Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona46474849[50]515253Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Byszewscy h. Jastrzębiec 1.
Stanisław z Drozdowa, stolnik łęczycki, dziedzic Swinic w wojew. sieradzkim, w r. 1731 mąż Petroneli Walewskiej (I. Kon.76 k.398). Nie żyli już oboje w r. 1753, kiedy to występowały ich dzieci: syn Ignacy oraz córki Konstancja i Domicela, panny dojrzałe (I. Kal.196/8 k.151v).

Antoni i Ludwika z Jaraczewskich, już nie żyjąca w r. 1739, rodzice Stanisława, występującego t. r. (I. Kon.77 k.139), w r. 1753 nazwanego jedynym spadkobiercą zmarłych rodziców (ib.78 s.728). Józef, mianowany komendarzem nakielskim, składał przysięgę 1759 r. (N.211 k.342v). Jan z Drozdowa, kapitan wojsk koronnych, dziedzic dóbr Piaski w p. szadk. i Topola w wojew. łęczyckim, oprawił w r. 1760 posag 6.000 zł. żonie swej Apolonii Przyłuskiej, córce Aleksandra i Salomei Karśnickiej (P.1330 k.218).

Franciszek, w r. 1763 posesor Kurowa, wsi dziedzicznej Fabiana Parczewskiego (I. Kal.204/5 k.174). Franciszek zaślubił 1766.16/VIII r. w Gnieźnie Annę Gorczyńską (LC Katedra).

Arnold, pułkownik przedniej straży wojsk koronnych 1768 r., dostał w r. 1774 z dóbr pojezuickich Cekowo i Stropieszyn w wojew. kal. (Boniecki: I. Kal.214/6 k.267). Generał major wojsk koronnych, mianowany 1775 r., pułkownikiem i szefem nowo-erygowanego pułku lekkiej przedniej straży wojsk koronnych (Boniecki). Ożenił się z Katarzyną Skórzewską, córką Michała, podkomorzego poznańskiego, i Ludwiki Czapskiej, kasztelanki gdańskiej. Dziedzic Okęcia, Rakowa (Rakowca?), Załuusk, Zbana, Opacza Wielkiego i Małego, Michałowic w p. warszaw., skwitował

Byszewscy h. Jastrzębiec 2.
@tablica

1776 swego teścia z 3.000 zł. posagu (Py.158 k.468). Wzajemne dożywocie z żoną spisał 1777 r. Order Sw. Stanisława otrzymał 1778 r. (Boniecki). Mianowany 1787 r. (ok. 7/III) podkoniuszym nadwornym kor. (Gazeta Warsz.). Dobra pojezuickie Stropieszyn, Bugaj i Holendry w Stropieszynie cedował 1787 r. (za konsensem królewskim z 1780.30/IX r.) Krzysztofowi Celińskiemu, skarbnikowi czernihowskiemu (I. Kal.227 k.101). Komenerujący dywizją wielkopolską, został 1790 r. generałem lejtnantem (Boniecki; I. Kal.231 k.232v). Posłował z ziemi warszawskiej za Sejm Wielki. Dostał 1790 r. order Orła Białego. Katarzyna ze Skorzewskich umarła 1797.12/V r. (Nekr. Obra; Nekr. Owińska; Nekr. Przemęt). Arnold zmarł w r. 1800 (Pol. Sł. Biogr.). Syn jego Jakub, dziedzic Baranowa w cyrkule lubelskim, mając 25 lat zaślubił 1808.23/X r. Antoninę Skorzewską z Parczewa, majacą lat 22 (LC Wysocko). W 1818 r. mieszkał w Rososzycy (LB Ołobok). Ich syn Arnold Walenty Aleksander Atanazy ur. w Wąsowie 1830.2(?)/I r., ochrzcz. 3/I (LB Witomyśl). Córka Marcjanna, żona Dionizego Taczanowskiego, dziedzica dóbr pleszewskich, potem w Węgrzynowie mieszkającego, zmarłego w Pleszewie 1842.29/I w wieku lat 75.

Katarzyna zaślubiła 1774.22/IX r. w Jabłkowie Józefa Kałowskiego i żyła z nim jeszcze w r. 1776. Jadwiga i jej mąż Michał Kozubski, oboje już nie żyli 1782 r.

Franciszek z Drozdowa, rotmistrz pułu straży przedniej, mąż Takli Potockiej, córki Maksymiliana, chorążego żytomierskiego, i Katarzyny Łętkowskiej, córki Macieja Łętkowskiego, stolnika łęczyckiego, z przeprowadzonych 1786 r. działów z Józefem B., mężem stolnikówny Marcjanny Łętkowskiej, rodzonej ciotki swej żony, otrzymał schedę, na którą składały się: Wieś Krzewata koło Kłodawy w wojew. łęczyckim i Tarchalin w wojew. poznańskim (P.553 k.22). Oboje małżonkowie sprzedali Tarchalin 1787.13/I r. za 75.000 zł. Janowi pruskiemu (P.11364 k.185v; 1375 k.155). Żyli jeszcze 1788 r. (I. Kal.228 k.407v).

Brygida, córka dziedziców Gałęzowa, ochrzcz. 1801.9/VIII r. (LB Sobota). Ur. Antoni, robotnik, i Marianna z Nowakowskich, rodzice Magdaleny, ur. w Gnieźnie 1823.5/IX r. (LB Św. Trojca, Gniezno). Eustachy, syn Stanisława i Ludwiki, dożywotni posesor Chłędowa w p. gnieźn. a po ojcu Olszówki w Król. Pol., umarł w Chłedowie 1833.23/VIII r., majądc ok. 32 lat (LM Witkowo). Ludwik, pochodzący z Krakowskiego, mający lat 28, zaślubił 1839.8/X r. Ludwikę Wiesiołowską ze Strzyżewa, majacą lat 20 (LC Kotłów). Marcin z Drozdowa zaślubił w Krakowie 1883.23/X r. Teresę Dąmbską (Dz. P.). Irena z Podczaskiej wd. B-a ze Złotkowa w p. kon. 1865 (H. Przysieka). Stefan i Maria B-cy w 29 l. Głogowę p. mogil. (398 h.)

W księgach inskrypcji grodzkich poznańskich z r. 1768 (1345 k.152v), znajduje się zapis, mocą którego Jan B. dostał części w Chłędowie od rodzeństwa Stefana, Heleny i Antoniny Makoszyńskich. Jest to nieudolny falsyfikat z pierwszej połowy XIX w., dokonany jednak chyba ze względu na owych Makoszyńskich, nie Byszewskich.

Byszkowscy ze wsi Byszkowy
Byszkowscy ze wsi Byszkowy w p. nakiel. Mikołaj Byszkowski pozywał 1490 r. Katarzynę, wdowę po Włodku z Danaborza (P.22 k.185). Jan już nie żył 1536 r., kiedy wdowa Katarzyna, dziedziczka połowy tej wsi, sprzedała ową połowę za 300 grz. zięciowi Wojciechowi Dziembowskiemu (N.213 k.61). Wojciech od Macieja Grabowskiego nabył 1539 r. sposobem wyderkafu za 12 grz. pusty łan "Jęndrzejowiski" oraz połowę pustego ogrodu w Grabowie p. nakiel. (G.335 a k.238). Regina, żona 1-o v. Wojciecha Dziembowskiego (a więc córka wspomnianych wyżej Jana i Katarzyny), 2-o v. 1556 r. Stanisława Staruchowskiego. Paweł swoją połowę wsi Byszkowy sprzedał 1556 r. za 600 grz. Piotrowi Smoguleckiemu (P.1396 k.382v). Jan, sługa Nieżychowskich, zabity 1597 r. w karczmie wsi Bobkowice (Kośc. 277 k.314v). Stanisław, nie żyjący 1625 r., po którym wdowa Dorota z Ryszewa, żona 1-o v. Jana Czarnotulskiego, była wtedy 3-o v. za Krzysztofem Dameckim (P.153 k.92v).

Bytkowscy, Bydkowscy h. Ostoja
Bytkowscy, Bydkowscy h. Ostoja z Bytkowa w p. pozn. Nie należał zapewne do Ostojów Andrzej B z Bytkowa, mąż Dobiesławy, która w l. 1387-88 miał terminy z Gniewomirem z Dąbrowy (Leksz. I, nr 217, 220, 371). Andrzej żył jeszcze 1397 r. (ib., nr 2564). Ostojczykiem był jego zięć Dobrogost, nazwany Bytkowskim 1393 r. (ib., nr 1490), a więc niewątpliwie już wtedy mąż jego córki Krzemki. Ten Dobrogost, pisany z Błociszewa, miał 1399 r. termin z braćmi z Górki o Roszkowo (Leksz. II, nr 2340, 2342). Dobrogost Błociszewski z Lubowni (de Lubom) miał 1401 r. termin z panią Dobiesławą Bytkowską (Księga ziem. pozn., nr 507, 510, 651), macochą swej żony Krzemki. Ta Dobiesława działała w asyście swych braci Przecława z Słowikowa i Jana z Murzynowa, kiedy w r. 1400 uzyskała termin przeciwko Wincentemu z Kobylnik o wieś Ossowo (ib., nr 57, 98). W sprawie między Dobiesławą a pasierbicą jej Krzemką, żoną Dobrogosta z Luboni, zapadł dekret 1401 r., mocą którego zrzekła się ona na rzecz pasierbicy oprawy na Bytkowie i winna była wrócić do swej ojcowizny w Ossowie (ib., nr 621). Dobrogost z Bytkowa miał 1402 r. termin z Krzywosądem ze Sławna (ib., nr 819). Na tym Krzywosądzie i jego braciach nabył 1403 r. posesję dziedzictwa w Bytkowie aż do śmierci Dobiesławy z Bytkowa i Ossowa, ich córki (ib., nr 1130). Dobrogost miał 1407 r. sprawę z Mikołajem Goreckim, kanclerzem kapituły poznańskiej (P.3 k.8). Wdowa, pani Grzymka(!) z Bytkowa, niewatpliwie identyczna z Krzemką żoną Dobrogosta, występowała z synem Jakuszem w l. 1413-21 (P.4 k.2; 7 k.13v). Bracia Jakub (Jakusz) i Andrzej z Bytkowa w l. 1425-45 (P.8 k.43; 14 k.49; 15 k.114). Obaj świadczyli 1426 r. Mirosławowi Jaskółce ze swego herbu Ostoja (P.8 k.68v). Żoną Andrzeja była Anna, wraz z którą miał 1445 r. sprawę z Świąchną, wdową po Janie z Golczewa (P.15 k.119). Oboje z Anną żyli jeszcze 1452 r., kiedy miała ona termin z Tomisławem z Rosnowa (P.18 k.42). Andrzej już nie żył 1469 r. (P.19 k.190). Jego synowie: Jan, Dobrogost, Marcin i Jakub. Córki: Anna, Małgorzata, Elżbieta i Terencja. Oni wszyscy w r. 1466 występowali w sprawie toczonej z braćmi z Rosnowa o połowę Golczewa po zmarłej matce (P.19 k.141v). Z córek, Małgorzata była 1482 r. żoną Adama Ocieskiego z Ocieszyna. Elżbieta chyba identyczna z Elżbietą B., której 1497 r. zapisał dług 80 grz. jej mąż Piotr Krzestkowski, dzierżawca w Bytkowie (P.856 k.267). Ponieważ Jakub B. wyderkował temu Krzestkowskiemu część w Bytkowie już 1487 r. (P.1387 k.66v), chyba wtedy był jego szwagrem. Jan B., który w r. 1448 miał termin z Ubychną, żoną Jakuba z Golcza, zapewne identyczny z Janem, synem Andrzeja, zwłaszcza, że i Andrzej miał t. r. termin z tą Ubychną (P.17 k.172v, 236v). Dobrogost, Marcin i Jakub, bracia niedzielni, płacili 1470 r. winę, bo nie stanęli z pozwu Macieja Wielżyńskiego (P.20 k.70), a w r. 1471 mieli z tym Wielżyńskim termin wszyscy czterej (ib. k.119, 130). Jan, Dobrogost i Jakub, dziedzice w Bytkowie, nabyli 1475 r. za 30 grz. od Jana Grodzieńskiego sposobem wyderkafu trzy łany we wsi Grodna p. pozn. (P.1386 k.23v). Ci trzej 1478 r. zobowiązali się między sobą, iż Jan i Jakub wyderkują czterech kmieci z Bytkowa za 50 grz. Dobrogostowi, ten zaś zrezygnuje im wieczyście całe swe części w tej wsi (P.855 k.74). Wszyscy trzej, niedzielni dziedzice w Bytkowie, zeznali 1482 r. dług 45 grz. jako posag za siostrą Małgorzatą, żoną Adama z Ocieszyna (ib. k.135v). Z nich, Jan występował 1506 r. jako wuj dzieci Bożęty Ryszewskiej (G.24 k.228), a w r. 1512 jako wuj Adama Ocieskiego (P.1391 k.23v). Całą wieś Bytkowo wraz z prawem wieczności spadłym po bratanku Jakubie, synu zmarłego już brata Jakuba, sprzedał 1517 r. za 350 grz. Janowi i Tomaszowi braciom z Wielżyna (ib. k.41). Jakub, dziedzic w Bytkowie, swoją trzecią część w tej wsi, uzyskaną z działu przeprowadzonego z powyższymi braćmi, sprzedał 1487 r. sposobem wyderkafu za 100 grz. Piotrowi Krzestkowskiemu (P.1387 k.66v), a w r. 1491 wyderkował to temuż Piotrowi za 160 grz. (ib. k.152v). Jak widzieliśmy wyżej, miał syna Jakuba. Ojciec i syn już nie żyli w r. 1517. Dobrogost był księdzem, plebanem w Droszewie, kiedy w r. 1487 swoją część we wsiach Bytkowo i Golcz dał bratu Jakubowi (ib. k.74). Zob. tablicę.

Bytkowscy h. Ostoja
@tablica

Bytkowscy, Bydkowscy
Bytkowscy, Bydkowscy z Bytkowa w p. pozn. stanowili odgałęzienie Krzestkowskich z Krzestkowic w p. pozn. Piotr Krzestkowski nabył w r. 1487 na wyderkaf za 100 grz. od Jakuba B. jego część w Bytkowie (P.1387 k.66v) i znów w r. 1491 nabył od tego Jakuba wyderkaf w tejże wsi za 160 grz. (ib. k.152v). W r. 1497 zapisał dług 80 grz. żonie swej Elżbiecie B. (P.856 k.267v), niewatpliwie siostrze tego Jakuba, która była żoną Piotra napewno już 1487 r. Piotr Bytkowski występował w r. 1496 jako wuj córek zmarłego Dobrogosta Myszkowskiego (P.856 k.224v). Był niewątpliwie identyczny z wymienionym wyżej Piotrem Krzestkowskim. Ten sam Piotr B. był w r. 1514 mężem Barbary Przystanowskiej (P.866 k.61), a już nie żył w r. 1521 (P.867 k.494), zaś Barbara, 2-o v. żona Tomasza Chraplewskiego 1522 r., swe części we wsiach Przestanki i Krzestkowice sprzedała wtedy za 3.000 zł. Andrzejowi Jaktorowskiemu, dziedzicowi w Jankowicach (P.1392 k.451v). Żyła jeszcze 1539 r., kiedy drugiego męża kwitowała z 250 grz. posagu oprawionego na częściach Chraplewa (P.878 k.220). Dzieci tego Piotra, zwące się Bytkowskimi: Dobrogost, Jan, Mikołaj, Andrzej i Katarzyna, rodzeństwo niedzielne, sprzedali 1522 r. za 50 grz. części ojczyste w Krzestkowicach Andrzejowi Jaktorowskiemu, a jednocześnie od Tomasza Chraplewskiego nabyli sposobem wyderkafu za 200 grz. połowę jego części w Chraplewie (P.1392 k.451v, 452). Mikołaj żył jeszcze w 1539 r. (P.878 k.220). Anna, córka tegoż Piotra, w l. 1521-30 żona Wincentego Otorowskiego, była potem 2-o v. w l. 1544-47 za Salomonem Staruchowskim.

Nie wiem, czy miał coś wspólnego z powyższymi Jan Bitkowski, w r. 1630 mąż Barbary Krochowskiej, córki Jana (P.1023 k.314).

Bytońscy h. Leliwa
Bytońscy h. Leliwa. Maciej, bezdzietny, nie żył już 1664 r. Nie żyła też wtedy i jego rodzona siostra Anna, żona Piotra Stockiego z p. łukowskiego (ZTP 31 s.282). Mikołaj i Barbara z Pacynowskich, córka Marcina i Zofii Trzyskiej (P.1144 k.250), mieszkali w l. 1669-71 w Glinienku. Ona wyszła 2-o v. za Jana Kwaśniewskiego i była 1702 r. wdową i potym drugim mężu (P.1142 III k.25v). Jej trzecim mężem był 1706 r. Stefan Kossowski (Kc.133 k.325). Żyła jeszcze 1708 r. (P.1144 k.250), nie żyła już 1713 r. (Kośc.311 s.101). Córki Mikołaja i Pacynowskiej: Anna Katarzyna, ur. w Glinienku, ochrzcz. 1671.15/XI r. (LB Chojnica), Zofia, żona 1-o v. Piotra Kunińskiego, 2-o v. w l. 1708-33 Stanisława Kunińskiego, Bogumiła, w r. 1714 żona Wawrzyńca Milewskiego. Synowie: Jan, ur. w Glinienku, ochrzcz. 1669.28/X r. (LB Chojnica), i Piotr. Ten ostatni pisał się "Leliwa". W r. 1717 trzymał dzierżawą od Anny z Rapackich Garzyńskiej Kurczewo w p. kal. (I. Kon.73 k.441). Był 1719 r. mężem Konstancji Godzimirskiej, wdowy 1-o v. po Pawle Stawickim (Py.157 k.42). W r. 1735 kwitował się z Kasprem Modlibowskim, cześnikiem wschowskim, dziedzicem Mokronosa, z zawartego w 1732 r. kontraktu dzierżawy tej wsi (I. Kal.171/3 s.443). Dzierżawcą Mokronosa nazwany jeszcze 1742 r. W 1745 r. dzierżawca Małgowa (LB Mokronos).

Zofia, w 1689 r. żona Stanisława Kaszewskiego (czy to nie pomyłka i czy nie powinni być Kunińskiego?). Jan i Elżbieta, rodzice Kaspra, ur. w Łowęcicach, ochrzcz. 1739.6/I r. (LB Cerekwica). Anna, w l. 1748-49 żona Piotra Karczyńskiego.

Bytyńscy h. Łodzia
Bytyńscy h. Łodzia, wyszli w Bytynia w p. pozn. Mikołaj B. z Łodzi, zwany najczęściej Starogrodzkim, był bowiem w l. 1378-1406 kasztelanem starogrodzkim (G.). Pozyskał w 1378 r. drogą zamiany dokonanej z cystersami z Ziemska (potem bledzewskimi) wsie Muchocin i Radgoszcz ok. Międzychodu, dając im w zamian za nie Rokitno (KDW III, nr 1756). Dziedzic w Bytyniu i w Młodawsku, trzymał w zastawie od Mroczka z Iwna Nojewo (Leksz. I, nr 29, 121, 141, 201). Pod r. 1389 wspomniany zamek w Bytyniu (ib., nr 582). Kasztelan żył jeszcze 1406 r. (Księga ziem. pozn., nr 2621). W r. 1387 występował wraz z żoną i synami (Leksz. I, nr 29). W r. 1388 mowa o żonie Katarzynie (ib., nr 354). Synowie jego: Wojciech, Mirosław, Jakub, Bieniak, Bodzęta i Piotr, córka Katarzyna występujaca w r. 1420 (P.6 k.83).

1. Wojciech, syn Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, występował w l. 1388-1401 (Leksz. I, nr 354, 558; Piekosiński, Wybór, nr 138). Chyba umarł przed r. 1403, bo nie widzimy go już w transakcjach rodzinnych z tego roku.

2. Mirosław, Miroszek, syn Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, pisany z Bytynia, Bytyńskim, czasem z Wojkowa, występował 1394 r. w imieniu ojca w sprawie z Sędziwojem Zaborowskim (Leksz. I, nr 1812). W 1402 r. kanonik poznański, altarysta kościoła poznańskiego, dziedzic w Bytyniu i Wojkowie (Księga ziem. pozn., nr 1000). Jako Miroszek z Wojkowa miał 1404 r. termin z Mirosławem ze Świekotek (ib., nr 1685). W l. 1407-8 wraz z braćmi Jakubem, Bieniakiem, Bodzętą i Piotrem miał terminy o Stęszew z Mościcem, kasztelanem poznańskim (P.3 k.26v, 30, 45v). W r. 1420 występował obok braci jako stryj Niemierzy z Kiszewa i Mroczka z Łopuchowa (P.6 k.83). W r. 1424 jako dziedzic w Bytyniu miał termin z Mikołajem z Przebędowa (P.8 k.7). Żył jeszcze 1425 r. (ib. k.54). Pod r. 1406 mowa o bratowej jego Daczce (Ksoęga ziem. pozn. nr 2735). Nie wiem którego z braci była żoną?Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona46474849[50]515253Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników