Przeglądanie 544 pozycji zakresu Piotrkowscy - Podlescy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Piotrkowscy - Podlescy
Piotrowscy z Piotrowa
Piotrowscy z Piotrowa i Piotrowic w p. kośc., różni. Sobiesława P-a nabyła w r. 1408 połowę dziedzictwa Jeligowo na Bronisławie z Jeligowa (P. 3 k. 44v). Miała ta Sobiesława, żona Wojciecha z Piotrowa, t. r. sprawę z Szymonem i Jakuszem, braćmi z Grunowa (P. 3 k. 47). Piotrkowi z Piotrowic w r. 1408 winni byli dać Wincenty i Maciej, bracia z Borowa, prawo bliższości po przyrodnich stryjach oraz 30 grz. (P. 3 k. 47v). Jafroszka niegdy P-a uzyskała w r. 1440 od Mikołaja i Andrzeja braci Szele(je)wskich zobowiązanie dożywotniego czynszu 3 grz. z Szele(je)wa (Kośc. 17 s. 169). Andrzej z Piotrowa, mąż Katarzyny Grodzewskiej, która w r. 1445 pozywała Tomka Zygnę (Kośc. 17 s. 648). Miała ta Katarzyna w r. 1448 terminy z Janem i Maciejem braćmi z Grodzewa (ze Zgrodzewa) i z Grzymkiem z Mroczek (Py. 12 k. 222, 222v), zaś w r. 1449 od tych braci z Grodzewa nabyła wyderkafem za 60 grz. i w kopy gr. Dąbrówkę w pow. pyzdr. (P. 1380 k. 42v). Nie żył już Andrzej w r. 1479 kiedy między owdowiałą Katarzynę a Hektorem z Koszut założone zostało vadium (Py. 15 k. 237v). Sędziwój z Piotrowa płacić miał w r. 1447 winę, bo nie stanął z pozwu Małgorzaty, żony Marcina Nieświastowskiego (Kośc. 18 s. 44). Jan, syn zmarłego Macieja P-go, pozywał w r. 1464 Sędziwoja Trzebawskiego (Kośc. 19 k. 386). Jan, dziedzic w Piotrowie, w r. 1469 wraz z żoną Jadwigą z Królikowa i braćmi z Mchów winien był zwrócić braciom z Pogorzeli dokumenty na dobra Głuchowo, Gumienice, Ochla, Bylakowo i połowę Jaraczewa (P. 14 k. 116). Katarzyna z Sepna Małego, żona Adama niegdy P-go, pozywała w r. 1465 Jana Szczodrowskiego, który nie stanął (Kośc. 20 s. 44). Maciej, dziedzic Piotrowa, mąż Agnieszki Tarzeckiej, córki Wincentego, oraz syn ich Jan P. nie żyli już w r. 1470, zaś prawo bliższości do posagu jej 100 grz. wniesionego na Piotrowo i do jej wyprawy, należało się wtedy jej siostrze Jadwidze, żonie "szl. i opatrz." Jakuba z Jarocina (Kośc. 20 s. 497). Jan P. nabył w r. 1463 wyderkafem za 40 grz. od Andrzeja Międzychodzkiego pięć łanów, z tego cztery osiadłe, w Międzychodzie (P. 1386 k. 173v). Jan P., mąż Anny Zadorskiej, której, już jako wdowie, Małgorzata, wdowa po Macieju Zadorskim, w r. 1485 zapisała roczny czynsz 3 grz. (Kośc. 228 k. 8v). T. r. Wincenty i Gabriel, synowie Jana Kurogórskiego, winni byli uiścić tej Annie w posagu 20 grz. (ib. k. 13). Anna ta swe części w Zadorach w r. 1486 dała Bieniaszowi P-mu w zamian za jeden łan osiadły w Piotrowicach (Piotrkowicach?) w pow. wschows. oraz dopłatę 200 grz. (P. 1387 k. 48). Anna, wdowa po Janie P-im z Piotrowa, kwitowała w r. 1487 z 200 grz. Benedykta P-go z Sadów (Kośc. 228 k. 65v). Jerzy niegdy z Piotrowic swoją część pieniężną 40 grz. na Międzychodzie w pow. kośc. odziedziczoną po zmarłym bracie Janie, niegdy dziedzicu Piotrowic (mężu Anny Zadorskiej), zrezygnował w r. 1486 bratu Mikołajowi (P. 1387 k. 44). Bracia Mikołaj, Andrzej i Jerzy z Piotrowa, prawo odziedziczone po zmarłym bracie Janie P-im, t. j. cztery łany osiadłe i jeden łan pusty w Międzychodzie, które to łany Jan P. kupił był wyderkafem za 40 grz. od Andrzeja Międzychodzkiego, w r. 1488 sprzedali wyderkafem za taką sumę nie wiem komu, bo kawałek karty oderwany (P. 1387 k. 94). Anna Zadorska, wdowa po Janie P-im, kwitowała powyższych braci i spadkobierców męża z posagu i wyprawy na Międzychodzie, które były im sprzedane wyderkafem (Kośc. 68 k. 228). Nie żyła już w r. 1493, a ponieważ była bezpotomna spadkobierca męża jej, Gabriel Sierpowski, syn zmarłego Jana Kurogórskiego, części w Zadorach spadłe po nich obojgu, sprzedał w r. 1493 za 300 grz. Benedyktowi P-mu (P. 1387 k. 180v). Inne części tamże sprzedał wtedy za 300 grz. temu Benedyktowi Wincenty Sieporwski (ib. k. 187). Benedykt P. z Zador na cześci wsi Zadory pow. pozn. w r. 1487 oprawił żonie Annie posag 60 grz. (ib. k. 82v). Michał i Bieniak (chyba identyczny z powyższym Benedyktem?), bracia rodzeni, dziedzice w Piotrowicach, w r. 1493 pozywali w r. 1493 Jan Gryssela z Dąbrówki o wdarcie się do ich cześci w tej wsi, odziedziczonej po rodzonym wuju (!) Michale P-im (P. 23 k. 174). Benedyktowi P-mu ręczyli w r. 1504 Mikołaj i Andrzej bracia Wolikowscy za swego młodzsego brata Macieja, iż go skwituje (Kośc. 23 k. 1v).

Jana P-go pozywał w r. 1505 rodzony bratanek Jan P., syn zmarłego Jakuba, o wygnanie z Piotrowic w pow. kośc. Ks. Kan P. swą dziedzinę w tej wsi w r. 1524 sprzedał wyderkafem za 30 grz. Katarzynie Chojnickiej, wdowie po Macieju Bodzaporowskim (Kośc. 345 k. 108v). Anna, w r. 1540 żona Stefana Błockiego. Anna P-a wyznaczona testamentem z r. 1544 Benedykta Bieczyńskiego, nie żyjącego już w r. 1547, jednym z wykonawców jego ostatniej woli (Kośc. 29 s. 511). Maciej Zbąkowski, syn i spadkobierca zmarłej Anny P-ej w r. 1554 (Kośc. 236 k. 345v).. Stanisław P. skwitowany w r. 1575 z 250 zł. przez braci Cikowskich (ib. 255 k. 1).

Piotrowscy
Piotrowscy, z Piotrowa w pow. pozn. Zofia, żona Jana z Piotrowa, toczyła w r. 1423 sprawę z Janem "Bogatką", dziedzicem ze Złotnik (P. 7 k. 70v). Piotr niegdy z Piotrowa od Jana z Brodnicy w r. 1437 kupił za 160 grz. folusz w Grabianowie (P. 1378 k. 130v). Andrzej P. i jego kmiecie pozywali t. r. Filka ze Świekotek i jego syna Jakuba (P. 14 k. 52). Te Świetkotki, dziś nieznane, leżały w tej samej parafii Głuszyna co i Piotrowo. Andrzej P. pozywany był w r. 1440 przez Dorotę, żonę Andrzeja Zdzychowskiego, i Agnieszkę, wdowę, Świekockie (ib. k. 90v). Dorota i Agnieszka winne były w r. 1442 przysięgać temu Andrzejowwi (ib. k. 158v), zaś w r. 1443 były przez niego pozywane (ib. k. 183v). Andrzej w r. 1446 "remansit alias ostał się" wobec Jana ze Smolic za sumę 60 grz. posagu, który pani Zofia niegdy z Lubstowa wniosła była na Piotrowo (P. 15 k. 214v). Pozwała Andrzeja (z Piotrowic?!) w r. 1446 Małgorzata, żona Piotra z Parchowa(!) (ib. k. 199v). Miała z nim sprawę w r. 1447 Agnieszka, żona Andrzeja Kamieniewskiego (P. 17 k. 50), zaś w r. 1452 pozywał go Jan, syn Borka Rusieckiego (P. 18 k. 35). Procesowała go w r. 1464 Katarzyna, wdowa po Wojciechu Mierzewskim, o intromisję do Świekotek (P. 18 k. 9v). Janowi i Jerzemu, braciom rodzonym niedzielnym z Piotrowa, miał w r. 1477 płacić 3 grz. winy Wojciech ze Świekotek zw."Łęka"(?), bo nie stanął z pozwu (P. 855 k. 55v). Chyba jeden z tych braci, Jerzy cz. Jerzy cz. Jurek P. z Piotrowa i Świegotek, pozwany przez Hektora Koszutskiego, w r. 1481 nie stanął (P. 21 k. 115v). Jan P. asystował jako stryj przy transakcji Jadwigi, żony 1-o v. Mikołaja Konińskiego, 2-o v. Jana Dziećmiarowskiego (P. 854 k. 52). Mikołaj P. ręczył w r. 1477 za swego brata(!) Mikołaja Konińskiego, iż będzie zyć w pokoju z ks. Janem od Bożego Ciała za murami Poznania (P. 855 k. 55v).

Jan P. na połowach Piotrowa i Świekotek oprawił w r. 1513 posag 100 grz. Annie Słopanowskiej, córce Jakuba (P. 786 s. 452). Nie żył już w r. 1519, kiedy wdowa po nim Anna kwitowała swego syna Andrzeja P-go ze 100 grz. posagu oprawionego na połowach Piotrowa i Świekotek (P. 867 k. 85v). Ów Andrzej, jeszcze nieletni, działając t. r. w asyście opiekunów, całe Piotrowo i Świekotki oraz czwartą część Daszewic w pow. pozn. wymienił z Wojciechem Polickim, pisarzem ziemskim poznańskim, na całe sołectwo wsi Janowi pow. pozn. i dopłatę 600 grz. (P. 1392 k. 276v).

Piotrowscy z Piotrowic
Piotrowscy z Piotrowic w pow. pyzdr. Zofia (Zofka), dziedzic(!) w Piotrowicach, w r. 1437 zrezygnowała (komu?) za 30 grz. swe części w Piotrowicach, Babinie i Ciosnach (P. 1378 k. 46). Zofia P-a łan ojczysty w Babinie pow. pyzdr. sprzedała w r. 1435 za 20 grz. kościołowi w Słupcy (P. 121 k. 121). Jakusz i Andrzej P-cy mieli w r. 1443 termin z Wincentym "de Sluncza"(?) (Py. 10 k. 52). Stanisław z Piotrowic połowę łana w Ciosnach i ogródek w Piotrowicach w r. 1445 za 17 grz. sprzedał Mikołajowi z Piotrowic, zaś na częściach w Piotrowicach i Cisnach żonie Barbarze oprawił 20 grz. (P. 1379 k. 105v).

Jakub, syn zmarłego Wojciecha z Piotrowic, w r. 1448 wymienił pewne dobra tamtejsze z Małgorzatą, wdową po Wincentym z Piotrowic (Py. 12 k. 218v). Chyba ten sam Jakub z Piotrowic w r. 1449 na częściach w Piotrowicach i Wrzoskowie pow. pyzdr. oprawił 200 kop gr. posagu i 100 kop gr. wiana żonie swej Katarzynie (P. 1380 k. 44). Od Michała z Babina w r. 1462 nabył drogą wymiany trzy łany we Wrzoskowie za jeden łan w Babinie (P. 1384 k. 160v). Od Jana Rynolta z Babina nabył jednocześnie jego część macierzystą w Piotrowicach, dając w zamian część "Jaszkowską" olszyny koło tamtejszego boru (ib. k. 161). Wspomniany tu Jan "Rynolt" (Ragnolt, Regolth?) w r. 1470 zawodził w poręczycielstwo Jana, syna Dobka z Piotrowic, za 6 i pół grz. wobec Piotra z Piotrowic (Py. 15 k. 60). Arbitrzy w r. 1573 godzili granice pastwisk tego Jana "Ragnolta" i Jana Dobka(?), dziedziców w Babinie, z Piotrem i Stanisławem, dziedzicami w Piotrowicach (Py. 14 k. 256v). Agnieszka niegdy z Piotrowic, wdowa po Macieju, pozywała w r. 1446 Macieja z W. Koźmina (I. Kal. 3 k. 204v). Piotr P. na połowie swych dóbr w Piotrowicach, Ciosnach i Babinie w r. 1463 oprawił żonie swej Dorocie 300 grz. posagu (P. 1383 k. 192v). Bolesta z Piotrowic, w r. 1469 burgrabia nakielski (N. 144 s. 89). Bolesta chyba ten sam, dziedzic w Babinie, w r. 1469 nabył za 50 grz. od Mikołaja, dziedzica w Piotrowicach, dwa łany i ćwierć w Babinie (P. 1385 k. 31v). Żona Bolesty, Jadwiga w r. 1487 dopuściła swą matkę Dorotę Dziećmiarowską do posagu i wiana w Dziećmiarowie (Py. 168 k. 40). Bolesta P. miał w r. 1489 termin z Ragnoltem z Babina (Py. 168 k. 65). Żona Jadwiga w r. 1491 wzięła w działach od swej rodzonej siostry Małgorzaty, żony Aleksandra Zamorskiego, część ojcowizny w Dziećmiarowie, pow. pyzdr., dając jej część ojcowizny we wsi Trzek w pow. pozn. (P. 1387 k. 137v). Bolesta z Piotrowic od Doroty, żony opatrzn. Wawrzyńca, mieszczanina poznańskiego, nabył w r. 1492 część ojcowizny i macierzyzny w Dziećmiarowie i Wścieklicach w pow. pozn. i pyzdr., dając mu za to części w Babinie oraz dopłatę 100 zł. węg. i 17 grz. (P. 1387 k. 170). Skwitowany w r. 1494 z 30 zł. przez Dorotę Dziećmiarowską, żonę Wawrzyńca Skrzetuskiego (P. 856 k. 71). Część w Babinie, należną mu z działu z bratanicą Jadwigą, t. j. 4 i pół łana oraz ćwierć sprzedał w r. 1495 za 60 grz. Wojciechowi Gerwartowi z Gerwartowa, mężowi tej Jadwigi (P. 1383 k. 65). Miał Bolesta w r. 1495 sprawę z Janem, Andrzejem, Mikołajem i Maciejem, braćmi z Kościelnego Podlesia, o część w Kleszczewie nabytą od Wielborzyny Kleszczewskiej, jak też o bliższość spadłą na nich po rodzonym ich stryju Janie Sepieńskim, sędzim kaliskim (P. 856 k. 146).

Stanisław, dziedzic w Piotrowicach, na tamtejszym folwarku, borze i łąkach oraz na połowie wsi Babino i Ciosny w r. 1473 oprawił żonie swej Barbarze posag 100 grz. (P. 1383 k. 170). Na połowie swych dóbr w Piotrowicach, Ciosnach i Babinie w r. 1477 oprawił 40 grz. posagu żonie Barbarze (P. 1386 k. 73v). Umarł między r. 1478 a 1489, kiedy to owdowiała Barbara, dziedzic(!) w Goczałkowie pow. gnieźn., połowę swej sukcesji po bratankach sprzedała wyderkafem za 30 grz. Janowi Gurowskiemu (P. 1387 k. 128), zaś drugą połowę za 30 grz., też wyderkafem, Piotrowi Goczałkowskiemu (ib.). Nie żyła już w r. 1494 (P. 1388 k. 66).

Mikołaj, dziedzic w Piotrowicach, na połowie dóbr w Piotrowicach i Ciosnach w r. 1472 oprawił posag 40 grz. żonie swej Dobrochnie (P. 1383 k. 152v). Stanisław, dziedzic w Piotrowicach w r. 1475 (I. Kal. 2 k. 346). Założone zostało w r. 1489 vadium pomiędzy braćmi, Janem i Andrzejem P-im z jednej strony a Wojciechem "Żyłą" z Piotrowic z drugiej, jak też między Janem i Andrzejem z jednej a Piotrem Strzałkowskim z drugiej (Py. 20 k. 54). Andrzej P. na połowie uzyskanych z działów z bratem Janem części we wsiach Piotrowice, Babino i Ciosny w r. 1491 oprawił posag 40 grz. swej żonie Annie, córce Piotra Łosockiego (P. 1387 k. 139v). Zeznał t. r. 2 kopy gr. za głowę prac. Szymona, kmiecia Bolesty Babińskiego (P. 15 k. 285v), zapewne identyczny ze wspomnianym wyżej Bolestą P-im. Wziąwszy 6 grz. od Jakuba Małachowskiego, w r. 1495 zastawił mu w tej sumie kmiecia osiadłego na połowie łana w Babinie (Py. 15 k. 368v).

Piotr P. był w r. 1499 jednym z poręczycieli Jadwigi Królikowskiej, żony Jana Przylepskiego (Py. 169 k. 167). Wojciech P. "Siejek"(?) nie żył już w r. 1500, a bliższość po nim w Piotrowicach i Wrzoskowie pow. pyzdr. spadła na Andrzeja Sierakowskiego (P. 1389 k. 91, 514). Jerzy P ze Zbrudzewa w r. 1508 kwitował Jakuba Koszutskiego z 10 grz. na poczet sumy 50 grz., za którą Jerzemu i matce jego Katarzynie sprzedał był wyderkafem połowę Zbrudzewa i Dąbrowy w pow. pyzdr. (P. 863 k. 31). Jan P., mąż Katarzyny Stawiskiej, córki Wincentego "Konieczki", której w r. 1509 miały płacić winę córki Michała Powidzkiego z Budzisławia Kościelnego, bo nie uiściły 5 grz. długu (G. 26 k. 3; Py. 24 k. 249). Ta Katarzyna pozywała o wygnanie jej z części ojczystej w Stawie pow. pyzdr. Barbarę Skąpską, wdowę po Przecławie Skąpskim, obecnie żonę Jan "Naczka" Skąpskiego.

Bracia: Wojcieh, Mikołaj i Maciej. Z nich, Wojciech P. od Wojciecha Chwałkowskiego wyderkafem nabył w r. 1512 za 18 grz. dwa i pół łanów osiadłych we wsi Ciosny pow. pyzdr. (Py. 23 k. 6v). Na połowie swych części należnych z działów z braćmi Mikołajem i Maciejem we wsiach Piotrowice i Ciosny oraz na macierzystej połowie części w Ciosnach oprawił w r. 1516 posag 40 grz. żonie Annie, córce Wincentego Chwałkowskiego (P. 1392 k. 81v). Od brata Mikołaja w r. 1525 nabył wyderkafem za 22 zł. części wsi Piotrowice i Ciosny, które temu bratu przypadły w dziale (G. 28 k. 192, 335a k. 94). Od tegoż brata w r. 1528 nabył za 200 grz. część wsi Linowiec, sprzedając mu równocześnie za takąż sumę części w Piotrowicach i Ciosnach (P. 871 k. 113, 113v). Nie żył już Wojciech w r. 1531, kiedy owdowiała Anna, teraz już 2-o v. żone Stanisława Skubarczewskiego, cedowała obecnemu mężowi 40 grz., t. r. połowę sumy 80 grz., zapisanej jej przez synów Jana, Stanisława, Pawła i Leonarda na połowie Linowca w pow. gnieźn. (G. 335a k. 139v). Od Katarzyny Chwałkowskiej w r. 1534 kupił za 600 grz. jej części ojczyste w Ciosnach (ib. k. 181v). Synowie Wojciecha: Jan, Stanisław, Paweł i Leonard w r. 1531 nabyli za 200 grz. od Anny P-ej, córki Mikołaja, jej część macierzystą w Linowcu pow. gnieźn., poczem połowę swych dóbr w tej wsi za 80 grz. dali w dożywocie owdowiałej Annie, wdowie po Wojciechu, 2-o v. Skurbaczewskiej, więc chyba swej matce (G. 335a k. 139v, 142v). Spośród tych braci tylko Jan był wówczas dojrzały. Wszyscy czterej części w Piotrowicach i Ciosnach, odziedziczone po ojcu, t. r. sptrzedali za 200 grz. stryjowi rodzonemu Mikołajowi (ib. k. 142). Z nich, wspomniany wyżej Jan na połowie Piotrowic i Babina w r. 1537 oprawił 40 grz. posagu żonie swej, Małgorzacie Węgierskiej, córce Wojciecha (P. 1394 k. 141). Połowę łana pustego w Babinie w r. 1539 sprzedał wyderkafem za 10 grz. Andrzejowi Babińskiemu (Py. 23 k. 136v). Od Zygmunta Stawskiego w r. 1549 kupił za 100 grz. części w Piotrowicach, Babinie i Ciosnach (P. 1395 k. 459v). Z tymi braćmi chyba identyczny Jan, Stanisław i Andrzej Linowscy(!), którzy w r. 1550 od Anny P-ej, córki Mikołaja, żony Jana Łosińskiego, kupili za 60 zł. część w Linowcu (Py. 31 k. 13v). Zob. Linowscy.

Mikołaj, brat Wojciecha i Macieja, dziedzic części w Piotrowicach i Ciosnach, wspomniany w r. 1516 (P. 1392 k. 81v), swoje tamtejsze części, pochodzące z działów braterskich, w r. 1525 sprzedał wyderkafem za 22 zł. braciom Maciejowi i Wojciechowi (G. 28 k. 92, 335a k. 94). Mąż Katarzyny, wdowy 1-o v. po Janie Wilczyńskim, która w r. 1527 od Jana Suchorzewskiego kupiła za 100 zł. część w Linowcu (P. 1393 k. 190). Część w Linowcu sprzedała w r. 1528 za 200 grz. bratu męża Wojciechowi, któremu Mikołaj jednocześnie za taką samą sumę zobowiązał się sprzedać części w Piotrowicach i Ciosnach (P. 871 k. 113, 113v). Od Doroty, żony Jakuba Kluczewskiego, i Małgorzaty, żonu Feliksa Chwalikowskiego, córek zmarłego Wojciecha Rękawieckiego, w r. 1528 kupił za 80 grz. części w Ciosnach (G. 335a k. 110). Mikołaj drugiej swej żonie, Małgorzacie córce Aleksandra Irzykowskiego, w r. 1530 oprawił na połowie Piotrowic i na połowie części w Ciosnach 100 zł. posagu (G. 335a k. 129v). W r. 1531 kwitował Łukasza Irzykowskiego z 70 zł. węg. posagu swej żony, jego siostry (G. 29 k. 161, 161v). Od Jakuba Morawskiego w r. 1536 kupił za 200 zł. części Chojnicy w pow. pozn. (P. 1394 k. 40). Części w Ciosnach i Piotrowicach w r. 1537 sprzedał wyderkafem za 10 grz. bratu Maciejowi (Py. 23 k. 132v). Jako rodzony stryj i opiekun Doroty P-ej, córki zmarłego Macieja, w r. 1547 kwitował ze 113 zł. Macieja Trlęskiego (G. 33 k. 36). Dziedzic w Piotrowicach, uzyskał w r. 1548 od Macieja i Andrzeja braci Węgierskich zapis 20 grz. długu (Py. 172 k. 436). Jako opiekun nieletniej bratanicy Doroty, kwitował w r. 1549 Mikołaja Milińskiego z 400 zł. zapisanych jej ojcu (G. 34 k. 316). Skwitowany w r. 1550 przez córkę Anielę, żonę Jana Łosińskiego, z dóbr rodzicielskich w Linowcu i z posagu (Py. 172 k. 656). On całą swą część w Ciosnach, zaś żona całą zabezpieczoną tam oprawę sumy posagowej sprzedali w r. 1550 za 60 zł. zięciowi Janowi Łosińskiemu (P. 31 k. 13v), nabywając, jednocześnie od niego za takąż sumę część Piotrowic (ib.). Jednocześnie żonie darował całą część Piotrowic, gdzie miała oprawę (ib. k. 14). T. r. kwitował Macieja i Andrzeja braci P-ch z 10 grz. długu (Py. 172 k. 644), zaś w r. 1551 z 43 i pół grz. (Py. 173 k. 76v). Nabył od nich w r. 1552 wyderkafem za 600 zł. ich część w pustce Wrzoskowo pow. pyzdr. (Py. 31 k. 20v). Kwitował w r. 1557 Wojciecha i Łukasza braci Mielżyńskich z 400 zł. długu, zaciągniętego w r. 1550 przez ich zmarłego brata Piotra (G. 36 k. 23v). Andrzeja i Macieja braci Węgierskich kwitował w r. 1557 ze 104 zł. węg. za które zastawili mu byli w r. 1552 część w Piotrowicach (G. 36 k. 364). Kwitował w r. 1557 ze 100 zł. Annę Irzykowską, wdowę po Łukaszu Irzykowskim (Py. 176 k. 59). Występował w r. 1562 w imieniu swej żony (P. 904 k. 532). Od małżonków Jana Łosińskiego i Anny Otorowskiej uzyskał w r. 1564 zapis 100 grz. długu (Py. 179 k. 839). Oboje małżonkowie nie żyli już w r. 1590 (P. 125 k. 295v). Córka Mikołaja Anna, urodzona z Irzykowskiej, w r. 1550 żona Jana Łosińskiego, nie żyła już w r. 1571.

Maciej zw. "Pietuch", trzeci z braci, wspomniany w r. 1516 jako współdziedzic z Piotrowicach i Ciosnach (P. 1392 k. 81v), od brata Mikołaja nabył w r. 1537 wyderkafem za 10 grz. jego tamtejsze części (Py. 23 k. 132). Od Wojciecha Strzałkowskiego cz. Ciosnowskiego, dziedzica części w Ciosnach, uzyskał w r. 1538 zapis 15 grz. długu (Py. 171 k. 555), zaś w r. 1539 nabył od wyderkafem za 15 grz. część w Ciosnach (Py. 23 k. 139). Od Marcina Strzałkowskiego kupił w r. 1542 za 300 zł. jego dobra w Ciosnach t. j. 3 i pół łana i inne części przyległe oraz łąkę na bagnie w Piotrowicach (Py. 23 k. 156). Wspólnie z bratem Mikołajem kupił od Jana Sokolnickiego w r. 1544 za 100 zł. i pół łanów pustych kupił od Jana Sokolnickiego w r. 1544 za 100 zł. 2 i pół łanów pustych w Ciosnach (Py. 23 k. 170). Swoją część wsi Skąpe w pow. pyzdr. sprzedał wyderkafem w r. 1545 za 14 grz. Mikołajowi Skąpskiemu (P. 23 k. 184). Całe swe części w Piotrowicach i Ciosnach sprzedał w r. 1545 za 1.000 zł. Janowi Łosińskiemu (Py. 23 k. 183). Mąż Anny Łosińskiej, wdowy 1-o v. po Macieju Brzezińskim (P. 929 k. 567), którj to Annie Wojciech Losiński w r. 1545 zapisał 10 grz. długu (P. 884 k. 367v). Nie żył już w r. 1547, kiedy jego nieletnia córka Dorota, działając z opiekunami Mikołajem P-im stryjem i Janem Łosińskim, pozywała Krzysztofa Grzymułtowskiego (P. 886 k. 378). Matka jej, Anna Brzezińska(!) w r. 1548 dała zobowiązanie, pod zakładem 100 grz. na swych dobrach oprawnych w Brzeźnie, iż nie wyda jej zamąż bez zgody jej stryja Mikołaja P-go (Py. 172 k. 487). Wyszłą Dorota w r. 1564, krótko po 21/I., za Jana Raczkowskiego, a stryj-opiekun uzyskał od niego wtedy zobowiązanie, iż oprawi żonie 650 zł. posagu (G. 43 k. 37). Oboje żyli jeszcze w r. 1568 1578.

Synami wspomnianych wyżej małżonków Jana P-go i Katarzyny Stawskiej byli niewątpliwie Leonard i Zygmunt Stawscy cz. P-cy, którzy w r. 1547 zapisali dług 21 grz. Feliksowi Chwałkowskiemu (Py. 172 k. 356). Był i trzeci sy Wawrzyniec, wspomniany w latach 1549-1552 (P. 1395 k. 459v; Py. 174 k. 28), a także córka Zofia, która w r. 1548 wyszła za Marcina Stawskiego. Stawski, jeszcze przed ślubem, dał t. r. zobowiązanie Leonardowi i Zygmuntowi P-im, iż stawi tę narzeczoną, by im za 60 grz. sprzedała swe części rodzicielskie w Stawie i Piotrowicach (Py. 172 k. 459). Oboje Stawscy żyli jeszcze w r. 1590. Leonard P. cz. Stawski, dziedzic w Stawie, kupił w r. 1548 od Jana Chwalikowskiego "Wroncka" za 100 zł. plac "Wronczkowski" z budynkami i ogrodem w Chwalikowicach (G. 34 k. 96v). Mąż Anny Sobiesierskiej, dał w r. 1554 zobowiązanie Marcinowi P-mu, iż wraz z żoną sprzeda mu za 200 grz. części w Piotrowicach, Babinie i Ciosnach (Py. 179 k. 638). Z bratem Zygmuntem jeden narożnik (angulam) roli t. j. 33 bruzdy (sulcorum) we wsi Staw z przyległą łąką w r. 1558 sprzedał za 100 zł. Maciejowi Kunickiemu (Py. 31 k. 69). Leonard Stawski całe swe części w Piotrowicach, Babinie i Cisnach wraz z poddanymi sprzedał w r. 1565 za 30 grz. Marcinowi P-mu (Py. 31 k. 97v). Nie żył już Leonard w r. 1590, kiedy jego bratu Zygmuntowi i córce Katarzynie, żonie Wojciecha Zberkowskiego, ciotka tej Katarzyny Zofia P., żona Marcina Stawskiego, sprzedała za 60 grz. swe części macierzyste w Stawie i Chwalikowicach (P. 1400 k. 570v). Katarzyna Zberkowska była już wdową w r. 1602. Zygmunt Stawski cz. P. swe części w Pawłowicach, Babinie i Cisnach, pochodzące z działu z braćmi Leonardem i Wawrzyńcem, sprzedał w r. 1649 za 100 grz. Janowi P-mu (P. 888 k. 106; 1395 k. 459v) części Chwalikowic i pustek Grabionki w r. 1649 zastawił w sumie długu 21 grz. Łukaszowi Golczewskiemu (Py. 172 k. 547). Jak już wiemy, żył jeszcze w r. 1590 (P. 1400 k. 570v). Nie żył już ów Zygmunt Stawski cz. P. w r. 1610, kiedy syn jego Marcin Stawski zapisywał dług 100 zł. swej rodzonej siostrze Magdalenie Stawskiej, żonie Jakuba Rychlickiego (P. 984 k. 865). Zob. Stawscy.

Wojciech P., dziedzic we Wrzoskowie, tamtejsze swe części w r. 1525 sprzedał wyderkafem za 15 grz. Andrzejowi Babińskiemu (Py. 23 k. 56v). Zapewne synami tego Wojciecha byli bracia Maciej i Andrzej P-cy zwani też czasem Węgierskimi, którzy w r. 1548 zapisali 10 grz. długu Mikołajowi P-mu (I. R. Kon. 5 k. 108v). Maciej ten, zwany "Kuropatwą", na połowie swych części Piotrowic i Wrzoskowa, uzyskanych w skutku działów przeprowadzonych z bratem Andrzejem, oprawił w r. 1549 posag 200 zł. żonie Zofii Goryńskiej, córce Marcina (P. 1395 k. 447). Oboje małżonkowie w r. 1552 na swych częściach Piotrowic i Wrzoskowa zapisali 88 grz. długu Jadwidze Stawskiej, żonie Jana Sobiesierskiego (Py. 174 k. 7). Obaj ci bracia niedzielni części wsi pustej Wrzoskowo (z wyjątkiem łąki "Ostroga" i pastwisk jałowych) nabytej od Blizbora (Wilibrorda) Młodziejowskiego oraz od biskupa poznańskiego, sprzedali wyderkafem w r. 1552 za 600 grz. Mikołajowi P-mu (Py. 31 k. 20v). Zofia Goryńska, żona Macieja Węgierskiego(!) "Kuropatwy", w r. 1553 kwitowała Mikołaja P-go ze swej oprawy na Wrzostowie (Py. 174 k. 304v). Żona Macieja P-go "Kuropatwy", Zofia Gorynska cz. Mirosławska, była w r. 1553 kwitowana z 88 grz. przez Jadwigę Stawską, żonę Jana Sobiesierskiego (Py. 174 k. 273v). Maciej biskupowi i kapitule poznańskiej sprzedał wyderkafem całe Wrzoskowo, zaś w r. 1562 wymienił owe dobra z kapitułą biorąc w zamian pięć łanów wójtowskich we wsi biskupiej Bochlewo w pow. pyzdr. (P. 1397 k. 157).

Andrzej nie żył już w r. 1534, a był ojcem Jana zw. "Baranek" i Małgorzaty. Małgorzata owa, żona Jana Mikołajewskiego "Paczuchla", kwitowała t. r. brata z dóbr rodzicielskich. Asystował jej przy tym Leonard P., brat stryjeczno-rodzony (G. 30 k. 123, 262 k. 155v). Była wdową w r. 1557, kiedy przy transakcji asystował jej brat stryjeczny, Zygmunt Stawski.

Jan, nie żyjący już w r. 1603, ojciec synów: Jana, Marcina i zapewne Szymona oraz córki Anny, żony Wojciecha Słupskiego, mieszczanina pyzdrskiego, nie żyjącej już w r. 1584. Żona Marcina, Emerencja (Marancja) Chłędowska, córka Wojciecha i Agnieszki Szlachcińskiej, części w Chlędowie, Kołaczkowie i Wierzchowiskach pow. gnieźn., odziedziczone po stryju Bartłomieju Chłędowskim, sprzedała w r. 1562 Janowi Chłędowskiemu (P. 904 k. 46, 446). Marcin na połowie swych dóbr w Piotrowicach, Babinie i Ciosnach oprawił jej t. r. 250 zł. posagu (P. 1397 k. 119). Skwitował t. r. stryja żony, Jana Chłędowskiego z jej klejnotów (G. 41 k. 87). Emerencja t. r. części Chłędowa, Kołaczkowa i Wierzchowisk, należące się jej ze spadku po stryju Bartłomieju Chłędowskim sprzedała Błażejowi Ruchockiemu (P. 1397 k. 118). Marcin od Leonarda Stawskiego w r. 1565 kupił za 300 grz. jego części w Piotrowicach, Babinie i Ciosnach (Py. 31 k. 94v), zaś od brata Jana w r. 1567 uzyskał zobowiązanie sprzedania sobie za 100 grz. jego części w tychże dobrach (P. 106 k. 403v). Intromitowany w r. 1570 do tych dóbr nabytych od brata (Py. 108 k. 365). Intromitowany w r. 1579 do całych części Piotrowic, Babina i Ciosen kupionych w r. 1579 za 400 grz. od brata Jana (Py. 116 k. 165). Od brata Szymona w r. 1583 kupił za 1.000 zł. jego części w tychże wsiach (P. 1399 k. 58), zaś jeszcze t. r. sprzedał części tamże za 2.000 zł. Stanisławowi Linowskiemu (ib. k. 180). Żona Marancja swą oprawę na częściach wsi Piotrowice i Babino oraz pustek Ciosny skasowała w r. 1583 (Py. 31 k. 145v). Pozywał Marcin w r. 1597 Franciszka Dobrosołowskiego (Py. 128 k. 93). Swoją część Szyszłowa w pow. gnieźn. w r. 1602 dał swoim synom: Stanisławowi, Łukaszowi i Wojciechowi P-im (G. 337 k. 230v), zaś Emerencja oparwę swego wiana na części Czestkowa zrezygnowała w r. 1602 Wojciechowi Małachowskiemu "Koziełkowski" (G. 337 k. 230), który obojgu małżonkom w r. 1603 sprzedał te części za 2.100 zł. (P. 973 k. 257v, 1404 k. 840v). Umarł Marcin w r. 1604 (G. 68 k. 26v, 337 k. 252v). Wdowa w r. 1605 Wojciecha Małachowskiego ze 100 zł. (G. 68 k. 228), zaś t. r. Wojciecha Kołackiego ze 150 zł., z kapitału 300 zł. (ib. k. 499). Żyła jeszcze w r. 1614

Piotrowscy
@tablica

(P. 992 k. 904). Synowie: Piotr, Stanisław, Łukasz i Wojciech. Z córek, Anna była w r. 1602 żoną Macieja Swinarskiego. Zofia, w latach 1602-1613) za Wojciechem Kołackim (G. 337 k. 230). Bracia: Piotr, Stanisław, Łukasz i Wojciech występowali obok rodziców w r. 1597 (I. R. Kon. 28 k. 99v). Jak już wiemy, dostali od ojca w r. 1602 część Szyszłowa. Stanisław, mąż Katarzyny Goczałkowskiej, córki Jana, oprawił jej w r. 1605 posag 400 zł. (P. 1405 k. 375). Ta żona w r. 1610 części Szyszłowa sprzedała za 200 grz. Mikołajowi Lubomęskiemu (G. 337 k. 304v). Stanisław kwitował w r. 1614 matkę (P. 992 k. 904), a żył jeszcze 1616, kiedy z żoną spisywał wzajemne dożywocie (Py. 47 k. 263). Nie żył już w r. 1620, a Katarzyna wtedy była 2-o v. żoną Grzegorza Szewskiego (Kc. 127 k. 237), żyła zaś jeszcze w r. 1626 (W. 34 k. 253). Łukasz uzyskał w r. 1604 od Wojciecha Małachowskiego "Kozła" zobowiązanie sprzedania za 1.000 zł. części w Małachowie Górnym w pow. gnieźn. (G. 68 k. 26v). Trzy miary ("pessula") pola w Szyszłowie w r. 1606 dał bratu Stanisławowi (P. 1405 k. 519). Żył jeszcze w r. 1610 (G. 337 k. 304v). Szymon, brat Marcina, a więc syn Jana, części wsi Piotrowice, Babino i Ciosny w r. 1583 sprzedał za 1.000 zł. bratu Marcinowi (P. 1399 k. 58). Od Heleny Zdzenickiej, córki Jana Trzebickiego ze Zdzenic, żony opatrz. Macieja, krawca we wsi Godziątkowo, nabył w r. 1584 za 6 grz. część Zdzenic w pow. kal. (R. Kal. 5 k. 420v; I. Kal. 50 s. 1362). Była to niewątpliwie teściowa Szymona. Szymon P. ze Zdzenic w imieniu własnym i żony Jadwigi Trzebickiej cz. Zdzenickiej uzyskane od Agnieszki, wdowy po Wawrzyńcu Trzebickim cz. Zdzenickim, prawo zastawu w 10 grz. na Zdzenicach cedował w r. 1593 Piotrowi Trzebnickiemu cz. Zdzenickiemu (I. R. Kon. 25 k. 353). Zob. tablicę.

Jan, syn zmarłego Stanisława, spisywał w r. 1609 w Zakrzewie kontrakt z Adamem Głuchowskim (Py. 134 k. 248)

Piotrowscy, z Piotrowa, Piotrowic, różni. Agnieszka, niegdy z Piotrowic, w r. 1447 wdowa po Macieju(?) (I. Kal. 4 k. 90). Jan P. nie żył już w r. 1469, a nie żyła też wtedy i żona jego Katarzyna, córka Wojciecha, dziedzica w Brzozowie (Brzoskiego), a była bezpotomna (P. 19 k. 158). Stanisław, dziedzic w Woli Piotrowskiej (P-i, Wolski?), mąż Marty, która w r. 1475, już jako 2-o v. żona Piotra ze Stawu, działała wraz z córkami (I. Kal. 1 k. 155v). Marcin z Piotrowic, syn zmarłego Stanisława, kwitował w r. 1480 Michała Ruchockiego z 40 grz. należnych swemu zmarłemu ojcu. Ręczył przy tym Ruchockiemu za swych rodzonych braci, Mikołaja, Andrzeja i Jana, iż go o tę należność nie będą niepokoić (G. 21 k. 71). Wszyscy czterej bracia, niedzielni w Piotrowicach, skwitowali w r. 1481 Ruchockiego najpierw z 24, potem 20 grz. (G. 11 k. 3, 15). Jan "Wilk" (Lupus) z Piotrkowic, w r. 1481 stryj rodzony(!) dzieci Katarzyny i zmarłego Tomasza Bielawskiego, teraz 2-o v. żony Stanisława Małachowskiego, pani oprawnej na Bielawach, Kłodzinie i Piotrkowicach (Piotrowicach?) pow. gnieźn. (G. 11 k. 53). Czy nie był synem owego Stanisława Andrzej "Hałas" P., syn zmarłego Stanisława niegdy P-go, który w r. 1488 wzywał Jana z Małachowa Szemborowic do uiszczenia dwóch kop gr.? (G. 13 k. 87). Andrzeja P-go wzywali w r. 1491 do uiszczenia 2 grz. za Jana, syna Andrzeja "Hałaska" z Małachowa Szemborowic, Andrzej Małachowski z Małachowa Złych Mięsic, jak również Mikołaj "Gacek" Cielmowski (G. 15 k. 65v). Andrzejowi i Janowi, braciom rodzonym niedzielnym z Piotrowic, uiszczał się w r. 1491 z długu Jana Małachowski (ib. k. 66). N. P-a ze Smerzyna, części wsi Smerzyno (Smyrzyno) Średnie i Dąbrowę w pow. kcyń sprzedała w r. 1481 za 100 grz. Przecławowi z Potulic, kasztelanowi rogozińskiemu (P. 1386 k. 142).Przeglądanie 544 pozycji zakresu Piotrkowscy - Podlescy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników