Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8915891689178918[8919]8920892189228923Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2
284 (Nr. 1066) 1653
G. Jan Malachowski wś. Sowiny p. kość. Wojc. Żytowieckiemu i Dorocie z Wierbna małż. za 17. 000 złp. na 1 r. wyd. (f. 339)

285 (Nr. 1066) 1653
G. Hieronim Maniecki, sędzia zs. pozn., wsie Jarosławiec i Urnisowo os. i Zabikowo pus. sprzed. za 25. 000 złp. Jakubowi Sniegockiemu (f. 340v)

286 (Nr. 1066) 1653
G. Władysł. Korzbok Zawadzki wś. Linie p. pozn. z ff. Paryzewo i Zawada, G. Eliaszowi z Bukowca Szlichtinkowi burgrb. zs. kość. za 41. 400 złp. sprzed. (f. 343)

287 (Nr. 1066) 1653
M. Mikoł. Szołdrski klan biechowski, s. o. Jana klana biechow., wsie Szołdry, Chaławy i cz. w. Zabnie p. kość. za 25. 000 złp. wyd. kanonikom kapit. metropol. gnieźn. (f. 366) miasto Pleszew i wsie: Baranów, Baranówko, Rokutowo, Piekarzew p. kalis. X. Stanisł. Sławieńskiemu kancl. gnieźń., archidjakon. łęczyc, krakowskiemu, pozn. kanonikowi za 7. 000 złp. wyd. (f. 370)

288 (Nr. 1066) 1653
M. Teresa z Otoka Zaleska, c. o. Remigiana klana łęczyc., refer. kor., ż. Adama Czarnkowskiego sty osiec. i międzyłęskiego, w tow. Stanisława z O. Z. podsędka zs. sieradz., jako stryja Remigjana brata stryj. rodz., m. Pleszew i wsi Piekanowo, Baranowo, Baranówko, Rokutowo i cz. w Zawidowicach sprzed. za 147. 000 złp. M. Mikoł. Szołdrskiemu klanowi biechow. (f. 376) Tenże Mikołaj Sz. te dobra + cz. w Grodzisko os. G. Mikoł. Walchnowskiemu za 70. 000 złp. wyd. (f. 377)

289 (Nr. 1066) 1653
G. Kaz. Sczucki, o. Jana syn, całe cz. wsi W. i M. Długie os. p. wschow. sprzed. za 21. 000 złp. G. Wojc. Reklewskiemu, s. o. Wojc. (f. 391). Katarzyna z Pilcy Korycińska ż. zezn.

290 (Nr. 1066) 1653
G. Stanisław Bolesz, ol. Stanisława B. syn zap. s. 1. 100 złp. Wojciechowi Swięcickiemu (f. 395v)

291 (Nr. 1066) 1653
G. Krzysztof Suliński, s. o. Mac., odebrawszy od Stanisł. Naramowskiego, s. o. Jerzego N., 1. 000 złp. zap. przez tegoż Stanisława N. w im. sw. oraz Hieronoma i Adama N-ch, bci swych rodz. jako pos. za Teresę N., siostrę ich rodz., a ż. swoją, sumę tą i t. w. oprawie jej (f. 400)

292 (Nr. 1066) 1653
G. Wojc. Milewski, s. o. Jana, całe cz. wsi Goreczki Sliwne w p. kość. Franciszkowi Bronikowskiemu, s. ol.......... sprzed. za 6. 000 złp. na l. 3 na wyd. (f. 401v) Anna z Błociszewa, siostra rodz. Stanisława Bł., ż. zezn.

293 (Nr. 1066) 1653
G. Hieronim z Pigłowic Maniecki, sędzia zs. pozn., m. Stęszew i wsie: Chrąpiewo, Witowle, oba Trzcielne w p. pozn. G. Łukaszowi Blińskiemu, s. o. Walentego Bl., sprzed. za 60. 000 złp. (f. 402v, 415)

294 (Nr. 1066) 1653
G. Łukasz Rozdrażewski całe cz. wsi Wolica, Kozia, Dąbrowa, Kopanina, Boguszyn, Chromiec, Kruczyn, Komorza, Laskówka, os. (obok cz. cz. Wojciecha, Stanisława, Hiacynta, Franciszka, Elżbiety, Zofji Anny i Katarzyny Cucharskich, z ol. Doroty Rozdrażewskiej, ol. Hjacynta R. pułk. JKMci, bp. +-go siostry rodz. z Jana C. zrodz.). Katarzynie z Grzymułtowic wd. po ol. Janie z Chodzieży (Potulickim) sprzed. za 33. 500 złp. (f. 403) a ta Katarzyna z Grzym. Potulicka wsie: Boguszyn, Chromice i Komorza os. Łukaszowi R. za 25. 000 złp. na 1 r. wyd. (f. 405)

295 (Nr. 1066) 1653
G. Anna z Otoka Zaleska wd. po ol And. Borzewskim, 2-o v. obec. ż. Stanisł. Brodnickiego sędzego gr. wieluń., w tow. Stanisława Z. podsędka zs. sieradz. ojca, i Marcina Kobierzyckiego, brata z l. ojcz. i Marjanna z Rozdrażewa, ż. Marcina Kobierzyckiego i Chryzostom Giżycki podsędek zs. wieluński, i sędzia gr. ostrzeszowski, jako Jakuba Węgierskiego, syna ol. Dobrogosta W. pisarza zs. wieluń. przez Katarzynę z Rozdrażewa dóbr macierz. wyznaczony opiekun i Katarzyny-Elżbiety Giżyckiej córki swej z tejże ol. Katarzyny Rozdrażewskiej zrodz. im., spadkobiercy ol. Hjacynta Rozdr. pułk. JKMci, wsie Lenartowice, Zawidowice, i całe cz. dd. Grodziska os., Sulęcin pus. p. kalis. odziedz. po ol. Hjacyncie obok Eremiasza z Otoka Zaleskiego współpadkobier., dobra te Remigjanowi z Otoka Zaleskiemu s. Stanisł., za. 23. 300 złp. sprzed. (f. 407)

296 (Nr. 1066) 1653
G. Remigian z Otoka Zaleski s. Stanisł. podsędka zs. sieradz., Anna z O. Z., tegoż podsędka z ol... Rozdrażewskiej córka, 1-o v. Borzewska, 2-o v. Brodnicka, Marjanna z Rozdr. Kobierzycka, Chryzostom Giżycki jako op. Jakuba Węgierskiego i córki swej Katarzyny Elżb. G., dd.... Wolicę, Kozią, Dąbrowę, Kopaninę, Boguszyn, Chromiec, Kauczyn, Komorza, Laskowka, sprzed. za 100. 500 złp. Katarzynie Potulickiej (f. 450)

297 (Nr. 1066) 1653
GG. Baltazar, ol. Jakuba, i Łukasz też ol. Jakuba syn Koszutscy, jako Marjanny K., ol. Andrzeja z Marjanny Przyborowskiej córki, spadkob. jedynej, opiekunowie, jej wieś Borzysław os. p. kość. sprzed. za 8. 000 złp. G. Kaz. Rogalińskiemu, s. o. Rog. (f. 423)

298 (Nr. 1066) 1653
G. Wojc. Reklewski, s. o. Wojc. R. z I i Marjanna Golińska z II małż. dożyw. (f. 426v)

299 (Nr. 1066) 1653
G. Ewa Alojzja Smogulecka wd. po ol. Albrachcie Sm., m. Smogulec w. p. kc. G. Piotrowi Jabłkowskiemu 5. 000 złp. wyd. (f. 432v)

300 (Nr. 1066) 1653
G. Krzysztof Wydzierzewski całe cz. wsi Strzałkowo p. py. Marcinowi Stawskiemu i Katarzynie Grabowskiej małż. za 1. 900 złp. wyd. (f. 432v)

301 (Nr. 1066) 1653
M. Marjanna z Leszna wd. po ol. And. Tuczyńskim podkom. inowrocł., wsie Łomnica i Chrośnica p. kość. G. Janowi Tupadlskiemu na l. 3 wyd. za 22. 000 złp. (f. 434)

302 (Nr. 1066) 1653
G. Stanisław Ogrzyński, s. o. Wojc., wś. Prusinowo i cz. cz. wsi Sławno, p. pozn. sprzed. za 20. 000 złp. Dobrogostowi Jaskóleckiemu, s. o. Jana J. (f. 442) Marjanna Wodecka wd. po ol. Wojc. O. (f. 451)

303 (Nr. 1066) 1653
G. Stef. Kaczkowski, dziedzic w Rusko, wziął od X. Wojc. Borini superiora kapl. w kość. w Zdzieszu Boreckim, s. 7. 000 złp. i wyderkował na częściach wsi Strzyżewko (f. 443)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8915891689178918[8919]8920892189228923Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników