Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona872873874875[876]877878879Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Piotrkowscy - Podlescy
Podgierscy
Podgierscy. Jan i żona jego Ewa Turska w r. 1662 uzyskali od Jadwigi Bieczyńskiej, wdowy po Jakubie Ponińskim, 2-o v. żony Wojciecha Dąbrowskiego, zapis długu 310 zł. (Kośc. 305 k. 66v). Tym małżonkom w r. 1663 Aleksander Głębocki zapisał dług 600 zł. (P. 1073 k. 1391v). Żona Ewa, jako siostra rodzona i współspadkobierczyni zmarłego Stanisława Turskiego kwitowała w r. 1681 Kazimierza Brudnickiego z 266 zł., z sumy 1.000 zł. zapisanej zmarłemu bratu (P. 213 I k. 112).

Agnieszka, córka urodz. P-go, zmarła w Hucie 1735.24/II. r. (LM Mogilno). Kasper, mąż Krystyny Dzierżawskiej, nie żyjącej już w r. 1753 uzyskał wtedy od swego syna Józefa, mającego rok 22-gi, cesję 800 zł. z sumy 2.000 zł. po matce na Rękawczynie M. (G. 98 k. 584). Kasper, syn zmarłych Macieja i Doroty Skrzetuskiej, wdowiec, żeniąc się powtórnie swej przyszłej żonie, Zofii Chwaliszewskiej, córce Mikołaja, zapisał 1753.30/V. r. przed ślubem dług 1.000 zł. Pobrali się 1753.12/VII. r. (G. 98 k. 599; LC Orchowo).

Podgórscy
Podgórscy, różni. Giwald, w r. 1469 mąż Małgorzaty Liskowskiej (Liszkowskiej) (N. 144 s. 109), którą w r. 1474 skwitował Piotr Samostrzelski z 23 grz. z racji wykupu pięciu łanów roli w W. Liszkowie, trzymanych przez nią od Piotra wyderkafem (N. 145 s. 13).

Dorota P-a, w latach 1529-1539 żona Andrzeja Sławińskiego ze Sławina w pow. kon. Inna Dorota P-a, w r. 1539 żona Mikołaja Luczydleńskiego, zobowiązała się całe dobra rodzicielskie we wsi Podgór w pow. kon. zrezygnować Dorocie zamężnej Sławińskiej, zaś ta Sławińska zobowiązała się rezygnować części po rodzicach we wsi Kępa M. w pow. kon. (I. R. G. Kon. 3 k. 147).

Szymon P. z żoną Małachowską w r. 1612 kwitował Jana Bronikowskiego ze 100 zł. (Kc. 126 k. 327). Mikołaj był w r. 1650 kwitowany przez Samuela Kaliszkowskiego, ojca nie żyjącego już Łukasza, służącego pod znakiem Mikołaja, z 220 zł. żołdu tego syna (P. 1061 k. 55). Jan i Anna, rodzice Wojciecha, ochrzcz. 1655.23/III. r. (LB Dokowy Mokre). Wojciech i Marianna, rodzice Jana Maurycego, ur. w Kowalewie, ochrzcz. 1690.26/VII. r., podawanego do chrztu przez pannę Annę P-ą (LB Skalmierzyce).

Jan i Helena, rodzice Zofii, ur. w Nieświastowicach, ochrzcz. 1708.30/III. r. (LB Popowo Kośc.). Ks. Marceli, pleban miłkowski w r. 1730 (Kal. 167 s. 192). Zofia wyszła 1734.2/II. r. za urodz. Jakuba Utynowskiego(?), ekonoma w Nekli (LC Nekla).

Ks. Franciszek Salezy, kanonik Św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim, penitencjarz katedralny i pisarz konsystorza w r. 1737. (G. 97 k. 468), chrzestny 1761.27/IX. r. (LB Ostrowite). Skwitowany w r. 1766 z opieki przez synów i córkę zmarłego Marcina P-go, swoich zaś bratanków i bratanicę (G. 100 k. 156). Nie żył już w r. 1780 (P. 1357 k. 232v). Zapewne rodzonym jego bratem był Marcin, w latach 1741-1755 dzierżawca Irzykowa, Lubochni i Ostrowitego z folwarkami Raszewo i Żeleźnia, mąż Marianny Morzańskiej (Możańskiej), umarł 1755.21/VI. r. pochowany w Trzemesznie. Żona jego umarła 21/VIII. t. r., pochowana tamże (LM Ostrowite). Ich synowie: Michał Franciszek Kasper, ur. w Irzykowie 1741.3/I. r., Marceli, Bonawentura, Jan, Antoni, Hilary, o których niżej, a prócz nich pomarli w wieku dziecięcym, Józef Ignacy Bonawentura, ur. ok. 1753. r., zmarły 1755.22/II. r., w wieku lat dwóch i Kajetan Marcin Roch, ur. 1755.14/VIII. r., zmarły 1756.6/II. r. Córka Antonina (Antonina Dorota Agata), ur. w Irzykowie 1742.25/I. r. (LB, LM Ostrowite), w latach 1759-1768 żona Macieja Bronowskiego, dzierżawcy Irzykowa, rozwiedziona w r. 1776, wdowa w r. 1778, wyszła 2-o v. przed 1780.25/VI. za Ludwika Będkowskiego. Z synów, Marceli, ur. ok. r. 1743, świadek 1763.5/V. r. (LB Katedra, Gniezno), od brata Hilarego uzyskał w r. 1766 cesję do wsi Lubochnia w pow. gnieźn., jak również do kontraktu ojca z konwentem trzemeszeńskim (I. Kal. 206/208 k. 188). Wraz z rodzeństwem kwitował w r. 1766 z opieki stryja ks. Franciszka, kanonika Św. Jerzego (G. 100 k. 156). Wraz z braćmi prawo do posesji emfiteutycznej wsi Lubochnia, spadłe po ojcu, cedował w r. 1768 siostrze Antoninie zamężnej Bronowskiej (G. 100 k. 309). Uzyskał w r. 1775 od Teresy Chełkowskiej, żony Antoniego Gutowskiego, cesję sumy 1.000 zł. zastawnej na połowie Jabłonki i na folwarku Koziegłowy (G. 102 k. 16). Zaślubił 1778.25/X.(1779?) r. Antoninę Żurawkównę (LC Św. Trójca, Gniezno). Od Katarzyny Niesołowskiej, wdowy po Mateuszu Chamskim (Chumskim?), uzyskał w r. 1786 cesję 2.257 zł., z sumy jej posagu 3.257 zł. (G. 113 k. 16). Mąż 2-o v. Katarzyny Samsonowskiej, córki Wojciecha i Anny Dembickiej, w r. 1786 (G. 113 k. 145). Umarł w Gnieźnie 1803.15/IV. r., mając lat 60. Pozostała wdowa, Katarzyna Samsonowska (LM Św. Trójca, Gniezno). Syn Marcelego i Żurawkówny, Ksawery, ochrzcz. 1781.29/I. r. (LB Św. Trójca, Gniezno), umarł w Kołudzie W., w domu pradziadów Żurawków, 1794.24/VII. r., mając lat 14 (LM Ludziska). Bonawentura (Bonawentura Ignacy Rafał), syn Marcina i Morzańskiej, ur. w Irzykowie 1744.9/XI. r., a chrzcił go ks. Jan Nepomucen P., kanonik sieradzki i proboszcz brudzewski (LB Ostrowwite; LB Katedra, Gniezno). Żył jeszcze w r. 1768 (G. 100 k. 309). Jan (Jan Maciej Józef), syn Marcina i Morzańskiej, ur. w Irzykowie 1746.26/II. r. (LB Ostrowite), żył jeszcze w r. 1768 (G. 100 k. 309). Antoni (Antoni Maurycy Jan), syn tychże, ur. 1748.10/X. r. (LB Katedra, Gniezno), małoletni w r. 1766 (G. 100 k. 156), żył jeszcze w r. 1778 (G. 105 k. 96). Hilary (Hilary Maurycy Józef), syn tychże, ochrzcz. 1751.3/I. r. (LB Katedra, Gniezno), prawo swe do wsi Lubochnia wraz z kontraktem ojca zawartym z konwentem trzemeszeńskim cedował w r. 1766 bratu Marcelemu (I. Kal. 206/208 k. 188). Kwitował w r. 1768 miasto Poznań (G. 100 k. 345). Swoją część spadku po stryju, ks. Franciszku Salezym, w r. 1780 cedował bratu Marcelemu (P. 1357 k. 232v). Podkomorzy J. Kr. Mci w r. 1792 (LB Murowana Goślina). Adwokat sądu pokoju pow. krotoszyńskiego w r. 1812 (LB Kobylin). Będąc już wdowcem, umarł 1830.20/X. r. (LM Jarocin). Żoną jego była Józefa Dąmbska, a z niej syn Melchior (Melchior Franciszek Serafin Wincenty a Paulo), ur. we dworze Murowanej Gośliny 1792.22/XI. r. (LB Murowana Goślina; LB Św. Trójca, Gniezno). Zob. tablicę.

Tomasz, chrzestny 1744.1/VI. r. (LB Tuczno). Agata zaślubiła w parafii Tuczno 1747.26/XI. r. urodz. Kazimierza Misiewskiego. Zuzanna, chrzestna 1753.19/VI. r. (LB Tuczno). Urodz. Sebastian, świadek 1757.27/VII. r. (LC Kłecko). Sław. Sebastian P. zaślubił 1757.14/VI. r. urodz. Dorotę Małachowską (LC Kłecko). Urodz. Sebastian i Dorota, rodzice Stanisława, ur. w Kłecku, ochrzcz. 1766.4/V. r. (LB Kłecko). Antoni, mąż Katarzyny Trzebińskiej, córki Tomasza i Franciszki Strzeleckiej, wdo-

@tablica

wy 1-o v. po Wojciechu Radolińskim (I. Kon. 79 k. 220), uzyskał w r. 1761 od swego pasierba, Piotra Radolińskiego, cesję praw do części w Gorazdowie zw. "Korytowszczyzna" (G. 99 k. 277). dzierżawca w latach 1766 i 1767 Opatówka w pow. gnieźn., dóbr kapitulnych (LB Opatówko; G. 100 k. 277). Żyli oboje w r. 1768 (Py. 158 k. 38). Józef, z Michowa chrzestny 1770.8/III. r. (LB Św. Wawrzyniec, Gniezno). Jan, zabity w Przygodzicach przez Rosjan, pochowany w Wysocku na cmentarzu 1772.29/II. r. (LM Wysocko). Urodz. Antoni, zamieszkały w Poznaniu na Rybakach, i Katarzyna Gliszczyńska, rodzice Stanisława Kostki Kajetana, ur. 1774.18/XI. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Ta Katarzyna umarła mając lat 91 w Gnieźnie, w klasztorze Panieńskim 1826.28/X. r. (LM Św. Trójca, Gniezno). Franciszek i jego siostra Nepomucena, rozwiedziona żona Jana Tańskiego, porucznika wojsk kor., kwitowali w r. 1792 braci Moszczeńskich, spadkobierców brata Leona, starosty osińskiego (P. 1369 k. 579). Ta Nepomucena była 2-o v. w latach 1794-1809 żoną Jakuba Malechowskiego. Ich córkę w r. 1795 trzymali do chrztu Dionizy i Dorota-Krystyna P-cy (LB Środa). Ten sam chyba Dionizy, ur. ok. 1767 r., zaślubił mając 42 lata 1809.7/V. r. Salomeę Rachembach, wdowę 1-o v. po Włostowskim, 2-o v. po Brędzewskim(?) z Sarbinowa, posesorkę Uzarzewa, mającą lat 45 ((LC Uzarzewo; LC Św. Małgorzata, Pozn.). Byli oboje dzierżawcami plebani w Uzarzewie w r. 1825 (LB Uzarzewo). Dionizy był świadkiem 1826.25/VI. r. (LC Uzarzewo). Zapewne jego bratem był Franciszek Ksawery Bartłomiej, ur. ok. r. 1769, inspektor policji w Poznaniu w r. 1809, który mając lat 40, t. r. 11/XI. zaślubił 33-letnią Weronikę Korytowską, wdowę po Chrzanowskim (LC Św. Marcin,Pozn.). Ich syn Kazimierz Adam Edward Wincenty Franciszek, ochrzcz. 1813.8/III. r., podawany do chrztu przez Dionizego P-go. Córka Placyda Aniela Cecylia Anna, ochrzcz. 1811.17/XI. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Może to ten sam Franciszek P., posesor Bonic, chrzestny 1820.6/VIII. r. (LB Środa). Inny Franciszek P. i Anna Petronella Chrzanowska, mieszkając w Żupie Nowej "vulgo Salz" koło Poznania, rodzice Felicjana, ur. 1800.15/XI. r., trzymanego do chrztu przez nieszlachtę (LB Św. Wojciech, Pozn.). Chyba ci sami, Franciszek i Petronella, oboje "stanu szlacheckiego", rodzice Weroniki, ur. 1804.3/II. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Marianna Laurencja, wdowa P-a, córka Piotra Jastrzębskiego, podczaszego zakroczymskiego, i Katarzyny z Lewińskich, mająca ponad 60 lat, umarła w Nowejwsi koło Poznania 1801.1/VI. r., pochowana w Poznaniu, w kościele Św. Wojciecha (LM Św. Wojciech, Pozn.). Franciszek P., chrzestny 1801.20/XII. r. córki Małachowskich, posesorów Nowejwsi (LB Św. Wojciech, Pozn.).

Józef, b. kapitan wojsk polskich, liczący lat 52, zmarł w Poznaniu, na Chwaliszewie 1821.9/IX. r. (LM Św. Małgorzata, Pozn.). Teofila, chrzestna 1857.28/IX. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Może to ta sama Teofila Janowska, żona A. P-go, umarła w Gnieźnie w r. 1872 i pochowana 17/IX. (Dz. P.). Emilia P-a, z domu "de Paris", wdowa, mająca lat 78 i 7 miesięcy, umarła w Lesznie 1872.12/VIII. r., pozostawiając córkę Amandę (LM Leszno). N., kupiec, weteran b. wojsk polskich, umarł w Nakle 1874.8/VII. r., pozostawiając wdowę (Dz. P.). Augustyna P-a, wdowa po N. v. Strosch, landracie, licząca lat 79, umarła w Lesznie 1879.10/X. r. (LM Leszno).

Podherski
Podherski(?) Adam, mąż Małgorzaty, rodzonej ciotki małoletniej Jadwigi Wygrozowskiej, córki Jakuba, który trwonił i niszczył jej dobra macierzyste w części Wygrozowa, dostał w r. 1514 dobra tej małoletniej w opiekę (P. 866 k. 121v).

Podhorecki
Podhorecki N., nie żyjący już w r. 1713, mąż Wilkoszewskiej, wtedy też nie żyjącej i bezpotomnej, która miała sumę 1.000 zł. na Potworowie w wojew. sandomier., wsi dziedzicznej Podkańskiego, starosty rzeczyckiego (N. 195 s. 63).

Podkamerowie, Podkomorowie, Potkamerowie, Putkamerowie h. Własnego
Podkamerowie, Podkomorowie, Potkamerowie, Putkamerowie h. Własnego, Brodacice, rodzina pomorska. Bracia: Jakub, Mikołaj, Wawrzyniec i Erazm, wszyscy żyjący w latach 1560-1562 (P. 902 k. 727; N. 161 k. 149v). Z nich, o Mikołaju zob. niżej. Jakub, sędzia ziemski pomorski, nie żył już w r. 1584, a był ojcem żyjącego wtedy Ryszarda. Wawrzyniec nie żył już w r. 1584, kiedy mowa o synach jego, Mikołaju i Jozuem. Erazm też nie żył w r. 1584, a był ojcem występujących wtedy: Krystiana, Jakuba i Mikołaja. Wszyscy ci P-wie kwitowali w r. 1584 Stanisława Tuczyńskiego z 4.000 tal. wyderkafu Prusinowa N. 161 k. 149v).

Mikołaj, brat Jakuba, Wawrzyńca i Erazma, starosta szczeciński (nowoszczeciński), od Jana Czarnkowskiego w r. 1558 nabył wyderkafem za 3.000 zł. części miasta Margonina oraz wsi Margońska Wieś i Wiśniewo, jak też pustek Biekowo, Garbowo, Gitkowice pow. kcyń. (N. 215 k. 201). Ze wspomnianymi wyżej braćmi od Krzysztofa Tuczyńskiego nabył wyderkafem za 4.000 tal. wieś Prusinowo w pow. wałec. (N. 161 k. 149v). Pozwany w r. 1565 ze wsi Prussendorff (Prusinowo) w starostwie wałeckim z powodu nie zapłacenia poborów (W. 1 k. 5, 36v). Kwitował w r. 1571 braci Grudzińskich, spadkobierców zmarlego brata Macieja, z 6.400 zł., za które ów Maciej Grudziński wyderkafem sprzedał mu był wsie Żelazna i Gromado (N. 156 k. 398). Nie żył już w r. 1584 (N. 161 k. 149v). Był ojcem Macieja, Hartmana, barbary, w latach 1594-1602 żony Michała Böhne (Beyne, Beine), i Doroty, w latach 1594-1602 wdowy po Mikołaju Menchow (Manchow), marszałku Kazimierza ks. pomorskiego, nie żyjącej już w r. 1623. Syn hartman (Hertman, Ertman), wspomniany w latach 1594 i 1595, bezpotomny, nie żył już w r. 1598 (N. 163 k. 239).

Maciej, syn Mikołaja, wsytępował w r. 1584 wraz ze swymi stryjecznymi braćmi (N. 161 k. 149v). Wraz ze szwagrem Böhne i siostrą Dorotą w r. 1594 pozywał Adama Czarnkowskiego, starostę gen. wielkopolskiego, dziedzica wsi Biała w pow. wałeckim (P. 962 k. 649v; N. 162 k. 6). Wraz z nimi od tegoż Czarnkowskiego uzyskał w r. 1595 zapis długu 10.000 zł., zabezpieczonych na części miasta Człopa i wsi przyległych (P. 964 k. 1371). Nie żył już w r. 1598, kiedy występowała wdowa po nim, Maria v. Wedel, w imieniu dzieci małoletnich, Macieja, Anny i Elżbiety, dając zobowiązanie Adamowi Sędziwojowi Czarnkowskiemu, staroście gen. wielkopolskiemu, względem dotrzymania kontraktu co do wsi Zatom, zawartego pod zakładem 2.000 zł. (W. 32 k. 528). Maria v. Wedel żyła jeszcze w r. 1602 (W. 3 k. 37v).

Maciej, syn Macieja i Wedlówny, obok sióstr w r. 1598 spadkobierca stryja Hartmana (N. 163 k. 239). Jako jedyny(!) spadkobierca tego stryja, kwitował w r. 1623 Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, starostę gen. wielkopolskiego, z 1.500 zł., na poczet reszty sumy oryginalnej 10.000 zł., zapisanej ojcu, stryjowi oraz ich siostrom (W. 34 k. 4). W imieniu własnym i brata ciotecznego, Jana Jerzego Böhne, wyznaczał w r. 1630 plenipotentów (Py. 1023 k. 194v). Uzyskał od tegoż brata ciotecznego cesję jego części z sumy 10.000 zł., zapisanej w grodzie wałeckim przez Czarnkowskiego, generała wielkopolskiego i wojewodę łęczyckiego (W. 35 k. 250). Mąż w r. 1638 Ewy (Essy) Katarzyny Borkówny (N. 178 k. 20), wraz z nią t. r. zawierał z małżonkami Stanisławem Kossowskim i Anną Elżbietą Cadowską kontrakt dzierżawy Batorowa i Nowejwsi w pow. nakiel. (N. 178 k. 104). Oboje od Marianny Kleistówny, żony Marcina Sokolnickiego, uzyskali t. r. cesję sumy posagowej 3.500 zł. wraz z prowizjami, po ojcu, na wsiach: Batorowo, Szyszkowo, Huta, Nowawieś (N. 178 k. 222). Zofia Kleistówna, córka Filipa Kleista z Batorowa i Anny Wedelskiej, żona Wojciecha Mościckiego, w r. 1639 wraz z mężem uiścili sumę 3.500 zł. posagu z dóbr rodzicielskich w Szyszkowie, Batorowie, Nowejwsi i Hucie (Kc. 128 k. 220). maciej w imieniu swoim i syna Joachima w r. 1654 kwitował z 5.500 zł. Krzysztofa Gostomskiego (N. 227 k. 143). Wraz z tym synem a też w imieniu innego syna Hertmana Władysława kwitował t. r. małżonków Aleksandra Karłowskiego i Teresę Mościcką, mocą dekretu Trybaunału Piotrkowskiego, z taksy głowy jeszcze innego swego syna Mikołaja (N. 227 k. 257). Od Katarzyny Pudwelsówny), żony Gotfryda Luki, uzyskał w r. 1660 cesję praw do sumy 4.000 zł. ze spadku po jej matce zmarłej Mariannie z Latalskich (N. 227 k. 495, 495v) i tę sumę 4.000 zł. cedował w r. 1666 synowi Joachimowi Godfrydowi (N. 184 k. 116v). Nie żył już w r. 1683, a żyła jeszcze wtedy wdowa Essa(!) Katarzyna Borkówna (N. 186 k. 210). Nie żyła już w r. 1699 (N. 191 k. 13). Spośród synów, o Joachimie Godfrydzie zob. niżej. Hertman (Ertman) Władysław umarł bezpotomnie w r. 1659 (N. 227 k. 390). Córka Dorota Elżbieta była w latach 1694-1699 żoną Jana Ewalda Podkamera).

Joachim Godfryd, syn Macieja i Borkówny, jako spadkobierca zmarłego brata Hertmana Władysława kwitował w r. 1659 za 800 zł. Wawrzyńca Wałdowskiego (N. 227 k. 390). Mąż Marii Elżbiety Golczówny, córki Franciszka Golczy iuniora, wdowy 1-o v. po Janie Heningu (Rudigerze) Pudwelsie, wraz z nią w r. 1660 zawierał pod zakładem 3.500 zł. kontrakt z małżonkami Mikołajem Zabłockim i Elżbietą Pudwelsówną (N. 227 k. 426). Maria Elżbieta z Golczów uzyskała w r. 1660 od swej pasierbicy, Zofii Pudwelsówny, wdowy po Kasprze Lemka, pułkowniku wojsk ces. cesję praw z zapisów rodzicielskich (N. 227 k. 427), zaś t. r. od Katarzyny Pudwelsówny, też pasierbicy, żony Godfryda Lemka, cesję prawa do sumy 4.000 zł. ze spadku po matce (ib. k. 495v). Był w r. 1664 jednym z opiekunów Petronelli Katarzyny Borkówny, małoletniej, córki zmarłego Kaspra Fryderyka i Agnieszki Katarzyny Golczówny (W. 85 k. 138v). Żona jego, wiedziona "miłością macierzyńską" ku córce z pierwszego męża, Marii-Elżbiecie Pudwelsównie, sumę 5.000 zł. scedowaną sobie przez pasierbicę Zofię Pudwelsównę, wdowę Lemkową, cedowała w r. 1667 tej córce (N. 184 k. 149v). Oboje małżonkowie w r. 1669 zawierali z Ekkardem Golczem oraz z Franciszkiem-jerzym, Ottobem-Kazimierzem i Gotardem-Henrykiem Pudwelsami, jej synami z pierwszego męża, kontrakt pod zakładem 36.000 zł. o wsie Gronowo w pow. nakiel i Margienfeld w pow. człuchow. (N. 185 k. 42). Joachim Godfryd od Marii Kleistówny, żony Krzysztofa Borny, uzyskał w r. 1681 cesję sum, 1.000 zł. prus. i 2.000 zł., zapisanych przez zmarłą Kunegundę Klińską, żonę zmarłego Stanisława Łazarskiego (N. 185 k. 981). Drugą jego żoną była w r. 1680 Elżbieta Stolińska, córka Melchiora, sędziego ziemskiego człuchowskiego (N. 186 k. 36). Posesor wsi Buczki, w imieniu własnym i matki kwitował w r. 1683 Franciszka Raczyńskiego, dziedzica owej wsi, i Jakuba Jezierskiego, administratora (N. 186 k. 210). Kwitował w r. 1692 Jana Karola Raczyńskiego, stryja, oraz pupilów jego a synów i córki Franciszka Raczyńskiego, z 400 zł. prus (N. 189 k. 4). Od panny Barbary Bekierówny Gockowskiej w r. 1692 kupił za 1.000 zł. prus jej ojczystą część we wsi Geglendorf w pow. człuchow. (N. 189 k. 5, 225 k. 875v). Rotmistrz J.Kr.Mci, był też w tymże powiecie dziedzicem wsi Lozen (N. 200 k. 12v). Drugim mężem Elżbiety Stolińskiej był w r. 1713 Joachim Borna, major J.Kr.Mci (Z. T. P. 39 k. 1596). Syn Jan Godfryd, nie żyjący już w r. 1718, bezpotomny, po którym części w dobrach Geglenfelt i Lozen w pow. człochow. spadły na potomstwo siostry, Manteuffel-Kiełpińskiej (N. 200 k. 12, 12v, 16. 201 k. 7v). Córka Maria (Marianna Katarzyna, w r. 1699 wdowa po Piotrze Wilku Manteuffel-Kiełpińskim, żyła w r. 1710. Zob. tablicę.

Hening z pow. słupskiego, w r. 1623 plenipotent Heninga Belowa, sędziego słupskiego i sławskiego (N. 173 k. 26). Henryk, syn zmarłego Antoniego, działał w r. 1631 w obecności swych stryjów, Krystiana i Henryka P-ów, i brata ciotecznego Jana Tesmera (N. 66 k. 21v). Mikołaj, mąż Elżbiety Berty Golczówny, córki Franciszka, która w r. 1678 od brata Franciszka-Ernesta Golcza uzyskała zapis długu 400zł. (W. 86 k. 349v). Była wdową w r. 1689 (W. 29a k. 18). Jan Ewald, mąż Doroty Elżbiety P-wny, córki zmarłych Macieja i Essy Bórkówny, która odebrała z rąk Ekkarda Golcza, majora J.Kr.Mci, ze wsi Batorowo pow. nakiel. sumę 2.000 zł. i oddała to na wyposażenie swej córki, Katarzyny Elżbiety, żony Jerzego Borny (N. 189 k. 128). Borna ro-

Podkamerowie h. Własnego, Brodacice
@tablicaPrzeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona872873874875[876]877878879Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników