Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8913891489158916[8917]8918891989208921Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2
244 (Nr. 1066) 1653
G. Adam z Rudnik Biskupski, podstoli. krak., Samuel Sierakowski w im. sw. i Zofji Sier. wd. po ol. Jakubie Kęmpskim, siostry swej rodz., Kasper Sierak., s. Jana S. klana lędzkiego (?), ol. Kaspra na Więdzborgu Zebrzydowskiego klana kalis. obok innych współspadkobiercy, swoje cz. miast Więcborg i Sempelborg, oraz wsi Ostrówek, Pempeszyn, Sitno, Suchorąsk, Smiełowo, Trzciany, Jastrzębiec, Wąwelno, Przepałkowo, Kłunia Mała, Zakrzewek, Witonia, Nowy Dwór, Zboze, Sikorze, Wiśniewa, Wiśniewka, Wiechorz, w p. N. Stanisławowi Smorzewskiemu, s. o. Stanisł. Sm. klana santoc., za 245. 000 złp. sprzed. (f. 200)

245 (Nr. 1066) 1653
G. Stanisł. Smoszewski, s. o. Jana (!!) klana santoc., całe wsie Oleszno i Dobieszewko p. kc. za 30. 000 złp. na l. 3 wyd. G. Sebast. Grzembskiemu s. o. Feliksa (f. 201) a wś. Dobieszewo p. kc. Wojc. Skrzetuskiemu za 5. 770 złp. na 1 r. wyd. (f. 201v, 206)

246 (Nr. 1066) 1653
G. Stanisław Smorzewski, s. o. Jana klana santoc., współspadkob. ol. Kaspra Zebrzydowskiego klana kalis., w im. sw. oraz Adama i Macieja S-ch., braci, oraz Katarzyny siostry, ż. Andrzeja z Bnina Starkowieckiego, rodzonych swoich, części swoje i ich w 1/2 m. Jordanów i wsiach: Wysoka, Skawa, Malejowa, Bielawa, Bielawka, Spytkowice, Rabie, Sieniawa, Rokiciny w p. krak. G. Adamowi z Rudnik Biskupskiemu podstolemu krak. sprzed. za 21. 000 złp. (f. 205)

247 (Nr. 1066) 1653
G. Stanisł. Smoszewski wś. Jastrzębiec p. kc. za 4. 000 złp. wyd. na 1 r. Marcinowi Zasułtowskiemu (f. 208)

248 (Nr. 1066) 1653
G. Wojc. z Cielczy Cielecki, s. o. Jana, wobec skas. opr. ż. Doroty z Rakoniewic Ossowskiej na Wojciechowie p. kość. sprzed. dziś swemu synowi na 1/2 cz. cz. wsi Karna i Reklin p. kość. opr. jej 9. 000 złp. pos. i t. w. (f. 210)

249 (Nr. 1066) 1653
G. Stanisł. z Bnina Śmigielski, s. o. Jana, części wsi Oporowo, Oporówko p. kość. os. i Kałowo pus. G. Jadwidze Miaskowskiej, wd. po ol. Jakubie Koszutskim, za 32. 000 złp. sprzed. (f. 210v)

250 (Nr. 1066) 1653
GG. Jan i Adam Korzbokowie Zawadzcy, ol. Stanisława synowie jako stryjowie i opp. dzieci ol. Andrzeja K. Z., w im. sw. i Zygmunta K. Z. brata swego rodz. dzieci tych współop., oraz Władysława, s. o. Andrzeja, pupila swego, wedle kontr. zawartego między zezn. i Zofją z Cielczy wd. po tym ol. And. Z., na cz. cz. tego pupila we wsi Pieruszyce p. kalis., tej Zofji z C., c. Andrzeja Cieleckiego 12. 000 pos. got. i 3. 000 złp. wypr. jako pos. i t. w. opraw. (f. 213v)

251 (Nr. 1066) 1653
G. Andrzej z Cielczy Cielecki, ol. Jana syn, wś. Woyciechowo p. kość. sprzed. za 50. 000 złp. synowi Władysławowi C. (f. 214v)

252 (Nr. 1066) 1653
G. Zofja Błociszewska, c. o. Jana Bł. z ol. Anny z Radomicka Daleszyńskiej ż. Grzegorza Smarzewskiego, w tow. Macieja Błocisz. brata stryj. całe cz. wsi Kotowo p. kość., które ol. ojciec nabył od Macieja i Roberta Włostowskich, bci rodzonych w r. 1624, które były pod dożyw. ol. Zofji z Boszkowa Włostowskiej matki tych Wł-ch, Janowi Woznickiemu, s. o. Mikoł., sprzed. za 18. 000 złp. (f. 222)

253 (Nr. 1066) 1653
G. Maciej-Kaz. Szczucki, s. o. Jana S. na części wsi Ruchocice p. kość. żonie Katarzynie z Pilczy Korycińskiej, c. Mikołaja K. syna ol Jana klana oświęcim. zap. pos. 15. 000 złp. i t. w. (f. 224v)

254 (Nr. 1066) 1653
G. Piotr Kosicki, s. o. Jakuba K. ż. Urszuli Wilkowskiej, c. o. Stanisł. W. zap. pos. 3. 500 złp. i t. w. (f. 230v)

255 (Nr. 1066) 1653
G. Maciej Kierski, s. o. Piotra K., wś. Lubiatowo p. pozn. sprzed. za 14. 000 złp. Andrzejowi Cieleckiemu, s. o. Łukasza (f. 232)

256 (Nr. 1066) 1653
G. Piotr z Bnina Radzewski Bodzewo i Strzelce M. p. kość. Annie Kłodzińskiej, wd. po Wojc. Skoroszewskim za 20. 000 złp. wyd. na l. 3 (f. 237)

257 (Nr. 1066) 1653
G. Franciszek z Wierzbna Rydzyński, ol. Marcina R. podsędka zs. wschow. syn wziąwszy 600 złp. od konw. katarzynek pozn., zap. to na wyd. na cz. cz. wsi Prochy na 7% (f. 244)

258 (Nr. 1066) 1653
G. Jan Radoliński ż. Annie Strzałkowskiej c. Jana S., opr. pos. 3. 000 złp. i t. w. (f. 246)

259 (Nr. 1066) 1653
G. Władysław Korzbok Zawadzki ż. Katarzynie Wolczezonce, c. Jana Ludwika liber bar. Wolczogena zap. 6. 000 złp. pos. i t. w. (f. 248v)

260 (Nr. 1066) 1653
G. Stef. Roznowski ż. Annie Przystanowskiej, c. o. Stanisł., zap. 700 złp. pos. i t. w. (f. 251v)

261 (Nr. 1066) 1653
G. Felicjan Czeluściński i Zofja Ryszewska małż. dożyw. (f. 255v)

262 (Nr. 1066) 1653
G. Jan Leśniewski na 1/2 dd. zap. pos. 5. 000 złp. i t. w. Teresie Goryszewskiej, c. Macieja G. (f. 259)

263 (Nr. 1066) 1653
GG. Wojciech i Chryzostom Sulczyńscy, ol. Jana S. synowie i ol. Marcina Kopydłowskiego bp. +-go dziada spadkob., wedle kontr. Anny de Demby, wd. po Janie Stojkowskim z I i Andrzeja Jerzykowskiego, zezn., i in. spadkob. z II: rob. w gr. kruśw., cz. cz. wsi Kopydłowo W. sprzed. tejże Annie, ciotce swej, za 2. 666 złp. (f. 260v)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8913891489158916[8917]8918891989208921Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników