Przeglądanie 877 pozycji zakresu Małachowscy - Miaskowscy.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Małachowscy - Miaskowscy
Małachowscy
sję do Gorzyc i części Sulewa (P. 167 k. 354). Był jeszcze jeden syn, chyba najstarszy, Jan. Jan i Franciszek 1650 r. na swych dobrach w Sulewie i Gorzycach p. kośc. zapisali dług 1.000 złp Stefanowi Franiszkowi Korzeniewskiemu, komornikowi ziemskiemu poznańskiemu (Z. T. P. 30 s. 171).

Tobiasz, obrany opatem paradyskim 12 VI 1630 r., dopiero 29 VI 1637 r. przyjął profesję zakonną, był t.r. sekretarzem król. Umarł 4 X 1638 r. (Nekr. Paradyż; Nekr. Bledzew). Agnieszka, chrzestna 3 II 1630 r. (LB Objezierze). Jan, 1631 r. sługa Andrzeja Witoslawskiego, kasztelanica inowrocławskiego (N. 66 k. 135). Piotr wydający córkę Zofię za Jakuba Szyszyńskiego, krótko przed ślubem, 1 III 1631 r. zapisał za nią przyszłemu zięciowi 1.000 zl w posagu i 200 zł wyprawą (G. 79 k. 342). Skwitowany przez tę córkę z majątku po rodzicach 1635 r. (G. 80 k. 35). Żył chyba jeszcze 1639 r. (P. 1419 k. 1092v). Katarzyna, 1633 r. żona Jana Brudzińskiego. Regina, w latach 1634-1652 żona Tomasza Zakrzewskiego. Jan skwitowany 1636 r. przez Andrzeja i Jana Bartoszewskich z 1.000 złp zapisanych ich zmarłemu ojcu Stanisławowi (P. 1033 k. 715v). Jan od Pawła Stankowskiego i żony jego Barbary z Rudnickich otrzymał 1637 r. zobowiązanie rezygnowania domu w Gnieźnie koło placów probostwa Św. Jana (G. 80 k. 303v). Ewa, 1637 r. żona Wojciecha Drachowskiego. Na wezwanie Jana M-go dokonano 1637 r. w browarze wsi Zieleniec wizji ciała Piotra Pigłowskiego, zabitego przez Jana Bieganowskiego (Py. 148 s. 116). Wojciech już nie żył 1639 r., kiedy wdowa po nim Anna Zdzychowska kwitowała Piotra Mielżyńskiego z rocznej prowizji od sumy 600 złp (G. 80 k. 617v). Marcin, ojciec Marianny, ktora 17 IV 1644 r. zaslubiła Aleksandra Ciecimińskiego (Cecymińskiego?). Świadkiem był Wojciech M. (LC Witkowo). Ks. Wojciech, komentarz krobski, chrzestny 8 VII 1648 r. (LB Krobia). Krzysztof otrzymał 1655 r. zapis długu 50 złp od Heleny Chylkowskiej, wdowy po Stefanie Kęszyckim (G. 82 k. 1183v). Jan kwitował się 1657 r. z Justyną Arciszewską, wdową po Adamie Aleksandrze Bogusławskim, z kontraktu zawartego 1654 r. (G. 82 k. 1214v). Janowi legował 1661 r. Swinarski 1.500 zł (Kośc. 132 k. 204v). Wojciech, syn zmarłego Jerzego, brat rodzony i współspadkobierca panny Izabeli, skwitował 1663 r. Jana M-go, syna zmarłego Jana, dziedzica Małachowa, z 1.250 złp, to jest z połowy sumy 2.500 złp, którą ojciec zapisał był jako posag na Małachowie tej Izabeli, a przy okazji rezygnacji owej wsi przez braci Wojciecha, zapis ten tam pozostawiono. Był wtedy Wojciech również spadkobiecrą swych bratanków po zmarłym bracie Macieju (P. 1073 k. 758). Jan, podwojewodzi inowrocławski, 1663 r. opiekun Wojciecha i Stanislawa, braci Brudzyńskich (G. 84 k. 55v). Wojciech ze swym bratankiem Janem kwitowali się 1663 r. z Władysławem Gądeckim i Wojciechem Mierzwińskim z ran (ib. k. 112). Wojciech 18 VII 1667 r. zapisał 200 zł długu swemu bratu stryjeczno-rodzonemu, Kazimierzowi, synowi zmarłego Piotra (P. 1078 k. 440v). Marianna umarła 17 XII 1667 r. (LM Kobylin). Jan zabił w Dolsku 1669 r. Zbigniewa Zagórskiego (Kośc. 132 k. 681v). Stanisław i Anna, rodzice Elżbiety, ochrzcz. 4 XI 1671 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Adam w grodzie poznańskim zapisał był sumę 2.000 złp na wsi Kuszlin Stanisławowi Żegockiemu, podczaszemu poznańskiemu, którą to sumę Żegocki w r. 1672 cedował Maciejowi Niegolewskiemu (I. Kon. 60 k. 427v). Wojciech, chrzestny 16 XII 1672 r. (LB Św. Trojca, Gniezno). Adam, (15(16?) VIII 1673 r. chrzestny corki Mielżyńskich, starostwa kcyńskich (LB Kościeszyn). Wojciech, zamieszkały w Gnieźnie w pobliżu przytułku zwanego Nazaretem przy kościele Św. Michała, chrzestny 5 VII 1674 r. (LB Św. Michał, Gniezno). Jan, skwitowany 1674 r. z 1.500 zł przez Władysława Niedrowskiego, męża zmarłej Zofii M-ej, jak się zdaje, swojej siostry rodzonej (Py. 154 s. 348). T.r. skwitował Jana z 500 zł Jan Żabiński (ib. s. 351).

Anna, 1675 r. żona Wojciecha Żukowskiego. Stanisław, syn zmarłego Jakuba, ożenił się 1675 r. z Anną Jezierską, wdową 1-o v. po Danielu Chełmowskim, która jeszcze przed ślubem zapisała mu 1.500 złp na sumie 3.000 złp, ktora Walenty Szymon Kołudzki, sędzia ziemski inowrocławski, zapisał był jej pierwszemu mężowi sposobem zastawnym na wsi Palędzie Dolne p. gnieźn. (G. 85 k. 243v), Franciszek, sługa Kaczkowskiego z Witkowa, chrzestny 7 XII 1675 r. (LB Witkowo). Marcin nie żył już 1675 r., kiedy to wdowa po nim, Katarzyna Krajewska, córka Jana (Jakuba?), już wtedy 2-o v. żona Remigiana Bieńkowskiego, wespół z siostrą Magdaleną zamężną Liberacką skwitowała z 6.000 zł Stefana Niesułowskiego (Kc. 131 k. 486v). Katarzyna ta i jej drugi mąż żyli jeszcze 1695 r. (G. 90 k. 46v). Syn Marcina i jej, Jan, skwitowany 1701 r. z 500 złp przez swego przyrodniego brata Wojciecha Bieńkowskiego (G. 2 92 l. 16v).

Krzysztof świadkował 26 V 1676 r. przy ślubie (LC Witkowo). Panna Helena, chrzestna 21 II 1677 r. (LB Witkowo). Ludwik, chrzestny 16 V 1677 r. (ib.). Ignacy, syn Bartłomieja, oprawił 1677 r. posag żonie swej Zofii z Wierzbna Rydzyńskiej, córce Łukasza, cześnika kaliskiego, i Marianny z Mącznik (P. 1428 k. 355v). Konstancja zaślubiła w Witkowie 21 II 1678 r. Kazimierza Kęszyckiego. Wdowa po nim w latach 1708-1715. Chryzostom, chrzestny 29 X 1678 r. (LB Witkowo). Nie wiem, czy ten sam Chryzostom, mieszkaniec Mieleszyna, był ojcem Walentego Antoniego, ochrzcz. 6 II 1692 r. (LB Sokolniki). Pani Teresa, chrzestna 20 I 1697 r. (LB Witkowo).

Zygmunt, już nie żyjący 1680 r., ojciec Władysława, który spisywał t.r. wzajemne dożywocie z żoną Katarzyną Otuską, córką Władysława i Zofii z Szadokierskich. Oprawił jej też wtedy posag 2.500 zł (P. 1101 IV k. 17). Oboje 1684 r. kwitowali z długu 2.000 złp Felicjana M-go, dziedzica w Małachowie Szemborowic, i jego żonę (G. 88 k. 13). Skwitowali się wzajemnie 1687 r. z Samuelem Hieronimem Bieganowskim z kontraktu o części Małachowa Wielkiego cz. Złych Mięsic(!) (ib. k. 176). Władysław umarł albo jeszcze t.r., albo następnego, bo już 1688 r. owdowiała Katarzyna z Otuskich, będąc 2-o v. żoną Zygmunta Cywińskiego, kwitowała małżonków Radzickich, małżonków Bolkowskich, oraz innych (ib. k. 229). Oboje Cywińscy żyli jeszcze 1701 r. (P. 1140 III k. 63). Dzieci Władysława i Katarzyny: Ewa, ochrzcz. 1 VIII 1685 r., Adam., ochrzcz. 29 III 1687 r. (LB Witkowo).

Jerzy, chrzestny 24 XI 1682 r. (LB Św. Trojca, Gniezno). Samuel, 1683 r. mąz Teresy Trzebińskiej, córki Jana i Marianny z Gąsiorowskich (P. 1106 V k. 44v). Oboje od Wojciecha Drachowskiego i żony jego Marianny ze Stawskich wydzierżawili w 1684 r. części wsi Grzybowo Rabieżyce (Py. 155 s. 43), a skwitowali się z nimi wzajemnie z tego kontraktu 1685 r. (ib. s. 58). Zygmunt, chrzestny 13 VI 1680 i 10 XII 1681 r. (LB Witkowo). Jan, chrzestny 15 XI 1680 r. i świadek ślubny 19 XI 1684 r. (LB, LC Chwałków). Marcin, syn zmarłego Wojciecha, żeniąc się 1681 r. z Anną Dąbrowską, córką Wojciecha, poborcy kaliskiego, zapisywał jej przed ślubem sumę 2.000 złp (Kośc. 306 k. 115). Amógłby to być równie dobrze Malechowski. Adam, z Lubienia, i Zofia, rodzice Teresy, ochrzcz. 21 IX 1682 r., i Jakuba Ignacego, ur. w Lubieniu, ochrzcz. 29 VI 1684 r. (LB Trzemeszno). Stanisław świadkował przy ślubie 25 VIII 1682 r. (LC Gołuchów). Anna, chrzestna 26 XI 1685 r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Jadwiga, chrzestna 26 VI 1686 r. (ib.). Pani Ewa, chrzestna 29 VIII 1686 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Zofia, podprzeorysza benedyktynek poznańskich 1686 r. (P. 1112 VIII k. 51). Jan, z Krucina(?), otrzymał 1686 r. od sióstr Proskich cesję sumy na Ruchocicach (Kośc. 306 k. 356). Stanisław nie żył już 1686 r., kiedy wdowa po nim, Anna z Dąbrowskich, córka Jana i Jadwigi z Prądzyńskich była już 2-o v. żoną Stanisława Frezera (P. 1112 VIII k. 17). Krzysztof, chrzestny 5 XII 1687 r. (LB Witkowo). Zofia i jej mąż, Adam Kołomęski, nie żyli już oboje 1687 r. Marianna, panna dojrzała, córka zmarłego Macieja, siostra cioteczna Czeluścińskich, 1688 r. (P. 1115 V k. 4). Ludwika i Maciej chrzestnu 27 V 1688 r. (LB Stęszew). Tekla, chrzestna 7 VII 1690 r. (LB Szemborowo). Panna Zofia, chrzestna 20 VIII 1690 r. (LB Witkowo). Andrzej, z Małachowa, i Zofia, rodzice Marianny, ur. w Poznaniu na Piaskach, ochrzcz. 20 VI 1690 r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Wojciech skwitowany 1691 r. ze sprawy o zabójstwo Stanisława Słoneckiego (Py. 156 s. 55). Marianna (Maryna), chrzestna 16 IX 1691 r., 26 VIII 1695 r., 13 V 1695 r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Panna Anna, chrzestna 4 III 1692 r. (LB Witkowo). Andrzej, świadek 14 II 1694 r. przy ślubie Potockiego z Daleszyńską (LC Stary Gostyń). Może ten sam Andrzej chrzestny 28 IX t.r. (LB Lubiń).

Marianna, 1694 r. żona Wawrzyńca Kromolockiego, nie żyła już 1712 r. Stanisław od Adama Łukomskiego kupił 1694 r. za 500 zł dwór drewniany w Poznaniu, niegdyś mieszczan Dobrzyńskich (P. 1127 VI k. 81). Zofia i jej mąż Paweł Wierzchowski, oboje już nie żyjący 1695 r. Tadeusz, "student", służący Antoniego Jaraczewskiego, umarł w Boguszynie 4 I 1695 r. (LM Radomicko). Pani Dorota, chrzestna 7 V 1696 r. (LB Kuczków).

Aleksander i żona jego Marianna (Anna, Anastazja?) Kościuszkiewiczówna (Kościuszkówna), oboje już nie żyli 1698 r. (I. Kal. 153 s. 86, 169, 168/170 s. 418, 599, 171/173 s. 154, 206/208 k. 126). Ich synowie Marcin i Jan.

1. Marcin, syn Aleksandra i Kościuszkiewiczówny, skarbnik czerniechowski 1742 r. (I. kal. 178/180 s. 173), dzierżawca dochodów starostwa kaliskiego 1746 r. (Rel. Kal. 131 s. 796). Od Macieja Stępczyńskiego nabył połowę dóbr Brzezie (I. Kal. 204/205 k. 168). Umarł 5 IV 1763 r. (Nekr. Franciszkanek Śrem.). Jego żoną była Marianna Bielicka, córka Stefana, pisarza grodzkiego kościańskiego, i Teresy z Gostyńskich. Oprawił jej 1731 r. posag 9.000 złp (I. Kal. 168/170 s. 418), i jeszcze t.r. dopisal 566 złp (ib. s. 599). Swoją częśc dóbr macierzystych w Borzęciczkach, Gałąskach oraz w folwarkach Mycielinko i Debowiec t.r. sprzedała za 2.120 złp Franciszkowi Gajewskiemu, kasztelanowi konarskiemu (ib. s. 420). Umarła 13 XI 1774 r. (LM Sobótka). Z powyższym Marcinem może identyczny Marcin, którego żona Katarzyna Bielicka, córka Hieronima i Anny Cieleckiej, wdowa 1-o v. po Sewerynie Galickim, otrzymała 1712 r. od matki zapis 2.000 złp (I. Kon. 73 k. 90). Żyła jeszcze ta Katarzyna 1714 r. (ib. k. 273v). Byłaby to więc ewentualna pierwsza żona Marcina. Jego corki zrodzone z Marianny Bielickiej: Franciszka, wydana przed 8 IX 1755 r. za Stanisława Frankemberka, łowczego mielnickiego, żyła jeszcze 1784 r., Elżbieta, już 8 IX 1755 r. żona Andrzeja Bogdańskiego, kolejno: komornika ziemskiego, wojskiego, podsędka ziemskiego, sędziego ziemskiego kaliskiego, żyła jeszcze 1787 r., a może i 1791 r. Franciszka swoją częśc po ojcu z połowy Brzezia sprzedała 26 VII 1773 r. za 15.000 zł szwagrowi Bogdańskiemu (I. Kal. 209/213 k. 125).

2. Jan Franciszek, syn Aleksandra i Kościuszkiewiczówny, występował jako chrzestny 3 XII 1704 r., a mieszkał wtedy w Pawłowie p. kal. (LB Droszew). Żył jeszcze 13 II 1714 r. (LC Droszew), już nie żył 1729 r. (I. Kal. 167 s. 242). Ożenił się z Dorotą Potocką, córką Marcina i Anny z Ważyńskich, której 1698 r. oprawił posag 4.000 złp (I. Kal. 153 s. 86, 169). Od Franciszka Potockiego, brata swej żony, otrzymał 1704 r. zapis 2.000 zł (ib. 157 s. 257). Dorota żyła jeszcze 1 IX 1722 r. (LB Doroszew), nie żyła już 1729 r. (I. Kal. 167 s. 242). Syn Wojciech. Z córek, Marianna Helena, ur. w Pawłowie, ochrzcz. 20 VIII 1705 r. (LB Droszew). Jej testament spisany został w klasztorze ołobockim 25 X 1736 r. i oblatowany t. r. Kazała się w Ołoboku pochować. Chyba jednak tamtejszą zakonnicą nie była. Była nią natomiast 1736 r. pod imieniem Joanny jej siostra Katarzyna (Rel. Kal. 107 k. 426), już nie żyjąca 1762 r. (ib. 178 k. 571). Anna, inna z sióstr, otrzymała 1706 r. zapis długu 1.000 złp od swego dziada, Marcina Potockiego (I. Kal. 158 s. 94). Wyszła 13 II 1714 r. w Droszewie za Piotra Grzymisławskiego, zmarłego 1736 r., lub krótko po tej dacie. Ona umarła 1763 r.

Wojciech, syn Jana Franciszka i Potockiej, zastawny posesor wsi Świnice 1729 r. (I. Kal. 167 s. 242). Współspadkobierca wujecznego brata ks. Wojciecha Potockiego, kantora łęczyckiego, dziedzic w rezultacie działów jednej trzeciej części Siewieruszek Wielkich i Małych p. sier. sprzedał te swoje dobra 1754 r. za 10.000 złp Maciejowi Zabłockiemu (I. Kal. 196/198 k. 16v). Protestował przeciwko tej transakcji Kasper Wierzchlejski, mąż jego siostrzenicy Katarzyny Grzymisławskiej (I. kal. 204/205 k. 50; Rel. Kal. 185/186 s. 2098). Skwitował 1766 r. Macieja Zabłockiego z 1.200 zł (I. Kal. 206/208 k. 121). Spadkobierca babki Kościuszkiewiczówny sumę na Świnicach p. kal. cedował 1767 r. Kasprowi Wierzchlejskiemu (ib. k. 126). Zob. tablicę.

Andrzej, syn zmarłego Jana, kupił 1698 r. od Jana Wilkowskiego Bednary p. gnieźn. za 14.000 złp (P. 1135 VII k. 42), zaś 1701 r. od Adama Dobrogosta Jaskóleckiego za 11.700 złp Witakowice p. kcyń. (P. 1140 V k. 41). Marianna, żona 1-o v. Aleksandra Witwickiego, miecznika żydaczowskiego, była 1699 r. 2-o v. żona Jana Dobrzenieckiego. Mieszkała w Małopolsce, ale miała po pierwszym mężu prawa dożywotnie do sołectwa we wsi Święty Wojciech w kluczu pszczewskim biskupów poznańskich. Temu jej pierwszemu mężowi dał owo dożywocie Stanisław Witwicki, biskup poznański (P. 1136 I k. 125). Agata, dominikanka w Poznaniu, zmarła tam 20 XII 1700 r. (Nekr. Dominikanów, Pozn.). Katarzyna 1700 r. żona Antoniego Watty Kokalewskiego. Helena zaślubiła w Targowej Górce 18 II 1703 r. Jakuba Koszutskiego. Wojciech, już nie żyjący 1703 r., ojciec Marianny, wtedy wdowy po Stanisławie Boraczyńskim (G. 91 k. 121v).

Małachowscy (z powiatu gnieźnieńskiego)
@tablica

Marcin, syn zmarłego Krzysztofa, żeniąc się 1704 r. z Marcjanną Wierzbińską, córką Jana i Zofii z Cielmowskich, 18 VI, krótko przed ślubem, zapisał jej sumę 1.000 złp (G. 92 k. 26). Umarła ona 1705 r., a jej matka i brat Franciszek skwitowali Marcina M-go z tego zapisu (ib. k. 54).

Łukasz i Elżbieta z Jeleniewskich, 1-o v. wdowa po Jakubie Czaplickim, rodzice Jana, który żeniąc się 1705 r. z Anną Baranowską, wdową po Janie Czapiewskim, dostał od niej krótko przed ślubem, 1 IX, zapis 1.000 złp z sumy 3.000 złp jej posagu, który miała zapisany sobie przez matkę owdowiała Helenę z Czaplickich Baranowską (G. 92 k. 64v). Oboje nie żyli już 1752 r., pozostawiwszy corki, Krystynę i Konstancję (G. 98 k. 558v, 567v). Krystyna wyszła w Sokolnikach 18 VI 1742 r. za Walentego Rudzińskiego i umarła między r. 1752 a 1777. Konstancja, niezamężna w latach 1748-1752 (P. 1291 k. 210; G. 98 k. 564, 567v), nie żyła już 1777 r., a jej jedynym spadkobiercą był siostrzeniec Józef Rudziński (G. 104 k. 112v).

Wojciech, dziedzic Małachowa Górnego, skwitowany 1705 r. przez Annę z Łukomskich Jackowską z 1.000 zł (I. Kon. 72 k. 212). Mikołaj, ojciec Tyburcego Wojciecha, ochrzcz. 21 IV 1706 r. Jego chrzestnym był Adam M. (LB Witkowo). Marcin, posesor w Potrzymowie, chrzestny 16 V 1706 r. (LB Św. Wojciech, Gniezno). Michał, chrzestny 8 III 1707 r. (LB Iłowiec). Franciszek 25 VII 1709 r., a Antoni 22 IV 1714 r. chrzestni córki i syna Antoniego Łukomskiego z Gałązek Wielkich (LB Droszew). Zofia i jej mąż Władysław Niedrowski, dziedzic Łubowic Wielkich p. gnieźn., nie żyli już 1709 r. Ewa, dominikanka w Poznaniu, umarla tam 16 VIII 1709 r. (Nekr. Dominikanów, Pozn.). Wojciech, 1712 r. dzierżawca części Dobrosołowa, dziedzicznej Mikołaja Dobrosołowskiego (P. 285 k. 174). Stanisław, już nie żyjący 1703 r., ojciec Aleksandra, wtedy męża Teresy Suskiej (P. 290 k. 466). Oboje żyli jeszcze 1741 r. (I. Kon. 77 k. 221v). Stanisław, 1715 r. mąż Katarzyny Drachowskiej, córki Stanisława i Marianny z Turskich, która obok swych sióstr była po rodzicach współdziedziczką Boeżejewic Wielkich p. kcyń. (G. 93 k. 212). Nie żył już 1724 r. (Kc. 135 k. 66v), wdowa zaś żyła jeszcze 1727 r. (Z. T. P. 45 k. 581). Maciej skwitowany 1717 r. z 5.000 zł przez Katarzynę z Wegorzewskich Żółtowską (G. 93 k. 294). Jan, szwagier Katarzyny Łaskawskiej (Laskowskiej?), żony Aleksandra Gorlewskiego, 1717 r. (P. 1153 k. 26). Józef i Anna z Gadomskich, rodzice Konstantego, męża Franciszki Łykowskiej, córki Jana i Anny ze Zbyszewskich, które 1718 r. skwitowały swych wujów Zbyszewskich, dziedziców Cienina Zabornego, z 1.000 złp (I. Kon. 75 k. 40v).

Jan, 1718 r. mąż Rozalii Galickiej, córki Seweryna i Zofii (Katarzyny?) Bielickiej (ib. k. 82; Py. 157 k. 70). Był dzierżawcą starostwa kłeckiego i 1754 r. kwitował się z Aleksandrem Mierosławskim, sędzią ziemskim inowrocławskim i starostą kłeckim, z pretensji do tej dzierżawy (G. 98 k. 657v). Żył jeszcze 1762 r. (Kośc. 329 k. 81). Rozalia z Galickich swoją sumę posagową, to jest 1.000 złp ze wsi Węgierki, cedowała 1735 r. Mariannie Jąnowskiej, wdowie po Michale Brezie (I. Kon. 76 k. 527). Kwitowała 1736 r. Marcina Zbierzchowskiego z 1.000 zł zapisanych jej w roku ubiegłym (ib. 77 k. 44). Już nie żyła 1761 r. (ib. 79 k. 243). Spośród synów, Maciej występował 1737 r. obok ojca (ib. 77 k. 58) i żył jeszcze 1761 r., kiedy to obok brata Jakuba i sióstr nazwany spadkobiercą matki (ib. 79 k. 243). Jakub kwitował 1762 r. ojca z 250 zł, które matce 1736 r. zapisał był Kazimierz Muchliński (Kośc. 329 k. 81). Z córek, Marianna była 1761 r. żoną Kazimierza Jasińskiego, zmarłego przed 1769 r. Dorota poślubiła w Kłecku 14 VI 1757 r. Sebastiana Podgórskiego. Oboje żyli jeszcze 1761 r.

Stefan, dziedzic Żołcza, umarł 1 1718 r., przed 21 VIII. Ożeniony był z Barbarą Cywińską, z której miał syna pogrobowca, Michała Mateusza, ur. w Niałku, ochrzcz. 24 IX 1718 r. (LB Wolsztyn). Barbara krótko po śmierci męża wyszła w Poznaniu 21 VIII 1718 r. za Mikołaja ze Skrzynna Dunina (LC Św. Maria Magdal., Pozn.). Była wdową i po tym drugim mężu 1727 r. (P. 1210 I k. 55). Stefan M. raz nazwany Malechowskim, nie mam więc pewności, czy nie był to Malechowski h. Abdank?

Seweryn zabił był Wojciecha Wierzbińskiego i 1718 r. zawierał kompromis z jego matką a wdową po Stanisławie Wierzbińskim, Zofią M-ą (G. 93 k. 369). Stanisław, 1719 r. mąż Teresy Janoszewskiej, córki Jana i Doroty (P. 1171 k. 100v). Stanisław, syn zmarłego Kazimierza, zastawny posesor Wronczyna p. gnieźn. (P. 1171 k. 58v). Stanisław, chrzestny 30 VI 1721 r. (LB Szczury-Górzno). Stanisław, z Małachowa, ożenił się 10 VIII 1721 r. z Marianną Koszutską, córka Jacka i Marianny z Radońskich (LC Cerekwica; P. 1218 k. 131). Z niej dzieci porodzone w Przecławku: Teresa Aniela, ochrzcz. 24 VIII 1722 r., Wiktoria, ochrzcz. 6 I 1724 r., Antoni Ignacy, ochrzcz. 1 VII 1725 r., Franciszek Michał, ochrzcz. 5 X 1726 r. (LB Cerekwica). Stanisław i Anna, w przejeździe bawiący w Ruchocinie, rodzice Ilariusza (Hilarego?), ur. tamźe, ochrzcz. 6 IX 1722 r. (LB Mielżyn). Teresa M-a, wdowa, zaślubiła w Poznaniu 26 X 1722 r. Antoniego Rudkowskiego (LC Św. Maria Magdal., Pozn.). Michał świadek 26 XI 1724 r. (ib.). Katarzyna umarła 15 II 1725 r. (LM Witkowo). Marcin, 1725 r. brat cioteczny Anny Lubońskiej, wdowy po Janie Rymerze (I. Kal. 161 s. 385). Teresa, staruszka, pochowana 6 XI 1727 r. (LM Witkowo). Ignacy(?), posesor Domaradzic 1727 r. (Kosc. 162 k. 27). Józef i Krystyna, rodzice Anny Katarzyny, ochrzcz. 24 VI 1727 r. (LB Dubin). Może ten sam Józef świadkował 28 II 1728 r. o 11 XI 1732 r. (LC Golina). Katarzyna zaślubiła w Gniewkowie 9 II 1728 r. szl. Antoniego Krzyckiego, sługę kasztelana inowrocławskiego. Pani Marianna pochowana 22 XI 1730 r. w kolegiacie poznańskiej (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Wojciech, od lat chorujący, pochowany 24 XI 1730 r. (LM Witkowo). Elżbieta(?), wdowa po Wojciechu M-im, pochowana obok męża 11 V 1731 r. (ib.). Józef kwitował się 1730 r. z Sylwestrem i Marianną z Godlewskich, która 1736 r. otrzymała od Konstancji z Dąmbskich Kadzidłowskiej, podkomorzyny inowrocławskiej, zapis 10.000 zł na dobrach Kościeszki p. kruśw. i Belew p. kon. (I. Kon. 77 k. 35). Oboje byli 1741 r. posesorami dóbr Maruntów (ib. k. 219). Józef, obłożnie chory, kwitował 1754 r. w imieniu własnym i żony, Józefa Rudnickiego, posesora Paniewa z 3.000 złp, posagowych żony z Paniewa (ib. 78 k. 823). Ich dzieci: Teodor Benedykt, ur. w Kijewie, ochrzcz. 31 III 1733 r., i Petronella, ur. tamże, ochrzcz. 31 V 1736 r. (LB Branno). Jan umarł w Piersku, gdzie bawił przejściowo, pochowany w kościele bytyńskim 21 XI 1733 r. (LM Bytyń).

Seweryn, z Grzybowa Wielkiego, umarł 9 X 1736 r. (LM Grzybowo). Teresa, nieletnia, z tejże wsi, zapewne córka powyższego Seweryna, umarła 13 III 1737 r. (ib.). Anna, wdowa (chyba po tym Sewerynie?) z tegoż Grzybowa, umarła 15 III 1737 r. (ib.). Helena, licząca lat ok. 30, umarła 26 IV 1737 r. (LM Tuczno). Józef, dzierżawca Choryni, świadkował 3 IX 1737 r., był chrzestnym 17 II 1740 r. (LC, LB Krzywiń). Jadwiga z M-ch Drzewiecka, która przez lat 12 była na służbie we dworze krzemieniewskim, pochowana 8 III 1737 r. (LM Oporowo). Stanisław zmarł 1738 r. (A. B. Pozn., W. 58). N., student, umarł w Poznaniu 22 II 1738 r., pochowany u Bernardynów (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Ignacy, świadek 26 XI 1738 r. (LC Szamotuły). Józef, świadek 10 II 1739 r. (LC Łaszczyn). Julianna, cysterka ołobocka, zmarła w Ołoboku 25 III 1739 r. mając lat 40, po 20 latach profesji zakonnej (LM Obra). Dorota, ok. 1741 r. żona Macieja Bogusławskiego, oboje żyli jeszcze 1757 r. Pani Marianna, przebywająca w Trzciance w gościnie, umarła 15 I 1742 r., pochowana w Grodzisku u Bernardynów (LM Brody). Marianna z Święcickich M-a, chrzestna 26 VI 1742 r. (LB Rogoźno). Wojciech i Marianna, rodzice Anny Heldegundy, ur. w Śmiglu, ochrzcz. 22 II 1742 r. (LB Śmigiel). Józef, chrzestny 10 VIII 1744 r. (LB Kębłowo).Przeglądanie 877 pozycji zakresu Małachowscy - Miaskowscy.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników