Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1
21 (Nr. 1) 1497
N. Mikołaj Jandrzychowski na 1/2 cz. Jandrzychowic w p. wschow. zap. 100 zł. pos. i t. w. ż. Małgorzacie ze strony jej N. Kaspra Rothemburg Zbarzewski jako brat (f. 12)

22 (Nr. 1) 1497
N. Jan Bronikowski na 1/2 cz-i Bronikowa p. wsch. zap. pos. 1. 300 grz. i t. w. ż. N. D. Barbarze, N. Andrzej Tworzański jako brat jej (f. 12v)

23 (Nr. 1) 1497
Panowie z Góry X. Wojciech schol. włocł., Jan kanonik poznański w im. w. i Piotra starosty człuchowskiego i Macieja braci swych, wraz z panią Jadwigą Gorską rodzicielką ich ręczą ND. Dorocie ż. Kaspra Zbarzewskiego iż całe allodium z dworem w Ossowejsieni p. wsch. uwolnić winni bo jej to za 130 zł. w. wyderkowali (f. 14)

24 (Nr. 1) 1497
N. Jan Gołaniecki 6 kmieci we wsi dziedz. Niechłód p. wschow. ND. Maciejowi Kaweckiemu dz-owi w Zakrzewie za 100 grz. wyd. (f. 14)

25 (Nr. 1) 1497
N. Piotr Spławski całe połowy cz-i wsi Wygnańczyce i Tylewice p. wsch. za 100 zł. w. wyd. ND. Małgorzacie Lgińskiej (f. 14v)

26 (Nr. 1) 1498
G. Dorota wd. po ol. G. Janie Gołanickim, niegdyś sędzim wschowskim, pozw. przez X. Mikołaja Krzyckiego proboszcza poznań., schol. i kanon. krak. i Jana jego rodzonego z Krzycka (f. 15)

27 (Nr. 1) 1498
N. Jan Bronikowski pannom Jadwidze i Elżbiecie cc. ol. Mikołaja Br. ustępuje dobra ich ojczyste w cz. Bronikowa (f. 15v)

28 (Nr. 1) 1498
N. Jan Czomnowo dziedzic w Lesznie na 1/2 cz-i wy Leszno p. wsch. i na całym all. i dworze zap. 50 kop pos. i t. w. ż. N. Zofii (f. 15v)

29 (Nr. 1) 1498
GD. Małgorzata Lgińska oblat. akt rezygn. 1/2 wsi Wygnańczyce i Tylewice, kup. przez nią od Piotra Spławskiego (f. 16)

30 (Nr. 1) 1498
N. Bernard Magnuszewski część dziedz. w Ossowejsieni kup. od matki, za 300 grz. zobow. się sprzedać GD. Katarzynie ż. GD. Jan Krzyckiego (f. 17) sprzedaje (f. 17v)

31 (Nr. 1) 1498
GD. Jadwiga Gorska za Wojciecha z Góry kancl. pozn., Jana kanon. pozn., Piotra i Macieja synów swych (f. 17)

32 (Nr. 1) 1498
G. Jan Krzycki z ż. Katarzyną ręczę N. Mikołajowi Ossowosieńskemu iż winni uwolnić część dziedz., którą Mikołaj kupił od Anny Heccelewy w Ossowejsieni (f. 18)

33 (Nr. 1) 1499
ND. Nankier Dłuski, na d. dziedz. w Długim i Kowalewie i na wójt. wschow., ż. Annie Morkowskiej, zap. pos. 250 zł. w. i t. w. na częściach należ. z działów braterskich (f. 19) Stanisław i Nankier, dziedzice w Długim St. i N. (f. 19v)

34 (Nr. 1) 1500
Barbara wd. po ol. Janie Bronikowskim, 2-o v. ż. Michała Wyczaszkowskiego, Wincenty Bronik., syn ol. Jana Bronikowskiego (f. 21)

35 (Nr. 1) 1500
Ugoda zawarta przez arbitrów GD. Andrzeja Dunina, Andrzeja z Włościewice, Jana Krzyckiego, Krzysztofa Dunina i Dybicza de Narratowo między paniami: Katarzyną ż. D. Frycza z I i Judytę Thoszową i Małgorzata ż. Mikoł. z Jędrzychowic (f. 21) Frycz z Jędrzychowic z Janem z Gorczyny ręcze za Kat. ż. Frycza (f. 21v)

36 (Nr. 1) 1500
Wincenty syn ol. Jana Bronikowskiego z I i Barbara wd. po ol. Janie Br. a obec. ż. Michała Wyciążkowskiego z II, sprawa o okaz. jej listu wiennego (f. 22)

37 (Nr. 1) 1500
Ugoda o zapis wienny ol. Winc. Syedlnickiego między jego spadkobiercami: a wdową po nim D. Agnieszką mającą opr. na 1/2 Schedlnicy (f. 23)

38 (Nr. 1) 1500
Jan, Kasper, Mikołaj, Piotr, dziedzice w Długim, bracia niedzielni (f. 23v)

39 (Nr. 1) 1500
Stanisław, Dawid (?) i Nankier, dziedzice w Długim, bcia niedzielni (f. 23v)

40 (Nr. 1) 1500
N. Piotr i Mikołaj Toosch dziedzice w Łysinie, Wygnańczycach, i Tylewicach (f. 24)Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników