Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8914891589168917[8918]8919892089218922Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2
264 (Nr. 1066) 1653
G. Łukasz Skoroszewski zap. pos. 4. 000 złp. pos. i t. w. ż. Teresie z Kobylnik., c. G. And. Kobylnickiego (f. 263v)

265 (Nr. 1066) 1653
G. Mikoł. Grylewski, o. Jana Gr. z ol. Kat. z Bojanowa syn całe cz. wsi Jasiewie p. kość. sprzed. Mac. Kierskiemu i i Dorocie Pogorzelskiej małż. za 16. 000 złp. (f. 264)

266 (Nr. 1066) 1653
G. Krystyna Młodziejewska, c. o. Chryzostoma Mł., a ol. Hjacynta Mł., ol Jana syna, bp. +-go, brata rodz. ciotka i współspadkob., ż. Jakuba Pcinińskiego (?? i Jan i Wojciech syn, Radziccy tenże Wojciech Zofji Młodz. tegoż Chryzostoma córki i ol. Jana Mł......, syn w obecności ojca swego...... (w im. sw.?) i) Stanisława Franciszka, Piotra, Doroty ż. Mikoł. Cieleckiego, Teresy ż. Marcina Manieckiego, Heleny, Marjanny i Barbary panien., córki i sióstr swych rodz., wś. Sołeczna p. py. sprzed. za 12. 000 złp. G. Tomaszowi Mańkowskiemu (f. 271)

267 (Nr. 1066) 1653
G. Anna z Kębłowa wd. po ol. Samuelu Grodzieckim, dziedziczka cz. cz. wsi Racławki p. py. cz. cz. te Tom. Trąmpczyńskiemu za 5. 000 złp. na 1 r. wyd. (f. 271v)

268 (Nr. 1066) 1653
G. Tom. Trąmpczyński wobec skas. opr. ż. Anny Zadorskiej, na 1/2 dd. opr. jej 700 złp. pos. i t. w. (. 273)

269 (Nr. 1066) 1653
G. Bartłomiej Skrzydlewski na 1/2 dd. zap pos. ż. Annie Sławianowskiej, c. o. Adama Sł., 3. 000 złp. pos. i t. w. (f. 276)

270 (Nr. 1066) 1653
G. Tom. Żegocki, ol. And. syn, całe cz. wsi Ostrowąs os. i Swięta pus. sprzed. za 7. 000 złp. Marcinowi Rudnickiemu (f. 286)

271 (Nr. 1066) 1653
G. Wilbrord Pacynowski, ol. Stanisł. syn na 1/2 dd. zap. 1. 500 złp. pos. i t. w. ż. Annie z Pogorzeli (f. 296)

272 (Nr. 1066) 1653
G. Kasper Grochowski, o. Krzysztofa syn, folw. os. Dambrowa na gruncie wsi Linie p. pozn. sprzed. za 7. 000 złp. Krzysztofowi Szczanieckiemu, s. o. Krzysztofa S. (f. 301)

273 (Nr. 1066) 1653
G. Andrzej Starkowiecki, s. o. Macieja St., wedle zobow. danego Stanisławowi, Adamowi i Maciejowi Smoszewskim, ss. o. Jana Sm. klana santoc. z ol. Leonory Czarnkowskiej, zrodz., na swych wsiach Łagiewniki i Starkowice p. pyzdr. i na 1/2 borów w Rzemiechowie, zap. 18. 000 złp. pos. i t. w. ż. swej Katarzynie Sm., c. o. Jana klana santoc. (f. 302v)

274 (Nr. 1066) 1653
JM. Stanisł. z Pogorzeli Pogorzelski klan kaliski, sta powidzki, w im. sw. i żony swej Zofji z Smoszewa wś. Osiek os. i inne pus., żony dziedziczne, w p. kość. G. Władysławowi Kłodzińskiemu i Annie Skrzetuskiej małż. za 20. 000 złp. sprzed. (f. 303v)

275 (Nr. 1066) 1653
GG. Zygmunt i Jan Czeszewscy, bracia rodzeni, ss. o. Wojc. Cz. z Sławianowa z nich Jan w tow. op. Sędziwoja Sławianowskiego, wś. Brzyskorzystew w p. kc. Wojc. Gułtowskiemu i Zofji Koszutskiej małź. za 12. 000 złp. wyd. (f. 318)

276 (Nr. 1066) 1653
G. Marcin Maniecki, ol. Jana syn i Teresa Radecka małż. dożyw. (f. 319)

277 (Nr. 1066) 1653
G. Jan Radoliński, ol. Macieja syn, całe cz. wsi Strzałkowo p. py. należ do siebie obok Stanisława R. nepota z brata, Janowi Strzałkowskiemu ol. Bartłomieja S. synowi sprzed. za 8. 000 złp. (f. 321)

278 (Nr. 1066) 1653
G. Andrzej Słupski, o. Jana syn, całe cz. wsi Suchorężec p. kc. sprzed. za 4. 000 złp. Aleksandrowi Skoroszewskiemu (f. 326)

279 (Nr. 1066) 1653
G. Andrzej Suchcicki i Dorota Gurowska małż. wsi Kęssino p. pozn. dziś nabytą Mariannie Włostowskiej, wd. po ol. Mac. Radowickim za 10. 000 złp. wyd. (f. 330)

280 (Nr. 1066) 1653
G. Zygm. Jemiałkowski i Teresa Staręska małż. dożyw. (f. 334)

281 (Nr. 1066) 1653
G. Jakub Śniegocki wś. Zelądkowo p. pozn. Marcinowi Objezierskiemu za 23. 000 złp. wyd. (f. 335)

282 (Nr. 1066) 1653
G. Jan Małachowski zap. pos. 2. 000 złp. i t. w. ż. Ewie Naramowskiej, c. Jana N. (f. 336)

283 (Nr. 1066) 1653
G. Jakub Śniegocki wś. Jarosławiec (dziś od Hieronima Manieckiego sędziego zs. pozn. kup.?) wyd. za 10. 000 złp. ż. swej Dorocie Włostowskiej (f. 338)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8914891589168917[8918]8919892089218922Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników