Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8911891289138914[8915]8916891789188919Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2
204 (Nr. 1066) 1653
G. Dorota z Suchorzewa wd. po ol. Krzysztofie Rozdrażewskim podstolim pozn., pani opr. i dożyw., w im. sw. oraz X. Stanisława, oraz Konstantego i Franciszka synów swych r-ch, wsie: Zakrzewko, p. py. na l. 3 za 6. 000 złp. G. Tom. Swieykowskiemu wyd. (f. 48)

205 (Nr. 1066) 1653
G. Jakub Białoskórski, s. o. Sebast., całe cz. cz. dziedz. wsi Zdzychowice p. py. od. ol. X. Bartłom. Urbańskiego kanonika kat. pozn., oraz Krzysztofa i Swiętosława Wyszławskich nabyte; G. Kazimierzowi Wilkowskemu s. ol. Stanisława, sprzed. za 3. 000 złp. (f. 74). Zofja Golińska, ż. zezn., w tow. brata rodz. Stefana Gol. kas. opr. i dożyw. On żonie tej zobow. się dać opr. na 1/2 dóbr. (f. 75)

206 (Nr. 1066) 1653
G. Kaz. Wilkowski, s. o. Stanisł., z ol. Jadwigi (Ujska, Lipska?), swoją część wsi Wilkowo i Trzebienie p. wsch. sprzed. za 4. 500 złp. bratu rodz. Stanisławowi W. (f. 77). Kaz. W. dopełniając zobow. danego przez brata rodz. Stanisława W. Marcjanowi W. też bratu swemu, całe cz. wsi Kręcki p. warszaw. spadłe po ol. Janie W. stryju, Marcjanowi W. za 6. 500 złp. sprzed. (f. 77)

207 (Nr. 1066) 1653
G. Dorota z Suchorzewa, wd. po Krzysztofie Rozdrażewskim podstolim pozn., i jej syn Franciszek, w im. sw. i X. Stanisława i Konstantego R-ich synów i bci im., wziąwszy sumę 4. 000 złp. od karmelitów B. Ciała w Pozn., lokują ją na wsiach Niewierz i Zakrzewko p. pozn. na czynsz wyd. 280 złp. rocz. (f. 79)

208 (Nr. 1066) 1653
G. Samuel Sadowski i Katarzyna Bieczyńska, c. o. Jerzego, małż. dożyw. (f. 97v)

209 (Nr. 1066) 1653
G. Piotr-Krzysztof Malczewski, s. o. Macieja M. z I i Dorota Cerekwicka, c. ol. And. C. z II, małż. dożyw. (f. 99)

210 (Nr. 1066) 1653
G. Jan Skrobiszewski, s. o. Gabriela Skr., wedle zobow. danego N. Zofii Zamarskiej, wd. po ol. Janie Z., dom. swój. za murami Pozn. na przed. "Piaski" tejże Z-ej za 500 złp. sprzed. (f. 99)

211 (Nr. 1066) 1653
G. Hjacynt Małachowski z I i Teresa Malczewska z II małż. dożyw. (f. 105) Hjacynt M., s. Wojc., na 1/2 dd. zap. pos. 2. 000 złp. i t. w. ż. Teresie M., c. o. Jana (f. 105)

212 (Nr. 1066) 1653
G. Swiętosław Gorzyński z I Jadwiga Pawłowska, wd. 1-o v. po ol. Krzysztofie Belęckim, z II małż. dożyw. (f. 108)

213 (Nr. 1066) 1653
G. Andrzej Gądkowski z I i Marjanna Kowalska z II małż. dożyw. (f. 110v)

214 (Nr. 1066) 1653
G. Barbara, wd. po Piotrze Duninie, a ol. Stanisława de Dembe Mikołajewskiego z ol. Zofii z Płochocic Jasińskiej córka i ol. Zofji Osieczkowskiej, ol. Samuela Konarskiego wdy malbor. 1-o v. żony, siostrzenica wujeczna całe cz. dziedz. wsi: Grobno, Wiktorze, Kowalewice, Tytlewko, Cepno i in. przyl. oraz. grunta w mieście i za miastem Chełmnem po tejże ol. Zofji z O. K-ej, synowi swemu Mikołajowi D. daje (f. 110v)

215 (Nr. 1066) 1653
N. Aleks. Gawarecki, s. Wojc. z I i Elżb. Kryńska z II małż. dożyw. (f. 111v)

216 (Nr. 1066) 1653
G. Jan Wierusz Stolecki, s. o. Stanisł., na 1/2 cz. wsi Przystań p. kalis., należnych po ojcu z działu z bćmi swymi rodz. Wojc. i Stan., zap. pos. 4. 000 złp. i t. w. żonie Bogumile Cieleckiej, c. o. Jerzego C. i Jadwigi z Jastrzębnik (f. 112)

217 (Nr. 1066) 1653
G. Jan Skoroszewski, s. o. Feliksa Sk., na 1/2 dd. zap. 2. 000 złp. pos. i t. w. ż. Dorocie Skrobiszewskiej, c. Jana Skr. (f. 112v)

218 (Nr. 1066) 1653
G. Andrzej Jerzykowski, s. o. Szym. J. z ol. Anny Kopydłowskiej, ol. Marcina K. bp. +-go rodz. siostry, współspadkobierca ol. Marcina K. wedle kontraktu zawartego między G. Anną de Demby wd. po Janie Stopkowskim z I, rob. zezn., oraz. Wojc., Chryzost. i Zofją panną Sulczyńskimi ol. Marcina Kop. siostrzeńcami i współspadkob. z II, całe cz. dzied. wsi Kopydłowo W. p. kon. po wuju tejże Annie St. siostrze swej ciot. sprzed za 4. 000 złp. (f. 114) Anna Drogomierówna wd. po ol. Janie Stopkowskim z I i Stanisł. Jeleniewski w im. sw. i ż. Elżb. Lisewskiej z II kont. 3-let. dzierż., wsi Kopydłowo s. v. 5. 000 złp. (f. 114)

219 (Nr. 1066) 1653
G. Anna Trzcińska, ż. Jana Marszewskiego, pomieszanego na umyśle, w tow. Jana T. brata stryj., i Paweł Marsz. tegoż Jana M-go, spadkobiercy ol. Katarzyny M-ej, ol. Stanisł. Rydzyńskiego wdowy, bp. +-ej, syn, i kurator dobra po niej przyznane Pawłowi i innym współspadkob. Dekretem Tryb.-Piotr. tj. m. Poniec i wsie Michcino i Janiszewo os. p. kość. Baltazarowi Koszutskiemu, Wojciechowi, Łukaszowi, Stanisławowi, Kazimierzowi K. ol. Jakuba braciom rodz., Stanisławowi i Mikoł. Błociszewskim, ol. Piotra synom, Maciejowi, Łukaszowi, Jakubowi ol. Adame synom Bł. im, Janowi i Krzysztofowi Drzewieckim, bciom rodz., sprzed. za 4. 000 złp. (f. 125)

220 (Nr. 1066) 1653
N. Marcin Zimnicki i Kat. Jeziorkowska małż. dożyw. (f. 129)

221 (Nr. 1066) 1653
G. Piotr Bniński, (sekret.) JKMci, dziedzic wsi Napachanie p. pozn. wziął. s. 1. 200 złp. od. sł. Szymona Proska krawca na przedm. pozn. za kość. Sw. Marcina, i tą sumę zap. wyderk. altorystom ołt. Sw. Anioła Stróża w kość. pozn. (f. 133)

222 (Nr. 1066) 1653
G. Henryk Zajdlic, s. Jana na 1/2 cz. cz. wsi Gorzyce i 1/2 folw. Głemboczek p. pozn. zap. 4. 000 złp. pos. i t. w. ż. Barbarze Kleistownie (f. 139)

223 (Nr. 1066) 1653
G. Wojc. Grzymułtowski, s. o. Janusza G. klana bydg. wsie Zurawia i Kowalewko p. kc. oraz mł. Rozwaszyn do kowal. należ. M. Krzysztofowi G. podkom. kalis. nepotowi rodz., sprzed. za 48. 000 złp. (f. 145)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8911891289138914[8915]8916891789188919Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników