Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8916891789188919[8920]8921892289238924Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2
304 (Nr. 1066) 1653
G. Franciszek Zaleski, s. Filipa Z., na 1/2 wsi Kędziorki p. brzeziń. ż. Teresie Mielewskiej, c. Stanisł. M., zap. pos. 8. 000 złp. i t. w. (f. 444)

305 (Nr. 1066) 1653
G. Wawrzyniec Przyborowski, podczaszy kaliski, s. o. Stanisł. P. klana rogoziń. z ol. Zofji z Gębic wsie: Przylepki, Borek, Pszyborówko, p. kośc. G. Sewerynowi Bielickiemu cześnikowi ziemskiemu inowrocław., s. o. Jana B. sprzed. za 47. 500 złp. (f. 465) Marjanna z Kokorzyna Cerekwicka ż. podczego. (f. 465v)

306 (Nr. 1066) 1653
G. Marcin Grudzielski, s. o. Piotra z I i Katarzyna........ powska z II małż. dożyw. (f. 473v)

307 (Nr. 1066) 1653
G. Jan Trzciński, s. o. Adama T., zap. pos. 1. 400 i t. w. ż. Annie Budziejewskiej, c..... B-go, (f. 481v)

308 (Nr. 1066) 1653
G. Jerzy Kamiński, s. o. Stanisł., dopełn. zapisu danego przez siebie Jakubowi Konarzewskiemu, a przez Andrzeja Kam. brata rodz. i ol. Piotra też Kam. stryja i opiek., ol. Piotrowi Konarzewskiemu względem sprzedaży dóbr poniżej wspomn. całe cz. wsi Młodawko p. pozn. X. Janowi Skorzewskemu pleb. Rałszcensi za 4. 000 złp. sprzed. (f. 483)

309 (Nr. 1066) 1653
G. Jerzy Kamiński, s. o. Stanisł., wedle tychże zobow. całe cz. wsi Witkowice p. pozn. G. And. Rokossowskiemu, s. o. Stanisł. za 2. 000 złp. sprzed. (f. 483v)

310 (Nr. 1066) 1653
G. Tom. Gowarzewski, s. o. Wojc., na 1/2 dd. zap. pos. 5. 000 złp. i t. w. ż. swej Jadwidze Zabłockiej, c. Jana Z. (f. 488)

311 (Nr. 1066) 1653
G. Andrzej Deręgowski, s. o. Stanisł., na 1/2 dd. zap. pos. 3. 000 złp. i t. w. ż. Katarzynie Gądkowskiej, c. Baltazara z ol. Marjanny Borzysławskiej (p. 488v)

312 (Nr. 1066) 1653
M. Adam z Rudnik Biskupski podstoli krakowski, s. o. Andrzeja klana spic., z. ol. Jadwigi z Więcborka Zebrzydowskiej, w im. sw. i Konstancji ż. Albrechta Opackiego podkomorzego warszaw., sty latowic., Anny i Teresy panien Dembińskich, ol. Franciszka D. podkom. krak. córek, oraz Samuel i Kasper Sierakowscy, ol. Jana z Bogusłowic S. klana bydg. z ol. Marjanny z Więcb. Zebrzyd. synowie z nich Samuel S. w im. sw. i Zofji S. ż. ol. Jakuba Kembskiego siostry swej rodz., i Stanisław Smuszewski, s. o. Jana S. klana santoc. z ol. Leonory z Czarnkowa syn w im. sw. oraz Adama, Mateusza i Katarzyny ż. Andrzeja z Bnina Starkowieckego braci i siostry swych., w im. Katarzyny z Więcb. Zebrzydowskiej benedyktynki pozn., ol. Andrzeja Z. klana śrem. córki, wsie Runowo i Rudnicze p. kc. G. Mac. Zielińskiemu, s. o. Mikoł. za 40. 000 złp. sprzed. (f. 491)

313 (Nr. 1066) 1653
G. Piotr Drogoszewski, s. o. And., całe cz. wsi Drogoszewo p. kość. sprzed. za 3. 000 złp. Tom. Kotarbskiemu, s. o. Jana K. (f. 494)

314 (Nr. 1066) 1653
G. Andrzej Grzybowski, s. o. Serafina G., całe cz. wsi Imielinko Małe p. gn. sprzed. za 2. 000 złp. Adamowi Kurnatowskiemu, s. o. Jana (f. 497)

315 (Nr. 1066) 1653
G. And. Drogoszewski, s. o. Łuk., cz. cz. wsi Drogoszewo p. kość. sprzed. za 2. 000 złp. Tom. Kotarbskiemu, s. o. Jana K. (f. 498)

316 (Nr. 1066) 1653
G. Anna Słonecka, c. Jana warjata, z ol. Zofji Chrzypskiej, ż. Kaspra Modlibowskiego, w tow. Stanisława i And. S-ch, (stryjów?) rodz. swe cz. cz. wsi Cienino p. kon. sprzed. za 12. 000 złp. Łukaszowi Niemojewskiemu (f. 501) a Kasper M., s. Jakuba, zap. jej na 1/2 dd. 12. 000 złp. pos. i t. w. (f. 502)

317 (Nr. 1066) 1653
G. Stef. Komorowski, s. o. And., wś. Grzybowo p. gn. za 12. 000 złp. Albrachtowi Smoguleckiemu, s. Macieja Smogulec. sprzed. (f. 503v)

318 (Nr. 1066) 1653
G G. Zygmunt i Jan Czeszewscy, z Sławianowa, ol. Wojc. z Sł. Cz. synowie, z nich Jan w tow. brata starszego i Sędziwoja Sławianowskiego brata stryj., wś. Dąbrówka p. kc. Samuelowi Konarskiemu, ol. Jana K. synowi na l. 3. wyd. za 15. 000 złp. (f. 505v)

319 (Nr. 1066) 1653
G. Elżb. z Niszczyc, wd. po ol. Janie Bardzkim całe cz. wsi Jankowo i Mikołajkowo p. gn. G. Chryzostomowi Więchowskiemu, s. o. Adama W. sprzed. za 6. 000 złp. (f. 521)

320 (Nr. 1066) 1653
G. Andrzej Wilczyński, s. o. Stanisł. W., wziął od Anny Konarzewskiej przeoryszy klarysek pozn. i od. całego konw. s. 1. 600 złp. i to wyd. na 1/2 wsi Popowo p. gn. (f. 523v)

321 (Nr. 1066) 1653
GG. Andrzej i Bołesław Cieleccy bracia rodz. i spadkob. ol. X. Zygmunta C. prob. katedral. pozn., kanonika krak., dd. Budziszewo, Potrzonowo, Gorzuchowo i Włokna p. pozn. G. Stef. Ponętowskiemu, ol. Stanisł. synowi, sekret. JKMci, sprzed za 80. 000 złp. (f. 529)

322 (Nr. 1066) 1653
G. Krzysztof Bronisz, s. o. Eljasza, żonie Dorocie Sulmowskiej, c. Romana, rekomp. posag opr. na Karniszewie dziś opr. na 1/2 dd. Tomice, Mierosławki, Cieśle i Zborowo p. pozn. 12. 000 złp. pos. i t. w. (f. 502)

323 (Nr. 1066) 1653
G. Marjanna z Pierzchna wd. po Marcinie Wilkońskim pani opr. i dożyw., oraz Stanisław i Wojciech, bcia rodz., tego ol. Marcina synowie, z matką swoją w im sw. i Sebasjana, Jakuba, Anny, Katarzyny, Teresy, Jadwigi W-ch, bci i sióstr swych rodz. całe cz. wsi Wyszławice i cz.......... Drzazgowo G. Wojc. Bobeleckiemu, s. o. Stanisł., za 6. 000 złp. wyd. (f. 536)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8916891789188919[8920]8921892289238924Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników