Przeglądanie 544 pozycji zakresu Piotrkowscy - Podlescy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Piotrkowscy - Podlescy
Piotrowscy
2) Wojciech, syn Antoniego i Kurcewskiej, odebrał w r. 1771 od matki 2.000 zł. (G. 100 k. 444). Był w r. 1775 mężem Felicjanny Charzewskiej, wdowy 1-o v. po Karolu Ulatowskim (G. 102 k. 58). Posesor wsi królewskiej Padarzewo w r. 1778 (G. 105 k. 140v). Wraz z żoną uzyskał w r. 1779 cesję praw emfiteutycznych do tej wsi od Bogusława Sczanieckiego, ale już w r. 1783 zwrócił owe prawa Bogusławowi (P. 1362 k. 87), niemniej jeszcze i w r. 1786 mowa o nim jako o Wojciechu P-im z Padarzewa (LB Pobiedziska). Felicjanna umarła w Padarzewie 1780.15/III. r., mając lat 34 (LM Węglewo; Nekr. Reform. Pozn.). Wojciech, posesor Padarzewa, kwitowany był w r. 1782 wraz z matką z 1.100 zł. przez Aleksandra Czarnomskiego (G. 109 k. 108). Ożenił się 2-o v. 1784.9/II. r. z Teresą Zielińską z Bieganowa (LC Jrerowo). Skwitowany w r. 1785 przez pasierba Franciszka Ulatowskiego i jego siostry z komplanacji zawartej w Padarzewie 1783.19/XII. r. (G. 112 k. 86v). W imieniu własnym i żony ustanowił w r. 1790 plenipotenta (P. 1367 k. 655v). Oboje małżonkowie, nazwani dziedzicami(!) Padarzewa, żyli jeszcze 1803.15/II. r. (LB Węglewo), a o Teresie jeszcze i 1820.2/VII. r. mowa jako o żyjącej (ib.). Z pierwszej żony córka Paulina Antonina, ur. w Padarzewie 1775.23/I. r. (ib.). Z drugiej Elżbieta Tekla, która w r. 1785 uzyskała od Bogusława Sczanieckiego cesję praw emfiteutycznych na Padarzewie (P. 1362 k. 87), Antonina, ur. ok. r. 1789, zmarła w Padarzewie 1792.5/III. r., mając lat 3 (LM Węglewo), Eleonora służyła we Wrocławiu u Antoniny Bilińskiej i umarła tam 1810.5/VIII. r., mając lat 18 (LM Żabno), Krystyna, w r. 1810 żona Jana Renca, wtedy posesora Padarzewa, Maria Egipcjaka Justyna, ur. w Padarzewie 1796.6/IV. r. (LB Węglewo), Józefata, ur. w Padarzewie 1803.15/II. r., podawana do chrztu przez Honoratę P-ą z Padarzewa, zapewne starszą siostrę (ib.). Chciałoby się widzieć jeszcze jedną córkę Wojciecha i Zielińskiej w Józefie P-ej, ur. 1790, w latach 1809-1822 żonie Marcina Kołudzkiego, burgrabiego Trybunału Poznańskiego, ale zdaje się to kolidować ze wspomnianą wyżej Józefatą, córką Wojciecha, ur. w r. 1803! Dzieci Kołudzkiej podawała dwa razy do chrztu Teresa z Zielińskich P-a. Zob. tablicę.

@tablica

Stanisław wraz z żoną Marianną Tądowską w r. 1661 zawierał kontrakt z Anną Nieświastowaką, żoną 1-o v. Wacława Lipskiego, 2-o v. Stanisława Franciszka Dobrosielskiego, panią oprawną po pierwszym mężu (I. Kal. 125 s. 991). Jakub i Anna, rodzice Katarzyny, ochrzcz. 1662.16/X. r. (LB Grodzisk). Jan i Katarzyna, rodzice urodzonych w Boguszynie synów, Piotra, ochrzcz. 1663.3/V. r., i Jana, ochrzcz. 1664.27/VII. r. (LB Nowe Miasto). Florian Franciszek, mąż Katarzyny Gądeckiej wdowy 1-o v. po Pawle Radolińskim, która działając w imieniu swych córek z pierwszego męża kwitowała w r. 1665 Stanisława Grudzińskiego, starostę rogozińskiego, z prowizji od sumy 1.500 zł. (P. 1067 k. 76v). Mikołaj Andrzej, sędzia grodzki brzeski-kujawski w r. 1666 (N. 184 k. 103v), podsędek ziemski inowrocławski i sędzia grodzki kruszwicki w r. 1677 (I. Kon. 63 k. 569). Anna, w r. 1666 żona Krzysztofa Stobińskiego (I. Kal. 126 s. 668). Niewątpliwie ta sama sław. Anna, wdowa po sław. Krzysztofie Stobińskim, mieszczaninie kaliskim, 2-o v. w r. 1669 żona Adama Łuszczewskiego (I. Kal. 129 s. 1250). Katarzyna, żona Jakuba Czachórskiego, oboje nie żyli już w r. 1666. Jan, syn zmarłych, Jana z wojew. sandomierskiego, i Zofii Przysieckiej, sługa w r. 1669 Piotra Nieżuchowskiego, posesora Sędzina (P. 196 k. 24). Szl. Walenty, nie żyjący w r. 1673, mąż sław. Katarzyny Ligęzianki, wtedy wdowy i po drugim mężu, sław. Michale Śmiglu, burgrabim kaliskim (I. Kal. 133 s. 102). Paweł, w r. 1676 mąż Konstancji Bieniewskiej (G. 85 k. 279). Ta Konstancja, córka Andrzeja i Marianny Gurowskiej(?), kwitowała w r. 1677 Wojciecha Sławoszewskiego ze 100 zł. należnych jej z zapisu z r. 1676 (G. 86 k. 45v). Jan od Franciszka i Samuela braci Kaczkowskich, spadkobierców rodzonego wuja, ks. Jana Przedzyńskiego, kanonika poznańskiego, kupił w r. 1677 za 13.000 zł. Zajączkowo w pow. pozn. (P. 1428 k. 140). Inną część tamże nabył w r. 1680 od ich brata Łukasza Kaczkowskiego (P. 1102 VII k. 36), sprzedał zaś całe te dobra w r. 1680 Stefanowi Drozdowskiemu (P. 1102 VII k. 35). Jakub Paweł ze wsi Kromolice i Konstancja, rodzice Stanisława, ochrzcz. w Katedrze poznańskiej w r. 1680 (LB Krerowo, luźna kartka). Katarzyna P-a Ginwiłłówna, wdowa po Hieronimie z Wielkiego Chrząstowa Wierzbowskim, wojewodzie sieradzkim, 2-o v. w r. 1681 żona Stanisława Skarszewskiego. Stanisław Trojan P., skarbnik ziem. wiski, i żona jego Barbara Bronicka, pozwani byli w r. 1682 przez Katarzynę Mierzwińską (I. Kon. 63 k. 665v). Ów Stanisław Trojan kwitował w r. 1690 Władysława Mycielskiego, sędziego ziem. sieradzkiego (I. Kal. 146 s. 100). Dorota, żona Piotra Kamieńskiego, oboje nie żyli już w r. 1690. Zofia, żona Wojciecha Radeckiego, oboje nie żyjący w r. 1686. Franciszek i Anna, rodzice Anny, ur. w Półwsiu, ochrzcz. 1691.3/IV. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Marianna zaślubiła w Semianicach 1693.22/III(?). r. Stanisława Rosowskiego. Jan Antoni uzyskał w r. 1695 od Anny Nowowiejskiej, wdowy po Marcinie Wilkońskim, cesję sumy 1.750 zł., zapisanej sposobem zastawnym na częściach "Perkowskiej" i "Sadowskiej" we wsi Bogwidze (I. Kal. 152 s. 367). Stefan zmarł 1699.26/XII. r. (LM Gębice).

Jan, administrator w Żerkowie, ojciec Jana Jakuba, ochrzcz. 1700.22/VI. r. (LB Żerków). Marianna, żona Stanisława Harbaszewskiego, nie żyła już w r. 1701. Katarzyna była 1701.22/XII. r. żoną Jana Czosnowskiego. Stefan świadkował 1705.26/II. r. (LB Gębice). Anna wyszła w r. 1707 za Jakuba Franciszka Kaczkowskiego, a wzajemne dożywocie spisywali w r. 1708. Franciszka, żona 1-o v. Dadźboga Pławińskiego, 2-o v. Antoniego Strzeleckiego, 3-o v. w r. 1718 Kazimierza Grabskiego. Wojciech zaślubił w Droszewie 1719.23/V. r. Mariannę Tarnowską (czy Jarnowską?) (LC Droszew). Pani Zofia, chrzestna 1711.24/IV. r. i 1712.24/VII. r. (Dupl. LB Niepart). Stanisław, administrator w Biezdrowie, i Marianna Mańkowska, rodzice: Jana Kantego, ochrzcz. 1720.22/X. r. (LB Biezdrowo), Małgorzaty Anny, ur. we wsi Białokosz w pow. pozn., ochrzcz. 1722.25/VI. r. (LB Chrzypsko W.), Pawła Antoniego, ur. tamże, ochrzcz. 1724.16/I. r. (LB Psarskie). Antoni, administrator Połajewa, i Katarzyna, rodzice Jana, ur. 1721.29/VIII. r., podawanego do chrztu przez pannę Barbarę P-ą ze Skrzetusza (LB Połajewo). Stanisław, chrzestny 1722.2/XI. r. (LB Lwówek). Łukasz i Marianna Przybysławska, oboje nie żyjący już w r. 1724, rodzice Pawła, który wówczas wraz ze swą żoną Anną Zdzenicką, córką Andrzeja i Anny Zerambianki, spisywał wzajemne dożywocie (I. Kal. 161 s. 418). Może to ten sam Paweł P., nie żyjący już w r. 1731, był mężem Anny Jaroszewskiej, wdowy 1-o v. po Janie Zdzenickim? (I. Kon. 76 k. 409). Byłaby to więc jego druga żona. Bogumiła, żona Macieja Gorzyńskiego, oboje nie żyli już w r. 1727. Antoni i Marcjanna, zamieszkali w Arkuszewie, rodzice Józefa, ur. 1733.5/III. r. w Karczmie Arkuszewskiej, oraz bliźniąt, Elżbiety Antoniny Marianny i Anny Rozalii Fulenty, ochrzczonych 1731.17/VI. r. (LB Św. Michał, Gniezno). Anna, żona 1-o v. Jakuba Kaczkowskiego, 2-o v. Mikołaja Czackiego, wdowa w r. 1732. Tomasz zaślubił 1732.1/V. r. Helenę Kownacką (LC Św. Marcin, Pozn.). Ewa P-a z Szczypiorna zaślubiła 1733.29/VII. r. Tomasza Szczepańskiego. Jakub (Pietrawski?), nie żyjący w r. 1734, mąż Magdaleny Miękińskiej, wdowy 1-o v. po Kazimierzy Kamińskim, podczaszym bielskim, 3-o v. żona Marcina Czelazińskiego, wtedy wdowy i po tym trzecim mężu (I. Kal. 171/173 s. 207). Stefan, w r. 1734 ustanowiony przez ciotecznego brata, Jana Sawickiego, plenipotentem dla windykowania jego fortuny macierzystej (I. Kon. 76 k. 504). Anna umarła 1734.31/I. r. (LM Grodzisk). Konstancja (Pietrowska?) w październiku 1739 r. żona Ludwika Stuszewskiego. Mateusz z wojew. podlaskiego, nie żyjący już w r. 1754, z Katarzyny Zbanierowskiej miał synów, Waleriana i Mikołaja-Michała. Walerian, żyjący w r. 1737 (I. Kon. 78 s. 794), nie żyjacy już w r. 1740, był mężem Marianny Gąsiorowskiej, córki Jakuba, dziedzica Sarnowa w pow. gnieźn., i Zofii Skarzyńskiej, która 2-o v. t. r., krótko po 15/VI. zaślubiła Tomasza Wysockiego (I. Kon. 77 k. 187v). Walerian był bezdzietny i jego spadkobiercą był w r. 1754 brat Mikołaj-Michał (I. Kon. 78 s. 795). Marianna z Gąsiorowskich, dziedziczka po ojcu połowy dóbr Sarnów, sprzedała w r. 1763 tę połowę za 8.000 zł. Franciszkowi Kistowskiemu (I. Kon. 79 k. 330v, 356). Połowę Sarnowa w r. 1765 za 8.000 zł. sprzedała Maciejowi Tarnowskiemu (I. Kon. 80 k. 4). Żyła jeszcze w r. 1768 (I. Kal. 206/208 k. 26). Ignacy, dziedzic Zawady, i Marianna, rodzice Józefa, ochrzcz. 1740.30/VI. r. (LB Poniec). Katarzyna, córka Tomasza, zaślubiła 1741.3/I. r. Ludwika Skrzetuskiego (LC Gogolewo), dziedzica Brylewa, nie żyjącego już w r. 1774, umarła 1804.15/VI. r., pochowana w Śremie u Franciszkanów. Stanisław zmarł w r. 1744 (A. B. Gołańcz, W. 42). Franciszek, chrzestny 1747.4/V. r. (LB Ostrzeszów). Apolonia, dominikanka w Poznaniu, zamarła 1748.29/I. r. (Nekr. Dominikanek, Pozn.). Łukasz zaślubił 1749.29/I. r. Jadwigę Moczydłowską (LC Grabów). Zofia, żona Tomasza Poniatowskiego, oboje już nie żyli w r. 1749. Franciszek, wiceregent grodzki ostrzeszowski 1751 r., i Zofia Mnichówna, rodzice: Macieja, ochrzcz. 1750.1/III. r., Marianny, ochrzcz. 1753.1/III. r. (LB Ostrzeszów), Ludwiki, która 1772.25/III. r. zaślubiła Franciszka Miłkowskiego, zmarła w Ostrzeszowie 1819.28/VIII. r., mając lat 65 i będąc już wdową (LC, LM Ostrzeszów). Wiceregent Franciszek liczył 43 lata, kiedy zmarł w r. 1767, pochowany w Ostrzeszowie u Bernardynów (LM Ostrzeszów). Żona jego Zofia chrzestna 1764.24/XII. r. Umarła 1767.19/III. r. majac lat 30, pochowana i Bernardynów w Ostrzeszowie (LB, LM Ostrzeszów). Pani Józefa, chrzestna 1754.14/VII. r. (LB Ostrzeszów). Stanisław, ekonom, umarł w Niegolewie jako starzec 1757.8/VI. r. (LM Buk). Leon, mieszkając w r. 1757 w Gnieźnie na gruncie Św. Michała, ekonom starostwa śremskiego w r. 1760, miał z żony Kunegundy synów, Jana Walentego, ochrzcz. 1757.1/II. r. (LB Św. Michał, Gniezno), i Kazimierza Józefa, ur. w Grzymisławiu 1760.4/III. r. (LB Śrem). Konstancja, benedyktynka(?) w Poznaniu, zmarła 1757.9/VII. r. (Nekr. Bernardynek, Pozn.). Dominik, chrzestny 1758.(10/VIII?) r. (LB Grzybowo).

Kazimierz, stolnik sandomierski, już nie żyjący w r. 1759, miał z Krystyny Dobrzańskiej córkę Mariannę, wtedy żonę Józefa Krzyckiego, pułkownika chorągwi pancernej Potockiego, starosty trembowelskiego (N. 211 k. 347), potem kolejno stolnika poznańskiego, kasztelana biechowskiego, zmarłego w r. 1783.

Jan, ze wsi Zimnowoda, chrzestny 1760.13/IV. r. (LB Wielkie Strzelce). Pani Helena (Pietrowska) zmarła w Szypłowie 1763.28/I. r. (LM Nowe Miasto), Justyna wyszła w Łeknie 1764.28/II. r. za Ignacego Mroczkowskiego. Wojciech zmarł 1766.10/X. r. (LM Barcin). Salomea P-a zaślubiła w r. 1766 Floriana Marszewskiego, posesora Bieganowa, a żyli oboje w r. 1773. Ewa P-a, żona Kazimierza Ciszewskiego, oboje nie żyli w r. 1769. Stanisław, "ubogi starzec", umarł w przytułku w styczniu 1771 r. (LM Zaniemyśl). Mikołaj "de Lincze P.", syn zmarłych Władysława i Teresy Kaplińskiej, spisywał w r. 1711 wzajemne dożywocie z żoną Elżbietą Wilkowską, córką Wojciecha i Anny Raczyńskiej (I. Kal. 209/213 k. 55v). Ta Elżbieta, bezpotomna, nie żyła już w r. 1784 (P. 1361 k. 214). Michał, administrator Ostrzeszowa, chrzestny 1773.3/VIII. (LB Ostrzeszów) i chyba ten sam Michał chrzestny 1790.20/I. r. (ib.). Marianna, żona Józefa Cieńskiego, oboje nie żyli już w r. 1773 (P. 1350 k. 191v). Andrzej był 1773.14/I. r. świadkiem ślubu Wojciecha Rynarzewskiego i Magdaleny Jasińskiej (LC Boruszyn). Siostra Stefana, dominikanka w Poznaniu, zmarła 1774.4/III. r. (Nekr. Dominikanek Pozn.). Katarzyna, żona Waleriana Radzimskiego, nie żyli oboje w r. 1775. Wojciech, chrzestny 1775.11/VIII. r. (LB Lwówek). Marianna, żona Stanisława Pruszkowskiego, oboje już nie żyli w r. 1777. Jan (Pietroski), syn Jana, zaślubił 1779.16/V. r. Mariannę Jędrzejewską, córkę Andrzeja (LC Doruchów). Panna Jadwiga, chrzestna 1779.21/X. r. (LB Chełce). Małgorzata poślubiła przez 1780.8/II. r. Ignacego Buszewskiego (ib.). Ignacy, mąż w r. 1780 Teresy Tyroboyskiej (Py. 160 k. 394v).

Leon i Kunegunda Rafalska, rodzice Jakuba i Wiktorii (Ewy Wiktorii), która 1810.28/VIII. r. poślubiła Józefa Miroszewskiego. Świadkiem ślubu był Jakub P., posesor wsi Jawore (LC Jeżewo). Umarła w Brzostowni 1815.4/VII. r., mając lat 45. Jakub, syn Leona, w r. 1782 jako plenipotent ojca kwitował Antoniego Dąbrowskiego (P. 1359 k. 508v). Mąż Józefy Gąsiorowskiej, córki Józefa i Elżbiety Orzelskiej, spisywał z nią w r. 1790 wzajemne dożywocie (P. 1369 k. 131). Jakub w latach 1794-1797 mieszkał w Boreczku, zaś w latach 1799-1803 w Lubiatówku (LB Żabno; LB Dolsk), chrzestny 1804.2/XI. r. (LB Panienka). Dziedzic Chwalęcinka, chrzestny 1819.17/II. r. i 1820.2/V. r. (LB Nowe Miasto) oraz 1821.4/XII. r. (LB Kolniczki). Józefa z Gąsiorowskich umarła w Chwalęcinku 1825.11/VI. r., mając lat 70 (LM Nowe Miasto). Mąż ją przeżył i umarł w Chwalęcinku 1828.29/X. r., mając lat 77 (LM Panianka). Zapewne córką Jakuba i Józefy była Helena (Tekla), która 1825.23/II(?) r., mając lat 20, wyszła za Jana Nepomucena Trzaskę, posesora Zadowic. Świadkiem tego ślubu był ks. Józef P., altarysta w Borku (Lc. Panienka), może brat? Mieszkali ok. r. 1826 w Królestwie Polskim (LB Borek).

Florian, chrzestny 1782.11/I. r. (LB Mielżyn). Leon (chyba nie identyczny ze wspomnianym wyżej mężem Rafalskiej?), licząc lat 60, umarł w Poznaniu 1782.3/XII. r., pochowany u Karmelitów Bosych (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Pani Barbara, ekonomowa z Targoszyc, chrzestna 1783.31/III. r. (LB Mokronos). Wojciech, mąż Agnieszki Wodkowskiej, zmarłej jako wdowa w Gnieźnie 1796.20/III. r., w wieku lat 72 (LM Św. Trójca, Gniezno). Córka tego Wojciecha Marianna poślubiła 1783.27/II. r. w Gnieźnie u Św. Trójcy Walentego Jarnowskiego, żyjącego jeszcze w r. 1795. Już będąc wdową, umarła w Poananiu 1823.20/III. r. mając 80 lat. Agnieszka, chrzestna 1784.8/XI. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Urodz. Józef Daniel, feldfebel, i Zuzanna, rodzice Marianny Józefiny, ochrzcz. 1785.3/II. r. (LB Raszków). Józefa, ur. przed r. 1790, wyszła przed r. 1816 za Marcina Kołudzkiego, komornika pow. gnieźnieńskiego. Siostra Stefana, dominikanka poznańska, umarła w Poznaniu 1790.16/V. r. (Nekr. Dominikanek, Pozn.). Urodz. Józef, wojskowy, i Weronika, zamieszkali w Poznaniu na Rybakach, rodzice Antoniego Franciszka, ochrzcz. 1792.7/VIII. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Katarzyna P-a, wdowa z dworu w Grzebieniskach (sługa?), zaślubiła 1792.11/XI. r. urodz. Jana Zakrockiego, tamtejszego ekonoma (LC Ceradz). Joanna zaślubiła w Gnieźnie u Św. Trójcy 1799.26/XI. r. Andrzeja Romańskiego, wojskowego. Józef Daniel, pochodzący z wojew. podlaskiego (wedle jego twierdzenia), ekonom we wsi Lobcz(?), podem podinspektor lasów we wsi Góra koło Borku, umarł 1800.24/XII. r. mająć lat 48. Pozostała wdowa Zuzanna, dwoch synów i trzy córki. Syn Franciszek Dionizy, ur. 1799.2/X. r., umarł przez ojcem 1800.20/X. r. (LM Góra k. Borku).

Kordula (czy szlachcianka?) zaślubiła we Lwówku 1802.21/I. r. szl. Macieja Dłużewskiego z parafii Brody. Żyli oboje 1804.13/VIII. r. Tekla 1802.5/X. r. żona Ignacego Baranowskiego. Miała mieć lat 33(!), kiedy 2-o v. 1819.2/VIII. wyszła za Józefa Tomickiego z Suchorzewa. Urodz. Mariannę zaślubił 1804.20/XII. r. "na łożu śmierci" Ignacy Skowroński, żyli ze sobą od kilku lat i mieli dwoje dzieci (LC Śrem). Jan, posesor Ochli mąż Anny Domagalskiej, umarł w Ochli 1810.30/I.(17/II?). r. mając lat 52, pochowany w Kobylinie na cmentarzu parafialnym (LM Wyganów; LM Kobylin). Córki ich, Jadwiga, ur. w Ochli 1809.1/IV. r., podawana do chrztu przez siostrę ojca, Mariannę P-ą (LB Wyganów), i Helena-Katarzyna, ur. we wsi Jawore (Jawory?), ochrzcz. 1811.11/IV. r., podawana do chrztu przez Jakuba P-go, posesora wsi Jawore (LB Jeżewo). O posesorze tej wsi Jakubie, synu Leona i Rafalskiej, było wyżej. Musiał tu chyba istnieć jakiś bliski związek pokrewieństwa. Rozalia, franciszkanka kaliska, zmarła 1811.3/XII. r. (Nekr. Franciszkanek, Śrem). Tekla, żona Biernackiego, inspektora skarbowego z Księstwa Warszawskiego, nie żyła już 1812.30/I. r. (LB Lewków). Honorata wyszła przed 1814.13/XI. r. za Wojciecha Grodzkiego, ekonoma (ib.), żyli jeszcze oboje 18166.24/VII. r. Panna Joanna, chrzestna 1814.20/XI. r. (ib.). Panna Antonina, chrzestna 1816.28/VII. r. (ib.). Antoni i Jadwiga z Kiedrzyńskich (z Czachór?), rodzice Urszuli, która mając 24 lata, w parafii Droszew zaślubiła 1820.12/XI. r. Jana Nepomucena Skarzeńskiego (Skarzyńskiego?). Magdalena Gembartówna, 1-o v. P-a, 2-o v. żona Nepomucena Umińskiego, generała wojsk polskich, dziedzica Smolic, umarła tam 1821.17/X. r., mając lat 33 (LM Smolice). Andrzej i Teresa z Baranowskich rodzice synów, z których najstarszy, Antoni-Piotr, był malarzem, profesorem Akademii Sztuk Pięknych. Czwarty z synów, Karol, ur. w Bydgoszczy 1823.25/I. r., kupiec, walczył w r. 1848 i znów jako kapitan w r. 1863. Był pierwszym polskim zaprzysiężonym sądowo rewizorem ksią gospodarczych i rolniczych. Ożeniony z Florentyną Sąchocką, córką Floriana i Jadwigi, zmarł 1893.10/IV./ r., pozostawiając dzieci i wnuki (Dz. P.). Florentyna umarła 1903.23/II. r., mając lat 69 i 9 miesięcy. Feliks P., chrzestny 1824.17/IV. r. Pelagii Murzynowskiej, swej ciotecznej siostry (LB Droszew). Ludwika (Pietrowska) zaślubiła przed r. 1845 Ludwika Węsierskiego, ekonoma z Małachowa.

Jan Nepomucen, ojciec Teresy, która mając lat 20, wyszła w Poznaniu 1864.17/X. r. za Wiktoryna (Wiktora) Ludwika Logę, kupca. Ojciec był świadkiem przy ślubie córki (LC Św. Marcin, Pozn.). Posiadacz domu żył jeszcze 1867.21/IV. r., a wtedy już nie żył zięć Loga (LB Św. Marcina, Pozn.). Anna (!) P-a, wdowa po Lodze, licząca lat 54, zmarła w Poznaniu 1899.22/VI. r. (LM Św. Marcin, Pozn.). Gabriela, żona w r. 1881 Maksymiliana Zabłockiego. Zofia, zamężna Au, umarła 1873.13/XII. r. (Dz. P.). N. Pietrowski(!), dziedzic Pawłowa, zamieszkały w Poznaniu, mąż Jadwigi Krajewskiej, która umarła w Pawłowie 1880.18/XII. r. w wieku lat 60. Mąż ją przeżył (LM Św. Maria Magdal. Pozn.).

Teodozja, ur. 1883.15/V. r., córka Ludwika i Michaliny Koteckiej, wyszła 1909.5/VI. r. za Józefa Stanisława Logę, cukiernika. Chrzestnym jej syna był w r. 1910 Ludwik P. (LC, LB Św. Marcin, Pozn.). Paulina P-a, z Gorzuchowa wyszła w tamtejszym(?) kościele 1889.14/X. r. za Stefana Kozielskiego (Dz. P.). Józef zmarł 1892.6/IV. r. w Miłosławiu, w 65-ym roku życia. Zostawił żonę, dzieci i wnuki (ib.).

Piotruscy
Piotruscy. Stanisław, bratanek ("nepos", więc może być i wnuk) i spadkobierca Bartłomieja, kwitował w r. 1614 z 300 zł. Melchiora Radzewskiego (P. 992 k. 534). Walenty, mąż Zofii Biskupskiej, córki Krzysztofa, która w r. 1659 pozywała brata Jana o rany, które jej zadał w Biskupicach (I. Kośc. 56 k. 388).

Piotruszewscy
Piotruszewscy małżonkowie Krzysztof i Zofia Podolcówna, oboje już nie żyli w r. 1642 (Ws. 207 k. 166v).

Pirogowska
Pirogowska (Piragowska?) Jadwiga, w r. 1626 żona Jerzego Palędzkiego.

Piramowicze
Piramowicze. Była tego nazwiska rodzina ormiańska, nobilitowana w r. 1768, nie mam jednak pewności, czy z niej pochodził urodz. Michał, zamieszkały w Poznaniu na Rybakach, który z żony Józefy miał córkę Elżbietę, tam urodzoną, ochrzcz. 1789.19/XI. r. (LB Św. Marcin, Pozn.).

Pirański
Pirański(?) Jakub swoją część we wsi Bartodzieje cz. Pietryki w pow. kal. sprzedał w r. 1495 za 72 grz. Tomaszowi Mycielskiemu (P. 1388 k. 128v).

Pirch h. Własnego
Pirch h. Własnego, zob. Pierzchowie h. Własnego.

Pirkowski
Pirkowski Wawrzyniec, nie żyjący już w r. 1738, mąż Franciszki Rynarzewskiej, córki Hiacynta i Katarzyny Płaczkowskiej, która występowała wtedy już jako wdowa (P. 1253 k. 280).

Pisarscy
Pisarscy, różni. Szl. Maciej P. ze Skrzetusza, woźny ziemski poznański w r. 1595 (P. 964 k. 1426). Anna z Psar, żona Andrzeja Moszczyńskiego z pow. gnieźn., już nie żyjącego w r. 1667.

Michał P., starosta wolbromski (ten chyba h. Śreniawa?), wraz z żoną Teklą Zaporską przed r. 1713 zastawili za 1.800 zł. trzymane przez siebie dobra królewskie Podlesie cz. Oszczychlik w pow. krasnostawskim Kazimierzowi Kierzyńskiemu (w r. 1713 już nie żyjącemu) (I. Kal. 159 s. 87).Przeglądanie 544 pozycji zakresu Piotrkowscy - Podlescy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników