Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8918891989208921[8922]8923892489258926Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2
344 (Nr. 1071) 1659
G. Stanisław Wilczyński, s. o. Floriana W., wedle zobow. danego Annie z Konar Malechowskiej, wd. po ol. Janie z Koparzewa Bojanowskim, Konstancji Rogalińskiej, c. o. Jakuba z Zwonowa Rogal. i tej Anny ż. swej przyszłej, zap. pos. 12. 000 złp. (f. 21v) i t. w. Sob. w wig. oczyszcz. NMP

345 (Nr. 1071) 1659
G. Dobrogost Niesołowski wieś Żerniki p. pozn. sprzed. za 20. 000 złp. synowi swemu Hieronimowi N. (f. 22)

346 (Nr. 1071) 1659
G. Jan Wydzierzewski, na 1/2 dóbr zap. 900 złp. (z sumy oryg. 2. 000 złp. sobie za żonę zapis.) pos. i t. w. ż. Barbarze Dobińskiej (f. 34)

347 (Nr. 1071) 1659
G. Kaz. Bajkowski na 1/2 dd. zap. 500 złp. pos. i t. w. ż. Krystynie Baranowskiej (f. 35v)

348 (Nr. 1071) 1659
G. Kaz. Baranowski, s. o. Felicjana B. z ol. Zofji Muchlińskiej, ol. Jana M. dziedzica w Kościankach córki i tegoż M-go obok Jana, Stanisł., Katarzyny, Krystyny, ż. Kaz. Baykowskiego, bci i sióstr swych rodz. B-ch spadkob., całe cz. wsi Kościanki p. py. sprzedaje za 450 złp. Krzysztofowi Sulińskiemu (f. 36)

349 (Nr. 1071) 1659
G. Wojciech Rynarzewski na 1/2 dóbr zap. pos. 6. 000 złp. i t. w. ż. Marjannie Kładzińskiej (f. 37)

350 (Nr. 1071) 1659
G. Piotr Powodowski całe dd. dziedz. Tłoki p. kość. os. Janowi Krassowskiemu na l. 3 wyd. za 12. 000 złp. (f. 44) Tenże p. na 1/2 dd. m. Wolsztyn i wsi: Powodowo, Karpicko, Komorowo p. pozn. ż. Jadwidze Pilchowskiej opr. pos. 11. 000 złp. i t. w., a to wedle zobow. danego Zofii z Przysieki, wd. po ol. Adamie Pilch. (f. 47v). Jadwiga kwit. tą swoją matką i stryja i op. Chryzostoma Pilch. z 11. 000 złp. pos. (f. 48) X. Stef., Wojc., i Franc. Pilchowscy, ss. o. Adama, od. skwit. przez Piotra Powod. dostali zapis długu 1. 000złp. (f. 48)

351 (Nr. 1071) 1659
G. Meluzyna z Soboty, wd. po ol Wojc. Roznowskim, a c. ol Dobrogosta Sobockiego, cz. cz. wsi Chocicza, Sędziwojewo, Węgierski os. pp. py. i gn. sobie i synom swym Mikołajowi i Wacławowi R-im sprzed. przez ol. Wojciecha Bardskiego wuja, ze sp. dziada, w gr. nakiel. sprzed. za 20. 000 złp. tymże synom swoim (f. 111)

352 (Nr. 1071) 1659
G. Jan z Warzymowa Sokołowski, s. o. Pawła, wś. Zerniki i f. Swiątniki p. pozn. Samuelowi Sadowskiemu i Kat. Bieczyńskiej małż. wyd. na l. 3, za 2. 500 złp. (f. 111v). Samuel Sad., s. o. Jana i Anny z Kościelca brat rodz. Katarzyny ż. Jana Jeziorkowskiego i Doroty, wd. po ol. Janie Brzozogajskim S-ch (f. 111v)

353 (Nr. 1071) 1659
G. Jan-Kasper Żernicki, na 1/2 dd. we wsi Żerniki p. py. ż. Teresie Zapolskiej, c. ol. Gabriela Ż., zap. 4. 000 złp. pos. i t. w. (f. 114)

354 (Nr. 1071) 1659
G. Piotr Żernicki, na 1/2 dóbr zap. pos. 4. 000 złp. ż. Dorocie Koszutskiej, c. Adama K. (f. 114)

355 (Nr. 1071) 1659
G. Kaz. Gałęski, s. o. Krzysztofa G., wedle umowy z Piotrem Chociszewskim, Helenie Ch., c. Piotra Ch., ż. swej zap. 5. 000 złp. pos. i t. w. (f. 117v)

356 (Nr. 1071) 1659
M. Zygm. Grudziński, star. bolemow., całe cz. połowy wsi Byszki p. N. zast. za 1. 000 złp. N. Ewie Turno, wd. po ol. Wilh. T. (f. 180v). Jej syn Andrzej T. (Ib.)

357 (Nr. 1071) 1659
G. Jan Wilkowski, o. Franc. W. bp. +-go brat rodz., spadkob., obok Marcjana i Kazimierza W-ch, braci swych rodz. a ol. Stanisława synów, nepotów (!) swych rodz., całe cz. wsi Wilkowo i Trzebinia os. w p. wschow. po bracie ol. Franc. W., sprzed. Elżbiecie z Iłowca, wd. po powyższym ol. Stanisławie W. "fratrissae suae" za 1. 000 złp. (f. 202v) Jan Wilk. brat rodz. ol. Stanisł. i stryj rodz. i op. jego dzieci (f. 203)

358 (Nr. 1071) 1659
G. Aleks. Niemieczkowski i Franciszka Cherstopska małż. dożyw. (f. 203)

359 (Nr. 1071) 1659
G. Mikołaj Kokalewski na 1/2 dóbr zap. pos. 1. 500 złp. ż. Elżbiecie Jerzykowskiej, c. o. Wojc. J., podnies. od jej stryja Macieja J. (f. 215v). To stryj rodz. (f. 216)

360 (Nr. 1860) 1651
G. Wojc. Bartochowski, o. Jana syn, i Kat. Paplińska m. dożyw. (f. 29v) On na 1/2 dóbr opr. jej 2. 000 złp. pos. i t. w. (76)

361 (Nr. 1860) 1651
G. Jakub Żbikowski, s. o. Jakuba i Dorota Godurowska wdowa po ol. Stan. Grabowskim, 2-o v. małż. dożyw. (f. 31v)

362 (Nr. 1860) 1651
G. Marcin Zakrzewski, s. o. Mik., zap. na 1/2 dóbr posag 5. 000 złp. ż. Zofji Korzbokównie Zawadzkiej, (f. 33v) Ona wd. 1-o v. po ol. Mikoł. Cherstopskim (f. 33v)

363 (Nr. 1860) 1651
G. Kasper Pilchowski z I i Barbara Bogucka małż. z II dożyw. (f. 34)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona8918891989208921[8922]8923892489258926Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników