Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona133134135136[137]138139140141Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2723 (Nr. 1094) 1676
Barbara Kurowska, c. o. Piotra K, wd. po Stan. Urbanowskim kwit. braci swych rodz. Wojciecha i Andrzeja KK. z d. ojcz. i mac. (f. 771v)

2724 (Nr. 1094) 1676
Wojciech Kurowski, s. o. Piotra, i Anna Soszyńska małż. ona w tow. Jana S. br. swego rodz. (f. 772)

2725 (Nr. 1094) 1676
Marjanna Dzierzbińska wd. po Janie Czernickim Janowi Gorzyńskiemu ście starogardz. pułkow. JKMci, daje zapis (f. 775)

2726 (Nr. 1094) 1676
Jan Malachowski, s. o. Macieja, nab. praw od Hieronima Kwileckiego, Władysława Wyganiowskiego, s. o. Jana W., i ol. Mik. Chylińskiego bp. +-go dziedzica Wysoczki i Wilkowa współspadkob. kwit. (f. 776v) ol. Zofja Urbanowska c. o. Adrjana z ol. Anny Chylińskiej siostrzeńca ol. Mikołaja Ch., żona Wojc. Kwileckiego, dostała od wuja zapis 1. 000 złp.; Wysławski obecny dziedzic dóbr poprz., Wład. Wysławski s. o. Jana i ol. Agnieszki Chyl. 2-o v. żony ol. Jana Bzowskiego (f. 779). Hieronim Kwilecki s. o. Wojciecha z ol. Zofji Urbanowskiej siostrzenicy rodz. ol. Mik. Chyl., matki spadkob. jedyny (f. 781)

2727 (Nr. 1094) 1676
Andrzej Konarzewski, s. o. Jakóba, w im. sw oraz Stanisława, Mikołaja i Jana braci swych rodz. KK., kwit. z 10. 000 złp. Stefana Drozdowskiego (f. 777v)

2728 (Nr. 1094) 1676
Wład. Wysławski, s. o. Jana z I i Marcin Grudzielski s. o. Piotra z ol. Ewy Molskiej z II kwit. (f. 782)

2729 (Nr. 1094) 1676
Aleks. Bzowski, s. o. Stanisława z Bobolczyna Bz., w im. sw i Stanisława Bz., ol. Sebastjana Bz. brata swego rodz., syna i nepota oraz pupila swego, daje zobow. Bartłomiejowi s. Wojc. Swinarskiemu iż części Gołutowa p. pyzdr. sprzeda mu za 22. 000 złp. (f. 786) Stanisław Bzowski, s. o. Sebast. małol. Anna Bzowska ż. Stefana Katlewskiego, siostra Aleks. B. dostaje od Swin. zapis 2. 000 złp. (f. 793v)

2730 (Nr. 1094) 1676
Jan Urbanowski, s. o. Jakóba, nabywca praw od brata rodz. Andrzeja, kwituje Andrzeja Mieszkowskiego komornika zs. poznańsk. (f. 798). Andrzej, Dobrogost i Jan Urbanowscy, synowie ol. Jakóba Urb.; Ich brat rodz. Stanisław U. (f. 800)

2731 (Nr. 1094) 1676
Rozalja Jabłkowska, c. o. Piotra J. z ol. Jadwigi Moraczewskiej żona Jana Malachowskiego, z I i Wojciech Wieszczycki z II kontr. s. v. 12. 000 złp. (f. 801v)

2732 (Nr. 1094) 1676
Teresa Cielecka, c. Adama C. z Kat. Kłonowskiej, ż. Adama Karchowskiego, w tow. Jakóba C. stryj. i Stanisława Zadorskiego ciot. braci swych kons. wedle zobow. męża danego Andrzejowi Kołaczkowskiemu kasuje opr. na wsi Grab. (f. 803v)

2733 (Nr. 1094) 1676
Urszula Młodziejewska wd. po Piotrze Bardzkim, z I oraz Maciej, Andrzej, Tomasz i Mikołaj bcia m. s. rodz. Bardzcy, z II kontr. (f. 804)

2734 (Nr. 1094) 1676
Stefan Pawłowski, s. o. Jana P., Zofji Sierskiej wd. po Adamie Rymarzewskim, 2-o v. swojej żonie, zap. s. 6. 000 złp. (f. 805)

2735 (Nr. 1094) 1676
Dobrogost Belęcki podsędek ziemski pozn., z I i Jan Kozierowski i Krystyna Moraczewska małż. z II kontr. (f. 806)

2736 (Nr. 1094) 1676
Urszula Młodziejewska wd. po Piotrze Bardzkim, z I oraz Maciej, Andrzej, Tomasz, Mikołaj, ss. o. Piotra B. z 3 l. I-ej żony Jadwigi Klęczkowskiej, w im. sw oraz Antoniego brata, oraz Marcjanny i Teresy sióstr swych rodz. Bardzkich z II ugoda. Wdowa ma zostać przy posesji Stawu, i to części później kupionej, jak i zdawna do Brudzewa należącej, synowie z 1-ej żony biorą dobra ojc. prócz Stawu. Z 1-go małż. córki Anna Lisiecka, Joanna Skąpska, z 2-go małż. są małoletni Idzi i Michał, Jadwiga, Barbara, Bogumiła, Mgdalena i Marjanna, wejdą też do działów ojc., kam. Sztyplerowska w Pozn. ma być sprzedana (f. 809)

2737 (Nr. 1094) 1676
Marcin Bagiński, s. o. Marcina, kupiwszy dziś cz. Szczytnik od Michała Jezierskiego oraz córek jego Kat. i Zofji z ol. Anny Noskowskiej zrodzonych, tymże pannom zap. 2. 000 złp. (f. 813v)

2738 (Nr. 1094) 1676
Krzysztof Brudzewski Teresę Golczównę wd. po Kasprze Slichtynku 2-o v. ż. Aleks. Unruga z 400 złp. kwit. (f. 817)

2739 (Nr. 1094) 1676
Marcin Kurnatowski w im. sw i ż. Kat. Trlęskiej z I i Adam Łochynski z II kontr. 3 l. dzierż. wsi Góra Ledna p. gn. s. v. 6. 700 złp. rob. (f. 826)

2740 (Nr. 1094) 1676
Kat. Gnińska ż. Dobrogosta Trlęskiego, w tow. Aleks. Łuby brata przyrodniego kwit. Marcina Kurnatowskiego z 1. 500 złp. (f. 827v)

2741 (Nr. 1094) 1676
Dobrogost Suliński i Kat. Jaskolecka z I i Wojc. Ostrowski i Teresa Czeluścińska małż. z II kontr. (f. 828)

2742 (Nr. 1094) 1676
Hier. Słonecki, s. o. And., Samuelowi Sliwińskiemu s. o. Stanisł. zap. 500 złp. (f. 829v)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona133134135136[137]138139140141Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników