Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona874875876877[878]879Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Piotrkowscy - Podlescy
Podkoccy ("Sikacze") 1
1) Adam "Paluch", syn Jana i Pamiętowskiej, trzy bruzdy ogrodu w Gałązkach M. zastawił w r. 1636 za 10 zł. Adamowi Komaskiemu (I. Kal. 102 s. 295). Części tejże wsi zastawił t. r. Katarzynie Gałęskiej, żonie Macieja Czachórskiego (ib. s. 815). Mąż w r. 1639 Elżbiety Kotarbskiej (Trąmpczyńskiej), córki Wojciecha (Kc. 128 k. 189v), żył jeszcze 1661.30/IX. r. (LB Droszew), nie żył już w r. 1676 (R. Kal. 15 k. 556v). Synowie: Wojciech, ochrzcz. 1646.15/IV. r. (LB Droszew), Kazimierz, ochrzcz. 1648.21/III. r. (ib.), Jan i Aleksander. Z nich, Wojciech, żyjący jeszcze w r. 1676 (R. Kal. 15 k. 556v), bezpotomny, nie żył już w r. 1680 (I. Kal. 140 k. 35). Spośród córek, Krystyna, ochrzcz. 1644.11/I. r. (LB Droszew), w r. 1683 żona Bartłomieja Gałęskiego. Anna, niezamężna, kwitowała w r. 1690 Franciszka Molskiego ze 150 zł. (I. Kal. 146 s. 267).

(1) Jan, syn Adama i Kotarbskiej, mąż Agnieszki Gruszczyńskiej, wdowy 1-o v. po Mikołaju Polewiczu, spisywał z nią w r. 1671 wzajemne dożywocie (R. Kal. 15 k. 176; I. Kal. 143 s. 525). Wraz z bratem Aleksandrem dopełniając w r. 1676 kontraktu zawartego przez rodziców z Sebastianem Gałęskim, sprzedał mu za 1.200 zł. części Gałązek M. cz. Chorzewka w pow. kal. (R. Kal. 15 k. 556v). Od małżonków Wojciecha z Kiszew Lisieckiego i Eleonory Ubyszów w r. 1676 wydzierżawił na trzy lata pod zakładem 4.500 zł. wieś Orzeszkowo w pow. pyzdr. (P. 1094 k. 378). Ciężko chory, spisywał w Żernikach 1681.2/VI. r. testament, plecając pochować swe ciało u Reformatów na Śródce. Żonie pozostawił gotowizną i w sumach u ludzi łącznie 9.908 zł. Opiekę swych dzieci zlecił bratu Aleksandrowi (Py. 155 s. 39). Nie żył już w r. 1682, a owdowiała Agnieszka wraz ze Stanisławem Zdzychowskim, opiekunem swych dzieci kwitowała wtedy z 1.400 zł. Jana Kaspra Żernickiego (P. 1105 IX k. 101). Dzieciom Jana i Agnieszki: Adamowi, Marcinowi, Jadwidze, Mariannie i Barbarze, t. r. cedowała Barbara Dobińska, wdowa po Janie Wydzierzewskim, sumę 3.000 zł., zapisanych jej wyderkafem na Linowcu przez zmarłą Zofię ze Smoguleckich Kołudzką, podczaszynę brzeską-kujawską (ib. k. 102v). Wszystkim owym dzieciom Jana ks. Aleksander Kołudzki (syn Zofii ze Smoguleckich), proboszcz kaplicy Kołudzkich w katedrze gnieźnieńskiej, sprzedał w r. 1685 za 6.000 zł. Linowiec w pow. gnieźn. (P. 1109 I k. 39), ale już t. r. Adam, najstarszy syn Jana, umarł widocznie, bo jego imię niknie z dalszych transakcji. Już tylko w imieniu Marcina, Jadwigi, Barbary i Marianny, matka i stryj Aleksander t. r. kwitowali Sebastiana Gałęskiego i jego syna Jankuba z 200 zł., które ów Sebastian zapisał był zmarłemu Adamowi P-mu i Elżbiecie Kotarbskiej na części Gałązek M. cz. Charzewka (I. Kal. 143 s. 345). Marcin i jego siostry uzyskali w r. 1687 zapis 5.000 zł. od swej rodzonej ciotki, Jadwigi Gruszczyńskiej, wdowy po Stanisławie Watta Kosickim (P. 1113 IV k. 13). W r. 1694 z tego rodzeństwa żyły już chyba tylko panny, Jadwiga i Marianna, bowiem tylko im ciotka Kosicka zapisała wtedy prowizję roczną od sumy 5.000 zł. (P. 1127 III k. 34v). Panna Jadwiga była chrzestną 1699.21/II. r. w zborze kalwińskim w Orzeszkowie (LB Orzeszkowo, dyssyd.).

(2) Aleksander, syn Adama i Kotarbskiej, zawierał w r. 1673 z małżonkami Droszewskimi kontrakt pod zakładem 300 zł. (I. Kal. 133 s. 705). Jego pierwszą żoną była Anna Bilczewska (ib. 140 k. 190v). Mąż drugiej żony, Elżbiety Wysockiej, córki Jakuba, spisywał z nią w r. 1675 wzjemne dożywocie (R. Kal. 15 k. 412), zaś w r. 1677 od Anny Miedzianowskiej, wdowy po Jakubie Wysockim, więc zapewne swej teściowej, uzyskał zapis 120 zł. długu (I. Kal. 138 s. 1356). Elżbieta (tu nazwana Heleną!) kwitowała w r. 1677 Tomasza Wysockiego z prowizji rocznej od sumy 1.200 zł. (I. Kal. 138 s. 419). Aleksander, obok brata Jana współspadkobierca zmarłego brata Wojciecha, kwitował w r. 1680 za 100 zł. Jana Gałęskiego (I. Kal. 140 k. 35). W imieniu zrodzonych z Bilczewskiej córek, Marianny i Katarzyny, kwitował w r. 1681 z 700 zł. Łukasza Wolińskiego (I. Kal. 140 k. 190v). Od Jana Korytkowskiego oraz jego synów i córek dostał w r. 1681 pewnych poddanych z części wsi Czachóry i kwitował się z nimi z protestacji oraz ran (ib. k. 228v). Od małżonków Jana Latkowskiego i Anny Łozińskiej w r. 1682 kupił za 200 zł. części w Czachórach zw. "Stawczyzna" w pow. kal. (ib. k. 539). Od małżonków Aleksandra Rokoszowskiego i Jadwigi Domiechowskiej w r. 1688 kupił za 1.000 zł. części w Czachórach (ib. 146 s. 241). Trzecią jego żoną, zaślubioną 1690.7/II. r., była Krystyna Szczypierska z Podkoców (LC Skalmierzyce), córka Stefana i Katarzyny Glinczanki, której t. r. zapisał sumę 2.500 zł., ona zaś od swego ojca uzyskała zapis 1.500 zł. posagu (I. Kal. 146 s. 21). Aleksander t. r. od Stanisława Łochyńskiego kupił za 416 zł. części w Czachórach (ib. s. 387). Skwitowany w r. 1695 z prowizji rocznej od sumy 1.000 zł. przez Annę z Korytowskich Cybulską (ib. 152 s. 116). Od córek Jana Korytowskiego, więc: Anny 1-o v. Błotnickiej, 2-o v. Cybulskiej, Ewy, zamężnej Golańskiej, i Agnieszki, zamężnej Zubrzyckiej, jako wspadkobierczyń matki zmarłej Marianny z Czachowskich, dostał w r. 1696 zobowiązanie sprzedaży za 3.000 zł. części w Czachórach zw. "Czachowszczyzna", "Gorecczyzna" i "Godziątkowszczyzna", spadłych po matce (ib. s. 263). W myśl tego zobowiązania Ewa Korytowska, zamężna Janowa Golańska, sprzedała mu w r. 1699 części w Czachórach za 1.500 zł. (ib. 153 s. 54). Aleksander od Stanisława Stawskiego kupił w r. 1700 za 240 zł. części w Czachórach zw. "Stawszczyzna" (ib. 154 s. 144). Skwitowany w r. 1705 przez Wojciecha Stawskiego z Miedzianowa ze 100 t. (ib. 157 s. 124). Kwitował w r. 1706 Barbarę Pabianowską, wdowę po Wojciechu Widłaku, z zobowiązania uiszczenia 130 zł. (ib. 157 s. 64, 159). Z pierwszej żony były córki, Marianna i Katarzyna, wspomniane w r. 1681. Marianna zaślubiła 1699.24/V. r. Michała Rzepińskiego, sługę Nowowiejskiego ze Śliwnik (LC Skalmierzyce). Drugim jej mężem był Franciszek Dąbrowski, po którym wdową była w r. 1721. Trzecim w r. 1725 Chryzostom Zaleski, a nie żyła już w r. 1735. Katarzyna niewątpliwie zmarła dzieckiem, bowiem z trzeciej żony miał Aleksander córkę ochrzczoną właśnie tym imieniem 1690.27/XI. r. Ze Szczypierskiej także rodzili się synowie: Andrzej Aleksander, ochrzcz. 1692.30/XI. r., Michał, ochrzcz. 1618.27/IX. r., Maciej, ochrzcz. 1706.16/II. r. (LB Droszew).

2) Marcin "Paluch", syn Jana i Pamiętowskiej, w r. 1620 mąż Marianny Ciesielskiej, wdowy 1-o v. po uczc. Stanisławie Klimczewskim, krawcu z Wrześni. Dziedzic części Gałązek i Boczkowa, dla urodzonego z tej żony syna Chryzostoma mianował ją wtedy opiekunką (I. Kal. 88a s. 398). Nie żył już w r. 1633, a owdowiała Marianna kwitowała wówczas ze sprawy w imieniu swych dzieci, Chryzostoma i Marianny, Annę z Kolnic, wdowę po Marcinie Szczypierskim (I. Kal. 99b s. 2073). Ale w r. 1636 zapisywała dług 45 grz. synom swym Klimczewskim i córce Jadwidze P-ej (ib. 102 s. 407). W imieniu Chryzostoma kwitowała w r. 1636 z ran Adama Komaskiego (ib. s. 1678). Chryzostom ten, ur. w M. Gałązkach, ochrzcz. 1620.13/IX. r. (LB Droszew), zobowiązał się w r. 1661 Adamowi P-mu, synowi Jana (więc stryjowi, a nazwany bratem stryjecznym!), sprzedać za 600 zł. części Gałązek Mn. cz. Chorzewka (I. Kal. 125 s. 1325). Żonie swej, Annie Olszewskiej, zapisał w r. 1663 dług 1.000 zł. (Ws. 63 k. 565v). Oboje od małżonków Bartłomieja Droszewskiego i Anny Daleszyńskiej w r. 1665 wydzierżawili pod zakładem 3.400 zł. Bieniewo(?) (I. Kal. 126 s. 653). Umarł Chryzostom 1675.27/XI. r. (LM Kobylin).

2. Maciej "Paluch, syn Jana, na połowie swych części we wsiach Podkoce i Boczkowo oprawił w r. 1575 posag 300 zł. żonie Zofii "Baranównie" Gałęskiej, córce Marcina (R. Kal. 4 k. 220v). Od brata Tomasza dostał w r. 1575 jego części w tych wsiach (ib. k. 227v). Drugiej swej żonie Dorocie Droszewskiej cz. Gniazdowskiej, córce Wojciecha, wdowie 1-o v. po Wojciechu Sadowskim, oprawił w r. 1580 na połowie części wsi Podkoce i Boczkowo posag 500 zł. (R. Kal. 5 k. 127). Współspadkobierca brata Tomasza, w imieniu własnym i bratanków po bracie Wojciechu kwitował w r. 1582 z 15 grz. Wojciecha Gutowskiego cz. Sulisławskiego (I. Kal. 48 s. 1023). Poddanego, prac. Piotra Lasko, wraz z żoną, dziećmi i ruchomościami ich, mieszkajacego obecie w Psarach pow. kal., sprzedał w r. 1582 za 10 grz. Janowi Szkudlskiemu (R. Kal. 5 k. 271). Swej trzeciej żonie, Jadwidze Wysockiej, córce Jana z M. Topoli, na połowie części wsi Podkoce, wolnej od oprawy Doroty Droszewskiej, oprawił w r. 1589 posag 400 zł. (R. Kal. 6 s. 265). Od swego bratanka Jana P-go kupił w r. 1591 za 240 zł. części we wsiach Podkoce i Boczkowo (ib. s. 382). Z żoną wzajemne dożywocie spisywał w r. 1594 (ib. s. 873). Przez współspadkobierczynię pierwszej swej bezdzietnej żony, Zofii Gałęskiej, Annę Gutowską, żonę uczc. Wacława Mazura ze wsi arcybiskupiej Biskupice Smolczane(?) kwitowany był w r. 1596 ze sprawy sądowej z zwrot posagu Zofii (I. Kal. 63 k. 391v). Od Zofii Pioruskiej, żony Franciszka Wturkowskiego cz. Kotowieckiego, uzyskał t. r. zapis długu 200 zł. (ib. k. 412). Od małżonków, Jana P-go i Małgorzaty Kociełkowskiej, w r. 1597 kupił za 450 zł. części Podkoców (I. i D. Z. Kal. 28 k. 76). Trzecia żona Macieja, Jadwiga Wysocka, córka Jana Wysockiego cz. Gniazdowskiego i Agnieszki Tarchalskiej, części swych macierzystych wsi: Topola W., Tarchały i pustki Gorzyczki w pow. kal. rezygnowała w r. 1598 Andrzejowi Leszczyńskiemu, wojewodzie brzeskiemu kujawskiemu (R. Kal. 7 k. 127bv). Maciej był w r. 1602 kwitowany przez Błażeja i Marcina Pikarskich, nepotów i spadkobierców zmarłego Marcina (I. Kal. 68 s. 1184). Już nie żył w r. 1603 (R. Kal. 7 k. 614v). Jadwiga żyła jeszcze 1602.25/VIII. r. (LB Skalmierzyce).

Jan "Paluch", syn Macieja, jedyny spadkobierca ojca (I. Kal. 70 k. 41v), dokonał w r. 1603 wymiany pewnych ról z Janem Sławoszewskim (R. Kal. 7 k. 614v). Zaślubił 1604.31/V. r. Katarzynę Brodzką, córkę Jana i Urszuli Wardęskiej (LC Skalmierzyce; I. Kal. 71 s. 455), a od ojca jej dostał przed ślubem, 5/IV., zapis długu 800 zł., w tym 600 zł. gotowizną i 200 w wyprawie (I. Kal. 70 k. 240), poczem całą tę sumę, 800 zł., oprawił żonie w r. 1605 na połowie części we wsiach Podkoce i Boczkowo (R. Kal. 7 k. 29v). Części Boczkowa sprzedał w r. 1605 za 380 zł. Marcinowi Szczypierskiemu (R. Kal. 1 k. 61). Części w Podkocach w r. 1617 sprzedał za 2.000 zł. małżonkom Wojciechowi Małachowskiemu i Katarzynie Czekanowskiej (R. Kal. 9 k. 97). Skwitowany w r. 1618 z 1.000 zł. przez Zofię Sulewską, wdowę po Bartłomieju Bodzewskim (I. Kal. 84 s. 345). Od Reginy Swinarskiej, wdowy po Jerzym Przybysławskim, w r. 1618 wziął w zastaw za 1.000 zł. części w Karskach Podleśnych w pow. kal. (ib. s. 876). Od Jana Czachórskiego cz. Chwalęckiego kupił w r. 1620 za 900 zł. części w Czachórach (R. Kal. 9 k. 374). Część tej wsi nabytą od Jana Czachórskiemu sprzedał w r. 1624 za 1.200 zł. Stanisławowi Łochyńskiemu (ib. 10 k. 321). Urszula Wysocka skwitowała t. r. swoich braci rodzonych, Marcina i Baltazara Wysockich, z 200 zł. zapisanych jej przez ojca (I. Kal. 90b s. 1909). Katarzyna żyła jeszcze 1648.24/X. r., Jan zaś żył 1649.8/VIII. r. (LB Droszew). Ich syn Marcin, ochrzcz. 1612.21/X. r. Córki: Zofia, ochrzcz. 1607.11/IV. r., Urszula, ochrzcz. 1610.24/X. r. (LB Skalmierzyce), Dorota, żona Stanisława Żarnowieckiego, zmarła w r. 1687, spisawszy 7/V. testament. Zob. tablicę 2.

Jan z Podkoców od Wincentego z Karmina uzyskał w r. 1462 zapis rocznego czynszu 4 grz., nabytego wyderkafem za 40 grz. na kmieciach wsi Trzebawa w pow. kal. (P. 1384 k. 100). Od Jadwigi, wdowy po Żegocie z Małego Karmina, i od jej synów: Macieja, Wincentego, Marcina, Mikołaja i Jana uzyskał t. r. poręczenie zrezygnowania za 500 grz. pewnych kmieci we wsi Trzebaw (I. Kal. 1 k. 71v). Przedbór, dziedzic w Podkocach, miał w r. 1465 sprawę z córkami Marcina z Mącznik (ib. k. 321). Od zmarłego Przedbora, Świątochny i Doroty, brata i sióstr z Podkoców, trzymał zastawem ich część w tej wsi Jan Ordziński z Podkoców, który w r. 1467 został zaspokojony z 7 i pół grz. tego zastawu (ib. k. 408). Mikołaj, mąż Anastazji, która w r. 1469 kwitowała Wojciecha z Bobrów z posagu, oprawionego na dwóch łanach Ociąża, odziedziczonych po zmarłej siostrze Annie, żonie zmarłego Mikołaja z Bobrów (I. Kal. 2 k. 70v). Mikołajowi z Podkoców w r. 1470 zapisał dług 10 grz. Piotr z Rzekt wraz z synem Stanisławem (ib. k. 197v). Temu Mikołajowi, synowi zmarłego Michała, zapisał w r. 1472 dług 11 grz. Piotr Rzekiecki z Rzekt (ib. 2 k. 2). Mikołaj z Podkoców swe dziedzictwo w Wiewiórczynie sprzedał w r. 1471 Maciejowi z Jelitowa (ib. k. 196v). Mikołaj z Podkoców uzyskał w r. 1472 zapis 20 grz. długu od Mikołaja, dziedzica Mącznik, i żony jego Dobrochny (ib. k. 230v). Jan z Podkoców w r. 1472 odebrał sumę 20 grz. od Mikołaja Krzywosąda z Myjomic, za którą to sumę Anna, żona Olbrachta z Myjomic, zastawiła była część w Mącznikach (ib. k. 233). Mikołaj, syn Jana z Podkoców, dziedzic w Poklękowie, kwitował w r. 1481 Mikołaja, syna Pomiana z Poklękowa, z 12 grz. z sumy 14 grz. za sprzedaną część w Poklękowie (I. Kal. 3 k. 62v). Marcin, syn zmarłego Andrzeja z Podkoców, kupił w r. 1495 za 17 grz. część w Podkocach od Andrzeja "Sikacza" z W. Pawłowa (P. 1388 k. 72). Mikołaj z Podkoców w r. 1496 kupił za 50 grz. część w tej wsi od szlach. Małgorzaty z Podkoców, żony opatrz.

Podkoccy (Paluchy) 2
@tablica

Podkoccy (Paluchy) 3
@tablica

Marcina Cubalki z Krotoszyna (P. 1383 k. 105). Jan P. należał w r. 1500 do poręczycieli za małżonków Wilkszyckich wobec Wojciecha Kowalewskiego (Kal. 5 k. 203).

Jan P. "Mniszek" na połowie swych dóbr w Podkocach, należnych sobie z działóów z bratem Wojciechem, oprawił w r. 1502 posag 20 grz. żonie swej Annie (P. 1389 k. 208v). Jan P. "Mniszek", mąż Katarzyny(!), która w r. 1502 kwitowała swego rodzonego brata Jana "Mojka" ze Śliwnik z dóbr rodzicielskich w Śliwnikach (Kal. 5 k. 283). Maciej P. kwitował w r. 1505 Abrahama Szczypierskiego z 10 grz. posagu (Kal. 6 k. 10). Jan P., w r. 1508 stryj Małgorzaty, siostry rodzonej Macieja Chabiorowskiego, żony Stanisława Przespolewskiego (P. 1390 k. 140v). Wojciech P. cztery stajania roli z łąką w Podkocach, koło ról Jana "Mniszka", sprzedał wyderkafem w r. 1513 za 60 grz. Maciejowi P-mu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 22). Jakub P. sprzedał między r. 1519 a 1529 część wsi Podkoce za 20 grz. Stanisławowi (I. R. Z. Kal. 3 k. 24). Marcin P. między r. 1519 a 1529 od Jana Kotojeckiego kupił za 60 grz. część w Kotojecku (ib. k. 656) i w r. 1523 na połowie swej tamtejszej części oprawił 20 grz. posagu żonie Ewie Nieniewskiej, córce Andrzeja (I. i D. Z. Kal. 2 k. 84v). Stanisław P. w r. 1525 stryj Doroty Momockiej (ib. k. 109v). Jan P. "Mnich" na połowie części swej w Podkocach oprawił w r. 1525 posag 100 grz. żonie Dorocie Momockiej, córce Andrzeja (I. i D. Z. Kal. 2 k. 109v). Jakub P. połowę łana pustego w Podkocach oraz dwie zagrody tamże w r. 1528 sprzedał wyderkafem Danielowi "Sikaczowi" P-mu, o którym było wyżej (ib. k. 130). Paweł P. na połowie swej części w Podkocach oprawił w r. 1531 posag 15 grz. żonie swej Agnieszce P-ej, córce tegoż Daniela (ib. k. 178). Jan P. "Mnich" na połowie swej części w Podkocach oprawił w r. 1534 posag 20 grz. żonie Jadwidze Szczurskiej, córce Jana (ib. k. 231). Jan, w r. 1539(?) mąż Jadwigi Wturkowskiej, córki Stefana, która pozywała wtedy Marcina Kotojeckiego o wydanie dóbr we Wturkowie (I. D. Z. Kal. 7 k. 523). Kwitowała ona w r. 1550 swych braci Jakuba i Piotra Wturkowskich z dóbr ojczystych we Wturku, t. j. z 10 grz. posagu, Jan zaś na połowie swej części w Podkocach oprawił jej wtedy ów posag (Kal. 12 II s. 121). Stanisław P. ćwierć łana roli "Długoszowskiej" w Podkocach w r. 1545 sprzedał wyderkafem za 13 grz. Pawłowi P-mu (I. i D. Z. Kal. 6 k. 383v). Chyba ten sam Paweł z żoną Agnieszką, córką Daniela, w r. 1550 (Kal. 12 II s. 470). Ów Paweł P. "Mnich" od sióstr swej żony, Zofii zamężnej Piątkowskiej i Reginy zamężnej Skałowskiej, kupił w r. 1555 za 40 grz. część w Podkocach (I. i D. Z. Kal. 6 k. 469v). Oboje małżonkowie skwitowani w r. 1562 z 20 grz. przez Tomasza Stawskiego (Kal. 27 s. 114). Winien był Paweł w r. 1562 sumę 36 grz. synom i córkom zmarłego Macieja Rzekieckiego (ib. s. 139). Dziewczyna służebna jego żony, szlach. Zofia Korzeniewska, okazywała w r. 1562 rany zadane jej przez Jana Pruślińskiego (ib. s. 833). Paweł Janowi i Maciejowi, braciom Rzekieckim, w r. 1564 zapisał 12 grz. długu (Kal. 29 s. 376). Oboje małżonkowie cztery części "Danielowskie" we wsi Podkoce, nabyte od sióstr żony Pawła, dali w r. 1568 swemu synowi Janowi (R. Kal. 3 k. 86). Skwitowani oboje przez Marcina Gorzyckiego z 22 grz. w r. 1570 (R. Kal. 3 s. 1149). Paweł części w Podkocach w r. 1575 dał w dziale synom, Mikołajowi i Bartłomiejowi (R. Kal. 4 k. 219v). Brat cioteczny ze strony ojca 1582 r. Małgorzaty Radłowskiej, żony Wawrzyńca Turskiego (I. Kal. 48 s. 746). Zapis na 200 zł. uzyskany od Wojciecha Rudnickiego, cedował w r. 1584 synowi Wojciechowi (I. Kal. 50 s. 363). Nie żył już w r. 1587 (ib. 54 s. 114). Synowie Pawła to: Mikołaj, Wojciech, Bartłomiej i Jan. Spośród jego córek, Anna wyszła w r. 1570 za Tomasza Gałęskiego "Pańczyka", Dorota w r. 1582 za Adama Gałęskiego, pasierba siostry. Żyli oboje w r. 1593. Mikołaj, syn Pawła, nie żyjący w r. 1582 (ib. 48 s. 1084), może identyczny z Mikołajem, który w r. 1577 na połowie swych części w Podkocach oprawił 200 zł. posagu żonie Małgorzacie Słaboszewskiej (Sławoszewskiej), córce Jana z Węgrzynowa (R. Kal. 4 k. 390v). Jednocześnie części owej wsi, wolne od oprawy, żonie tej sprzedał wyderkafem za 100 zł. (ib. k. 393). Nie żył już w r. 1596 (ib. 63 k. 179v). Owdowiała Małgorzata żyła jeszcze w r. 1602, kiedy wypłaciła 100 zł. posagu córce Annie, żonie Wojciecha Korzeniewskiego cz. Wardęskiego (ib. 68 s. 1495). Była ta Anna wdową w latach 1631-1654. Wojciech, syn Pawła, w r. 1582 na swych sumach oprawił posag 100 grz. żonie Barbarze Osieckiej z Trąmpczyna, córce Ambrożego (R. Kal. 5 k. 204). Oboje małżonkowie kwitowali w r. 1582 z 50 grz. poprzez Mikołaja Trąmpczyńskiego z Szetlewa Marcina Osieckiego, jej brata (P. 119 k. 9). Wojciech wraz z bratem Bartłomiejem uzyskali w r. 1582 zobowiązania od Adama Gałęskiego, pasierba ich siostry Anny, że żonie swej przyszłej a ich siostrze Dorocie oprawi posag 40 grz. na połowie części wsi Gałąski M. (I. Kal. 48 s. 1084). Wojciech wraz z żoną w r. 1584 wydzierżawili wieś Krągola od Zofii Osieckiej, żony Kaspra Kracza (I. R. Kon. 21 k. 12). Bartłomiej, syn Pawła, żonie Dorocie Sulimowskiej w r. 1576 zapisał dług 200 zł. (I. Kal. 44 s. 30). Od Macieja P-go uzyskał w r. 1584 cesję zapisu, który ojciec Paweł dał był zmarłemu Janowi P-mu, ojcu Pawła (ib. 50 s. 1307). Oboje z żoną w r. 1587 skwitowali z 300 zł. Mikołaja Noskowskiego (ib. 54 s. 114), zaś Bartłomiej t. r. od Jakuba Smardowskiego uzyskał zapis długu 20 grz. (ib. s. 125). Córką Bartłomieja była Anna, dziedziczka części w Podkocach, w r. 1626 wdowa po Adamie Czechowskim (R. Kal. 10 k. 438v). Jan, syn Pawła, dał w r. 1582 zapis na 8 grz. Maciejowi Kuczkowskiemu cz. Gniazdowskiemu (I. Kal. 48 s. 1094). Na połowie części w Podkocach w r. 1569 oprawił posag 200 zł. żonie Małgorzacie Kociełkowskiej, córce Pawła, z Golikowa w ziemi sieradzkiej (R. Kal. 3 k. 118v).

Andrzej P. w r. 1545 wuj nieletnich braci Mańkowskich (I. i D. Z. Kal. 6 k. 400v). Jakub P. zobowiązał się w r. 1546 części w Podkocach sprzedać za 20 zł. Stanisławowi P-mu (Kal. 9 k. 43). Stanisław P. nabył w r. 1546 trzy łany roli (w tym jeden osiadły) w Boczkowie od Wacława Radłowskiego (P. 1395 k. 259v). Bartłomiej "Mniszek", "Mnich" swoją część w Rzektach w r. 1547 sprzedał wyderkafem na sześć lat za 22 grz. Stanisławowi "Smoluszkowi" Rzekieckiemu (I. i D. Z. Kal. 6 k. 417v, 7 k. 253). Część w Rzektach sprzedał w r. 1554 za 200 zł. Stanisławowi Sulisławskiemu (P. 1396 k. 235). Kwitował w r. 1564 Zofię Szczurską, żonę Stanisława Tarzeckiego (Kal. 29 s. 466). Części w Podkocach w r. 1571 dał synowi Grzegorzowi, ten zaś na ich połowie zaraz oprawił posag 250 zł. żonie swej Katarzynie Bunińskiej, córce Pawła "Gacha" (R. Kal. 3 k. 325). Grzegorz, syn Bartłomieja, mąż Katarzyny Bunińskiej, która w r. 1570 kwitowała ze 100 grz. swego brata Piotra Bunińskiego (Kal. 36 s. 282). Oboje małżonkowie w r. 1574 mieli termin z jej braćmi z racji podziału jej dóbr macierzystych w Karskach Podleśnych (Kal. 42 s. 874). Od Katarzyny Noskowskiej, żony Wojciecha Jaskólskiego "Rżanego", dostał Grzegorz w r. 1584 zapis 60 zł. długu (I. Kal. 50 s. 844). Nie żył już w r. 1624 (ib. 90b s. 2877). Jego córką była Anna, w latach 1602-1616 żona Jana Sławoszewskiego, wdowa w latach 1616-1624, nie żyjąca już w r. 1636.

Stanisław P. w r. 1550 kwitował z 50 grz. Wojciecha Radłowskiego (Kal. 12 s. 6). Maciej "Lubota" P., nie żyjący już w r. 1553, ojciec Barbary, żony sław. Błażeja, kuśnierza kaliskiego, która t. r. część ojczystą w Podkocach sprzedała za 40 grz. Łukaszowi Proślińskiemu z Głosek (P. 1396 k. 69; R. Kal. 1 k. 9v; Kal. 17 s. 224, 347). Agnieszka, w r. 1553 wdowa po Janie Twardowskim. Małgorzata, w latach 1558-1564 wdowa po Mikołaju Osieckim. Małgorzata, w r. 1558 wdowa po Wojciechu Ciechelskim. Wojciech P., syn zmarłego Stanisława "Długosza", mający lat 15, część ojcowską w Podkocach w r. 1561 sprzedał za 70 grz. Łukaszowi Pruślińskiemu cz. Głoskowskiemu (P. 1397 k. 119; Kal. 27 s. 322), a ponowił ową sprzedaż w r. 1567 (R. Kal. 2 k. 13v). Kwitował w 1581 Jana i Jerzego braci Bruczkowskich (K. 47 s. 925).

Jan P. cz. Gorski na połowie części M. Gałązek w r. 1594 oprawił 110 zł. posagu żonie Annie Wilkońskiej, córce Macieja (R. Kal. 6 k. 823). Wojciech (ze wsi Karsy?) zabity w r. 1594 przez Piotra Radeckiego i wspólników, a obwołania głowy dokonano 4/XII. przy pogrzebie w kościele parafialnym w Starymmieście (I. R. Kon. 28 k. 19v). Wojciech, syn zmarłego Jana, zapisał w r. 1606 dług 10 zł. Stanisławowi Mikorskiemu (ib. 32 k. 468). Jan P. z M. Gałązek i Zofia, rodzice Piotra, ur. tamże, ochrzcz. 1616.13/VIII. r. (LB Droszew). Jan, syn wdowy Małgorzaty P-ej, ur w Gałąskach M., ochrzcz. 1619.18/VI. r. (ib.). Jan, chrzestny 1627.18/IV. r. (LB Wysocko). Anna, żona Wojciecha Korzeniewskiego, już nie żyjącego w r. 1631. Jan, chrzestny 1641.20/XI. r. (LB Droszew). N. Potkoski "pocztarz" Jakuba Chwalęckiego, w jego imieniu płacił w r. 1652 podymne z Sadowia, Chełkowa i Mańkowa (Rel. Kal. 31a k. 261v).

Urodz. Jadwiga Podchocka(!) z folwarku Dalekie zaślubiła 1711.12/II. r. Krzysztofa Skarszewskiego (LC Granowo). Marianna P-a i jej mąż Andrzej Gorzewscy, nie żyli już oboje w r. 1788.

Podkomorscy
Podkomorscy. Julia Jelita Michałowska, żona dra P-go, zmarła 1918.13/X. r. Pochowana w Lubiniu, z tym, że po wojnie miała być przeniesiona do grobu rodzinnego w Król. Polskim. Borkowski wymienia P-ch na Wołyniu.

Podkońscy h. Rawicz
Podkońscy h. Rawicz z pow. rawskiego. Paweł, syn zmarłego Wojciecha kwitował w r. 1589 Stanisława Lubińskiego z 40 zł. (P. 952 k. 812). Andrzej w r. 1595 kupił za 1.000 zł. od Andrzeja Krzyszkowskiego dom murowany koło zamku w Poznaniu (P. 1401 k. 654v), zaś w r. 1597 dom ów Krzyszkowskiemu za tyleż odprzedał (P. 1402 k. 441). Chyba identyczny z Andrzejem, synam Jana, mężem Barbary Nagórskiej, córki Marcina, która w r. 1598 kwitowała swego ojca (P. 968 k. 82). Andrzej t. r. zmarł i jego ojciec Jan, działając w imieniu córek, zawierał wtedy ugodę z Marcinem Nagórskim (ib. k. 1043v). Siostry zmarłego t. r. skwitowały wdowę po nim i jej ojca (ib. k. 1297). Ta wdowa poszła 2-o v. za Jana Karchowskiego cz. Belęckiego, który jej oprawił 3.300 zł. węg. posagu a z którym w r. 1599 spisała dożywocie (P. 1403 k. 18, 409). Wspomniane siostry a córki Jana to: Katarzyna, w r. 1598 żona Stanisława Gołkowskiego, Anna, wtedy żona Stanisława Kalińskiego, Agnieszka, która właśnie t. r. zaślubiła Łukasza Ligęzę Bogusławskiego.

Wojciech, sędzia ziemski rawski w r. 1599 (G. 337 k. 174). Mikołajowi zapisał w r. 1620 dług 200 zł. Tomasz Kędzierzyński (P. 1023 k. 1050).

Podkowscy
Podkowscy, których szlachectwo budzi pewne wątpliwości. Regina i Mikołaj chrzestni 1641.30/VII. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Łukasz i Jadwiga Goffincewa(!), nie żyjąca już w r. 1727, rodzice: Franciszka, Jana, Antoniego, Mateusza, Feliksa i konstancji, niezamężnej, której bracia zapisali wtedy sumę 100 zł. węg. W zapisie tym określani pierwotnie jako "generosi", co zostało potem poprawione na "nobiles" (G. 96 k. 40). Spośród tego rodzeństwa, Antoni, zrazu surrogator brzeski-litewski, w końcu życia kanonik łucki, był mężem Marcjanny Starzeńskiej jeszcze panny w r. 1742 (P. 1267 k. 16v), zmarłej w r. 1752, pochowanej 3/VII. (Nekr. Reform. Pozn.). Antoni nie żył już w r. 1788. Synowie jego i Marcjanny: Wincenty Maksymilian, ochrzcz. 1736.10/IV. r., Hieronim Onufry, ochrzcz. 1738.7/X. r., Kajetan Ludwik, ochrzcz. 1747.19/VIII. r. (LB Katedra, Gniezno) i Maksym, być może identyczny ze wspomnianym wyżej Wincentym Maksymilianem. Był ów Maksym proboszcz kościoła parafialnego kórnickiego i kanonikiem na Górce poznańskiej w r. 1755, proboszczem kościoła gnieźnieńskiego, dziekanem tamtejszej Fary w r. 1788 (Kośc. 335 k. 207). Z córek, Pelagia Józefa Katarzyna, ochrzcz. 1742.17/III. r. Leokadia Teodora, ochrzcz. 1744.17/IV. r., Konstancja Katarzyna Koleta, ochrzcz. 1750.10/III. r. (LB Katedra, Gniezno). Z tych córek, Leokadia, żona Aleksandra Nieborskiego, mianowała w r. 1788 plenipotentem brata rodzonego, ks. Maksyma (Kośc. 335 k. 207). Umarła będąc już wdową 1819.15/III. r., "na starość", mając lat 77(!) (LB Borzęciczki). Koleta, umarła 1755 r. pochowana 16/I (N. Ref. Pozn.). Mateusz P., burmistrz w Strzelnie (bez cech stanowych szlacheckich), nie wiem czy identyczny z synem Łukasza, miał z żony Wiktorii córkę Katarzynę Domicellę Dorotę, ur. w Strzelnie, ochrzcz. 1744.21/IV. r. (LB Strzelno). Julianna, chrzestna 1772.26/V. r. (LB Broniszewice). Zofia, żona Jana Szawelskiego, już nie żyjącego w r. 1792.

Nie miał zapewne z powyższymi nic wspólnego Andrzej P., który w r. 1434 od Abrahama z Psar 400 grz. kupił połowę Złotnik w pow. kal. (P. 1378 k. 7).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona874875876877[878]879Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników