Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona9101112[13]14151617Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Brzeczkowscy
Brzeczkowscy Wincenty z Brzeczkowa 1406 r. (P.3 k.44). Szymon, po którym w r. 1593 wdowa była Dorota Grzybowska, córka Jakuba zwanego Michalik (P.960 k.115v).

Brzekowski
Brzekowski Jan z Kamienicy nie żył już w r. 1435, kiedy wdowa po nim Katarzyna zobowiązała się zastawić za 100 grz. dwa łany we wsi Zabczyno Janowi z Krępy (I. Kal.1 k.106v).

Brzescy h. Bończa
Brzescy h. Bończa, później Topor. Nie wiem od jakiej miejscowiści wzięli swe nazwisko. Wedle Długosza już w XV w. B-cy h. Bończa dziedziczyli w Kunicach w p. opoczyńskim. W tej wsi widzimy ich i potem. Niektórzy spośród nich przesiedli się w czasach późniejszych na Kujawy i do Wielkopolski.

Adam pochodzący z wojew. sandomierskiego, nie żyjący już w r. 1632 był ojcem: Mikołaja, bezdzietnego, wtedy też już zmarłego, Krzysztofa Jana, Andrzeja i Jakuba. Córką tego Adama była Katarzyna, w r. 1651 żona Stanisława Niewiadomskiego (W.40 k.185v). Krzysztof celem sprzedania Kunic, odziedziczonych po zmarłym bracie Mikołaju, dawał swym braciom w r. 1632 plenipotencję (I. Kon.46 k.535). Dopełniając zobowiązania tych braci, dał w r. 1633 swoją część w Kunicach, odziedziczoną po Mikołaju, Janowi Grodzkiemu (P.1417 k.876). Jan z Kunic, jeden z powyższych braci, był w r. 1629 mężem Doroty Rosnowskiej (Py.143v k.313; P.1060 k.151). Sporządził z nią w r. 1630 wzajemne dożywocie (P.1416 k.1060v), a w r. 1638 oprawił jej 1.000 zł. posagu (P.1419 k.357v). Oboje żyli jeszcze w r. 1655 (P.1068 k.126v). Ich córka Katarzyna była w r. 1649 żoną Jakuba Gralewskiego. Andrzej, syn wspomnianego wyżej Adama, dostał w r. 1629 w grodzie opoczyńskim od Mikołaja Dunina zapis 600 zł. na Gawronach. Jego żoną była Marianna Kotkowska. Córką i jedyną spadkobierczynią tej pary była Katarzyna, w l. 1681-87 żona Sebastiana Kłomnickiego. Była ona też spadkobierczynią stryja Jana B., przeżyła bowiem jego bezdzietną córkę Gralewską (Ws.73 k.604v; P.1105 XII k.36; 1114 VIII k.51; 1135 X k.105v).

Wojciech i Justyna z Chalińskich, rodzice Ignacego "Bończy" B., burgrabiego grodzkiego kowalskiego 1778 r. (Boniecki), zaś w r. 1789 podstolego kruszwickiego i męża Róży Brzeskiej, córki Norberta i Marianny Bobrowskiej (Py.163 k.744).

Tomasz i Teresa z Trzcińskich, rodzice Marcina, po którym z Marianny z Swięcickich pozostał syn Piotra czy inaczej Jan Piotr, komornik graniczny brzeski kujawski 1781 r., wojski mniejszy bydgoski 1783 r., podstoli brzeski kujawski 1785 r., chorąży radziejowski 1786 r., pisarz grodzki gnieźnieński 1787 r., (Boniecki, t. r. deputat na Trybunał Kor. (Hip. Wągr., Jabłkowo). W niektórych dokumentach pisał się "Bończą" (np. I. Kon.82 k.3), to też Boniecki zgoła błędnie zaliczył go do Jastrzębców. Dziedzic Sokołowa i Sokołówka 1785 r. (ib.83 k.128), zaślubił w Popowie 1786.18/VIII r. Małgorzatę Dorpowską, córkę Antoniego, chorążego gnieźnieńskiego, i Marianny Chrościckiej (LC Popowo; P.1368 k.277). Sędzia deputat z ziemi dobrzyńskiej na Trybunał Koronny, wydzierżawił w r. 1788 Dziatkowo na jeden rok Wojciechowi Nerskiemu (P.1365 k.343v). Obiór na sędziego deputata wymagał osiadłości w danej ziemi. W tym też celu Piotr nabył część zwaną "Czechórszczyzna" we wsi Braszczki Wielskie w p. pińskim (G.117 k.156). Wedle ugody z 1787.17/I r., scedował w r. 1789 Raczyńskiemu, marszałkowi nadwornemu koronnemu, swe dziedziczne Trzebuchowo Wielskie (G.115 k.56v). Od Ignacego Objezierskiego i jego braci kupił 1790.14/VI r. za połowę sumy 85.000 zł. Cykowo, Cykówko i części Sepna (P.1367 k.282v, 382). Umarł wkrotce potem i jeszcze t. r. wdowa została intromitowana do miasta Sampolna i do wsi Sokołowo i Dębnica (I. Kon.84 k.233). W przeprowadzonych 1791.27/IV r. w Popowie działach z siostrą Grudzińską fortuny po ojcu i po stryju ks. Józefie Dorpowskim, kanoniku gnieźnieńskim, wzięła Jąbkowo i folwark Jabłkówek, wsie: Kiszewo, Pomarzanki, Dziadkowo, Międzylesie, Starężyn, Czerlin, Lęgniszewo i jako rekompensatę braku w tej schedzie dworu mieszkalnego - sumę 7.181 zł. (P.638 k.509; Hip. Wągr. Popowo, tu wymienione ponadto Rybno i Jagniewice; Hip. Wągr. Jabłkowo). Lęgniszewo i Czerlin sprzedała 28/V t. r. za 66.660 zł. szwagrowi Antoniemu Karolowi Grudzińskiemu (P.1368 k.277). W r. 1791 z przeprowadzonego z siostrą podziału sukcesji po dziadzie Adamie Chrościckim, stolniku łomżyńskim, dostała sumę 120.000 zł. spłaty (P.1369 k.900). Wobec tego, iż zmarły jej mąż zdążył zapłacić Objezierskiemu za Cykowo i Cykówko tylko nieznaczną część ceny, sprzedała te dobra w r. 1792 za 87.000 zł. szwagrowi Grudzińskiemu (P.1369 k.344). T. r. w imieniu małoletnich swych dzieci części w Braszczkach Wielkich sprzedała za 3.200 tal. Franciszkowi Dzierżyńskiemu (G.117 k.156). Wyszła powtórnie 1792.1/XII r. za Maksymiliana Grabskiego, wdowca, dziedzica Miłosławia (IC Jabłkowo). Umarła mając lat 60, 1809.3/VI r. (LM Fara, Pozn.). Córka Piotra i Dorpowskiej, Anna, ur. w Popowie, ochrzcz. 1790.3/IV r. (LB Popowo Kośc.), zaślubiła 1806.4/V r. w Jabłkowie Onufrego Grabskiego, stolnikowicza bracławskiego, dziedzica Nowego Miasta. Drugim jej mężem, zaślubionym w r. 1814 (krótko po 19.XI), był Maksymilian Dobroniecki, któremu wniosła uzyskane z działów w r. 1816 Kuszewo w pow. wągrow. (Hip. Wągr., Pomarzanki). Była wdową 1858.7/I r. Syn Józef.

Józef syn Piotra i Dorpowskiej, ur. ochrzcz. w Farze poznańskiej 1787.28/VII r. (Hip. Wągr., Popowo i Jabłkowo). Dziedzic Dziadkowa, i Jabłkowa. To Jabłkowo 1816.6/IV r. sprzedał stryjowi Janowi (Hip. Wągr., Jabłkowo) i 1816.24/V mocą układu o spadek po matce przejął Starężyn i Międzylesie. Starężyn sprzedał 1822.1/XII r. Janowi Markiewiczowi (Hip. Wągr. Starężyn). W r. 1811 chrzcił swą nieślubną córkę Konstancją Mariannę, ur. w Dziadkowie 1/X (LB Kołdrąb). Ożenił się 1823.18/V r. z Antoniną Julianną Iłowiecką, córką Wojciecha, dziedzica wsi Recz, ur. około r. 1802 (LC Kołdrąb). Poraz drugi ożenił się 1833.17/VI r. z Weroniką Tańską z Dziadkowa, ur. około r. 1803 (ib.). Nie żył już 1849.18/IX r. Wdowa mieszkała t. r. w Wągrówcu (Hip. Wągr., Budziejewo) i wyszła 2-o v. p. 1852.1/X r. za Apolinarego Kiedrzyńskiego z Gołańczy (Hip. Wągr., Starężyn).

Jedynym ze świadków przy pierwszym ślubie powyższego Józefa był Jan B. "z Jabłkowa". Chorążyc Józef ze swej strony trzymał do chrztu w r. 1802 jednego z synów tego Jana, którego tradycja rodzinna mieni bratem chorążego Piotra. Niejakie wątpliwości mogłoby powstać zważywszy imiona tych domniemanych braci: Jan Piotr i Janm ale zważywszy, iż pierwszy z nich używał jako imienia głównego Piotra, mogło tak być. Potomkowie Jana w ciągu XIX w. zatracili tradycję h. Bończa i poczęli uważać się za Toporczyków, w sposób jednak nieco chwiejny, bowiem w jednym z pokoleń żyjących już w XX w. jedno z rodzeństwa pisało się "Toporem", drugie "Okszą". I w tym wypadku można stwierdzić niewątpliwy wpływ literatury heraldycznej.

Jan, ur. około r. 1768, w l. 1793-1809 posesor Jabłkowa był do śmierci dziedzicem tej wsi, umarł mając 92 lata, 1860.25/VII r. w Krotoszynie i pochowany został w Jabłkowie (Dz. P.). Jego żoną była zaślubiona w Popowie Kośc. 1807.8/IV r. Katarzyna Nieżychowska córka Jakuba i Teresy z B-ich (Hip. Wągr., Jabłkowo). Ta Katarzyna B., z Pomarzanek, chrzestna 1815.13/VIII r. (LB Skoki). Z niej synowie: Leonard i Amilkar, o których niżej, Franciszek a Paulo, ur. w Pomorzankach, ochrzcz. 1809.6/IV r. (LB Jabłkowo), niewątpliwie zmarły dzieckiem. Córką Jana była Leokadia, żona Kazimierza Rogalińskiego z Cerekwicy.

1. Leonard, syn Jana i Nieżychowskiej, ur. ok. r. 1811/12, oficer wojsk polskich i kawaler krzyża wojskowego 1831 r., członek pruskiej izby panów. W r. 1846 nie posiadał jeszcze żadnych dóbr (Hip. Wągr. Raczkowo). Od ojca otrzymał Jabłkowo i zobowiązał się wtedy spłacić siostrę Rogalińską (Hip. Wągr. Jabłkowo). Na subhaście 1853.27/V r. kupił za 38.360 tal. Raczkowo (Hip. Wągr., Reczkowo). Taż na subhaście kupił 1860.25/IX r. od Antoniego Jeżewskiego Stawiany (Hip. Wągr., Stawiany). Młyn w Raczkowie nad rzeką Wełną 1873.10/IX r. sprzedał Spółce Melioracyjne (Hip. Wągr. Raczkowo). Jabłkowo i Raczkowo 1902.27/XI r. przekazał wnuczce Izabeli Ponińskiej, żonie Lecha Zaborowskiego, zaś Stawiany drugiej wnuczce Celinie Ponińskiej, żonie Zygmunta Chłapowskiego (Hip. Wągr. Jabłowo, Raczkowo, Stawiany). Zmarł w Jabłkowie 1904.1/XII r. i tam pochowany (Dz. P.). Ożenił się 1842.3/V r. z Rozalią Radońską, liczącą lat 27 (LC Pozn., Św. Wojciech), zmarłą w Jabłkowie 1843.13/VI r. (Hip. Wągr., Raczkowo). Drugą jego żoną była poślubiona w Wiatrowie 1847.12/I r. Michalina Moszczeńska, córka Wincentego i Anieli z Radońskich, ur. ok. r. 1823 (LC Lechlin), zmarła w Jabłkowie w r. 1893. Z pierwszej żony córki bliźniaczki, Rozalia i Pelagia, urodzone 1843.12/IX r. (LM Jabłkowo; Dz. P.). Z drugiej żony córka Bolesława, zaślubiona w Katedrze poznańskiej 1874.3/II r. Kazimierzowi Ponińskiemu (LC Św. Małgorzata, Pozn.; Dz. P.).

2. Franciszek a Paulo Amilkar, syn Jana i Nieżuchowskiej, ur. ok. 1811 r. w Pomorzankach 1811.18/III r., właściciel Krotoszyna, uczestnik powstania w r. 1831, zmarł w Krotoszynie mając lat 93. Z żony, zaślubionej w Arkuszewie 1842.25/V r. Rozalii Teresy Karskiej ur. w Piotrowie 1821.10/XII r., córki Hieronima i Katarzyny ze Zdębińskich (LC Św. Michał Gniezno), miał synów, Erazma i Juliana, oraz córki: Walerię za Brudnickim, zmarłą w wieku lat 63 w Poznaniu 1906.11/I r. (LM Św. Marcin), Hieronimę za Ignacym Mukułowskim, zmarłą 1891.21/XII r., pochowaną w Rzadkwinie (Dz. P.), Władysławę za Wacławem Ponikowskim, zmarłą w wieku 87 lat w Chraplewie 1938.23/XI r.

1) Erazm, syn Amilkara i Karskiej, ur. w Krotoszynie około r. 1846, kupił w r. 1891 od barona Graeve Mierzewo z folwarkiem Królewiec (Dz. P.). Umarł mając lat 82 w Mierzewie 1928.2/VI r. Jego żoną była Wanda Zielonacka, córka Franciszka i Józefa Broniszówny, ur. w Chwalibogowie, zmarła w Mierzewie 1911.17/XI r., pochowana w Jarząbkowie (Dz. P.). Córki Erazma: Zofia zmarła w Poznaniu 1931.15/IV r., pochowana w Grzybowie (Dz. P.), Stefania za Stefanem Lutomskim z Grzybowa, zmarła w Zakopanem około 1960. Synowie: Adolf, Jan, Witold, Leon, Edward, Tadeusz i Henryk.

(1) Adolf, syn Erazma i Zielonackiej, umarł w Krakowie krótko po zakończeniu drugiej wojny swiatowej, był właścicielem Mierzewa (750 ha). Ożeniony z Aleksandrą Kurnatowską, córką Feliksa z Dusiny i Seweryny Lossow, zamieszkałą dziś w Krakowie. Synowie ich, Zygmunt i Erazm, obaj żonaci, mieszkają również w Krakowie,

(2) Jan, syn Erazma i Zielonackiej, właściciel Królewic (260 ha) koło Wrześni, zmarł w latach pięćdziesiątych. Ożeniony z zawodową pielęgniarką, bezdzietny.

(3) Witold, syn Erazma i Zielonackiej, ochrzcz. w Płonkowie 1881.18/XII r. właściciel Wódek (350 ha) koło Wrześni, ożeniony 1923.16/I r. z Felicją Kurnatowską, córką Feliksa z Dusiny i Seweryny Lossow ochrzcz. w Starym Gostyniu 1896.21/VI r. (LC Stary Gostyń), zabił żonę i siebie w pierwszych dniach wojny we wrześniu 1939 r. Ich córka Maria zamężna. Syn Seweryn umarł już po zakończeniu wojny. Z żony N. N. pozostawił jedną córkę.

(4) Leon, syn Erazma i Zielonackiej, umarł wkrótce po wojnie (około 1950 r.?) w Gdańsku. Był właścicielem Czapur (67 ha) koło Poznania i dyrektorem banku Cukrownictwa w Poznaniu. Jego żona Anna Braunek zmarła latem 1963 r. Córka ich Izabela Antonina, ur. w Poznaniu 1922.2/VI r. (LB Św. Marcin), zaślubiła w r. 1962 N. Thielmanna. Synowie, Olgierd i Tomasz.

a. Olgierd Wojciech, syn Leona i Braunkówny, ur. w Poznaniu 1921.19/II r. (ib.), chemik, mieszka w Kanadzie i pracuje w firmie aptekarskiej "Santos". Z żony N. Lasockiej ma dwie córki.

b. Tomasz, syn Leona i Braunkówny, zginął w r. 1944 w Warszawie. Bezżenny.

(5) Edward, syn Erazma i Zielonackiej, gospodarował 1923 r. w Kołaczkowie (LC Stary Gostyń) właściciel Oborzysk (386 ha) koło Kościana, który to majatek kupił w r. 1927 od spadkobierców Hansa Petzla (Cieplucha). Rozstrzelany przez Niemców w Kościanie we wrześniu 1939 r. Bezżenny.

(6) Tadeusz, syn Erazma i Zielonackiej, bankowiec, zastrzelony w Warszawie w czasie powstania 1944 r. Bezżenny.Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona9101112[13]14151617Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników