Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8917891889198920[8921]8922892389248925Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2
324 (Nr. 1066) 1653
G. Jan Kwilecki wedle zobow. danego Jakubowi Przystanowskiemu całe cz. wsi Kwilcz i folw. Upartowo p. pozn. sprzed. za 19. 500 złp. P-im (f. 544v)

325 (Nr. 1066) 1653
G. Jan Kwilecki, s. o. Kaspra, na 1/2 dd. zap. pos. 1. 600 złp. i t. w. ż. Jadwidze Slichtynkownie, c. o. Kaspra z Bukowca Sl. (f. 545)

326 (Nr. 1066) 1653
G. Stanisł. Wierzchaczewski, s. o. Stanisł., zap. pos. 4. 000 złp. i t. w. ż. Reginie Kwileckiej, c. Jana (f. 545v)

327 (Nr. 1066) 1653
G. Marcin Zasułtowski, s. o. Ambrożego Z., cz. wsi Orzeszkowo os. sprzed za 6. 000 złp. Stanisławowi Janowskiemu (f. 546)

328 (Nr. 1066) 1653
G. Jakub Domaradzki, s. Piotra z I i Anna Ponińska, c. o. Mac. P. z II małż. dożyw. (f. 548)

329 (Nr. 1066) 1653
GG. Wojciech i Stanisław dojrzeli, Hjacynt małol., m. v. 19-y Cucharscy, ss. Jana C. z ol. Doroty z Rozdrażewa, ol. wuja Hjacynta R. współspadkob., w im. sw. oraz: Franciszka, Elżbiety, Zofjanny, Katarzyny CC. brata i sióstr swych rodz. 4-ą cz. spadku z 1/2 m. Nowe Miasto i wsi Wolica, Koziary, Dąbrowa Kopanina, Boguszyno, Chromiec, Kruszyna, Komorza, Laskówka, os. Łukaszowi Rozdrażewskiemu za 33. 500 złp. sprzed. (f. 548v)

330 (Nr. 1066) 1653
M. Konst. z Bnina Opaliński wdzic pozn., wś. Chmielinka p. pozn. Adamowi Łukomskiemu, s. o. Jana Ł. na 1 rok za 5. 000 złp. wyd. (f. 570)

331 (Nr. 1066) 1653
G. Stanisł. Grodziecki, s. o. Adama na Wyszynie Gr. klana mędzyrzec., na wsiach: Wrączyno, Zaparcino, Srocko M., p. kość. (wyj. wsie Bendlewo, i mł. Dymaczewo i f. Zamysłowo) ż. Dorocie z Szołdr, c. o. Stanisł. Szołdrskiego cześnika kalis., surrog. gr. i podstol. pozn. z Marjanny z Wrzący Zajączkówny zap. pos. 20. 000 złp. i t. w. (f. 574v)

332 (Nr. 1066) 1653
G. Jan z Łabiszyna Latalski, s. o. Mikoł. klana nakiel., i spadkob. obok Stanisł., Mikoł. i Aleks. braci swych rodz. L-ch, całe cz. cz. dziedz. wsi W. i M. Dębnica, Brzozogaj, Pempice, Opieczki, Nowawieś, Działkowo, i dwór na przedm. pozn. za bramą wrocławską koło kość. Św. Krzyża po ojcu, bratu rodz. Stanisławowi L. za 25. 000 złp. sprzed. (f. 576)

333 (Nr. 1066) 1653
G. Andrzej z Przymy Przyjemski, oboźny w. kor., wś. Nowawieś os. oraz Radwaniec s. Czerniec pus. p. kon. G. Janowi z Łab. Latalskiemu za 24. 000 złp. wyd. na l. 3 (f. 576v)

334 (Nr. 1066) 1653
G. Adam Łukomski, ol. Andrzeja Ł. brat rodz., wś. Gulczewo Czupurcikowe i G. Dominikowe os. p. gn. należ. do siebie obok dzieci ol Andrzeja Ł. brata rodz. G. Annie Tolibowskiej wd. po And. Ł. tymże sprzed. za 12. 000 złp. (f. 580)

335 (Nr. 1066) 1653
G. Anna z Tolibowa Łukomska dożywot. użytk. wsi Gulczewo Dominikowe os. daje Ewie Grabowskiej wd. po Janie Ł. (f. 582) Syn tej Ewy Adam Ł. (f. 581) Adam, s. o. Jana i ol. Andrzeja Ł. brat rodz. (f. 582v)

336 (Nr. 1066) 1653
G. Stanisław Koczorowski, ol. Tom. syn, cz. cz. wsi Cieśle, Zukowo i Badkowo p. raciężskiego sprzed. za 10. 000 złp. Łuk. Pniewskiemu, s. o. Tom. P. (f. 583) Paweł K., ol. Tom. syn i ol. Mateusza K. bp. +-go brat rodz. kwit. Stanisława K. brata rodz. z 1. 750 złp. (f. 584)

337 (Nr. 1066) 1653
G Stanisł. Watta z Belęcina Skrzydlewski wś. Kikowo p. pozn. os. Dobrogostowi Belędzkiemu sprzed. za 13. 500 złp. (f. 605v)

338 (Nr. 1066) 1653
G. Andrzej z Wyszyny Grodziecki, starosta stawiszyński, s. o. Adama G. klana międzyrzeckiego na m. Rzgów i wsiach przyl.: Modła, Bienna, Babia, Dambrowica, Zastruże, Wiery i na cz. cz. wsi należ. do kl. krzymowskiego Krzymów, Borowo, Drzazno, p. koniń. (wyj. dd. Kiszewy, Zdzary p. kon., Zbiersko p. kal.) zap. pos. 45. 000 złp. i t. w. Urszuli z Bnina Opalińskiej, c. ol. M. Jana O. wdy pozn. sty inowrocł., żonie swej (f. 606)

339 (Nr. 1066) 1653
G. Jan z Kolna Prusimski, s. o. Krzysztofa z ol. Teresy z Grudny 1-o v. zrodz., rodziców spadkob. jedyny, m. r. 12-y, w asyście Piotra Zegockiego sty kość. op. swego, całe dd. Pamiątkowo z f., Cerekwica z f., Radzyny z f., Smiełowo z f., Baworowo os. p. pozn. And. Przyjemskiemu, ol. Władysł. podkomorzego kalis. synowi, oboź. kor., sprzed. za 75. 700 złp. (f. 607)

340 (Nr. 1066) 1653
G. Konstanty z Bnina Opaleński, o. Jana wdy pozn. syn, m. Lwówek z ff. Wójtowstwo i Stolnikowstwo i Młodawski zw., wsie: Grońsko, Bolewice, Zembowo, Komorowo, Grodna, i młyny Wagielnia, Sopolno i Mitręga, p. pozn. siostrze rodz. Wiktorii, ż. ol. Krzysztofa z Kolna Prusimskiego, wd. za 80. 000 złp. wyd. na l. 3 (f. 609)

341 (Nr. 1066) 1653
M. Konstanty Opaleński, ol. Jana O. wdy pozn. syn, m. Opalenica z zamkiem i f. i wsie: Rudniki, Jastrzębniki, Tomczyno (?), Sielinko, Miechorzewo, Miechorzewko, os. p. pozn. Janowi-Leopoldowi O. brata rodz. za 160. 500 złp. sprzed. (f. 614)

342 (Nr. 1066) 1653
G. Jan z Kolna Prusimski, ol. Krzysztofa syn, m. rok 12-y, w asyście op. Piotra Zgockiego sty kościań. m. Kamionna i wsie: Skrzydlewo, Kolno, Debrzno, Popowo, os. G. Tytusowi-Mikoł. Brezie sprzed. za 101. 000 złp. (f. 617)

343 (Nr. 1071) 1659
G. Andrzej Kromolicki wś. Wieszczyczyno i f. Jarosławki p. kość. G. Wojciechowi Chudzyńskiemu sprzed. za 3. 000 złp. (f. 4), a Chudz. tą wieś K-mu za 1. 500 złp. wyd. (f. 5). Marjanna z Naramowic ż. And. K-go (f. 6)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8917891889198920[8921]8922892389248925Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników