, dokonał t. r. zamiany dając jej dwa łany w Jabłonkach w p. pozn. i sumę 100 grz. w zamian z ósmą część Rościegniewic i Gorgoszewa w p. pozn. (P.1379 k.156v). Był w r. 1447 wspólnie ze swym niedzielnym bratem ks. Mirosławem dziedzicem w mieście Bytyń i wsi Gądki (ib. k.182v). Umarł w r. 1447 (P.15 k.203; 17 k.11n; Py.9 k.91v; 12 k.63v). Jego syn Mikołaj, o którym niżej, i inny syn, Przedpełk, o którym raz tylko w r. 1447).

Mikołaj Bytyński, syn Wyszoty, miał w 1447 r. wraz z bratem Przedpełkiem termin z Mościcem z Koźmina (Py.9 k.91v; 12 k.63v). i t. r. on sam z Swiętopełkiem z Kurnatowic (P.17 k.62), a w r. 1448 z Piotrem, kantorem poznańskim, i Wincentym, braćmi z Pniew (ib. k.120, 193). W r. 1452 otrzymał zapis 120 zł. w. od Jana z Jabłonowa, Andrzeja z Rogalina, kanonika poznańskiego, Grzegorza z Młodawska i Mikołaja Swirkosza z Pigłowic (ib. k.90). Od Jana Jabłonowskiego kupił 1462 r. za 400 grz. trzecią część miasta Bytynia (P.1384 k.148). Na połowie tego miasta i na dwóch łanach w Rościegniewicach oraz na dwóch ogrodach w tej wsi i w Gorgoszewie oprawił t. r. posag 200 grz. żonie swej Jadwidze (ib. k.148v). Od Jana i Macieja, braci z Witkowic, kupił 1472 r. za 200 grz. ósmą część w Gorgoszewie i ósmą w Rościegniewicach oraz części w Witkowicach (P.1385 k.131v). Od Tomasza z Witkowic kupił 1474 r. za 80 grz. część w Witkowicach (P.1386 k.15v). Dziedzicem części w Witkowicach i Rościegniewicach był i w l. 1489-94 (P.22 k.159v; 1383 k.21v). W r. 1506 na czwartej części Witkowic, na czwartej części Rościegniewic i na dwóch częściach w Gorgoszewie oprawił posag 60 grz. drugiej swej żonie Elżbiecie Sarbskiej, córce Andrzeja (P.1390 k.86v). W r. 1508 nabył sposobem wyderkafu od Jakuba Kunowskiego za 38 zł. w. dwa łany w Rościegniewicach (P.1391 k.1). W r. 1515 Elżbieta, już 2-o v. żona Jana Młodawskiego, drugiemu swemu mężowi sprzedała sposobem wyderkafu za 124 grz. oprawę otrzymaną od pierwszego męża (P.1392 k.53v). Dzieci Mikołaja: Maciej z pierwszej żony, żyjący w r. 1516 (P.866 k.339), i Jadwiga. Ta Jadwiga, cysterka owińska, spadkobierczyni bezdzietnego brata Macieja B., miasto Bytyń i części Rościegniewuc, Witkowic i Gorgoszewa oraz całą pustkę Będowo sprzedała za 2.000 grz. w r. 1526 Piotrowi Konarzewskiemu, sędziemu kaliskiemu (P.1393 k.107v). Jadwiga była ksienią w Owińskach 1542 r. (P.1394 k.557v). Jej spadkobiercami byli 1577 r. synowie i córki Wincentego Sapieńskiego (P.929 k.841).

3) Przedpełk Bytyński, syn Bieniaka, występował w r. 1434 (P.12 k.250). Otrzymał 1442 r. cesję ćwierci bliższości od czwartej części miasta Bytynia od Domarata niegdy Bytyńskiego (P.14 k.98), a t. r. obok brata Swiętopełka dostał zapis 160 zł. w. od Dobrogosta Koleńskiego, podsędka poznańskiego (ib. k.134v). Jako "niegdy z Bytynia obecnie z Pożarowa" zeznał 1443 r. sumę 11 grz. Piotrowi z Chojnicy (ib. k.202v). W l. 1444-45 pisany był z M. Lutomia, trzymał bowiem połowę tej wsi dziedzicznej Bodzęty i Jana z Lutomia (P.15 k.1v, 61, 92). Z przeprowadzonych 1445 r. działów z bratem Swiątoszem dostały mu się sumy na Małym Lutomiu (P.15 k.80). W l. 1445-48 pisany "niegdy z Bytynia" (P.17 k.51, 121).

4) Świętopełk, Świętosz z Bytynia, syn Bieniaka, z działów z bratem Przedpełkiem dokonanych 1445 r. dostały mu się sumy u brata Wyszoty (Wyszka) (P.15 k.80v), występował 1445 r. jako prokurator Katarzyny, wdowy po Marcinie z Kurnatowic (P.15 k.113v). Płacił winę 1446 r. siostrze Agnieszce (ib. k.161v). Od Jadwigi wdowy po Tomaszu z Konarzewa, kupił t. r. za 70 grz. jej części ojczyste w Kurnatowicach w p. pozn. (P.1379 k.131v). i już 1447 r. pisany z Kurnatowic (P.17 k.62), a 1448 r. "niegdy z Bytynia" (ib. k.12). Niewatpliwie po nim poszli Kurnatowscy h. Łodzia piszący się z Bytynia.

5. Bodzęta Bytyński, syn Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, występował w l. 1403-20 (Księga ziem. pozn., nr 1387, 2386, 2520, 2587, 2613; Piekosiński, Wybór, nr 1158; P.6 k.84). Pisany 1406 r. z Młodawska (Księga ziem. pozn., nr 2625, 2650).

6. Piotr, Pietrasz Bytyński, syn Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, występował w l. 1400-28 (Piekosiński, Wybór, nr 110; Księga ziem. pozn., nr 1294, 1320, 2386, 2509, 2587, 2613, 2622, 2650). Może ten sam nazwany Witkowskim 1406 r. (ib., nr 2567). Między nim i Bieniakiem arbitrzy dokonali 1428 r. działu (P.10 k.55). Jego żoną była 1424 r. Krystyna (P.7 k.166), która w r. 1428 miała termin z Bieniakiem (P.10 k.4). Krystyna z Bytynia, chyba ta sama, miała 1443 r. termin z Tomisławem z Bieczyn (Kośc.17 k.368). Zob. tablicę.

@tablica

Tomek z Bytynia miał w r. 1438 termin z Dorotą z Witkowic (P.14 k.49v). Jan z Bytynia w imieniu Jana, syna zmarłego Fryderyka z Pożarzyna występował przeciwko Zygmuntowi Sokołowskiemu o Chomęcice (P.17 k.132v). Może ten sam Jan Bytyński z Jabłonowa miał 1452 r. termin z synami zmarłego Dersława niegdy z Myszkowa (P.18 k.13).

Z powyższymi chyba nic wspólnego nie miał Mikołaj B. ze wsi Grodziszczko, który 1660.26/VII r. zaślubił Katarzynę Sujkowską z Żegowa (LC Niepruszewo). Zofia B., w r. 1712 żona Stanisława Konińskiego.

Bziccy h. Ciołek
Bziccy h. Ciołek z Bzitego w ziemi chełmskiej. Andrzej, kasztelan chełmski 1565 r. (P.1397 k.402). Aleksander 1668 r. oprawił posag 600 zł. żonie swej Marii Siedleckiej, córce Mikołaja (N.225 k.591v). Oboje wydzierżawili od wdowy Anny Trzcińskiej wsie Bilewo i Smolniki (I. Kon.60 k.915). Siedlecka była 2-o v. za Janem Zaruskim. Bezpotomna, już nie żyła 1690 r. (W.29a k.50, 90).

Bzowscy h. Nałęcz
Bzowscy h. Nałęcz(?) wzięli nazwisko od wsi Bzowa w p. pozn., koło Czarnkowa, ale przedtem, w XV w. byli dziedzicami we wsi Bobolczyno (dziś Bubulczyn) w parafii Ostroróg, od której to wsi zwali się Boboleckimi. Ślad tego ich pierwotnego stanu posiadania zachował się i w stuleciach następnych, kiedy pisali się Bzowskimi z Bobolczyna. Ich herbem był zapewne Nałęcz, do nich bowiem należy chyba zaliczyć Annę Bobolecką tego właśnie herbu, żonę Hieronima Brzeźnickiego, burmistrza poznańskiego, matkę Jakuba Brzeźnickiego, sufragana poznańskiego, zmarła w r. 1553).

Tomiła, wdowa po Wojtku z Bobolczyna 1405 r. (P.2 k.286v). Pani Dzierżka z Bobolczyna 1409 r. (P.3 k.85v). Żyła jeszcze 1428 r., kiedy występowała jako matka Sędziwoja (P.10 k.136). Bratem tego Sędziwoja był Iwan, nie żyjący w r. 1446, ojciec Jadwigi, wówczas też nie żyjącej (P.15 k.193). Sędziwój z Bobolczyna miał za żonę Luchnę, wspomnianą obok teściowej już w r. 1412 (P.3 k.188, 193), żyła jeszcze w 1427 r. (P.8 k.43v, 148). Sędziwój (Sadek, Sąd) na połowie Bobolczyna oprawił 1435 r. posag 50 grz. drugiej swej żonie Elżbiecie (P.1378 k.71). Miał 1445 r. termin z Mikołajem i Wincentym braćmi niegdy z Brodziszewa (P.15 k.131). Już nie żył w r. 1446, kiedy owi bracia zwolnili z pozwów i przypozwów jego synów Krzywosąda i Andrzeja z Bobolczyna, których przypozwali byli do terminu ich zmarłego ojca w sprawie spadku po zmarłym ich stryju Iwanie i jego córce Jadwidze, teraz zaś zrzekli się prawa bliższości do 70 grz., które Iwan wniósł na Bobolczyno (P.15 k.193). Był jeszcze i trzeci syn Sędziwoja, Jan, który w r. 1448 miał termin z Wincentym Czurzydłą z Bielaw (P.17 k.141. Nie wiem w jakim stasunku do synów Sędziwoja pozostawali bracia z Bobolczyna, Jan, Mikołaj i Dobrogost, który t. r. miali termin z tymże Wincentym z Bielaw (ib. k.121), a w r. 1459 z Przybkiem Sławieńskim (P.18 k.294v). Nie wiem również czym był dla nich Wincenty Bobolecki, którego żona Agnieszka miała 1490 r. posag 30 grz. oprawiony na Bobolczynie, a którrzy żyli oboje i w r. 1491 (P.21 k.172v, 216). Spośród synów Sędziwoja, Andrzej Bobolecki oprawił 1450 r. posag 70 grz. żonie Annie i skwitował jednocześnie jej rodzonego brata Tomasza ze Srzemu z jej dóbr ojczystych i macierzystych (P.1381 k.9). Jan, syn Sędziwoja, mąż Barbary, córki Romana z Goleńczewa, oprawił jej 1464 r. na jej częściach w Bobolczynie posag 50 grz., ona zaś część ojczystą w Golenczewie sprzedała wtedy za 100 grz. Maciejowi z Nieczajny (P.1393 k.260). Barbara 1464 r. płaciła winę z Golenczewa, bo nie stanęła z pozwu Marka niegdy Palędzkiego, obecnie w Golenczewie (P.19 k.108). Jan i Barbara występowali jeszcze 1478 r., kiedy to ona miała termin ze swym szwagrem Krzywosądem (P.855 k.68). Jan, dziedzic w Bobolczynie, kwitował 1481 r. Mikołaja Oporowskiego z ojcowizny i macierzyzny swej w Oporowie (P.855 k.114). Barbara nie żyła już 1485 r., a wniosła była na część mężowską z Bobolczynie 50 grz., wobec czego Jana pozywali o zwrot tej sumy jej siostrzeńcy (P.21 k.9, 38v). Nie żył już i on w r. 1487, kiedy to synowie brata Krzywosąda, także już zmarłego, Jakub, Stanisław, Andrzej i Mikołaj, rodzeni bratankowie i spadkobiercy Jana, mieli sprawę z rodzeństwem Golenczewskimi o uiszczenie 10 grz. (ib. k.100, 108). Ci bracia w 1488 r., otrzymali poręczenie od Marka Golenczewskiego, iż dzieci owego Marka nie będą ich niepokoić z tytułu prawa bliższości do 50 grz. wniesionych orzez ciotkę Barbarę Bobolecką na Bobolczyno (P.22 k.150v). Czterej powyżsi bracia Boboleccy zamienili Bobolczyno na Bzowo i poczęli zwać się Bzowskimi.

I. Jakub Bobolecki, potem Bzowski, syn Krzywosąda, występował 1494 r. jako brat stryjeczny Marcina Strzępińskiego i zmarłego już Sędziwoja Strzeleckiego (Kośc.230 k.31). Wraz z braćmi Stanisławem, Andrzejem i Mikołajem świadczył 1496 r. gotowość dokonania rozgraniczenia Bobolczyna od Oporowa Wojciecha Oporowskiego (P.856 k.184). W r. 1507 przeprowadził ze swymi trzema braćmi działy Bobolczyna (P.1390 k.13v). Wraz z braćmi Mikołajem i Andrzejem oraz bratankami po już zmarłym bracie Stanisławie dali 1513 r. Bobolczyno wraz z dopłatą 400 grz. Andrzejowi i Janowi braciom Bzowskim cz. Bienińskim, w zamian za Bzowo i Grabowiec, wsie położone koło Czarnkowa (P.786 s.456; 865 k.367v, 368). W r. 1514 zobowiązał się swej bratowej Jakubowej oprawić posag na tych częściach Bzowa i Grabowca, które przypadną mu w dziale (P.866 k.112). W r. 1520 swoje części w Bzowie i swą połowę we wsi Golcz w p. pozn. dał bratu Mikołajowi, zatrzymując jednak ich dożywocie (P.1391 k.48v, 49v). Żył jeszcze 1523 r. (ib. k.58v).

II. Stanisław z Bobolczyna, syn Krzywosąda, wspólnie z bratem niedzielnym Mikołajem wyderkowali 1487 r. części w Bobolczynie za 30 grz. Wincentemu Sławieńskiemu (P.1387 k.68). Czy nie ten to Wincenty Sławieński od posiadanych części przezywał się Boboleckim i o nim to była mowa wyżej? Stanisław na częściach w Bobolczynie, mających mu przypaść z działu braterskiego, oprawił 1493 r. posag 60 grz. żonie Katarzynie, córce Jana Przystanowskiego (P.1388 luzy k.4). Katarzyna występowała 1495 r. jako mająca oprawę na Bobolczynie (P.1383 k.86v). Stanisław w 15077 r. otrzymał z działu braterskiego części w tej wsi (P.1390 k.134v, 135). W 1513 r., w chwili dokonywania przez braci zamiany Bobolczyna na Bzowo, już nie żył, a ściślej mówiąc zaginął gdzieś bez wieści, bowiem bracia Jakub i Mikołaj poręczyli Bzowskiemu, iż stawią do akt Stanisława, jeśli powróci do kraju, stawią też synów, gdy tylko ci dojdą lat, celem potwierdzenia dokonanej teraz transakcji zamiennej (P.865 k.376v). Synowie Stanisława: Jan, Jakub, Sędziwój i Erazm, obok stryjów współdziedzice w Bobolczynie, w chwili dokonywania przez tych stryjów transakcji zamiennej byli jeszcze nieletni. W r. 1517 działając w asyście stryja Mikołaja całe swe części w tej wsi dali Janowi Binińskiemu w zamian za Bzowo, czyli praktycznie rzecz biorąc potwierdzili zamianę z r. 1513. Jednocześnie jednak przypadajacą im część Bzowa sprzedali za 200 grz. stryjowi Mikołajowi (P.1392 k.113v). Jakub, Sędziwój i Erazm Boboleccy w r. 1523 od Wawrzyńca Ozdbińskiego otrzymali zapis pięciu i pół grzywien czynszu rocznego wyderkafowego od sumy 80 grz. na Jabłonowie (P.11392 k.531). Z nich Jakub był niewątpliwie identyczny z Jakubem, już nie żyjącym w r. 1561, ojcem sióstr: Małgorzaty, wtedy żony Jakuba Bąkowskiego, mieszczanina kcyńskiego, i panny Doroty (P.903 k.728v). Owa Małgorzata, zwała się jeszcze Bobolecką, kwitowała po swym stryju Januszu(!) Boboleckim (Kc.115 k.356v). Erazm Bobolecki kwitował 1530 r. stryja Mikołaja ze swej części sumy 100 grz. którą Mikołaj zapisał był jemu i jego braciom, Janowi, Jakubowi i Sędziwojowi (P.871 k.627v). Jan Bobolecki natomiast, najstarszy z synów Stanisława, w r. 1523 swą część w Bobolczynie dał stryjowi Mikołajowi w zamian za połowę łana i dziewiątą część borów i folwarku w Bielejewie (P.1391 k.58v, 59). Żył jeszcze 1553 r., kiedy części w Bielejewie dał swym braciom stryjeczno-rodzonym, Wojciechowi, Melchiorowi i Dobrogostowi Bzowskim, synom Stanisława (P.1396 k.110v). Nie żył 1556 r. zastrzelony z rusznicy w Prusinowie przez Macieja Włościejewskiego (P.897 k.302). Był bezpotomny.

III. Andrzej Bobolecki, syn Krzywosąda, wspólnie z braćmi niedzielnymi w Bobolczynie 1495 r. (P.1383 k.86v), uczestniczył w przeprowadzonych 1507 r. działach braterskich owej wsi (P.1390 k.134v, 135), a w r. 1513 w transakcji wymiany Bobolczyna na Bzowo (zob. wyżej). Swoje części w Bzowie dał 1523 r. bratu Mikołajowi, który zapisał mu na tej wsi 8 grz. czynszu rocznego (P.1392 k.524v, 525).

IV. Mikołaj Bobolecki, syn Krzywosąda, u schyłku życia nazwany też Bzowskim, obok braci niedzielny dziedzic w Bobolczynie 1487 r. (P.1387 k.68), dokonał 1507 r. działu tej wsi z braćmi (P.1390 k.134v, 135). Nabył 1512 r. od Stefana Bielejewskiego sposobem wyderkafu za 6 grz. łan osiadły w Bielejewie (P.1391 k.21v). Uczestniczył 1513 r. w zamianie Bobolczyna za Bzowo i pustkę Grabowiec (zob. wyżej). Jego żoną była Judyta (Judka) Sobocka, córka Dobrogosta. Na połowie części w Bzowie i Grabowcu należnych mu z działu z braćmi Andrzejem i Jakubem oraz bratankami po Stanisławie, oprawił 1514 r., tej żonie 100 kop gr. posagu (P.1392 k.20). Nabywszy od wspomnianych bratanków ich części w Bzowie, zapisał im w r. 1517 dług 100 grz. (P.866 k.403). Otrzymał 1520 r. od brata Jakuba jego części w Bzowie i połowę wsi Golcz (P.1391 k.92v), a 1523 r. od brata Andrzeja jego część w tychże dobrach (P.1392 k.524v) w zamian za czynsz roczny 8 grz. (ib. k.525). Połowę wsi Golcz sprzedał t. r. za 260 grz. Maciejowi i Sędziwojowi braciom Czarnkowskim (P.1391 k.57v). Dziedzic w Ossowie, kupił t. r. za 600 grz. od Jana i Marcina braci Przetockich połowę Bielejewa w p. pozn. (P.1392 k.509). W r. 1527 dla swych dzieci Wojciecha, Melchiora, Dobrogosta i Anny oraz dla administrowania Bzowa i połową Bielejewa mianował na wypadek swej śmierci opiekunów, między innymi żonę Judytę cz. Judkę Sobocką i Andrzeja Sobockiego (P.1393 k.178v). Występował 1531 r. jako stryj Barbary z Przystanowskich Chraplewskiej (ib. k.411). Nie żył 1537 r. (P.1394 k.109). Owdowiała Judyta żyła jeszcze 1538 r. (ib. k.172v). Córki Mikołaja, "Boboleckie alias Bzowskie": Anna, 1537 r. żona Melchiora Wilkowieckiego, Barbara zaślubiona 1-o v. w r. 1555 Wojciechowi Mieszewskiemu, 2-o v. w r. 1585 żona Jana Krassowskiego, pisarza grodzkiego gnieźnieńskiego, Katarzyna, niezamężna 1560 r., dostała wtedy w skutek dokonanych działów braterskich zaspis posagu 400 zł. (P.902 k.154v), zaślubiła 1563 r., krótko po 15/II, Marcjana Mierzewskiego, burgrabiego ziem. poznańskiego, starostę racięskiego, i żyła z nim jeszcze 1584 r. Była jeszcze, jak się zdaje, córka za Jabłonowskim (P.145 s.967). Synowie: Wojciech, Melchior i Dobrogost.

1. Wojciech Bzowski (tylko we wczesnej młodości nazywany jeszcze Boboleckim, częściej Bzowskim alias Boboleckim), syn Mikołaja i Sobockiej, nieletni 1527 r., (P.1393 k.178v), bawił chyba 1538 r. za granicami krajum bo transakcja młodszych braci mówi o nim jako o nieobecnym (P.1394 k.172v). Od swej ciotki Anny Golinczewskiej, wdowy po Dobrogoście Sławieńskim, spadkobierczyni brata Macieja Golinczewskiego, podsędka poznańskiego, otrzymał 1549 r. połowy w Golinczewie i Nieczajnie w p. pozn. i wsi Stare w p. gnieźn. (P.888 k.55; 1395 k.446). Dała mu też wtedy swe części w tych dobrach panna Katarzyna Golinczewska, Golinczewo i Stare oraz części w Nieczajnie otrzymane od nich dał Wojciech t. r. swemu rodzonemu wujowi Mikołajowi Sobockiemu (P.1395 k.469), ale wiem i o tym że 1549 r. sprzedał części w Golinczewie i Nieczajnie Piotrowi Górskiemu (ib. k.398). Żeniąc się 1553 r. z Jadwigą Cmachowską, córką Piotra, oprawił jej krótko przed ślubem, 13.VIII, na połowie Bielejewa posag 700 zł. (P.1396 k.120). Wspólnie z nimi t. r. od stryjecznego brata Jana Boboleckiego otrzymal jego części w Bzowie (ib. k.110v). Działów braterskich dokonano 1560 r. Dostał wtedy Wojciech połowę Bielejewa i dopłatę 2.000 zł. (P.902 k.154v). Żona jego Jadwiga była t. r. współdziedziczką po zmarłym ojcu w Cmochowie, Kłodziejsku, Pożarowie i Pierwoszewie (ib. k.707). Wojciech od Macieja Punińskiego oraz Marcina i Piotra Przecławskich kupił wtedy sposobem wyderkafu za 1.500 zł. części w Pierwoszewie Kłodziejsku i Pożarowie (P.1396 k.816v), ale 1561 r. ów wyderkaf im odprzedał (P.903 k.481). W 1562 r. od Łukasza i Jana Kluczewskich kupił za 8.000 zł. części w Cmochowie, Pierwoszewie, pustkach Pamięcinie i Sniatach (P.787 k.46v; 904 k.597), a t. r. połowę Bielejewa sprzedał za 5.000 zł. Stanisławowi Ordzińskiemu (P.1397 k.157v). Żonie swej, która skasowała swą oprawę na Bielejewie (P.904 k.512), oprawił t. r. 700 zł. posagu na świeżo kupionych dobrach (P.1397 k.159). Umarł między r. 1563 a 1569 (P.905 k.92v; Kośc.249 k.77v). Jadwiga Cmachowska jako wdowa imieniem synów Jakuba, Mikołaja i Jana skwitowała w r. 1570 Melchiora z zapisu dotyczącego poddaneogo z Bielejewa (P.917 k.787). Jako żona 2-o v. Jana Przecławskiego, sprzedała w r. 1578 za 5.000 zł. części w Cmachowie, Pierwoszewie i Pamięcinie swym synom: Jakubowi, Mikołajowi i Janowi, którzy ze swej strony zapewnili siostrze Katarzynie 1.300 zł. posagu (P.931 k.378v, 385). Intromitowani zostali do owych dóbr 1579 r. (P.932 k.827v) i ponownie 1580 r. (P.935 k.336), a znów 1585 r. (P.945 k.396). Jadwiga, jak się zdaje, wtedy jeszcze żyła. Córka Katarzyna wyszła 1585 r. za Łukasza Chłapowskiego i żyła z nim jeszcze 1590 r. Z synów, o Mikołaju wiem tylko tyle, że żył w l. 1578-80 (P.931 k.385; 935 k.336). W r. 1583 mowa o nim jako o już zmarłym (P.940 k.572v).Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona47484950[51]5253Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników